Календарне планування з образотворчого мистецтва 3 клас 1 семестр до підручника Т.Рублі, І.Мед "Мистецтво 3 клас "

Про матеріал

Календарне планування з образотворчого мистецтва 3 клас НУШ 1 семестр до підручника Т. Є. Рублі, Т. Л. Щеглової, І. Л. Мед «Мистецтво 3 клас»

Складено відповідно Типової освітньої програми 3-4 клас ( під керівництвом О.Я.Савченко) та внесеним переліком очікуваних результатів навчальної діяльності та ключових компетентностей учнів НУШ.

Перегляд файлу

МИСТЕЦТВО (   образотворче мистецтво )

3 клас

(за підручником «Мистецтво»  Є. Рублі, І. Л. Мед, Т. Л. Щеглової)

(  1  год на тиждень )

І семестр

Дата

Тема

Компетентності

Очікувані результати навчальної діяльності

1.

 

Барви літа. Літній пейзаж.

Поняття «перспектива». Малювання літнього пейзажу або пейзажу за уявою. (акварельними або гуашевими фарбами)

 

 •                 Здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 •                 математична компетентність

 

 

компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 

 

 

 

  організовує самостійно робоче місце для занять різними видами образотворчої діяльності [3 МИО 1.1];

   дотримується охайності і правил техніки безпеки;

  самостійно користується знайомими художніми інструментами (палітрою, різними видами пензлів,стеками, ножицями тощо) [3 МИО 1.1];

порівнює будову різних природних форм, їх  пропорцій[3 МИО 1.3];

обирає формат (прямокутний, квадратний, трикутний, в колі, в овалі) для кращого втілення задуму [3 МИО 1.1];

виділяє композиційний       центр, головне і другорядне, враховуючи основні пропорції      зображуваних предметів, композиційні засоби та правила [3 МИО1.1];

використовує елементарні закони перспективи (одне за іншим; ближче більше, яскравіше, тепліше,далі менше та блідіше, холодніше),

передаючи плановість простору у площинних зображеннях [3 МИО 2.2];

2.

 

Вітер морем гуляє.

Поняття «лінія горизонту». Розгляд малюнків з лініями горизонту різного рівня.

Створення із кольорового паперу композиції за уявою «Вітер морем гуляє».

3.

 

 

Квіткова краса.

Розгляд творів української народної художниці К. Білокур. Створення малюнка «Букет квітів».  (акварельними або гуашевими фарбами)

4.

 

 

Бджілки-трудівниці.

Метод штампування. Створення композиції методом штампування «Бджілки-трудівниці». (акварельними або гуашевими фарбами)

 •                 здатність спілкуватися рідною мовою

 компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 • культурна компетентність
 • екологічна компетентність

 

досліджує форму предмету та спрощує її до  геометричної подібності [3 МИО 1.3];

порівнює будову різних природних форм, їх  пропорцій[3 МИО 1.3];

розрізняє особливості об’ємного (круглого та рельєфного) зображення [3 МИО 2.2];

порівнює найпростіші елементи об’ємних форм [3 МИО1.3];

виділяє       композиційний       центр, головне і другорядне, враховуючи основні пропорції                                  зображуваних предметів, композиційні засоби та правила [3 МИО1.1];

5.

 

Осіння краса.

Поняття «Повітряна перспектива»

Розгляд картин з осінніми пейзажами різних художників. Створення малюнка «Осінь у місті». (матеріали за вибором учнів).

 

 

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 • математична компетентність

 

 

 • культурна компетентність

 

визначає композиційну будову твору образотворчого мистецтва та архітектури [3 МИО 2.2];

вирізняє кольорову гаму твору (тепла, холодна), тональність (світлі й темні кольори), насиченість (яскравий, тьмяний) загальний колорит;елементи композиції твору (центр, головне і другорядне; побудову твору (симетричну та асиметричну, статичну,динамічну, ритмічну, метричну) [3 МИО

2.1]; порівнює природні форми, образи довкілля з їх художнім (декоративним) трактуванням [3 МИО 1.3];

обговорює з іншими враження від сприймання творів різних видів мистецтва та творчої діяльності, поважаючи уподобання інших[3 МИО 3.3];

6.

 

Обжинки. Свято урожаю.

Розгляд картини К. Білокур.  Створення натюрморту «Свято урожаю». (матеріали за вибором учнів).

7.

 

Свято Покрови.

Створення композиції за уявою «Козак Мамай» (матеріали за вибором учнів).

8.

 

Дерево Життя.

Поняття «витинанка». Ознайомлення з символом родини – «Деревом Життя».  Створення витинанки «Дерево роду». (кольоровий папір)

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 • математична компетентність

 

 • громадянські та соціальні компетентності

 

 • культурна компетентність

 

 • інноваційність

створює зображення в процесі  експериментування з кольорами, лініями, крапками різного розміру, формами, об’ємами, фактурами тощо [3 МИО 1.2];

розрізняє особливості об’ємного (круглого та рельєфного) зображення [3 МИО 2.2];

порівнює найпростіші елементи об’ємних форм [3 МИО1.3];

визначає власні емоції від сприймання мистецьких творів [3 МИО 3.4];

пояснює, що подобається або не подобається у творі [3 МИО 2.1];

 

9.

 

 

Народна іграшка.

Ознайомлення з народними іграшками народів світу.

Ліплення з пластиліну тварини за мотивами української народної іграшки.  (пластилін)

10.

 

Пташині турботи.

Перегляд відео фрагментів з життя та поведінки тварин. Створення композиції «Цікаві моменти пташиного життя взимку» (акварельними або гуашевими фарбами)

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 •                 компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 

 

 культурна компетентність

 

виконує прості композиції на площинні та в об’ємі [3МИО 1.2];

передає в зображеннях елементарну будову птахів, тварин, людини, посильно передає рух; ілюзорні зміни розмірів предметів в залежності від розміщення у просторі; смислові зв’язки між об’єктами в сюжетних композиціях [3 МИО 1.3];

визначає композиційну будову твору образотворчого мистецтва та архітектури [3 МИО 2.2];

розрізняє засоби виразності та характеризує твори живопису, графіки, скульптури [3 МИО 2.2];

11.

 

Образи тварин у мистецтві. 

Перегляд і обговорення образів тварин у творах мистецтва. Малюнок «Моя улюблена тварина». (акварельними або гуашевими фарбами)

12.

 

Образи тварин у казці.

Існуючі та вигадані казкові тварини. Створення образу казкового або фантастичного героя. (матеріали за вибором учнів).

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 

 культурна компетентність

 

 • інноваційність

 

створює реалістичні, казкові, фантастичні образи [3 МИО 1.3];

розрізняє особливості об’ємного (круглого та  рельєфного) зображення [3 МИО 2.2];

порівнює найпростіші елементи об’ємних форм [3 МИО1.3];

порівнює природні форми, образи довкілля з їх художнім декоративним) трактуванням [3 МИО 1.3];

характеризує власну творчість за поданими орієнтирами; [3 МИО 3.1];

пояснює, що вдалося чи не вдалося; визначає за допомогою вчителя/ вчительки труднощі;

13.

 

Мешканці підводного світу.

Поняття «рельєф». Розгляд зображень морських істот. Виконання пластичним способом рельєфного зображення мешканців підводного світу. (пластилін)

14.

 

Краса зимового лісу.

Розгляд картин зимових пейзажів. Малюнок «Зимонька-зима» (акварельними або гуашевими фарбами)

 

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 математична компетентність

 

 компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 

 культурна компетентність

 

використовує елементарні закони перспективи (одне за іншим; ближче більше, яскравіше, тепліше,далі менше та блідіше, холодніше),

передаючи плановість простору у площинних зображеннях [3 МИО 2.2];

передає в зображеннях елементарну будову птахів, тварин, людини, посильно передає рух; ілюзорні зміни розмірів предметів в залежності від розміщення у просторі; смислові зв’язки між об’єктами в сюжетних композиціях [3 МИО 1.3];

обговорює з іншими враження від сприймання творів різних видів мистецтва та творчої діяльності, поважаючи уподобання інших[3 МИО 3.3];

добирає слова для характеристики вражень із власного запасу [3 МИО 3.3];

 

15.

 

Мешканці зимового лісу.

Перегляд відео поведінка тварин.

Малюнок «мешканці зимового лісу» (акварельними або гуашевими фарбами)

16.

 

На порозі свято Миколая.

Перегляд легенди про святого Миколая. Створення «печива» до свята. (фарби та коричневий папір)

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

•математична компетентність

 • культурна компетентність
 • навчання впродовж життя

створює реалістичні, казкові, фантастичні образи [3 МИО 1.3];

самостійно створює просту, зокрема орнаментальну,         композицію (графічну, живописну, декоративну,обємну)[3МИО 1.2];

характеризує власну творчість за поданими орієнтирами; [3 МИО 3.1];

 

 

ІІ семестр

Дата

Тема

Компетентності

Очікувані результати навчальної діяльності

17.

 

Новорічні та різдвяні свята.

Новорічні прикраси народів світу. Створення новорічного сувеніру або новорічної прикраси. (матеріали за вибором учнів).

 •                 Здатність спілкуватися рідною мовою
 •                 математична компетентність

 

компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 • культурна компетентність

 

 

 

 

організовує самостійно робоче місце для занять різними видами образотворчої діяльності [3 МИО 1.1];

виконує прості композиції на площинні та в об’ємі [3МИО 1.2];

передає в зображеннях елементарну будову птахів, тварин, людини, посильно передає рух; ілюзорні зміни розмірів предметів в залежності від розміщення у просторі; смислові зв’язки між об’єктами в сюжетних композиціях [3 МИО 1.3];

 характеризує власну творчість за поданими орієнтирами; [3 МИО 3.1];

характеризує колір об’єктів довкілля відповідно до часу доби та пір року [3 МИО 2.2];

18.

 

Ранкова прогулянка

Розглядання творів побутового жанру. Створення сюжетних композицій «Зимові прогулянки». (матеріали за вибором учнів).

19.

 

Вечір. Вечірня музика

Поняття «Абрис». Виконання силуетної  композиції. «Пташки на гілці» (Олівці)

 

 

 •                 здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 

 

 

 • громадянські та соціальні компетентності

 

 

 • екологічна компетентність

 

 

 •            культурна компетентність

 

 

самостійно створює просту, зокрема орнаментальну композицію (графічну, живописну, декоративну,обємну),

передає в зображеннях елементарну будову птахів, тварин, людини, посильно передає рух; ілюзорні зміни розмірів предметів в залежності від розміщення у просторі; смислові зв’язки між об’єктами в сюжетних композиціях [3 МИО 1.3];

самостійно користується знайомими художніми      інструментами (палітрою, різними видами пензлів,стеками, ножицями тощо) [3 МИО 1.1];

емоційно сприймає твори різних видів мистецтва і виявляє враження у вербальний або невербальний спосіб; [3 МИО 2.1];

розрізняє засоби виразності та

обговорює з іншими враження від сприймання творів різних видів мистецтва та творчої діяльності, поважаючи уподобання інших[3 МИО 3.3];

20.

 

Дитячі колисанки

Розгляд творів мистецтва, на яких зображені дорослі й діти. Створення композиції «Мої улюблені заняття». (матеріали за вибором учнів).

21.

 

Портрет у мистецтві

Поняття «портрет».  Малювання портрету «Мій найкращий друг» (матеріали за вибором учнів).

22.

 

Ігри та іграшки

Перегляд іграшок з різноманітних матеріалів.  Створення власної іграшки. (матеріали за вибором учнів).

23.

 

Як зима з весною зустрічається

Традиції святкування масляної. Створення протилежних за характером образів «Зими та Літа». (матеріали за вибором учнів)

24.

 

Афіша й плакат

Розгляд афіш. Створення власної афіші. (матеріали за вибором учнів).

 

 

 

 •                 здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 

 

 •  громадянські та соціальні компетентності

 

 

 • культурна компетентність

 

 

 

 • інформаційно-

комунікаційна компетентність

 

 

виконує прості композиції на площинні та в об’ємі [3МИО 1.2];

конструює та створює прості композиції з паперу, художніх, природних та різних підручних матеріалів, самостійно добирає складові композиції [3 МИО 1.2];

розрізняє та характеризує виразні засоби різновидів театрального мистецтва (драматичний, ляльковий, музичний), народної, класичної та сучасної хореографії; [3 МИО 2.2]

розрізняє та характеризує виразні засоби анімаційних фільмів; [3 МИО 2.2]

вирізняє елементи художньої мови творів синтетичних видів мистецтва для характеристики художнього образу: акторську гру, костюми, декорації, музичне оформлення театрального / екранного твору [3 МИО2.2];

характеризує власну творчість за поданими орієнтирами; [3 МИО 3.1];

 

25.

 

Театр ляльок

Розгляд зображення ляльок. Способи створення ляльок. Виконання колективної роботи, створення власного театру з ляльками. (Кольоровий папір)

26.

 

На гостини до театру. Опера

Поняття «декорація».  Створення декорацій до опери «Коза-дереза».  (Кольоровий папір)

27.

 

На гостини до театру. Балет

Театральний костюм, види театральних костюмів та створення театрального костюму. Виконання ескізу театрального костюму своїх улюблених персонажів.  (матеріали за вибором учнів).

28.

 

Чарівний світ кіно.

Перегляд кадрів з різних художніх фільмів. Малювання образу улюбленого упергероя/супергероїні.  (матеріали за вибором учнів).

29.

 

Весняні замальовки.

Поняття «Замальовка(начерк)».  Правила створення композиції. Виконання сюжетної композиції «Весняні роботи». (матеріали за вибором учнів).

 здатність спілкуватися рідною мовою

 

 

 математична компетентність

 

 

  громадянські та соціальні компетентності

 

 культурна компетентність

 

   інноваційність 

виконує елементарні замальовки з натури та за уявою в ескізній формі (предмети побуту, об’єкти природи та архітектури) [3 МИО 1.3];

створює зображення в процесі експериментування з кольорами, лініями, крапками різного розміру, формами, об’ємами, фактурами тощо [3 МИО 1.2];

використовує елементарні закони перспективи передаючи плановість простору у площинних зображеннях [3 МИО 2.2];

характеризує власну творчість за поданими орієнтирами; [3 МИО 3.1];

пояснює, що вдалося чи не вдалося; визначає за допомогою вчителя/ вчительки труднощі;

 

30.

 

Великдень.

Традиції святкування свята Великодня. Писанка. Створення тематичної композиції «Писанка».  (матеріали за вибором учнів).

31.

 

Бабусина вишиванка.

Розгляд вишитих рушників різних регіонів України. Створення ескізу вишивки для серветки. (Кольорові олівці)

 • здатність спілкуватися рідною мовою

 

 математична компетентність

 

 

  громадянські та соціальні компетентності

 

 культурна компетентність

 

 • інформаційно-комунікаційна компетентність

 

 

виконує прості композиції на площинні та в об’ємі [3МИО 1.2];

самостійно створює просту, зокрема орнаментальну, композицію  (графічну, живописну,  декоративну,обємну),

виражає особливості об’єкту як образу засобами форми і декору (як у об’ємному так й у площинному зображенні) [3 МИО 1.1];

розрізняє та характеризує виразні засоби анімаційних фільмів; [3 МИО 2.2]

презентує результати власної творчості (співає улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого мистецтва тощо) перед рідними, однолітками [3 МИО 3.2]; пояснює задум [3 МИО 3.2];

 

32.

 

Пам’ятки архітектури.

Перегляд відеопрезентації «Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові». Малювання на власний розсуд пам’ятки архітектури. (матеріали за вибором учнів).

33.

 

Мультфільми.

Художники-мультиплікатори. Розгляд творів М. Примаченко. Виконання декоративної композиції за мотивами творчості М. Примаченко.  (акварельними або гуашевими фарбами)

34.

 

Літо зустрічаймо!

Техніки роботи з аквареллю. Виконання творчої роботи «літо» за уявою. (акварельні фарби)

35.

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Додано
26 липня 2023
Переглядів
1618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку