календарне планування з фізичної культури 6 клас ІІ семестр

Про матеріал

Календарно - тематичне плануваня з фізичної культури 6 клас розроблене згідно Навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

Перегляд файлу

6 клас ІІ семестр

№ з/п

Зміст уроку

Дата

Гімнастика

47

Правила безпеки під час занять гімнастикою.

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою. Акробатика: стійка плавця, довгий перекид уперед (хлопці), напівшпагат (дівчата). Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Рухлива гра на увагу.

 

48

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки у присіді пересуваючись у різні боки. Підтягування у висі та у висі лежачи.. Акробатика: стійка плавця, довгий перекид уперед (хлопці), напівшпагат (дівчата). Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправи на формування постави.

 

49

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки у присіді пересуваючись у різні боки. Підтягування у висі та у висі лежачи. Акробатика: стійка плавця, довгий перекид уперед (хлопці), напівшпагат (дівчата). Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправи для запобігання плоскостопості.

 

50

Історія розвитку гімнастики в Україні. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підстрибування в гору з упору присівши. Акробатика: комбінація елементів вправ. Комбінація елементів вправ на паралельних брусах. Біг у чергуванні з ходьбою.

 

51

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Лазіння по канату у три прийоми. Акробатика: комбінація елементів вправ. Комбінація елементів вправ на паралельних брусах. Вправи на формування постави.

 

52

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Стрибки у присіді пересуваючись у різні боки. Лазіння по канату у три прийоми. Акробатика: комбінація елементів вправ. Піднімання тулуба в сід. Біг у повільному темпі.

 

53

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Стрибки у присіді пересуваючись у різні боки. Лазіння по канату у три прийоми. Акробатика: комбінація елементів вправ. Піднімання тулуба в сід. Вправи для запобігання плоскостопості.

 

54

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підстрибування в гору з упору присівши. Рівновага: зв’язки елементів вправ. Підтягування у висі та у висі лежачи. ОНН: піднімання тулуба в сід.  Акробатика: комбінація елементів вправ. Нахили уперед з положення сидячи. Біг у чергуванні з ходьбою.

 

55

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рівновага: зв’язки елементів вправ. Акробатика: комбінація елементів вправ. Нахили уперед з положення сидячи.  ОНН: підтягування у висі та у висі лежачи (дівчата). Вправи на формування постави.

 

56

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою. Акробатика: комбінація елементів вправ.  ОНН: нахили уперед з положення сидячи Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.. Біг у чергуванні з ходьбою.

 

57

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підстрибування в гору з упору присівши. Акробатика: комбінація елементів вправ. ОНН: згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправи для запобігання плоскостопості. Тематичне оцінювання.

 

Волейбол

58

Правила безпеки під час занять волейболом. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Способи пересування гравців ігровим майдан­чиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Обирання місця для виконання другої передачі. Рухлива гра «Малюкбол». Біг у повільному темпі.

 

59

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Способи пересування гравців ігровим майдан­чиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м’яча обома руками знизу від стіни. Вправи на розтягування.

 

60

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку сили мязів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Нижня пряма подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Вправи для запобігання плоскостопості.

 

61

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку сили мязів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Нижня пряма подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Біг у чергуванні з ходьбою.

 

62

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку швидкості, сприт­ності. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Нижня пряма подача. Вправи на формування постави

 

63

Місце українського волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту. Різно­види ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Поєднання різних способів пересування. Нижня бо­кова подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Вправи на розтягування

 

64

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня бокова подача. Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). Біг у чергуванні з ходьбою

 

65

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Вибір місця для виконання нижньої подачі. Нижня пряма подача. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса.

 

66

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу в парах. Прийом м'яча обома руками знизу в парах. Нижня пряма подача. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи на розтягування

 

67

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Нижня пряма подача. Прийом м'яча обо­ма руками знизу у колонах. Гра волейбол за спрощеними правилами.

 

68

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Нижня пряма подача. Прийом м'яча обо­ма руками знизу у колонах. Гра волейбол за спрощеними правилами.

 

69

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Нижня пряма подача. Прийом м'яча обо­ма руками знизу у колонах. Вправи на формування постави

 

70

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча обома руками знизу у колонах. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечово­го пояса

 

71

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) пода­чі від стіни. Навчальна гра за спрощеними правилами. Біг у чергуванні з ходьбою

 

72

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) пода­чі від стіни. Навчальна гра за спрощеними правилами. Біг у чергуванні з ходьбою

 

73

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Прийом м'яча обома руками знизу після перемі­щення. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після вико­нання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи для запобігання плоскостопості

 

74

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на формування постави

 

75

Значення гравців передньої та задньої ліній. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на розтягування

 

76

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. ОНН: прийом м’яча знизу від стіни. Біг у повільному темпі

 

77

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. ОНН: передача м’яча в стіну двома руками зверху. Нижня пряма та бокова подачі. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса. Тематичне оцінювання.

 

Футбол

78

Правила безпеки під час занять футболом. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем. Жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою. Удари по м'ячу зовнішньою частиною підйому. Рухлива гра «Виклик номерів». Ходьба у повільному темпі

 

79

Витоки українського футболу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Удари по м'ячу зовнішньою частиною підйому. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Рухлива гра на увагу

 

80

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Стрибки з імітуванням удару головою. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем. Удари по м'ячу зовнішньою частиною підйому. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стег­ном і грудьми (хлопці) у русі. Укидання м'яча з різних вихідних положень. Біг у чергу­ванні з ходьбою

 

81

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Удари по м'ячу внутрішньою стороною стопи. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлоп­ці) у русі. Гандбол за спрощеними правилами з елементами футболу. Ходьба у повільно­му темпі

 

82

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Стрибки з імітуванням удару головою. Удари по м'ячу внутрішньою стороною стопи. Відбирання м'яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду під час двобою із суперником. Навчальна гра. Вправи для віднов­лення дихання

 

83

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Стрибки з імітуванням удару головою. Удари по м'ячу внутрішньою стороною стопи. Відбирання м'яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду під час двобою із суперником. Навчальна гра. Вправи для віднов­лення дихання

 

84

Видатні футболісти України. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Удари по м'ячу ногою у русі. Ведення м'яча. Маневрування на полі. Вправи на формування постави

 

85

Олімпійські ігри у Давній Греції. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорен­ня та ривки з м'ячем. Фінт «випадом». Удари по м'ячу ногою у русі. Навчальна гра. Біг у чергуванні з ходьбою

 

86

Дитячо-юнацький та професіональний футбол в Україні. Різновиди ходьби та бігу. Ком­плекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару головою. Фінт «перенесенням ноги через м'яч». Удари по м'ячу ногою у русі. Вправи на формування постави

 

87

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Рухлива гра «Виклик номерів». Удари по м'ячу ногою на точність. Фінт «ударом ногою» з прибиранням м'яча під себе. Елемен­ти гри воротаря: кидки м'яча рукою. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

88

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета з м'ячем. Удари по м'ячу ногою на точність. Укидання м'яча з різних вихідних положень. Елементи гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення м'яча без падіння. Вибір позиції у захисті. Вправи для фор­мування постави

 

89

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою. ОНН: передача м’яча з місця на точність партнеру одним із ви­вчених способів з відстані 7м. Уміння взаємодіяти в обороні при рівному співвідношенні сил із суперником. Біг у чергуванні з ходьбою

 

90

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару головою. Елемен­ти гри воротаря: вибір місця у штрафному майданчику під час ловіння м'яча на виході. ОНН: удари по м’ячу на точність у ворота з відстані 7м.  Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі.

Тематичне оцінювання.

 

Легка атлетика

91

Правила безпеки під час занять легкою атлетикою. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Фінішування. Стрибки у довжину з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча у горизонтальну ціль. Вправи для запобіган­ня плоскостопості

 

92

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Стрибки у довжину способом «зігнувши ноги». Кидання набивного м'яча із положення сидячи. Рівномірний біг до 1200 м. Вправи для відновлення дихання

 

93

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30м. Стрибки у довжину способом «зігнувши ноги». . Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із трьох кроків. Вправи для формування постави.

 

94

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30м. Стрибки у довжину способом «зігнувши ноги». . Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із трьох кроків. Вправи для формування постави.

 

95

Історія розвитку легкої атлетики в Україні. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. Стрибки у довжину з місця. Кидки набивного м’яча із положення сидячи. Біг у повіль­ному темпі

 

96

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. ОНН: стрибки у довжину з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча у горизонтальну ціль. Ходьба у повільному темпі

 

97

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. ОНН: біг 30 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча у вертикальну ціль. Біг у повіль­ному темпі

 

98

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. ОНН: стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».  Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із трьох кроків. Біг у чергуванні з ходьбою

 

99

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбі­гу способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із трьох кроків. ОНН: рівномірний біг. Вправи для від­новлення дихання

 

100

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. ОНН: біг 60 м. Стрибки у висоту способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча на дальність із трьох кроків. Вправи для за­побігання плоскостопості

 

101

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Спеціальні вправи для метання. ОНН: метання малого м'яча на дальність.  Стрибкові вправи. Стрибки у висоту спо­собом «переступання». Вправи для формування постави

 

102

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. ОНН: стрибки у висоту у спосіб «переступання». Кидання набивного м'яча із по­ложення лежачи на животі. Біг у повільному темпі. Тематичне оцінювання.

 

 

docx
Додано
12 січня 2019
Переглядів
1758
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку