16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Календарне планування з німецької мови для учнів 6 класу "ІІ рік навчання, ІІ іноземна мова"

Про матеріал
Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 6 класу(ІІ-га іноземна мова,другий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.)для учителів німецької мови, які викладають предмет у ЗЗСО.
Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

Копитівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне-тематичне  планування

з німецької мови

для учнів 6 класу

(ІІ-га іноземна мова,

другий рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої

кваліфікаційної категорії»

 

 

 

                                               

 

2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 6 класу(ІІ-га іноземна мова,другий рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

 

1.

 

 

Проведення діагностики із засвоєння навчального матеріалу з тем «Україна», «Німечина» опанування 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Проведення діагностики із засвоєння навчального матеріалу з теми «Школа.Моє шкільне життя».

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Київ-столиця України.

 

Ordinalsatze

 

Порівняння Києва з  іншими європейськими країнами.

 

 

4

 

 

Визначні місця Києва.. Памятки культури та архітектури.

 

 

 

Повідомлення про пам’ятки культури.

Правила безпеки  пересування  містом.

 

5

 

 

Визначні місця Києва.. Освітні навчальні заклади  Києва.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

6

 

 

Загальні відомості про Берлін. Берлін-столиця Німеччини...

 

Ordinalsatze

 

ПорівнянняБерліна з  іншими оєвропейсь

кими країнами..

 

 

7

 

 

Визначні місця Берліна.. Памятки культури та архітектури.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

8

 

 

Визначні місця Берліна. Освітні навчальні заклади  Києва.

 

Ordinalsatze

 

Складання  правил поведінки  під час екскурсій

 

 

9

 

 

Засоби пересування містом.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Моя  подорож до Києва.

 

 

 

Правила поведінки у оєвропейсь

ких столицях.

 

 

11

 

Освіт

ня.

Шкільне життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Навчальні предмети.

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

 

 

 

 

13

 

 

Класна кімната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Розклад уроків.

 

 

 

 

Правила поведінки на уроці.

 

 

 

 

15

 

 

Мій розклад уроків на тиждень.

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

На уроці іноземної мови.

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Я вивчаю іноземні мови.

 

 

 

Демонструє  розуміння працювати в команді.

 

 

19

 

 

Захист проекту «Моя школа».

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особис

тісна

.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

Моя родина

 

 

Теперішній час.

Повторення.

 

 

 

 

 

Дотримання особис

тої гігієни.

 

 

22.

 

 

Обовязки в родині.

 

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

 

 

 Обізна

ність  щодо фінансових можливос

тей   сучасних професій.

23

 

 

 Професії .

Звуки eieuie

Складний минулий час.

 

 

 

Обізнаність  щодо фінансових можливос

тей   сучасних професій

24.

 

 

Професії моїх батьків.

Довгі та короткі голосні

 

Складний минулий час.

 

Сімейне хобі..

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя.

 

25

 

 

Уподобання батьків.

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Конкурс-захист проекту «Моя омріяна професія.».

 

Складний минулий час

 

 

 

 

27

 

 

Відпочинок і дозвілля.

Звуки eieuie

Модальні дієслова

Необхідні

стьприбиран

ня  за собою під час  відпочин

ку.

 

 

 

28

 

 

Види відпочинку та дозвілля.

 

Модальні дієслова

 

 

Безпечні та небезпечні ситуації під час  активного відпочинку.

 

29

 

 

Вільний час.

 

Дієслова з відокрем

люваними префіксами

 

 

 

 

30

 

 

Спорт..

 

Дієслова з не відокрем

люванимипрефіксами.

 

Визначає  власні  спортивні уподобання  та потреби.

 

 

31

 

 

Види спорту.

 

Prateritum von habensein

 

 

Дає поради щодо  техніки безпеки  під час  спортив

них занять та змагань.

 

32

 

 

Як я проводжу свій вільний час?

 

Prateritum von habensein

 

 

 

 

33

 

 

Конкурс на кращу розповідь  про вільний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольписьма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Контроль читання . Тест.

 

Особові займенники  у Давальному відмінку

 

 

 

 

35

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

Повторення  алфавіту

Особові займенники  у Знахідному  відмінку

 

 

Дотримання особис

тої гігієни.

 

 

 

ІІ семестр

 

36

 

 

Частини тіла людини..

Повторення  алфавіту

Субстантивовані іменники  у давальному відмінку

 

 

Дотримання особис

тої гігієни

Купівля одягу відповідно до сімейного бюджету.

37.

 

 

Опис частин тіла свого друга/подруги.

Довгі та короткі

голосні

 

 

 

 

 

38

 

 

Я-хворий..

Довгі та короткі

голосні

Прикметник .

 

 

Дає поради щодо  правил  поведінки під час епідемій.

 

39.

 

 

Відвідування лікаря

Довгі та короткі

голосні

Ступені порівняння прикметників.

 

 

 

 

40

 

 

Лікарські засоби.

Звуки та букви мови

Ступені порівняння прикметників

 

 

 

 

41

 

 

Природа.

 

Ступені порівняння прикметників

Розглядає природу як цілісну систему.

 

 Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

42.

 

 

Природні явища.

Звуки та букви мови

 

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

43

 

 

Погода..

 

Прийменники у давальному відмінку.

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

44

 

 

Погода  навесні та влітку

Звуки та букви мови

Прийменники у давальному відмінку

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

45

 

 

 Погода восени та взимку

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

Як я проводжу свій вільний час у різні пори року?.

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Публіч

на

Свята  і традиції.

 

Речення зі сполучни

Ками aber oder denn

 

 

 

 

48

 

 

Свята і традиції в Україні.

 

Речення зі сполучни

камиaberoderdenn

 

Порівняння свят в Україні та Німеччині

 

 

49

 

 

Основні  свята в Україні.

 

Речення зі сполучни

камиaberoderdenn

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Україні.

 

 

50

 

 

Основні  свята в Україні

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 Улюблене свято моєї родини.

 

 

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Німеччині.

 

 

52

 

 

Свята і традиції в Німеччині

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

53

 

 

Основні  свята в Німеччині

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

54

 

 

Конкурс на кращу розповідь  про  улюблене свято.

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

55

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

57

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

59

 

 

Контроль  говоріння. Уснемонологічне мовлення на запропоновані теми. Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

60

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Контрольписьма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Німецька мова (для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови) 6 клас (Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.)
Додано
25 вересня 2020
Переглядів
1028
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку