Календарно - тематичне планування 11клас

Про матеріал

Біологія

11 клас

(52 год 1,5 години на тиждень )

Програма -

Підручник -

Кількість годин

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Контрольні роботи

Рік

52 години

4

3

2

І семестр

2

1

1

ІІ семестр

2

2

1

№ з/ п

Дата

Тема та зміст уроку

Примітки

Тема . Розмноження організмів

Форми розмноження організмів. Нестатеве розмноження

Статеве розмноження організмів.

Лабораторна робота №1

«Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи»

Будова статевих клітин

Тема . Закономірності спадковості

Генетика. Методи генетичних досліджень

Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем І і ІІ закони Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

ІІІ закон Менделя: статистичний характер і цитологічні основи

Проміжний характер успадкування. Аналізуючи схрещування

Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.

Практична робота №1

«Розв'язування типових задач з генетики»

Взаємодія генів. Поза ядерна спадковість.

Тематичне оцінювання

Тема . Закономірності мінливості

Мінливість. Спадкова мінливість: комбінативна та мутаційна. Типи мутацій.

Причини мутацій. Мутагени

Лабораторна робота №2

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

Модифікаційна мінливість Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційна мінливість.

Лабораторна робота №3

«Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої»

Практична робота №2

Розвязування типових задач на визначення типу мутацій.

Тема Генотип як цілісна система

Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів. Цитоплазматична спадковість.

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

Генетичні основи поведінки людини

Генетичні основи селекції організмів. Завдання сучасної селекції. Методи селекції.

Системи схрещування організмів та їх генетичні наслідки. Впровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах..

Біотехнологія, основні напрямки та досягнення. Химерні та генетично модифіковані організми

Тематичне оцінювання

Тема . Індивідуальний розвиток організмів

Запліднення

Онтогенез. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріональний розвиток.

Лабораторна робота №4

«Ембріогенез хордових»

Формування тканин і органів зародка

Постембріональний розвиток та його етапи

Життєвий цикл організмів

Способи розмноження рослин. Методи розведення тварин

Узагальнення. Клонування

Контрольна робота за І семестр

Надорганізмові рівні життя.

Популяція. Екосистема.Біосфера

Екологічна характеристика виду. Популяція. Структура популяції.

Екологічні чинники

Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування.

Угрупування та екосистеми. Склад і структура угрупувань.

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Сукцесії

Перегляд файлу

Біологія

11 клас

(52 год  1,5 години на тиждень )

Програма -

Підручник -

 

Кількість годин

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Контрольні роботи

Рік

52 години

4

3

2

І семестр

 

2

1

1

ІІ семестр

 

2

2

1

 

№ з/ п

 

Дата

Тема та зміст уроку

Примітки

Тема  . Розмноження організмів

 

 

Форми розмноження організмів. Нестатеве розмноження

 

 

 

Статеве розмноження організмів.

Лабораторна робота №1

«Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи»

 

 

 

Будова статевих клітин

 

Тема . Закономірності спадковості

 

 

Генетика. Методи генетичних досліджень

 

 

 

Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем І і ІІ закони Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

ІІІ закон Менделя: статистичний характер і цитологічні основи

 

 

 

Проміжний характер успадкування. Аналізуючи схрещування

 

 

 

Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

 

 

 

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

 

Практична робота №1

«Розв’язування типових задач з генетики»

 

 

 

Взаємодія генів. Поза ядерна спадковість.

Тематичне оцінювання

Тема . Закономірності мінливості

 

 

Мінливість. Спадкова мінливість: комбінативна та мутаційна. Типи мутацій.

 

 

 

 

Причини мутацій. Мутагени

Лабораторна робота №2

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

 

 

 

Модифікаційна мінливість Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційна мінливість.

Лабораторна робота №3

«Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої»

 

 

 

Практична робота №2

 Розвязування типових задач на визначення типу мутацій.

 

Тема  Генотип як цілісна система

 

 

Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів. Цитоплазматична спадковість.

 

 

 

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

 

 

 

Генетичні основи поведінки людини

 

 

 

Генетичні основи селекції організмів. Завдання сучасної селекції. Методи селекції.

 

 

 

Системи схрещування організмів та їх генетичні наслідки. Впровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах..

 

 

 

Біотехнологія, основні напрямки та досягнення. Химерні та генетично модифіковані організми

Тематичне оцінювання

Тема . Індивідуальний розвиток організмів

 

 

Запліднення

 

 

 

Онтогенез. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріональний розвиток.

Лабораторна робота №4

«Ембріогенез хордових»

 

 

 

Формування тканин і органів зародка

 

 

 

Постембріональний розвиток та його етапи

 

 

 

Життєвий цикл організмів

 

 

 

Способи розмноження рослин. Методи розведення тварин

 

 

 

Узагальнення. Клонування

 

 

 

Контрольна робота за І семестр

 

Надорганізмові рівні життя.

Популяція. Екосистема.Біосфера

 

 

Екологічна характеристика виду. Популяція. Структура популяції.

 

 

 

Екологічні чинники

 

 

 

Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування.

 

 

 

Угрупування та екосистеми. Склад і структура угрупувань.

 

 

 

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Сукцесії

 

 

 

Взаємодії організмів в екосистемах. Колообіг речовин.

 

 

 

Продуктивність екосистем. Перетворення енергії в біогеоценозі.

 

 

 

Практична робота №3

"Розв’язування задач з екології"

 

 

 

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу

 

 

 

Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття

Тематичне оцінювання

Основи еволюційного вчення

 

 

Еволюція. Розвиток еволюційних поглядів. Еволюційна теорія Ж.Б. Ламарка

 

 

 

Синтетична теорія еволюції

 

 

 

Природний добір Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна

 

 

 

Вид. Видоутворення

 

 

 

Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.

 

 

 

Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес

 

 

 

Сучасні уявлення про фактори еволюції

 

Тема  Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

 

 

Гіпотези походження життя на Землі

 

 

 

Еволюція прокаріотів. Еволюція еукаріотів.

 

 

 

Поява основних груп організмів на Землі. Формування наземних екосистем.

 

 

 

Історичний розвиток органічного світу та його різноманітність

 

 

 

Контрольна робота за ІІ семестр

 

 

 

Узагальнення курсу. Структурні рівні організації живого. Основні властивості живих систем.

 

 

 

Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

Сватівської районної ради

Луганської області

Розглянуто на засіданні МО вчителів

предметів гуманітарно - естетичного циклу

Погоджено         Протокол №____від_________

ЗДНВР          Затверджено

  С. А. Колєснікова       Директор  школи

           Вегера  С.В

                                                                                                                 Наказ №_____від __________

 

 

 

Календарно - тематичне планування

Біологія

6,7,8,9,10,11 клас

 

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=58e662f3a39ef51b28fe24379e9681bc&n=33&h=215&w=209

 

Вчитель  Романюк Є.В

 

 

2017 - 2018 н.р

 

 

 

Оцінювання лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується:

 обсяг виконання завдань роботи;

 наявність помилок, їх кількість;

 оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність тощо);

 для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо);

 для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу;

 рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту).

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  підручника (робочого зошита)  розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів  

3

Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів, допускаючи несуттєві біологічні помилки

5

Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні
об’єкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі

 

6

Учень/учениця самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 

Достатній

7

Учень/учениця самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати;  з допомогою вчителя формулює  висновки

8

Учень/учениця самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причинно­наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом

9

Учень/учениця вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає на поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причинно­наслідкові зв’язки; самостійно розв’язує  типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами­визначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційно­ціннісне ставлення до живої природи

Високий

10

Учень/учениця логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у
межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;  аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно­наслідкові зв’язки;  використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій

11

Учень/учениця виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причинно­наслідкові зв’язки; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень

12

Учень/учениця виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;  використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується:

  • рівень оволодіння  біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури;
  • обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу;
  • самостійність суджень, систематизація та глибина знань;
  • дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розвязування практичних задач;
  • уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;
  • рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи.  

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  підручника (робочого зошита)  розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів  

3

Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки

II. Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів,  допускаючи несуттєві біологічні помилки

5

Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні обєкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 

6

Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 

III. Достатній

7

Учень (учениця) самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати;  з допомогою вчителя формулює  висновки

8

Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причинно­наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом

9

Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає на поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причинно­наслідкові зв’язки; самостійно розв’язує  типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами­визначниками, натуральними біологічними обєктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційно­ціннісне ставлення до живої природи

IV. Високий

10

Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у
межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;  аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно­наслідкові зв’язки;  використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій

11

Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причинно­наслідкові зв’язки; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень

12

Учень (учениця) виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;  використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку