Календарно-тематичне планування на рік із математики. 1 клас

Про матеріал

Планування розроблено за підручником: Рівкінд Ф.М. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. заклд. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2012 - 144с.;

за зошитами: Оляницька Л.В. Зошит з математики №1, №2: навч.посіб. для 1 кл. /
Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. -: Видавничий дім «Освіта», 2016.)
4 год на тиждень

Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

(за підручником: Рівкінд Ф.М. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. заклд. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2012 - 144с.;
за зошитами: Оляницька Л.В. Зошит з математики №1№2: навч.посіб. для 1 кл. /
Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. -: Видавничий дім «Освіта», 2016.)
 4 год на тиждень

№ уроку

Дата

Тема уроку

Розділ 1
Ознаки і властивості предметів. Сукупності предметів зі спільною ознакою. Геометричні фігури. Натуральні числа 1—10 і число 0.

1

 

Ознайомлення з предметом «Математика», підручником, зошитом, приладдям. Розміщення предметів у просторі. Лічба,
(с. 4-5). Робота у зошиті, (частина 1, с. 1)

2

 

Об'єднання предметів у групи за спільними ознаками. Розміщення предметів у просторі. Лічба предметів (с. 6-7). Робота у зошиті, (частина 1, с. 2)

3

 

Об'єднання предметів у групи за спільними ознаками. Сукупність предметів зі спільною ознакою. Лічба предметів, (с. 8). Робота у зошиті, (частина 1, с. 3)

4

 

Кількість предметів сукупності. Число і цифра 0.  (с. 9). Робота у зошиті (частина 1, с. 4)

5

 

Порядкова лічба.. Ознаки предметів, пов'язані з поняттям величини. Взаємне розміщення предметів.(с. 10-11). Робота у зошиті (частина 1, с. 5)

6

 

Число 1. Цифра 1. Поняття «один», «багато», (с. 12). Робота у зошиті (частина 1, с. 6)

7

 

Геометричні фігури: точка, прямі і криві лінії. Замкнені і незамкнені лінії. Розпізнавання сукупностей предметів за кольором; за розміром, (с. 13). Робота у зошиті (частина 1, с. 7)

8

 

Число і цифра 2. Взаємне розміщення предметів у просторі (зліва, справа, посередині, близько, далеко). Розрізнення предметів за матеріалом, призначенням, кольором, довжиною
(с. 14-15). Робота у зошиті (частина 1, с. 8)

9

 

Промінь. Кут Розпізнавання ліній (прямі і криві лінії, замкнені й незамкнені лінії) (с. 16). Робота у зошиті (частина 1, с. 9)

10

 

Відрізок. Ламана, ланки ламаної. Взаємне розміщення предметів. Поняття «довжина» (мірка).(с. 17). Робота у зошиті (частина 1,
с. 10)

11

 

Число і цифра 3. Числа: наступне і попереднє. Група об’єктів. Розпізнавання групи об’єктів предметів за кольором, формою, розмірами.(с. 18). Робота у зошиті (частина 1, с. 11)

12

 

Трикутник та його елементи. Порівняння відрізків за довжиною,
(с. 19). Робота у зошиті (частина 1, с. 12)

13

 

Склад числа 3. Об'єднання предметів у групи за спільною ознакою. (с.20). Робота у зошиті (частина 1, с. 13)

14

 

Порівняння груп предметів за кількістю їх елементів. Знаки порівняння: «>», «<», «=». (с. 21). Робота у зошиті (частина 1,
с. 14)

15

 

Додавання і віднімання. Знаки дій додавання і віднімання: «+», «-». (с. 22). Робота у зошиті (частина 1, с. 15)

16

 

Ознаки предметів, пов'язані з поняттям величини (високий, низький; широкий, вузький; великий, малий; довгий, короткий; тонкий, товстий) (с. 23). Робота у зошиті (частина 1, с. 16)

17

 

Число і цифра 4 (с. 24). Робота у зошиті (частина 1, с. 17)

18

 

Склад числа 4 (с. 25). Робота у зошиті (частина 1, с. 18)

19

 

Чотирикутник і його елементи. Додавання й віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4 (с. 26). Робота у зошиті (частина 1, с. 19)

20

 

Число й цифра 5 (с. 27). Робота в зошиті (частина 1, с. 20)

21

 

Склад числа 5. Порівняння чисел. П'ятикутник і його елементи
(с. 28). Робота в зошиті (частина 1, с. 21)

22

 

Склад числа 5. Додавання й віднімання на основі складу чисел
(с. 29). Робота у зошиті (частина 1, с. 22)

23

 

Число й цифра 6. Склад числа 6 (с. 30). Робота у зошиті (частина 1, с. 23)

24

 

Склад числа 6. Додавання й віднімання на основі складу чисел. Шестикутник і його елементи. Числовий промінь (с. 31). Робота у зошиті (частина 1, с. 24)

25

 

Додавання чисел за допомогою числового променя (с. 32). Робота у зошиті (частина 1, с. 25)

26

 

Число і цифра 7. Порівняння групи об’єктів за кількістю предметів. Додавання чисел у межах 7 за допомогою числового променя та на основі складу чисел.(с. 33). Робота у зошиті (частина 1, с. 26)

27

 

Склад числа 7 (с. 34). Робота у зошиті (частина 1, с. 27)

28

 

Перетин прямих. Позначення точок і відрізків буквами.
Порівняння довжин відрізків (с. 35). Робота у зошиті (частина
1, с. 28)

29

 

Число й цифра 8. Склад числа 8. Додавання чисел за допомогою числового променя (с. 36). Робота у зошиті (частина 1, с. 29)

30

 

Склад числа 8. Додавання і віднімання на основі складу чисел
(с. 37). Робота у зошиті (частина 1, с. 30)

31

 

Число й цифра 9. Рівність. Нерівність (с. 38). Робота у зошиті (частина 1, с. 31)

32

 

Склад числа 9. Порівняння чисел (с. 39). Робота у зошиті (частина 1, с. 32)

33

 

Складання прикладів на додавання й віднімання за малюнками. Многокутники та їх види (с. 40). Робота у зошиті (частина 1, с. 33)

34

 

Число й цифра 0. Цифри. Одноцифрові числа. Порівняння чисел
(с. 41). Робота у зошиті (частина 1, с. 34)

35

 

Додавання й віднімання чисел. Віднімання рівних чисел. Круг
(с. 42). Робота у зошиті (частина 1, с. 35)

36

 

Число 10. Натуральні числа (с. 43). Робота у зошиті (частина 1,
с. 36)

37

 

Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10(с. 44). Робота у зошиті (частина 1, с. 37)

38

 

Одиниця вимірювання довжини - сантиметр. Вимірювання довжин відрізків, (с. 45). Робота у зошиті (частина І, с. 38)

39

 

Перевір свої знання (с. 46)

40

 

Компоненти дії додавання. Читання рівностей, що містять дію додавання (с. 47). Робота в зошиті (частина 1, с. 39)

41

 

Складання прикладів на додавання за малюнками (с. 48). Робота у зошиті (частина 1, с. 40)

42

 

Компоненти дії віднімання. Читання рівностей, що містять дію віднімання. 49). Робота у зошиті (частина 1, с. 41)

43

 

Складання прикладів на віднімання за малюнками. Рівні відрізки
(с. 50). Робота у зошиті (частина 1, с. 42)

44

 

Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Буквена символіка (запис взаємозв'язку дій додавання і віднімання). Знаходження невідомого доданка (с. 51). Робота у зошиті (частина 1, с. 43)

45

 

Складання прикладів на віднімання й додавання за малюнками. Кругові приклади (с. 52). Робота у зошиті (частина 1, с. 44)

46

 

Поняття «задача». Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження суми (с. 53). Робота у зошиті (частина 1, с. 45)

47

 

Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 54). Робота у зошиті (частина 1, с. 46)

48

 

Знаходження невідомого доданка. Задачі, що містять поняття «стільки ж» (с. 55).Робота в зошиті (частина 1, с. 47)

49

 

Перевір свої знання (с. 56)

Розділ 2.
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10

50

 

Таблиці додавання і віднімання числа 1 (с. 57). Робота у зошиті (частина 1, с. 48)

51

 

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (с. 58). Робота у зошиті (частина 1, с. 49)

52

 

Таблиці додавання й віднімання числа 1 (с. 59). Робота у зошиті (частина 1, с. 50)

53

 

Порівняння числа та значення числового виразу. Складання задач за малюнками. Рівності (с. 60). Робота у зошиті (частина 1, с. 51)

54

 

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць (с. 61). Робота у зошиті (частина 1, с. 52)

55

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання геометричних фігур (с. 62). Робота в зошиті (частина 1, с. 53)

56

 

Таблиці додавання й віднімання числа 3 (с. 63). Робота у зошиті (частина 1, с. 54)

57

 

Задачі на знаходження невідомого доданка. Подвійні числові нерівності (с. 64). Робота у зошиті (частина 1, с. 55)

58

 

Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника. Закріплення таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць (с. 65). Робота у зошиті (частина 1, с. 56)

59

 

Побудова відрізка заданої довжини. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 3 (с. 66). Робота у зошиті (частина 1, с. 57)

60

 

Таблиці додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 67). Робота у зошиті (частина 1, с. 58)

61

 

Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини (с. 68). Робота у зошиті (частина 1, с. 59)

62

 

Вимірювання сторін многокутників. Побудова геометричних фігур за зразком.(с. 69). Робота у зошиті (частина 1, с. 60)

63

 

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданої довжини (с. 70). Різницеве порівняння чисел. Закріплення таблиць додавання й віднімання числа 5 (с. 71). Робота у зошиті (частина 1, с. 61,62)

64

 

Перевір свої знання (с. 72)

65

 

Таблиці додавання й віднімання числа 6. Різницеве порівняння чисел. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання (с.73) Робота в зошиті (частина 2, с. 1)

66

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини (с. 74). Робота у зошиті (частина 2, с.2)

67

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання та віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини (с. 75). Робота в зошиті (частина 2, с. 3)

68

 

Таблиці додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 76). Робота у зошиті (частина 2, с. 4)

69

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел, (с. 77). Робота у зошиті (частина 2, с. 5)

70

 

Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданої довжини (с. 78). Робота у зошиті (частина 2, с. 6)

71

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Побудова відрізків заданої довжини. Розпізнавання відрізків і променів (с. 79). Робота у зошиті (частина 2, с. 7)

72

 

Одиниця вимірювання місткості - 1 літр. Задачі на різницеве порівняння. Взаємозв'язок додавання і віднімання (с. 80). Робота у зошиті (частина 2, с. 8)

73

 

Одиниця вимірювання маси - 1 кілограм. Поняття «важчий- легший». Зважування і відважування предметів. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 81). Робота у зошиті (частина 2, с. 9)

74

 

Додавання й віднімання числа частинами. Побудова многокутників за зразком. Задачі на конструювання геометричних фігур (с. 82). Робота у зошиті (частина 2, с. 10)

75

 

Закріплення способів додавання й віднімання числа частинами. Переставний закон додавання, (с. 83). Робота у зошиті (частина 2,
с. 11)

76

 

Переставний закон додавання. Буквена символіка (запис переставного закону додавання). Складання рівностей та нерівностей, (с. 84). Робота у зошиті (частина 2, с. 12)

77

 

Переставний закон додавання, (с. 85). Робота у зошиті (частина 2,
с. 13)

78

 

Перевір свої знання (с. 86)

РозділЗ
Нумерація чисел від 11 до 20.
Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації

79

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20 (с. 87). Робота в зошиті (частина 2, с. 14)

80

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20. Порівняння чисел у межах 20 (с. 88). Робота в зошиті (частина 2, с. 15)

81

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20. Повторення табличних випадків додавання й віднімання у межах 10. Вимірювання довжин відрізків. Запис та порівняння результатів вимірювання довжин відрізків (с. 89). Робота в зошиті (частина 2, с. 16)

82

 

1 дм — одиниця вимірювання довжини. Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини (с. 90). Робота у зошиті частина 2, с. 17)

83

 

Двоцифрові числа.(с.91). Робота в зошиті (частина 2, с. 18)

84

 

Розряд десятків. Розряд одиниць. Співвідношення між сантиметрами й дециметрами. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання. Запис результатів вимірювання довжин відрізків (с. 92). Робота в зошиті (частина 2, с. 19)

85

 

Просторові фігури: куб, куля, циліндр, конус, піраміда. Повторення табличних випадків додавання й віднімання в межах 10 (с. 93). Робота в зошиті (частина 2, с. 20)

86

 

Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 94). Робота в зошиті (частина 2, с. 21)

87

 

Розряд десятків. Розряд одиниць. Задачі на знаходження різниці двох чисел, ,на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 95). Робота в зошиті (частина 2, с. 22)

88

 

Числовий вираз і його значення. Розпізнавання геометричних фігур, (с. 96). Робота в зошиті (частина 2, с. 23)

89

 

Додавання й віднімання числа 1 у межах 20.Порівняння чисел у межах 20.Складання та розв'язування задачі за малюнком, (с. 97). Робота в зошиті (частина 2, с. 24)

90

 

Додавання і віднімання числа 1 у межах 20. Задачі на знаходження суми і різниці двох чисел. Складання оберненої задачі. (с.98). Робота в зошиті (частина 2, с. 25)

91

 

Додавання й віднімання у межах 20 на основі розрядного складу числа. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (с. 99). Робота в зошиті (частина 2, с. 26)

92

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового та віднімання одноцифрового числа від двоцифрового в межах 20. (с. 100). Робота в зошиті (частина 2, с. 27)

93

 

Додавання й віднімання чисел у межах 20. Побудова відрізка заданої довжини (с. 101). Робота в зошиті (частина 2, с.28)

94

 

Додавання й віднімання чисел у межах 20. Задачі на різницеве порівняння, (с. 102). Робота в зошиті (частина 2, с. 29)

95

 

Знаходження невідомих компонентів дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого від'ємника, зменшуваного. Розпізнавання плоских і просторових геометричних фігур (с. 103). Робота в зошиті (частина 2. с. 30)

96

 

Порівняння значень двох виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Закріплення розв'язування задач, (с. 103). Робота в зошиті (частина 2. с. 30)

97

 

Перевір свої знання (с. 104).

Розділ 4
Нумерація чисел від 21 до 100.
Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації

98

 

Лічильна одиниця - десяток, її утворення. Назви й послідовність чисел віл 20 до 40 (с. 105). Робота в зошиті (частина 2, с. 31)

99

 

Утворення чисел 5 десятка. Читання й запис чисел від 1 до 100
(с. 106). Робота в зошиті (частина 2, с. 32)

100

 

Читання й запис чисел від 1 до 100. Порівняння чисел у межах 100 (с. 107). Робота в зошиті (частина 2, с. 33)

101

 

Заміна більших одиниць вимірювання величин меншими. Додавання й віднімання розрядних чисел. Задачі на знаходження суми, невідомого доданка (с. 108). Робота в зошиті (частина 2,
с. 34)

102

 

Одноцифрові й двоцифрові числа. Позиційний принцип будови числа. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.(с. 109). Робота в зошиті (частина 2, с. 35)

103

 

Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Нумераційна таблиця,
(с. 110). Робота в зошиті (частина 2, с. 36)

104

 

Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Задачі з двома запитаннями (с. 111). Робота в зошиті (частина 2,
с. 37)

105

 

Читання й запис чисел у межах 100. Порівняння, додавання й віднімання розрядних чисел - десятків. Додавання й віднімання числа 1 у межах 100 (с. 112). Робота в зошиті (частина 2, с. 38)

106

 

Одиниця вимірювання довжини -1 метр. Вимірювання довжин відрізків (с. 113). Робота в зошиті (частина 2, с. 39)

107

 

Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Співвідношення між одиницями довжини (с. 114). Робота в зошиті (частина 2, с. 40)

108

 

Додавання й віднімання числа 1. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 115). Робота в зошиті (частина 2, с. 41)

109

 

Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 116). Робота в зошиті (частина 2, с. 42)

110

 

Розрядні числа. Додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Побудова відрізка заданої довжини (с. 117). Робота в зошиті (частина 2, с. 43)

111

 

Додавання і віднімання у межах 100 на основі десяткового складу числа. Розв'язування задач (с. 118). Робота в зошиті (частина 2,
с. 44)

112

 

Додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Одиниці вартості - копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості. Задачі, що містять вивчені величини (с. 118). Робота в зошиті (частина 2, с. 44)

113

 

Розрядний склад числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Одиниці вартості (с. 119). Робота в зошиті (частина 2, с. 45)

114

 

Розрядний склад числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації, (с. 120). Робота у зошиті (частина 2,
с. 46)

115

 

Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 120). Робота в зошиті (частина 2, с. 46)

116

 

Позиційний принцип будови числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Розпізнавання геометричних фігур
(с. 121). Робота в зошиті (частина 2, с.47)

117

 

Додавання розрядного числа до двоцифрового, (с. 122). Робота в зошиті (частина 2, с. 48)

118

 

Додавання розрядного числа до двоцифрового. Задачі на знаходження суми двох чисел (с. 123). Робота в зошиті (частина 2,
с. 49)

119

 

Віднімання розрядного числа від двоцифрового. Розв'язування простих задач різних видів (с. 124). Робота в зошиті (частина 2,
с. 50)

120

 

Віднімання розрядного числа від двоцифрового, (с. 125). Робота в зошиті (частина 2, с. 51)

121

 

Порівняння значення виразу й числа, (с. 125). Робота в зошиті (частина 2, с. 51)

122

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Порівняння числа й значення числового виразу, двох числових виразів (с. 126). Робота в зошиті (частина 2, с. 52)

123

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Сукупність предметів зі спільною ознакою.(с. 127). Робота в зошиті (частина 2, с. 53)

124

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого доданка, від'ємника (с. 128). Робота в зошиті (частина 2, с. 54)

125

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Доповнення умови задачі, (с. 129). Робота в зошиті (частина 2, с. 55)

126

 

Одиниці вимірювання часу - година, хвилина (с. 130). Робота в зошиті (частина 2, с. 56)

127

 

Одиниці вимірювання часу - година, доба, тиждень. Порівняння одиниць часу. Співвідношення між одиницями часу (с. 131). Робота в зошиті (частина 2, с. 57)

128

 

Визначення часу за годинником. Перетворення іменованих чисел.
(с. 132). Робота в зошиті (частина 2, с. 58)

129

 

Визначення часу за годинником. Додавання й віднімання іменованих чисел. Задачі, що містять вивчені одиниці часу (с. 133). Робота в зошиті (частина 2, с. 59)

130

 

Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Порівняння числа й значення числового виразу, двох числових виразів (с. 134). Робота в зошиті (частина 2, с. 60)

131

 

Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох чисел. Розпізнавання многокутників (с.135). Робота в зошиті (частина 2, с. 61)

132

 

Порозрядне віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини (с. 136). Робота в зошиті (частина 2, с. 62)

133

 

Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд, с. 137). Робота в зошиті (частина 2, с. 63)

134

 

Підсумкова контрольна робота

135

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.

136

 

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших величин вимірювання більшими.

137

 

Задачі на конструювання геометричних фігур.

138

 

Цікаві задачі. Задачі з логічним навантаженням.

139

 

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

140

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Вишневська Поліна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
Додано
19 грудня 2017
Переглядів
9142
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку