10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне-тематичне планування з біології (7 клас)

Про матеріал

Календарне-тематичне планування з біології (7 клас) складене згідно програми «Біологія 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 07.06.2017 р. Наказ № 804

Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ 7-й клас

(2 год на тиждень)

Згідно програми «Біологія 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 07.06.2017 р. Наказ № 804

 

 

п/п

Дата

Зміст уроку

Вступ

1

 

Інструктаж з БЖД. Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

2

 

Будова тварин: органи та системи органів.

3

 

Будова тварин: клітини, тканини.

4

 

Еволюція тварин Міні-проект «Тварини рекордсмени».

Тема 1. Різноманітність тварин

5

 

Поняття про класифікацію тварин.

6

 

Гідра – представник двошарових тварин

7

 

Тип Кишковопорожнинні. Міні-проект « Як утворюються коралові острови?»

8

 

Черви як представники тришарових тварин Лабораторне дослідження зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка)

9

 

Паразитичні черви

10

 

Проміжне узагальнення з теми: «Різноманітність тварин»

11

 

Тип Членистоногі

12

 

Клас Ракоподібні

13

 

Клас Павукоподібні

14

 

Клас Комахи. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

15

 

Різноманіття комах. Міні-проект «Тварини – будівельники»

16

 

Тип Молюски Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Міні-проект «Як утворюються перлини?»

17

 

Клас Головоногі молюски

18

 

Проміжне узагальнення з теми: «Різноманітність тварин»

19

 

Тип Хордові

20

 

Походження та особливості риб

21

 

Хрящові риби

22

 

Клас Променепері риби. Лопатепері риби

23

 

Клас Амфібії

24

 

Клас Рептилії

25

 

Різноманітність рептилій

26

 

Клас Птахи.

27

 

Життя міської ластівки.

28

 

Різноманітність птахів Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя представників різних екологічних груп птахів.

29

 

Клас ссавці. Міні-проект «Зуби ссавців»

30

 

Життя звичайної лисиці.  

31

 

Різноманітність ссавців. Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

32

 

Контрольна робота з теми: «Різноманітність тварин»

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

33

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

34

 

Форми тіла і покриви Лабораторні дослідження: особливостей покривів тіла тварин та визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

35

 

Живлення тварин

36

 

Різноманітність травних систем.

37

 

Дихання та газообмін у тварин.

38

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

39

 

Транспорт речовин у тварин.

40

 

Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

41

 

Опора. Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

42

 

Проміжне узагальнення з теми: «Процеси життєдіяльності тварин»

43

 

Рух. Міні-проект « Як тварини визначають напрям руху».

Напад і захист. Міні-проект «Майстерність маскування»

44

 

Органи чуття їх значення. Міні-проект «Як бачать тварини»

45

 

Системи регуляції

46

 

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

47

 

Розмноження та його значення.

48

 

Розвиток тварин. Міні-проект « Турбота про потомство»

49

 

Контрольна робота з теми: «Процеси життєдіяльності тварин»

Тема 3. Поведінка тварин

50

 

Поведінка тварин Лабораторне дослідження:спостереження за поведінкою тварин

51

 

Методи вивчення поведінки.

52

 

Вроджена і набута поведінка.

53

 

Вирішення повторюваних і нових завдань

54

 

Відносини з партнерами Міні-проект «Як спілкуються тварини. Угруповання тварин.»

55

 

Батьківська поведінка та турбота про потомство Міні-проект « Як вчаться пташенята»

56

 

Складні взаємини з родичами

57

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Міні-проект « Чому мігрують тварини»

58

 

Соціальні комахи

59

 

Використання тваринами знарядь праці. Комунікація тварин

Міні-проект « Як тварини користуються знаряддями праці»

60

 

Практична робота № 8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом). Узагальнення з теми: «Поведінка тварин»

Тема 4. Організми і середовище існування

61

 

Поняття про популяцію. Угруповання та екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. Ланцюги живлення і потік енергії.

62

 

Середовища та його чинники Міні-проект «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах»

63

 

Взаємодія популяцій в угрупованні

64

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика. Природоохоронні території. Червона книга України. Міні-проект «Заповідні території України».

65

 

Єдність живої природи. Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю», «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

66

 

Узагальнення з теми: «Організми і середовище існування»

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку