14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Календарно - тематичне планування 10 клас, географія

Про матеріал

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни». Календарно - тематичне планування містить перелік практичних робіт відповідно до нової програми. Перелік досліджень і проектів.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧНЕ

планування  курсу

«Географія:регіони та країни»

(10 клас – 52 години: 1,5 год на тиждень)

 уроку

 

Тема

Зміст теми

Практичні роботи

 

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни».

Регіони світу (за класифікацією ООН).

Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу.

Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі.

 

 

 

 

 

 

 

Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих

регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

К-ть год

дата

примітка

1

Що вивчає курс «Географія:

регіони і країни»

1

 

 

2

Джерела знань про регіони та

країни світу

1

 

 

Розділ I. ЄВРОПА (16 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Європи

3

Європа у сучасному світі

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна

політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн

Європи. Прояви сепаратизм. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку.

Європа в геополітичном вимірі. Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в

Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO

загальноєвропейській системі безпеки.

1

 

 

4

Природні умови та ресурси

Європи

Природні умови регіону. Господарська оцінка мінеральних, водних, земельних,

біологічних ресурсів регіону. Рекреаційні ресурси.

1

 

 

5

Населення Європи

Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна

політика. Структура населення регіону: статево-вікова, етнічна, мовна, релігійна.

Найбільші мовні сім’ї та мовні групи. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація,субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в Європі, міські агломерації,мегаполіси. Працересурсний потенціал: демографічні процеси, природний та механічний

рух. Демографічна політика. Структура населення регіону: статево-вікова, етнічна,

мовна, релігійна. Найбільші мовні сім’ї та мовні групи. Українська діаспора у країнах

Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста вЄвропі, міські агломерації, мегаполіси. Працересурсний потенціал.

1

 

 

6

Особливості економіки країн

Європи. Первинний сектор

економіки

Прояви глобалізації та регіональної інтеграції в економіці регіону. Первинний сектор

економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Шляхи покриття дефіциту мінеральної сировини та палива. Сільське господарство: зональна спеціалізація європейського регіону. Аквакультура. Лісове господарство.

1

 

 

7

Вторинний сектор економіки

Європи

Переробна промисловість: електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна,

лісова, легка, харчова промисловість. Основні осередки та регіони промисловості.

Реіндустріалізація. Особливості участі економічно розвинених невеликих країн Європи у

міжнародному поділі праці.

1

 

 

8

Третинний сектор економіки країн.

Зв’язки України з країнами Європи

Сфера послуг: найбільші фінансові, торгівельні, освітні центри, туристичні райони.

Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами

Європи.

Практична робота № 1.

Тема: Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох

економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів).

1

 

 

9

Узагальнюючий урок

Представлення досліджень

Орієнтовні теми досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у Європі.

2. Відновна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності.

3. Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи.

1

 

 

Тема 2. Країни Європи (10 год.)

10

Німеччина

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у

міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселення і роль федеральних земель в її

розвитку.

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію

країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації

господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з країнами Європи

1

 

 

11

Франція

 

1

 

 

12

Велика Британія

 

1

 

 

13

Італія

Практична робота № 2

Тема: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських

країн «великої сімки» (за вибором).

1

 

 

14

Польща

 

1

 

 

15

Білорусь

 

1

 

 

16

Росія

 

1

 

 

17

Урок узагальнення і систематизації

Тести

Представлення досліджень

Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)

1.«Нове обличчя» Руру – постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих

ландшафтів.

2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст.

3. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг

1

 

 

 

Розділ IІ. АЗІЯ (11 год.)

Тема 1. Загальна характеристика Азії

18

Географічне положення, природні

умови і ресурси Азії

Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична

карта Азії. Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Типи країн

Азії за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси. Міжнародні

організації в Азії: АСЕАН, Ліга Арабських Держав. Геополітична структура регіону.

Райони збройних конфліктів та проявів тероризму.

1

 

 

19

Населення Азії

Природні умови регіону. Господарська оцінка мінеральних, водних, земельних,

біологічних ресурсів регіону. Рекреаційні ресурси. Населення Азії: демографічні процеси,

природний та механічний рух. Демографічна політика. Статево-вікова, етнічна, релігійна

структура населення регіону. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації в

Азії, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал..

1

 

 

20

Особливості економіки країн Азії.

Первинний сектор економіки

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Видобувна

промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Вплив

політичного чинника на розвиток видобувних виробництв. Сільське господарство: вплив

агрокліматичних ресурсів, рельєфу, культури і традицій харчування, агротехнологій на

спеціалізацію. Аквакультура.

Лісове господарство.

1

 

 

21

Вторинний і третинний сектори

економіки

Вторинний сектор економіки: електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна,

легка, харчова промисловість.

Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки: особливості

розвитку та найбільші фінансові, торгівельні, освітні центри, туристичні райони.

Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли

1

 

 

22

Роль країн Азії у світовій економіці

 

 

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у

міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

Практична робота № 3.

Тема: Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

1

 

 

23

Представлення досліджень

Представлення досліджень

Орієнтовні теми досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії.

2. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі

Туреччини і Сінгапуру).

3. Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації.

1

 

 

 

Тема 2. Країни Азії

24

Місце Японії в світі та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні

Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що

визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

1

 

 

25

Особливості постіндустріального

розвитку Японії

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію

країни. Традиції і технології у сільському господарстві. Транспортна система країни.

Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий

район, мережа технопарків і технополісів. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки

України з Японією.

1

 

 

26

Китай. Місце країни в світі і регіоні

Особливості економіки Китаю

Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають

місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення

Експортна орієнтація економіки. Особливості розвитку і розміщення виробництв

первинної і вторинної сфери. Домінуючі складові третинного сектору. Характерні риси

просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні

зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Китаєм.

1

 

 

 

 

 

27

Індія. Місце країни в світі і регіоні

 

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у

міжнародному поділі праці. Система розселення.

Практична робота № 4.Тема: Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання

працересурсного потенціалу країн.

1

 

 

28

Особливості економіки Індії

Особливості структури економіки країни, що розвивається. Спеціалізація сільського

господарства. Видобування мінеральних ресурсів. Промислові виробництва, що

визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору.

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки

Міжнародні зв’язки України з Індією.

1

 

 

29

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1

 

 

30

Урок узагальнення і систематизації

Тести  (15-20 хв.)

Представлення досліджень

Орієнтовні теми досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.

2. Унікальність економічної системи Китаю.

3. «Коридори зростання» в Індії

1

 

 

 

Розділ IІІ. АВСТРАЛІЯ. ОКЕАНІЯ

Тема 1. Австралія

31

Місце Австралія у світі і регіоні

Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в

міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії.

1

 

 

32

Особливості сучасного розвитку

Австралії

Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору.

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинного та

третинного секторів господарства. Характерні риси просторової організації виробництва

товарів та послуг. Зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки України з Австралією.

1

 

 

33

Представлення досліджень

Представлення досліджень

Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Національні парки Австралії – основа міжнародного туризму.

2. Західна Австралія – основний район добувної промисловості.

3. Канберра як політико-адміністративний центр країни

1

 

 

 

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

34

Мікронезія, Меланезія, Полінезія

Особливості географічного положення регіону.Держави та залежні території, що входять

до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Основні чинники, що визначають місце

країни в міжнародному поділі праці. Види господарської діяльності, що визначають

міжнародну спеціалізацію країн. Кустарні промисли і ремесла. Зовнішні економічні

зв’язки. Розташування військових баз іноземних держав.

1

 

 

35

Урок узагальнення і

систематизації

Тести

Представлення досліджень

Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Нова Зеландія – високорозвинена країна в Океанії.

2. Країни Океанії – регіон екзотичного туризму.

1

 

 

Розділ IV. АМЕРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Америки

36

Особливості географічного

положення Америки

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта

Америки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за

рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO.

1

 

 

37

Природні умови і ресурси регіону.

Населення Америки

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система

розселення.

1

 

 

38

Особливості економіки країн

Америки

Вторинний та третинний сектори

економіки

Особливості економіки країн Америки. Роль американських ТНК в економіці регіону.

Первинний сектор економіки. Сільське господарство: вплив природних, історичних

чинників та глобалізації на спеціалізацію. Лісове господарство.

Вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні. Третинний

сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли.

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в

міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки.

 

 

 

1

 

 

39

 

Практична робота № 5. Тема: Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

Представлення досліджень

Орієнтовні теми досліджень (за вибором учня/учениці)

1. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.

2. Панамериканське шосе – дорога через три Америки.

3. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

1

 

 

Тема 2. Країни Америки

 

40

США

 

1

 

 

41

Канада

 Практична робота № 6.

1

 

 

42

Бразилія

 

1

 

 

43

Урок узагальнення і

систематизації

Тематичне оцінювання (15-20 хв.)

Представлення досліджень

Орієнтовні теми досліджень (за вибором учня/учениці)

1. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.

2. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.

3. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США

1

 

 

Розділ V. АФРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Африки

44

Африка – регіон контрастів

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону.

Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою

країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Райони збройних конфліктів, проявів

тероризму. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки. Урбанізаційні процеси.

Система розселення. Працересурсний потенціал.

1

 

 

45

Практична робота № 7.

Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних,

мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних

магістралей та портів експортування.

Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)

1. «Арабська весна»: події і наслідки.

2. Ангола: успішний розвиток після війни.

3. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію країн Тропічної

Африки.

1

 

 

46

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1

 

 

 

Тема 2. Країни Африки

47

Єгипет

 

1

 

 

48

Південна Африка

 

1

 

 

49

Урок узагальнення і

систематизації

Тести

Представлення досліджень

Орієнтовні теми для досліджень (за вибором учня/учениці)

1. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм.

2. ПАР серед країн Африки.

3. ПАР: одна держава — три столиці

1

 

 

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ (2 год.)

 

 

50

Україна в геополітичному вимірі

1

 

 

51

Україна в системі глобальних

економічних відносин

1

 

 

52

Підсумковий урок

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Планування
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
15 липня 2018
Переглядів
3249
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку