Урок : "Охорона риб. Їх значення в природі та в житті людини"

Про матеріал

Розробка нестандартного уроку ( урок- акваріум) направлена на розвиток у учнів логічного мислення, різних видів пам'яті, уміння самостійно працювати з підручником, робити висновки, формувати практичні навички та застосовувати набуті знання для розв,язання конкретної ситуації.

Перегляд файлу

Тема: Охорона риб, їх значення в природі та в житті людини.

Мета: визначити  значення риб в природі та  у житті людини; сформувати поняття про риб метеорологів, акцентувати увагу на необхідність методів направлених на охорону риб;
розвивати мислення, пам'ять, уміння самостійно працювати з підручником, робити висновки, формувати практичні навички та застосовувати набуті знання для розв,язання конкретної ситуації;

виховувати любов до природи, відповідальність за наслідки людського впливу на довкілля.
Обладнання і матеріали: презентація, відеоматеріали, ілюстрації, таблиці, картки самооцінювання. 

Базові поняття і терміни: охорона риб, значення риб, біоценоз, фітопланктон, зоопланктон.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок – акваріум.
Хід уроку

1.Організаційний етап:

Привітання, визначення відсутніх, налаштування на позитивний настрій.

2.Актуалізація опорних знань:

Методичний прийом «Сюжетна аплікація»

За вікном зима. А я пропоную згадати вам літо. Ви пішли на річку, взяли вудочку. Сіли на березі і почали ловити (що?) рибу. Уявили картину? А тепер складаємо сюжетну аплікацію. Перед вами на дошці ілюстрації риб.

Вам необхідно визначити до яких рядів відносяться дані риби. Працювати будемо таким чином: 2 учні працюватимуть за картками, а 3 учні біля дошки.

Запитання для учнів , які працюють з картками:

*Виберіть представників ряду Осетроподібні. Дайте їм загальну характеристику.

* Виберіть представників ряду Коропоподібні. Дайте їм загальну характеристику

Запитання для учнів що працюють біля дошки:

*Визначте, які риби відносяться до ряду Оселедцеподібні. Дайте їм загальну характеристику.

*Визначте, які риби відносяться до ряду Лососеподібні. Дайте їм загальну характеристику.

*Визначте, які риби відносяться до ряду Окунеподібні. Дайте їм загальну характеристику.

 

Молодці, ви впоралися із завданням.

 

3.Мотивація учбового процесу

Послухайте уривок з дитячої фантастичної повісті Юрія Томіна «Каруселі над містом»:

«На вигляд це була зовсім звичайна річка. Ще недавно в ній водились окуні, плітки і навіть раки, як відомо, вони люблять чисту воду. Але кілька років тому фабрика іграшок знищила в ній всю живність. Найдовше, кажуть, протрималася стара щука. Та й вона не змогла тут жити — попливла вгору по течії в іншу річку, де й померла від нудьги і самотності. Адже в неї була чер-вона голова, зелене черевце, синій хвіст, і інші щуки не хотіли з нею спілкуватися».

— Що й чому трапилося зі щукою?

— Що необхідно робити, щоб з іншими рибами такого не сталося?

4. Повідомлення теми уроку. Визначення мети уроку.

Отже, тема нашого уроку:

Охорона риб, їх значення в природі та в житті людини.

Яка мета  нашого уроку?

Мета: сформувати поняття про позитивне та негативне значення риб в житті людини, акцентувати увагу на необхідність методів направлених на охорону риб. 
 

5.Вивчення нового матеріалу:

Епіграфом нашого уроку є:

«Акваріум – це частина великого і фантастичного світу, в якому все реальне і прозоре».

Як ви розумієте цей вислів? Як він відноситься до нашого уроку?

Сьогодні у нас незвичний урок, а урок – акваріум.  Тож дозвольте нагадати вам правила  його проведення:

Учні об,єднані у 4 групи по 6  чоловік. Кожна група заздалегідь отримує своє завдання. Учасники та учасниці  групи обговорюють запропоновану вчителем проблему таким чином:

 • один з групи прочитує вголос ситуацію;
 • група обговорює ситуацію;
 • підводиться підсумок.

На цю роботу групі відводиться 3-5 хвилин. Усі інші учні класу не втручаються в обговорення, а лише спостерігають за його ходом.

Після цього  вчитель ставить класу запитання:

 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? (піднімаються різні за кольором картки: зелені - якщо погоджуються, червоні – якщо ні. Якщо учень піднімає червону картку, то повинен пояснити свою точку зору)

2.Який аргумент, з вашої точки зору був найбільш переконливим?

Усі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і діяльність кожної з них мусить бути обговорена класом.

Тож починаємо. І право бути в «акваріумі» отримує перша група. (на стіл перед групою ставиться умовний символ –  паперовий акваріум».

1 група:

Керівник групи: Наша група напередодні отримала таке завдання:

Доведіть, що риби відіграють значну роль в водних біоценозах. Ми опрацювали його і прийшли до  висновку: що риби є важливими компонентами водних біоценозів . Щоб це довести, розглянемо поняття біоценоз і взаємозв язки між організмами в ньому.

Учень 5: Біоценоз — це сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють дану ділянку суші або водойми і пов’язані між собою певними стосунками.

Водний біоценоз є цілісною біологічною системою, що живе за своїми законами. Щоб показати наочно, які організми входять  до складу біоценозу мені потрібні помічники. (4 учні цієї групи, що тримають ілюстрації організмів – мешканців водного біоценозу)

1 Учень:Водорості, які складають фітопланктон. Вони мікроскопічно малі й ширяють у товщі води. Беручи участь у фотосинтезі, водорості виділяють кисень, необхідний як тваринам, так і рослинам, є кормовою базою для мікроскопічних рачків і деяких видів риб.

2 Учень: Другою складовою біоценозу після фітопланктону, є зоопланктон. Це безліч мікроскопічних і ледь помітних неозброєним оком тварин. Вони становлять наступну ланку харчового ланцюга біоценозу, служать кормом для мальків.

3 Учень:Третьою складовою біоценозу водойми є риби, які харчуються зоопланктоном, фітопланктоном, вищими рослинами або іншими видами риб.

4Учень: Четвертою складовою біоценозу є сапрофітні бактерії й гриби, що розкладають мертві залишки водних тварин, в тому числі риб і дозволяють органічні речовини переводити в неорганічні, тим самим зберігаючи прозорість води й допомагаючи розвиватися першій групі біоценозу.

Учень 5: Іншими словами перед нами  ланцюг живлення, в якому риби займають своє особливе місце.

Отже,риби являючись ланкою в даному ланцюгу живлення зменшують кількість планктону та зоопланктону, який при певних умовах набуває широкого поширення. Але водночас слугують джерелом живлення для великих  водних хижаків, та сапротрофів.

Учитель: Тож, риби мають тільки позитивне значення в екосистемі?

Учень 5: Ні. Велика кількість риб, є проміжними господарями паразитичних червів.  Їх дозрівання неможливе, без проходження певної фази життя в тілі риб. Наприклад стьожак широкий має двох проміжних хазяїв. Перший – зоопланктон, другий – риби. Тільки після вживання людиною зараженої риби, можливе подальший розвиток цього черва.

Керівник групи:Отже, з усього вищесказаного , видно, що риби мають як  позитивне , так  і негативне значення. Але позитивне має  домінуючий характер.

Учитель: Дякую. У мене запитання для класу:

 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? (піднімаються різні за кольором картки: зелені - якщо погоджуються, червоні – якщо ні. Якщо учень піднімає червону картку, то повинен пояснити свою точку зору))

2.Який аргумент, з вашої точки зору був найбільш переконливим?

Дякую! До «акваріуму»  запрошується 2 група.

 

2 група :

Керівник групи:Наша група працювала над таким завданням:

 Доведіть, що риби мають велике значення в житті людини.

Учитель: Поки група обговорює це запитання, учні класу заповнюють таблицю, що лежить у них на парті.

   Керівник групи: Опрацювавши додатковий матеріал ми прийшли до висновку, що важливу роль відіграють риби в господарській діяльності людини. Мільйони людей зайняті ловом, розведенням і обробкою риби, будуванням суден і виготовленням рибальського спорядження. У деяких країнах населення харчується головним чином рибою, і добробут його залежить переважно від кількості  улову. Ми пропонуємо вам проект, який відображає значення риб в житті людини.

Учень 1 :  (демонструє газету)

Отже, головне  значення риби в житті людини – їжа.

* риби служать сировиною для одержання ліків (риб’ячий жир) та в медицині

* корм для худоби й птахів (кормове борошно)

*добрива для полів

* в промисловості – виготовлення технічного жиру, клеїв.

Учень 2:

Але людина не тільки ловить рибу, але й вирощує її. Існує ціла галузь — рибне господарство. Найбільші успіхи у розведенні прісноводних риб досягнуті в ставкових господарствах, які мають багатовікову історію розвитку. Залежно від призначення розрізняють нерестові, вирощувальні, зимувальні  типи штучних ставків. Основними об’єктами рибництва є короп, білий і строкатий товстолобики, білий амур, щука, карась.

Учень 3: Я чув, що певна група риб є небезпечними для життя і здоров я людини: всім відомий окунь, має гострі шипи, які вкриті отруйною рідиною, що визиває больові відчуття. Морський дракон має отруту на зяберних кришках і контакт з цією твариною може призвести до смерті . Я вже не кажу про піранью, яка своїми гострими зубами розриває тіло будь якої здобичі за лічені хвилини. Дуже небезпечна є риба бородавчатка, її отрута визиває гангрену. Можливо негативне значення риб є переважаючим?

Учитель:  Як ви вважаєте?

Учень 4 : Деякі риби є загрозою для здоров,я та життя людини. Але крім вищеназваних позитивних якостей, серед риб зустрічаються і риби віщуни. Так, голець у ясну погоду на дні акваріума лежить нерухомо. Якщо ж він снує вздовж стінок акваріума — через деякий час небо обов’язково затягнуть хмари. Дуже чутлива до змін повітряного тиску риба в’юн. Досвідчені рибалки знають: спіймався в’юн — бути дощу. Перед дощем або грозою ці риби підпливають до поверхні води і починають кружляти.

Чутлива до змін погоди і щука. Якщо весняними днями перед нерестом, коли у неї буває короткочасний жор, щука добре хапає жерлиці, а потім раптово перестає,— чекайте похолодання, вітру, негоди. Добрими прогнозувальниками наближення дощу і грози є самітники річкового дна — соми. У більшості випадків поява сомів удень віщує негоду, грозу чи зміну погоди.

Ось такі риби  метеорологи.

Керівник групи: Отже, працюючи над даною проблемою, ми прийшли до висновку, що риби – це багатогранні істоти.

Позитивне значення риб

Негативне значення риб

(протягом виступу групи , учні класу складають опорний конспект за схемою:

 

Учитель: Дякую! Запитання до класу:

 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? (піднімаються різні за кольором картки: зелені - якщо погоджуються, червоні – якщо ні. Якщо учень піднімає червону картку, то повинен пояснити свою точку зору)
 2. Який аргумент, з вашої точки зору був найбільш переконливим?

Тож давайте перевіримо, яку інформацію ви записали протягом роботи другої групи)

Дякую всім. А зараз прийшов час фізкультхвилинки. Уявіть себе маленькими веселими рибками.   (мені допоможе проводити фізкультхвилинку наш фізорг -  Андрій)

Фізкультхвилинка

Рибки плавають, пірнають, (нахили тіла вперед)

Потім знову виринають,(нахили тіла назад)

Свої спинки вигинають ( вигинання тіла вбоки)

І плавці розминають (розминка для пальців)

Раз, два – очі закрили,

Три, чотири – відпочили,

П,ять, шість, сім – працювати треба всім!(відкрили очі та почали працювати)

Учитель: Молодці! До «акваріуму» запрошується 3 група.

3 група : 

Керівник групи: Наше завдання таке: (зачитує завдання)

Перегляньте відеосюжет  і наведіть причини даного явища. (відеосюжет «Замор риб»)

Керівник групи: З кожної відкладеної самкою ікринки може вирости доросла риба. Але більшість ікринок, личинок, мальків гине набагато раніше. Адже у риб багато ворогів. Серед них і людина.

У наш час рибам живеться дуже важко. І не тому, що людина їх ловить, а тому, що порушує середовище існування риб. Саме тому люди — найнебезпечніші вороги риб.

Учень 1: Саме людина спричиняє:

• Забруднення водойм промисловими відходами — нафтою і нафтопродуктами (нафта утворює на поверхні води плівку, яка не пропускає повітря, і рибам стає нічим дихати).

• Забруднення добривами, які стікають з полів.

• Забруднення побутовими відходами та сміттям.

 • Забруднення хімічними речовинами, внаслідок роботи фабрик та заводів.

Учень 2: Але ж не тільки зміна умов існування приводить до загибелі риб, дуже небезпечним є вилов риби під час нересту. Коли риба іде на розмноження, вона стає дуже вразливою.

Учень3:  Не можна забувати і про бракон,єрів.  Саме вони в необмеженій кількості виловлюють рибу, що сьогодні набуває катастрофічних розмірів.

Керівник групи: Отже, на нашу думку,  людина є головною небезпекою для риб.

Учитель: Дякую! Запитання для класу:

 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? (піднімаються різні за кольором картки: зелені - якщо погоджуються, червоні – якщо ні. Якщо учень піднімає червону картку, то повинен пояснити свою точку зору))
 2. Який аргумент, з вашої точки зору був найбільш переконливим?

Дякую! До «акваріуму» запрошується 4 група.

4 група : Керівник групи: (зачитує завдання) Наше завдання:

Наведіть ефективні методи захисту риб.

Розглядаючи цю проблему, ми з ясували, що велика кількість риб – потерпаючи від діяльності людини, знаходяться на межі зникнення. З кожним роком сторінки Червоної книги поповнюються новими видами зникаючих тварин. Сьогодні ми пропонуємо її останнє видання, на сторінках якої є цінні види рідкісних риб.

Учень3:

У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесені 542 види тварин, серед яких 69 видів риб, з них :

— білуга чорноморська;

— осетер азово-чорноморський;

— стерлядь;

— севрюга;

— харіус європейський;

— форель;

— дунайський та чорноморський лососі;

— бичок рудий звичайний;

— йорж смугастий

Як бачите, велика кількість  цінних риб під загрозою зникнення.

Тож на мою думку, проблема охорони риб є дуже актуальною.

Керівник групи: Але недостатньо тільки фіксувати зникаючих тварин, необхідно розробляти методи, що будуть ефективними для збереження і відтворення різноманіття риб. Їх нам запропонують Луїза та Маша.

 Учень 1: Ми склали ряд тез, які дозволяють проводити рибоохоронні заходи:

(Учні озвучують і на дошці розміщують дані тези)

Учень1:1. Заборонити  вилов риб, які занесені до Червоної книги.

Учень 2: 2. Визначити  місця й терміни вилову риби

3.Заборонити ловити рибу в нерестовий період.

4.Повна заборона згубних способів лову — хімічних методів лову, глушіння вибухівкою.

5. Визначення промислових розмірів риби, яка може бути виловлена.

6. Контроль за стічними водами.

7. Обмеження руху моторних човнів у місцях нересту.

8. Боротьба із задухою на водоймах у зимовий період

9. Розведення та випускання у водойми мальків цінних порід риб.

10.Повна заборона спортивного рибальства.

 

Учень 4: А от я вважаю, що не треба забороняти спортивне рибальство. На мою думку воно не шкодить рибі. ЇЇ  ловлять, але випускають і вона може продовжувати своє життя. Тож я за спортивне рибальство !

Учень 2: Спортивне рибальство є небезпечним, тому, що травмована риба повертаючись до водойми стає вразливою для збудників захворювань. Швидко помирає і до того стає джерелом розповсюдження інфекції. Тому спортивне рибальство треба заборонити!

Учитель: Захоплюватися спортивним рибальством чи ні – це справа кожного. Але на мою думку – такий спосіб відпочинку не є гуманним по відношенню до риб. Запитання до класву:

 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? (піднімаються різні за кольором картки: зелені - якщо погоджуються, червоні – якщо ні. Якщо учень піднімає червону картку, то повинен пояснити свою точку зору))
 2. Який аргумент, з вашої точки зору був найбільш переконливим?

Ви всі молодці, гарно справились із завданням. А давайте згадаємо, що у багатьох з нас є домашні улюбленці, спілкування з якими приносить нам задоволення. У Луїзи – собака, у Маріка – равлики, у  Давида - кіт. А як ви гадаєте, чи може приносити задоволення спілкування із рибами? (так)

А при яких обставинах таке спілкування стає можливим? (При догляданні за акваріумом.) А чи є правила створення акваріумів?

 Ознайомимося з правилами створення акваріумів  в підручнику стор.144-145.

Правила створення акваріуму:

*Облаштування спеціальними лампами

*багато водяних рослин та корчів.(притулок для рибок)

*компресор, для нагнітання кисню

*підселення молюсків – природних очисників акваріумів.

Тож давайте створимо свій акваріум (на дошці  - блакитний ватман, що символізує воду, поряд лежать ілюстрації водоростей, лампи, компресора, равликів, зоопланктону, рибок). Прошу по одному учню від кожної групи. Виберіть складову нашого акваріуму і закріпіть  її на ватмані.  Поясніть її значення для риб – мешканців акваріуму.

6.Закріплення вивченого матеріалу:

Взаємоопитування учнів.

Ми з вами гарно попрацювали. Перед вами лежать листки самооцінювання. Виставте оцінки собі, та учням вашої групи.

7.Рефлексія

Тож епіграф нашого уроку :

«Акваріум – це частина великого і фантастичного світу, в якому все реальне і прозоре».

Тож як цей епіграф відповідає формі проведення нашого уроку?

Чи все у нас на уроці було реальним? Чи було прозорим?

Що було цікавим?

8.Д.З. пар.36 стор.142, записи в зошиті.

Групове завдання:

1 група: Підготувати лист  - заклик до керівників іграшкової фабрики, щодо  підсилення контролю за стічними водами;

2 група: Підготувати агітаційний плакат,  звернення до пересічних громадян «Зроби водойми чистими»;

3 група:  Намалювати знаки-попередження для бракон,єрів.

4 група: Скласти правила поведінки для відпочиваючих на берегах водойм.

 

 

 

 

Доданок 1

За наявністю часу, можна запропонувати учням загадки та прислів,я про риб.

Відгадайте загадки:

 1. Водою їхали пани, на них срібні жупани, хоч жупани – лата на латі, панам раді в кожній хаті.
 2. Кинув не палку, піймав не галку, скубу не пір,я, їм не м,ясо.
 3. Голова є, а шиї немає; очі є, а брів немає; рот є, а не говорить; без ніг, а далеко ходить.
 4. Чорну гадюку візьму я в руку – вона не вкусить. (в,юн)
 5. В якої  риби з одного боку очі? (камбала)

 

Поясніть приказку:

1. Б,ється як риба об лід.

2.Вертиться як в,юн в ополонці.

3.На те щука в морі, щоб карась не дрімав.

 

 

docx
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
1640
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку