7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Календарно-тематичне планування на рік із математики. 1 клас

Про матеріал

Планування розроблено за підручником: Рівкінд Ф.М. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. заклд. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2012 - 144с.;

за зошитами: Оляницька Л.В. Зошит з математики №1, №2: навч.посіб. для 1 кл. /
Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. -: Видавничий дім «Освіта», 2016.)
4 год на тиждень

Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

(за підручником: Рівкінд Ф.М. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. заклд. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2012 - 144с.;
за зошитами: Оляницька Л.В. Зошит з математики №1№2: навч.посіб. для 1 кл. /
Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. -: Видавничий дім «Освіта», 2016.)
 4 год на тиждень

№ уроку

Дата

Тема уроку

Розділ 1
Ознаки і властивості предметів. Сукупності предметів зі спільною ознакою. Геометричні фігури. Натуральні числа 1—10 і число 0.

1

 

Ознайомлення з предметом «Математика», підручником, зошитом, приладдям. Розміщення предметів у просторі. Лічба,
(с. 4-5). Робота у зошиті, (частина 1, с. 1)

2

 

Об'єднання предметів у групи за спільними ознаками. Розміщення предметів у просторі. Лічба предметів (с. 6-7). Робота у зошиті, (частина 1, с. 2)

3

 

Об'єднання предметів у групи за спільними ознаками. Сукупність предметів зі спільною ознакою. Лічба предметів, (с. 8). Робота у зошиті, (частина 1, с. 3)

4

 

Кількість предметів сукупності. Число і цифра 0.  (с. 9). Робота у зошиті (частина 1, с. 4)

5

 

Порядкова лічба.. Ознаки предметів, пов'язані з поняттям величини. Взаємне розміщення предметів.(с. 10-11). Робота у зошиті (частина 1, с. 5)

6

 

Число 1. Цифра 1. Поняття «один», «багато», (с. 12). Робота у зошиті (частина 1, с. 6)

7

 

Геометричні фігури: точка, прямі і криві лінії. Замкнені і незамкнені лінії. Розпізнавання сукупностей предметів за кольором; за розміром, (с. 13). Робота у зошиті (частина 1, с. 7)

8

 

Число і цифра 2. Взаємне розміщення предметів у просторі (зліва, справа, посередині, близько, далеко). Розрізнення предметів за матеріалом, призначенням, кольором, довжиною
(с. 14-15). Робота у зошиті (частина 1, с. 8)

9

 

Промінь. Кут Розпізнавання ліній (прямі і криві лінії, замкнені й незамкнені лінії) (с. 16). Робота у зошиті (частина 1, с. 9)

10

 

Відрізок. Ламана, ланки ламаної. Взаємне розміщення предметів. Поняття «довжина» (мірка).(с. 17). Робота у зошиті (частина 1,
с. 10)

11

 

Число і цифра 3. Числа: наступне і попереднє. Група об’єктів. Розпізнавання групи об’єктів предметів за кольором, формою, розмірами.(с. 18). Робота у зошиті (частина 1, с. 11)

12

 

Трикутник та його елементи. Порівняння відрізків за довжиною,
(с. 19). Робота у зошиті (частина 1, с. 12)

13

 

Склад числа 3. Об'єднання предметів у групи за спільною ознакою. (с.20). Робота у зошиті (частина 1, с. 13)

14

 

Порівняння груп предметів за кількістю їх елементів. Знаки порівняння: «>», «<», «=». (с. 21). Робота у зошиті (частина 1,
с. 14)

15

 

Додавання і віднімання. Знаки дій додавання і віднімання: «+», «-». (с. 22). Робота у зошиті (частина 1, с. 15)

16

 

Ознаки предметів, пов'язані з поняттям величини (високий, низький; широкий, вузький; великий, малий; довгий, короткий; тонкий, товстий) (с. 23). Робота у зошиті (частина 1, с. 16)

17

 

Число і цифра 4 (с. 24). Робота у зошиті (частина 1, с. 17)

18

 

Склад числа 4 (с. 25). Робота у зошиті (частина 1, с. 18)

19

 

Чотирикутник і його елементи. Додавання й віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4 (с. 26). Робота у зошиті (частина 1, с. 19)

20

 

Число й цифра 5 (с. 27). Робота в зошиті (частина 1, с. 20)

21

 

Склад числа 5. Порівняння чисел. П'ятикутник і його елементи
(с. 28). Робота в зошиті (частина 1, с. 21)

22

 

Склад числа 5. Додавання й віднімання на основі складу чисел
(с. 29). Робота у зошиті (частина 1, с. 22)

23

 

Число й цифра 6. Склад числа 6 (с. 30). Робота у зошиті (частина 1, с. 23)

24

 

Склад числа 6. Додавання й віднімання на основі складу чисел. Шестикутник і його елементи. Числовий промінь (с. 31). Робота у зошиті (частина 1, с. 24)

25

 

Додавання чисел за допомогою числового променя (с. 32). Робота у зошиті (частина 1, с. 25)

26

 

Число і цифра 7. Порівняння групи об’єктів за кількістю предметів. Додавання чисел у межах 7 за допомогою числового променя та на основі складу чисел.(с. 33). Робота у зошиті (частина 1, с. 26)

27

 

Склад числа 7 (с. 34). Робота у зошиті (частина 1, с. 27)

28

 

Перетин прямих. Позначення точок і відрізків буквами.
Порівняння довжин відрізків (с. 35). Робота у зошиті (частина
1, с. 28)

29

 

Число й цифра 8. Склад числа 8. Додавання чисел за допомогою числового променя (с. 36). Робота у зошиті (частина 1, с. 29)

30

 

Склад числа 8. Додавання і віднімання на основі складу чисел
(с. 37). Робота у зошиті (частина 1, с. 30)

31

 

Число й цифра 9. Рівність. Нерівність (с. 38). Робота у зошиті (частина 1, с. 31)

32

 

Склад числа 9. Порівняння чисел (с. 39). Робота у зошиті (частина 1, с. 32)

33

 

Складання прикладів на додавання й віднімання за малюнками. Многокутники та їх види (с. 40). Робота у зошиті (частина 1, с. 33)

34

 

Число й цифра 0. Цифри. Одноцифрові числа. Порівняння чисел
(с. 41). Робота у зошиті (частина 1, с. 34)

35

 

Додавання й віднімання чисел. Віднімання рівних чисел. Круг
(с. 42). Робота у зошиті (частина 1, с. 35)

36

 

Число 10. Натуральні числа (с. 43). Робота у зошиті (частина 1,
с. 36)

37

 

Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10(с. 44). Робота у зошиті (частина 1, с. 37)

38

 

Одиниця вимірювання довжини - сантиметр. Вимірювання довжин відрізків, (с. 45). Робота у зошиті (частина І, с. 38)

39

 

Перевір свої знання (с. 46)

40

 

Компоненти дії додавання. Читання рівностей, що містять дію додавання (с. 47). Робота в зошиті (частина 1, с. 39)

41

 

Складання прикладів на додавання за малюнками (с. 48). Робота у зошиті (частина 1, с. 40)

42

 

Компоненти дії віднімання. Читання рівностей, що містять дію віднімання. 49). Робота у зошиті (частина 1, с. 41)

43

 

Складання прикладів на віднімання за малюнками. Рівні відрізки
(с. 50). Робота у зошиті (частина 1, с. 42)

44

 

Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Буквена символіка (запис взаємозв'язку дій додавання і віднімання). Знаходження невідомого доданка (с. 51). Робота у зошиті (частина 1, с. 43)

45

 

Складання прикладів на віднімання й додавання за малюнками. Кругові приклади (с. 52). Робота у зошиті (частина 1, с. 44)

46

 

Поняття «задача». Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження суми (с. 53). Робота у зошиті (частина 1, с. 45)

47

 

Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 54). Робота у зошиті (частина 1, с. 46)

48

 

Знаходження невідомого доданка. Задачі, що містять поняття «стільки ж» (с. 55).Робота в зошиті (частина 1, с. 47)

49

 

Перевір свої знання (с. 56)

Розділ 2.
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10

50

 

Таблиці додавання і віднімання числа 1 (с. 57). Робота у зошиті (частина 1, с. 48)

51

 

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (с. 58). Робота у зошиті (частина 1, с. 49)

52

 

Таблиці додавання й віднімання числа 1 (с. 59). Робота у зошиті (частина 1, с. 50)

53

 

Порівняння числа та значення числового виразу. Складання задач за малюнками. Рівності (с. 60). Робота у зошиті (частина 1, с. 51)

54

 

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць (с. 61). Робота у зошиті (частина 1, с. 52)

55

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання геометричних фігур (с. 62). Робота в зошиті (частина 1, с. 53)

56

 

Таблиці додавання й віднімання числа 3 (с. 63). Робота у зошиті (частина 1, с. 54)

57

 

Задачі на знаходження невідомого доданка. Подвійні числові нерівності (с. 64). Робота у зошиті (частина 1, с. 55)

58

 

Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника. Закріплення таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць (с. 65). Робота у зошиті (частина 1, с. 56)

59

 

Побудова відрізка заданої довжини. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 3 (с. 66). Робота у зошиті (частина 1, с. 57)

60

 

Таблиці додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 67). Робота у зошиті (частина 1, с. 58)

61

 

Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини (с. 68). Робота у зошиті (частина 1, с. 59)

62

 

Вимірювання сторін многокутників. Побудова геометричних фігур за зразком.(с. 69). Робота у зошиті (частина 1, с. 60)

63

 

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданої довжини (с. 70). Різницеве порівняння чисел. Закріплення таблиць додавання й віднімання числа 5 (с. 71). Робота у зошиті (частина 1, с. 61,62)

64

 

Перевір свої знання (с. 72)

65

 

Таблиці додавання й віднімання числа 6. Різницеве порівняння чисел. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання (с.73) Робота в зошиті (частина 2, с. 1)

66

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини (с. 74). Робота у зошиті (частина 2, с.2)

67

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання та віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини (с. 75). Робота в зошиті (частина 2, с. 3)

68

 

Таблиці додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 76). Робота у зошиті (частина 2, с. 4)

69

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел, (с. 77). Робота у зошиті (частина 2, с. 5)

70

 

Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданої довжини (с. 78). Робота у зошиті (частина 2, с. 6)

71

 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання й віднімання. Побудова відрізків заданої довжини. Розпізнавання відрізків і променів (с. 79). Робота у зошиті (частина 2, с. 7)

72

 

Одиниця вимірювання місткості - 1 літр. Задачі на різницеве порівняння. Взаємозв'язок додавання і віднімання (с. 80). Робота у зошиті (частина 2, с. 8)

73

 

Одиниця вимірювання маси - 1 кілограм. Поняття «важчий- легший». Зважування і відважування предметів. Задачі на знаходження різниці двох чисел (с. 81). Робота у зошиті (частина 2, с. 9)

74

 

Додавання й віднімання числа частинами. Побудова многокутників за зразком. Задачі на конструювання геометричних фігур (с. 82). Робота у зошиті (частина 2, с. 10)

75

 

Закріплення способів додавання й віднімання числа частинами. Переставний закон додавання, (с. 83). Робота у зошиті (частина 2,
с. 11)

76

 

Переставний закон додавання. Буквена символіка (запис переставного закону додавання). Складання рівностей та нерівностей, (с. 84). Робота у зошиті (частина 2, с. 12)

77

 

Переставний закон додавання, (с. 85). Робота у зошиті (частина 2,
с. 13)

78

 

Перевір свої знання (с. 86)

РозділЗ
Нумерація чисел від 11 до 20.
Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації

79

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20 (с. 87). Робота в зошиті (частина 2, с. 14)

80

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20. Порівняння чисел у межах 20 (с. 88). Робота в зошиті (частина 2, с. 15)

81

 

Усна й письмова нумерація чисел 11-20. Повторення табличних випадків додавання й віднімання у межах 10. Вимірювання довжин відрізків. Запис та порівняння результатів вимірювання довжин відрізків (с. 89). Робота в зошиті (частина 2, с. 16)

82

 

1 дм — одиниця вимірювання довжини. Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини (с. 90). Робота у зошиті частина 2, с. 17)

83

 

Двоцифрові числа.(с.91). Робота в зошиті (частина 2, с. 18)

84

 

Розряд десятків. Розряд одиниць. Співвідношення між сантиметрами й дециметрами. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання. Запис результатів вимірювання довжин відрізків (с. 92). Робота в зошиті (частина 2, с. 19)

85

 

Просторові фігури: куб, куля, циліндр, конус, піраміда. Повторення табличних випадків додавання й віднімання в межах 10 (с. 93). Робота в зошиті (частина 2, с. 20)

86

 

Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 94). Робота в зошиті (частина 2, с. 21)

87

 

Розряд десятків. Розряд одиниць. Задачі на знаходження різниці двох чисел, ,на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 95). Робота в зошиті (частина 2, с. 22)

88

 

Числовий вираз і його значення. Розпізнавання геометричних фігур, (с. 96). Робота в зошиті (частина 2, с. 23)

89

 

Додавання й віднімання числа 1 у межах 20.Порівняння чисел у межах 20.Складання та розв'язування задачі за малюнком, (с. 97). Робота в зошиті (частина 2, с. 24)

90

 

Додавання і віднімання числа 1 у межах 20. Задачі на знаходження суми і різниці двох чисел. Складання оберненої задачі. (с.98). Робота в зошиті (частина 2, с. 25)

91

 

Додавання й віднімання у межах 20 на основі розрядного складу числа. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (с. 99). Робота в зошиті (частина 2, с. 26)

92

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового та віднімання одноцифрового числа від двоцифрового в межах 20. (с. 100). Робота в зошиті (частина 2, с. 27)

93

 

Додавання й віднімання чисел у межах 20. Побудова відрізка заданої довжини (с. 101). Робота в зошиті (частина 2, с.28)

94

 

Додавання й віднімання чисел у межах 20. Задачі на різницеве порівняння, (с. 102). Робота в зошиті (частина 2, с. 29)

95

 

Знаходження невідомих компонентів дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого від'ємника, зменшуваного. Розпізнавання плоских і просторових геометричних фігур (с. 103). Робота в зошиті (частина 2. с. 30)

96

 

Порівняння значень двох виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Закріплення розв'язування задач, (с. 103). Робота в зошиті (частина 2. с. 30)

97

 

Перевір свої знання (с. 104).

Розділ 4
Нумерація чисел від 21 до 100.
Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації

98

 

Лічильна одиниця - десяток, її утворення. Назви й послідовність чисел віл 20 до 40 (с. 105). Робота в зошиті (частина 2, с. 31)

99

 

Утворення чисел 5 десятка. Читання й запис чисел від 1 до 100
(с. 106). Робота в зошиті (частина 2, с. 32)

100

 

Читання й запис чисел від 1 до 100. Порівняння чисел у межах 100 (с. 107). Робота в зошиті (частина 2, с. 33)

101

 

Заміна більших одиниць вимірювання величин меншими. Додавання й віднімання розрядних чисел. Задачі на знаходження суми, невідомого доданка (с. 108). Робота в зошиті (частина 2,
с. 34)

102

 

Одноцифрові й двоцифрові числа. Позиційний принцип будови числа. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.(с. 109). Робота в зошиті (частина 2, с. 35)

103

 

Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Нумераційна таблиця,
(с. 110). Робота в зошиті (частина 2, с. 36)

104

 

Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Задачі з двома запитаннями (с. 111). Робота в зошиті (частина 2,
с. 37)

105

 

Читання й запис чисел у межах 100. Порівняння, додавання й віднімання розрядних чисел - десятків. Додавання й віднімання числа 1 у межах 100 (с. 112). Робота в зошиті (частина 2, с. 38)

106

 

Одиниця вимірювання довжини -1 метр. Вимірювання довжин відрізків (с. 113). Робота в зошиті (частина 2, с. 39)

107

 

Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Співвідношення між одиницями довжини (с. 114). Робота в зошиті (частина 2, с. 40)

108

 

Додавання й віднімання числа 1. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 115). Робота в зошиті (частина 2, с. 41)

109

 

Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 116). Робота в зошиті (частина 2, с. 42)

110

 

Розрядні числа. Додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Побудова відрізка заданої довжини (с. 117). Робота в зошиті (частина 2, с. 43)

111

 

Додавання і віднімання у межах 100 на основі десяткового складу числа. Розв'язування задач (с. 118). Робота в зошиті (частина 2,
с. 44)

112

 

Додавання і віднімання розрядних чисел - десятків. Одиниці вартості - копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості. Задачі, що містять вивчені величини (с. 118). Робота в зошиті (частина 2, с. 44)

113

 

Розрядний склад числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Одиниці вартості (с. 119). Робота в зошиті (частина 2, с. 45)

114

 

Розрядний склад числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації, (с. 120). Робота у зошиті (частина 2,
с. 46)

115

 

Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 120). Робота в зошиті (частина 2, с. 46)

116

 

Позиційний принцип будови числа. Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Розпізнавання геометричних фігур
(с. 121). Робота в зошиті (частина 2, с.47)

117

 

Додавання розрядного числа до двоцифрового, (с. 122). Робота в зошиті (частина 2, с. 48)

118

 

Додавання розрядного числа до двоцифрового. Задачі на знаходження суми двох чисел (с. 123). Робота в зошиті (частина 2,
с. 49)

119

 

Віднімання розрядного числа від двоцифрового. Розв'язування простих задач різних видів (с. 124). Робота в зошиті (частина 2,
с. 50)

120

 

Віднімання розрядного числа від двоцифрового, (с. 125). Робота в зошиті (частина 2, с. 51)

121

 

Порівняння значення виразу й числа, (с. 125). Робота в зошиті (частина 2, с. 51)

122

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Порівняння числа й значення числового виразу, двох числових виразів (с. 126). Робота в зошиті (частина 2, с. 52)

123

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Сукупність предметів зі спільною ознакою.(с. 127). Робота в зошиті (частина 2, с. 53)

124

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого доданка, від'ємника (с. 128). Робота в зошиті (частина 2, с. 54)

125

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Доповнення умови задачі, (с. 129). Робота в зошиті (частина 2, с. 55)

126

 

Одиниці вимірювання часу - година, хвилина (с. 130). Робота в зошиті (частина 2, с. 56)

127

 

Одиниці вимірювання часу - година, доба, тиждень. Порівняння одиниць часу. Співвідношення між одиницями часу (с. 131). Робота в зошиті (частина 2, с. 57)

128

 

Визначення часу за годинником. Перетворення іменованих чисел.
(с. 132). Робота в зошиті (частина 2, с. 58)

129

 

Визначення часу за годинником. Додавання й віднімання іменованих чисел. Задачі, що містять вивчені одиниці часу (с. 133). Робота в зошиті (частина 2, с. 59)

130

 

Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Порівняння числа й значення числового виразу, двох числових виразів (с. 134). Робота в зошиті (частина 2, с. 60)

131

 

Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох чисел. Розпізнавання многокутників (с.135). Робота в зошиті (частина 2, с. 61)

132

 

Порозрядне віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини (с. 136). Робота в зошиті (частина 2, с. 62)

133

 

Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд, с. 137). Робота в зошиті (частина 2, с. 63)

134

 

Підсумкова контрольна робота

135

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.

136

 

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших величин вимірювання більшими.

137

 

Задачі на конструювання геометричних фігур.

138

 

Цікаві задачі. Задачі з логічним навантаженням.

139

 

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

140

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
19 грудня 2017
Переглядів
4589
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку