Календарне планування за підручником Г. Лишенка, С. Тарнавська 1 клас НУШ. І семестр. Математика.

Про матеріал

Календано-тематичне планування складено відповідно до типової освітньої програмою для 1–2 класів НУШ. При плануванні врахувала вихідні дні у першому семетрі.

Перегляд файлу

Математика (4 години на тиждень)

за підручником «Математика, 1 клас» авторів Лишенка Г.П., Тарнавської С.С., Лишенко К.О. Київ, Генеза, 2018

І семестр 19-20

ОР

Числа, дії з числами. Величини

відтворює послідовність чисел у межах сотні;

читає і записує числа,

утворює числа різними способами;

визначає десятки й одиниці у складі двоцифрового числа;

порівнює числа різними способами;

виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 

розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання;

прогнозує результат додавання та віднімання;

володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових чисел у межах 10;

використовує у мовленні назви компонентів та результатів арифметичних дій додавання і віднімання;

коментує виконання обчислень;

знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане;

розуміє сутність різницевого порівняння чисел;

знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше;

користується в обчисленнях переставним законом додавання;

 

встановлює взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, використовує його під час обчислень;

визначає невідомий компонент дії додавання і знаходить його значення;

 

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість;

використовує короткі позначення величин (сантиметр – см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг); місткості (літр – л); часу (година – год, доба, тиждень);

додає і віднімає іменовані числа, подані в одних одиницях величини;

користується інструментами й допоміжними засобами для вимірювання величин;

користується годинником (у межах цілих годин) і календарем для відстеження подій у своєму житті, спостережень у природі тощо;

 

оперує грошима в уявному (ігровому) процесі купівлі-продажу, використовує їх короткі позначення  (гривня – грн, копійка – к.)

Числа 1 – 10. Число 0.

Десяток.

Числа 11 – 100.

 

 

 

 

 

 

Арифметичні дії додавання і віднімання.

Додавання і віднімання чисел у межах 10.

 

Назви компонентів та результатів додавання і віднімання.

 

 

Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

Різницеве порівняння.

 

 

Переставний закон додавання.

 

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням.

Знаходження невідомого доданка.

 

Величини: довжина, маса, місткість, час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроші

Вирази, рівності, нерівності

читає і записує математичні вирази: сума і різниця;

обчислює значення виразів на 1 – 2 дії;

встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами

Сума. Різниця.

Вирази на 1 – 2 дії.

Числові рівності і нерівності.

 

Геометричні фігури

розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками;

співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур;

моделює геометричні фігури;

вимірює довжину відрізка;

креслить відрізки заданої довжини

Трикутник, чотирикутник, квадрат, круг. Точка, пряма, промінь, відрізок, ламана.

Куб, куля, циліндр, конус, піраміда.

Математичні задачі і дослідження

розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій;

створює допоміжну модель задачі різними способами;

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язання задачі;

складає прості сюжетні задачі;

 

виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя

Прості сюжетні, в тому числі компетентнісно-зорієнтовані задачі.

 

 

 

 

 

Навчальні дослідження

Робота з даними

читає дані, вміщені на схематичному рисунку, в таблиці;

вносить дані до схем;

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях.

 

Виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

Додаткові теми:

Ознаки і властивості об’єктів. Спільні та відмінні ознаки, істотні ознаки. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою (узагальнення). Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою (класифікація).

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.     

Заміна більших одиниць величини меншими. Заміна менших одиниць величини більшими.

Використовує співвідношення між одиницями величини при виконанні математичних та практичних завдань.

Істинні та хибні (правильні і неправильні) висловлювання.

Симетрія в геометричних фігурах.

Коло.

Моделювання змісту завдань за допомогою рисунків, графів, таблиць.

Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника.

Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Задачі з логічним навантаженням.

Лінійні діаграми, таблиці.

 

 

 

 

 

Тема

Сторінка в підручнику

Дата

 

Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення

1.

Вступ. Практичне ознайомлення з підручником, зошитом, приладдям для уроків математики.

 

02.09

 

2.

Лічба об’єктів. Розміщення предметів. Число і цифра.

3

03.09

 

3.

Лічба. Поняття «більший», «менший». Форма,  колір.

4

04.09

 

4.

Ознаки та властивості предметів. Поділ фігур на групи.

5

06.09

 

5.

Лічба. Поняття «довший», «коротший».

6

09.09

 

6.

Порядкова лічба. Порівняння предметів за масою.

7

10.09

 

7.

Лічба. «Сусіди» чисел. Напрямок руху об’єктів.

8

11.09

 

8.

Розміщення предметів у просторі. Геометричні фігури.

9

13.09

 

9.

Лічба. Попереднє й наступне числа. Поняття пари.

10

16.09

 

10.

Лічба. Формулювання відповіді на питання «Скільки?». Порівняння чисел.

11

17.09

 

11.

Порівняння чисел. Розміщення предметів: вгорі, внизу. На, над, під. Праворуч, ліворуч.

12

18.09

 

12.

Лічба. Більше, менше, порівну.

13

20.09

 

Нумерація чисел від 1 до 10

13.

Число і цифра 1. Число і цифра 2.

14

23.09

 

14.

Порівняння чисел. Рівність. Нерівність. Знаки + , –, = .

15

24.09

 

15.

Число і цифра 3. Трикутник.

16

25.09

 

16.

Склад чисел 2, 3. Порівняння чисел.

17

27.09

 

17.

Число і цифра 4. Чотирикутник.

18

30.09

 

18.

Довжина. 1 сантиметр.

19

01.10

 

19.

Склад числа 4. Рівності й нерівності.

20

02.10

 

20.

Число і цифра 5. Утворення числа 5. Задачі з логічним навантаженням.

21

04.10

 

21.

Склад числа 5. П’ятикутник.

22

07.10

 

22.

Вираз. Значення виразу. Додавання й віднімання.

23

08.10

 

23.

Обчислення значень виразів.

24

09.10

 

24.

Порівняння чисел у межах 5.

25

11.10

 

25.

Число і цифра 6. Утворення числа 6.

26

15.10

 

26.

Пара предметів. Складання нерівностей.

27

16.10

 

27.

Склад числа 6. Складання виразів.

28

18.10

 

28.

Число і цифра 7. Читання схем.

29

21.10

 

29.

Склад числа 7. Тиждень. Задачі з логічним навантаженням.

30

22.10

 

30.

Закріплення складу чисел 1-7.

31

23.10

 

31.

Число і цифра 8. Порівняння чисел.

32

25.10

 

32.

Склад числа 8. Вимірювання довжин відрізків.

33

04.11

 

33.

Зображення додавання і віднімання схематично. Складання рівностей.

34

05.11

 

34.

Число і цифра 9. Порівняння виразів і числа.

35

06.11

 

35.

Склад числа 9. Вимірювання довжини відрізків.

36

08.11

 

36.

Складання рівностей за схемами та числовим променем. Назви днів тижня.

37

11.11

 

37.

Число 10. Додавання і віднімання чисел за числовим променем.

38

12.11

 

38.

Склад числа 10. Доповнення рівностей.

39

13.11

 

39.

Складання рівностей за схемами. Пропедевтика розв’язування сюжетних завдань.

40

15.11

 

40.

Компоненти та результат дії додавання. Розвязування задач.

41

18.11

 

41.

Поняття «стільки ж». Обчислення рівностей. Розвязування простих задач.

42

19.11

 

42.

Знаходження невідомого доданка. Розвязування простих задач.

43

20.11

 

43.

Взаємозв’язок дій додвання і віднімання. Задачі з логічним навантаженням.

44

22.11

 

44.

Число і цифра 0. Обчислення значень виразів.

45

25.11

 

45.

Знаходження невідомого доданка. Розпізнавання геометричних фігур.

46

26.11

 

46.

Обчислення значень виразів. Побудова відрізків.

47

27.11

 

47.

Складання й розвязування задач.

48

29.11

 

48.

Місткість. Літр

Додавання кількох чисел.

49

02.12

 

49.

Складання й розв’язування задач за схемами, малюнками. Творча робота над задачею.

50

03.12

 

50.

Повторення чисел 1-10. Повторення утворення попереднього й наступного чисел.

 

04.12

 

Додавання і віднімання в межах 10.

 

Додавання і віднімання в межах 10

51.

Додавання і віднімання числа 1. Додавання й віднімання прилічуванням 1. Складання і розвʼязування задач на знаходження суми чи остачі.

51, 52

06.12

 

52.

Додавання і віднімання числа 2. Творча робота над задачею.

53

09.12

 

53.

Обчислення рівностей. Складання нерівностей. Розвязування задач.

54

10.12

 

54.

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

55

11.12

 

55.

Розв’язування задач на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць.

56

13.12

 

56.

Додавання і віднімання числа 3. Розвязування задач. Вирази на три дії.

57

16.12

 

57.

Розвязування задач. Творча робота над задачею.

58

17.12

 

58.

Повторення вивченого. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

59

18.12

 

59.

Різниця. Назви чисел при відніманні. Додавання  і віднімання числа 4.

60

20.12

 

60.

Кругові приклади. Складання розвязування задач.

61

23.12

 

61.

Вирази на три дії. Розвязування задач.

62

24.12

 

62.

Корекційно-рефлексійний урок.

 

27.12

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
НУШ
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
728
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку