Календарне планування з географії 9 клас вечірня школа

Про матеріал

Календарне планування з географії 9 клас вечірня школа

Календарне планування з географії 9 клас вечірня школа

Перегляд файлу

                               Календарно-тематичне планування з географії

                                                                  9 клас

п/п

Дата

 

Тема уроку

Домашнє завдання

І СЕМЕСТР

ВСТУП

1

 

Предмет економічної й соціальної географії України.
Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені економ-географи.

 

Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 1. Економіко-географічне положення України

2

 

 Економіко-географічне положення України. Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси.

Практична робота № 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

 

 

 

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій

 

3

 

Українські історичні землі. Історико-географічний огляд адмiністративно-територiального поділу України.

 

4

 

Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни.

Практична робота № 2.Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.

Тематична

Розділ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура

5

 

Населення України. Кількість, розміщення, густота, вікова і статева структури. Поняття “еміграція”. Внутрішні і зовнішні міграції.

Практична робота № 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

 

Тема 2. Національний та етнічний склад населення

6

 

Національний та етнічний склад.

Практична робота № 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.

 

Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень

7

 

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями.

 

8

 

Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання.

 

Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення

9

 

Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія. Проблеми зайнятості населення.

Тематична

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Загальна характеристика господарства України

10

 

Господарство України. Загальна характеристика. Економічний потенціал.

 

Тема 2. Промисловість

11

 

Промисловість як сфера матеріального виробництва.

Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України.

 

12

 

Паливна промисловість

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.

 

13

 

Електроенергетика.

Практична робота № 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

 

14

 

Металургійна промисловість.

Практична робота № 8 Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної й кольорової металургії.

 

15

 

Машинобудування і металообробка

 

16

 

Хімічна промисловість

 

17

 

Контрольна робота за вивченими темами.

Залік №1

І семестр

ІІ СЕМЕСТР

18

 

Лісова і деревообробна промисловість.

 

19

 

Промисловість будівельних матеріалів

 

20

 

Легка промисловість. Художні промисли.

 

21

 

Харчова промисловість

 

22

 

Сільське господарство

Практична робота № 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.

 

23

 

Транспорт.

 

24

 

Соціальна сфера. Галузі соціальної сфери

 

25

 

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України.

Тематична

Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. Економіко-географічний поділ України

26

 

Територіальне розмаїття природи, економіки і населення — передумова територіального поділу України.

 

27

 

Економіко-географічний поділ України

 

28

 

Зміна природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності людини.

 

29

 

Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.

 

30

 

План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

 

31

 

Поняття про глобальні проблеми та їхню суть

Тетатична

32

 

Економіко-географічна характеристика Київської області.

 

33

 

Економіко-географічна характеристика Броварщини.

Залік №2

34

 

Контрольна робота за вивченими темами.

 

35

 

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

ІІ семестр

Річна

 

doc
Пов’язані теми
Географія, Планування
Додано
27 листопада 2023
Переглядів
64
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку