2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарне планування з інформатики для 9 класу

Про матеріал

Календарне планування з інформатики для 9 класу на 2018-2019 н.р. за навчальною програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (для учнів, що вивчають інформатику з 2 класу)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу

(за підручником Морзе Н. В. Інформатика:

підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 208 с.)

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

1-й семестр (32 години)

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

 1.                      

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів. Інформаційні технології в освіті.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 

Тема 2. Мережеві технології

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Поняття про протоколи передавання даних.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах. Передавання даних в мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

 

Тема 3. Комп'ютерні презентації

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

 

Тема 4. Основи інформаційної безпеки

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

 

Тема 5. Комп’ютерне моделювання

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі.  Поняття комп’ютерного експерименту. Проведення комп’ютерного експерименту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Карти знань. Редактори карт знань.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.

 

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Введення та виведення табличних величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання табличних величин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу

(за підручником Морзе Н. В. Інформатика:

підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 208 с.)

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

2-й семестр (38 годин)

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 7. Комп’ютерні публікації

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій. Структура публікації. Основні складові публікацій.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження та відкривання публікацій.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Друк публікацій.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Векторні та растрові зображення, їх властивості. Переваги і недоліки різних видів графіки.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття колірної моделі. Формати файлів растрових та векторних зображень.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Створення простих векторних зображень.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.

 

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Організація та планування колективної діяльності.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. Канали новин.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

Тема 11.  Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Захист колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
18 жовтня 2018
Переглядів
533
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку