Календарне планування з усіх предметів за індивідуальною формою навчання другий клас

Про матеріал

Календарне планування з усіх предметів за індивідуальною формою навчання другий клас. Програма відповідно до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в українських школах.

Перегляд файлу

Математика

уроку

Тема уроку

Дата

 

Арифметичні дії множення і ділення

 

1

Складання таблиці множення числа 3. Коло і круг. Вирази з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3

 

2

Складання таблиці ділення числа 3. Периметр квадрата. Вирази з буквеними компонентами

 

3

Складання таблиці множення числа 4.З'язок множення і ділення.  Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.

 

4

Складання таблиці ділення числа 4. Ознайомлення з поняттям "третина", "чверть".

 

5

Складання таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

 

6

Складання таблиці ділення числа 5. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах. Перевірка додавання відніманням. Периметр трикутника.

 

7

Контрольна робота № 5

 

8

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Задачі на час. Дії з іменованими числами і величинами.

 

9

Складання таблиці ділення числа 6. Складені задачі на ділення різного ступеня. Знаходження довжини ламаної. Задачі на різницеве порівняння. Обернена задача.

 

10

Складання таблиці множення числа 7. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв'язання задач.

 

11

Складання таблиці ділення числа 7. Вирази з невідомим множником.

Творча робота над задачею. Зв'язок дій множення та ділення..

 

12

Контрольна робота № 6

 

13

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 8. Розв'язання задач на 3 дії. Пряма, точка, що лежать на прямій відрізка. Колові приклади.

 

14

Складання таблиці ділення числа 8. Поняття "третина", "чверть", "шоста". Нерівності. Складені задачі на сумісні дії.

 

15

 Складання таблиці множення числа 9. Розв'язання задачі двома способами. Знаходження частини числа. Креслення відрізків.

 

16

Складання задач за поданим виразом. Переставна властивість множення. Множення  на 1 і 0. Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць.

 

17

Контрольна робота: усні обчислення.

 

18

Аналіз контрольної роботи. Ділення на 1 і 0. Множення одноцифрових чисел на 10. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Повторення вивченого.

 

 

 

 

 

Українська мова

№ уроку

Тема уроку

Дата

 

Слово

 

 1.  

Роль прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками. Добір серед прикметників слів протилежних за значенням. Змінювання за зразком один, багато.

 

 1.  

Слова які називають дії предметів. Змінювання дієслів. Поняття про службові слова, їх роль у реченні.

 

 1.  

Розвиток мовлення. Розповідь за сюжетними малюнками"Подорож у Карпати".

 

 

Корінь слова

 

 1.  

Корінь слова. Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів

 

 1.  

Розрізнення слів, у яких корінь звучить однаково, але вони мають різне значення. Звуко - буквений аналіз слів.

 

 1.  

Прийменники. Написання прийменників окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення.

 

 1.  

Вправи на закріплення вміння добирати спорідненні слова, що належать до різних частин мови. Звуковий аналіз слів.

 

 1.  

Розвиток мовлення. Розповідь на тему "Моя бібліотека".

 

 1.  

Перевірка мовних знань і вмінь з теми  "Слово. Корінь слова".

 

 

Речення

 

 1.  

Поняття про речення. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Головні слова в реченні.

 

 1.  

Розвиток мовлення. Розповідь на тему " Мої літні канікули".

 

 1.  

Контрольна робота: списування

 

 

Текст

 

 1.  

Поняття про текст. Заголовок. Будова тексту. Види текстів.

 

 1.  

Перевірка мовних знань і вмінь з теми  "Речення. Текст".

 

 

Мова і мовлення

 

 1.  

Поняття про рідну мову. Уявлення про усне і письмове мовлення.

 

 1.  

Звертання. Слова ввічливості. Практичне засвоєння слів ввічливості та різних форм звертання.

 

 1.  

Контрольна робота: диктант.

 

 

Повторення вивченого за рік

 

 1.  

Повторення вивченого про речення, текст,види текстів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання

№ уроку

Тема уроку

Дата

 

Поетична збірка 1 і 2

 

1

Тарас Шевченко «Зоре моя вечірняя», Л.Українка «З гір на долину», О.Олесь «В небі жайворонки в’ються»  Ніна Найдич "Казка про маленького страха".

 

2

І.Сенченко « Зустріч із зайцем». Катерина Перелісна «Віхола». Вивчення вірша напам'ять. Мар'яна Савка вірш "Зимові тіні"

 

3

 

Позакласне читання. Поетичні збірки славетних поетів.

 

4

Підсумковий урок за темою " Поетична збірка 1 і 2". Тематичне оцінювання.

 

 

Поетична збірка 3 і 4

 

5

М.Вороний «Сніжинки», Л.Забашта «Біли свято зими», П.Воронько «Причина», В. Лучук "Білий вірш"

 

6

Л.Костенко «Білочка восени», В.Скомаровський «Козубок-колобок», Наталка Поклад "Україночка Оленка"

 

7

 Г. Чубан " У лісочку на пеньочку", А. Костецький "Не хочу" Вивчення вірша напам'ять. А. Камінчук "Котики вербові". Т. Коломієць "Нагідки".

 

 

8

Позакласне читання. Час поезії. Читання, складання віршів

 

9

І. Калинець " Про що розповіла нагідка",  І. Січовик "Хитра киця", І. Світличний "Слухала лисичка солов'я".

Контрольна робота №5. Аудіювання.

 

 

10

Підсумковий урок за темою " Поетична збірка 3 і 4". Тематичне оцінювання.

 

 

Оповідання

 

11

О.Копиленко «Хоробре кошеня», Ю. Старостенко "Смілива зозуля", М. Трублаїні "Хвиля - напасниця", Леся Воронина " Таємне Товариство Боягузів".

 

12

В.Сухомлинський «Верба - мов дівчина золотокоса».

В.Артамонова «Ясенок». В.Сенцовський «Бабусин онучок».

 

13

Марина Павленко "Миколчині історії".А.М 'ястківський "Мудра голова", В. Струтинський "Як дихає верба",

 

14

А. Григорук "Зкурами лягай, з півнямивставай". В. Нестайко "Як ми літали в космос".

 

15

Позакласне читання. Скринька казок. Казки народів світу.

 

16

Контрольна робота № 7. Робота з літературним твором ( письмово)

 

17

Підсумковий урок за темою "Оповідання". Тематичне оцінювання.

 

 

Літературні казки

 

18

І.Франко «Лис Микита». Ю.Ярмиш «Та сама мишка».

 

19

В.Чухліб «Заячий  холодок». Шарль Перро»Попелюшка.

 

20

Ганс Крістіан Андерсен «Принцеса на горошині».

Контрольна робота  № 8. Навичка читання вголос (усно).

 

21

Підсумковий урок за темою "Літературні казки". Тематичне оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська мова

№ уроку

Тема уроку

Дата

1

Зима.Поговорки и пословицы о зиме. Разделительный мягкий и твердый знак. Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Правописание слов.

 

 

2

Алфавит. Написание слов в алфавитном порядке. Правила переноса слов.Составление диалогов. Контрольная работа: аудирование.

 

 

 

Текст.Предложение

 

3

Текст. Содержание текста. Заголовок. Тема текста. Деление текста на части.Списывание текста.  План.              

 

4

Слова он, она, оно, их, этот и другие. Повтор слов. Предложение. Виды предложений. Знаки препинания в конце предложения. Обращение.

 

 

5

Весна. Приметы весны. Сопоставление высказывания с планом. Усный пересказ текста. Изложение. Контрольная работа: навык чтения вслух.

 

 

Слово

 

6

Значение слова. Словари. Слова для обозначения предметов, признаков, действия. Слова служащие для связи слов в предложении. Слова близкие и противоположные по значению.

Повторение за год.

 

 

Природознавство

№ уроку

Тема уроку

Дата

 

Природа взимку

 

1

Погода взимку. Навчальний проект. Як тварини готуються до зими? Тварини і рослини взимку. Зимуючи і осілі птахи. Взаємозв'язки у природі взимку. Праця людей взимку.

 

 

Природа навесні

 

2

Весняні явища у живій та неживій природі. Відлига. Розвиток бруньок, цвітіння. Взаємозв'язки у природі навесні. Практична робота № 6 Розпізнавання органів трав'янистих рослин.

 

3

Тварини навесні. Комахи. Птахи навесні. Повернення перелітних птахів. Пора гніздування. Охорона тварин і рослин. Узагальнення знань з теми.

 

 

Природа влітку

 

4

Ознаки літа. Жива і нежива природа влітку. Запитання до природи. Як рослини можуть слугувати годинником. Рослини і тварини лісу. Тематична контрольна робота

 

5

Рослини і тварини луків, водойм. Взаємозв'язки у природі влітку. Навчальний проект. Червона книга України.

Повторення вивченого. Підсумковий урок за рік

 

 

Основи здоров'я

№ уроку

Тема уроку

Дата

 

Соціальна складова здоров'я

 

1

Один удома. Безпечна поведінка вдома. П.р. Створення пам'ятки щодо перегляду телевізору, користування моб. телефоном, комп'ютером

 

2

Можливі надзвичайні ситуації у школі.Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. Перехрестя. Безпека на відпочинку. Літні та зимові розваги.

 

3

Безпека поводження з дикими і бездомними тваринами. Надання першої допомоги. П.р. Моделювання ситуації надання першої медичної допомоги при нескладних травмах. Підсумок за темою.

 

 

Психічна і духовна складові здоров'я

 

4

Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров'я. П.р. Моє захоплення. Вибір друзів. Друзі за інтересами.

 

5

Людяність, вдячність, співчуття. Як надати підтримку і допомогу. Життєрадісність і здоров'я. Прийняття рішень. Написання листа подяки. Підсумок за темою.

 

 

Інформатика

№ уроку

Тема уроку

Дата

 

Основні складові комп'ютера. Початкові навички роботи з комп'ютером.

 

1

З чого складається комп'ютер. Складові комп'ютера. Готуємо комп'ютер до роботи. Вікна. Як правильно вимкнути комп'ютер. Клавіатура.

 

 

 

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси.

 

2

Як людина сприймає інформацію. Інформаційні процеси. З чого все починається.

 

 

 

Алгоритми і виконавці

 

3

Команди і виконавці. Система команд виконавця. Алгоритми. Алгоритми в нашому житті.

 

 

 

Об'єкти. Графічний редактор

 

 

4

Об'єкти. Об'єкти графічного редактора. Інструменти графічного редактора. Інструменти фігури, написи.

 

 

Комп'ютерна підтримка вивчення навчальних предметів

 

5

У царстві букв і звуків. Країни, мови яких ми вивчаємо. Подорож країною математики. Підсумковий урок за рік.

 

 

docx
Пов’язані теми
Класному керівникові, Планування
Інкл
Додано
26 липня 2018
Переглядів
4126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку