Календарне планування з фізики для 11 класу (рівень стандарту)

Про матеріал
Календарне планування з фізики для 11 класу складено за навчальною програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена МОН України наказом № 1539 від 24.11.2017 року. (3 год. на тиждень, разом 105 год), до підручника: Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О., Фізика, 11 клас (рівень стандарту). Харків, видавництво «Ранок». В плануванні пропонується провести на протязі року 6 контрольних робіт, 6-8 тематичних оцінювань. В плануванні є стовпчики для скорегованого номера уроку і дати проведення у випадку такої потреби.
Перегляд файлу

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

(рівень стандарту)

складено за навчально ю  програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена МОН  України наказом № 1539 від 24.11.2017 року.

Підручник: Бар'яхтар В. Г.,  Фізика. 11 клас.  Харків, видавництво «Ранок», 2019 рік.

(105 годин, 3 години на тиждень)

 

№ з/п

Скор.

з/п

Тема уроку

Дата

Скор. дата

Розділ І Електродинаміка

Частина 1. ПОСТІЙНИЙ Електричний струм

1

 

Первинний інструктаж з БЖД у кабінеті фізики.  Електричний струм

 

 

2

 

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

 

 

3

 

Розв’язування задач

 

 

4

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

 

 

5

 

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

 

 

6

 

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

 

 

7

 

Розв’язування задач

 

 

8

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2.  Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

 

 

9

 

Розв’язування задач

 

то 1

10

 

Електричний струм в металах

 

 

11

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

 

 

12

 

Електричний струм в електролітах. Електроліз

 

 

13

 

Розв’язування задач

 

 

14

 

Електричний струм у газах

 

 

15

 

Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

 

 

16

 

Електричний струм у напівпровідниках

 

 

17

 

Розв'язування задач

 

 

18

 

Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

 

 

19

 

Захист навчальних проектів

 

то 2

Розділ І. Електродинаміка

Частина 2. Електромагнетизм

20

 

Магнітне поле

 

 

21

 

Сила Ампера

 

 

22

 

Розв’язування задач

 

 

23

 

Сила Лоренца

 

 

24

 

Розв’язування задач

 

 

25

 

Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

 

 

26

 

Розв’язування задач

 

 

27

 

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

 

 

28

 

Розв’язування задач

 

 

29

 

Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

 

 

30

 

Електромагнітне поле

 

 

31

 

Розв'язування задач.

 

 

32

 

Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

 

 

33

 

Захист навчальних проектів

 

то 3

 

Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

34

 

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

 

 

35

 

Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

 

 

36

 

Розв’язування задач

 

 

37

 

Змінний струм. Генератори змінного струму

 

 

38

 

Розв’язування задач

 

 

39

 

Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

 

 

40

 

Розв’язування задач

 

 

41

 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

 

 

42

 

Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор

 

 

43

 

Розв’язування задач

 

 

44

 

Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

 

 

45

 

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

 

 

46

 

Розв'язування задач.

 

 

47

 

Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

 

 

48

 

Захист навчальних проектів

 

то 4

 

Розділ ІІІ. Оптика

49

 

Розвиток уявлень про природу світла

 

 

50

 

Відбивання світла. Закони відбивання світла

 

 

51

 

Розв’язування задач

 

 

52

 

Заломлення світла. Закони заломлення світла

 

 

53

 

Розв’язування задач

 

 

54

 

Повне відбивання світла

 

 

55

 

Розв’язування задач

 

 

56

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження заломлення світла

 

 

57

 

Лінзи. Побудова зображень у лінзах

 

 

58

 

Розв’язування задач

 

 

59

 

Формула тонкої лінзи

 

 

60

 

Розв’язування задач

 

 

61

 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

 

 

62

 

Розв’язування задач

 

 

63

 

Оптичні системи. Кут зору

 

 

64

 

Розв'язування задач.

 

то 5

65

 

Дисперсія світла. Спектроскоп

 

 

66

 

Інтерференція світла

 

 

67

 

Розв’язування задач

 

 

68

 

Дифракція світла

 

 

69

 

Розв’язування задач

 

 

70

 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7. Вимірювання довжини світлової хвилі

 

 

71

 

Поляризація світла. Поляроїди

 

 

72

 

Формула Планка. Світлові кванти

 

 

73

 

Розв’язування задач

 

 

74

 

Фотоефект. Закони фотоефекту

 

 

75

 

Розв’язування задач

 

 

76

 

Шкала електромагнітних хвиль

 

 

78

 

Розв'язування задач.

 

 

79

 

Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»

 

 

80

 

Захист навчальних проектів

 

 

81

 

Захист навчальних проектів

 

то 6

 

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

82

 

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

 

 

83

 

Розв’язування задач

 

 

84

 

Види спектрів. Основи спектрального аналізу

 

 

85

 

Квантово-оптичні генератори (лазери)

 

 

86

 

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

 

 

87

 

Розв’язування задач

 

 

88

 

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

 

 

89

 

Розв’язування задач

 

 

90

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

 

 

91

 

Розв'язування задач.

 

то 7

92

 

Отримання та застосування радіонуклідів.

 

 

93

 

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

 

 

94

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

 

 

95

 

Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану.

 

 

96

 

Розв’язування задач

 

 

97

 

Термоядерні реакції

 

 

98

 

Розв’язування задач

 

 

99

 

Елементарні частинки

 

 

100

 

Розв'язування задач.

 

 

101

 

Розв’язування задач

 

 

102

 

Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

 

 

103

 

Захист навчальних проектів

 

 

104

 

Захист навчальних проектів

 

 

105

 

Повторення та узагальнення знань.

 

то 8

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
23 січня
Переглядів
816
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку