Календарно - тематичне планування Біологія і екологія 11кл профільний рівень

Про матеріал
Календарне планування Біологія і екологія 11 клас профільний рівень. Складено відповідно навчальної програми (175 годин - 5 на тиждень). Підручник Задорожний К.
Перегляд файлу

                   Календарне планування уроків біології і екології  11 клас .

Профільний рівень  (175годин – 5 годин на тиждень).

 Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, «Біологія і екологія» 10-11 класи. Профільний рівень.

 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Підручник Біологія і екологія (профільний рівень) для 11 класів ЗСО Задорожний К.

 

дата

Тема уроку

примітки

 

 

Тема Адаптації (60год)

 

 

 

   Тема Подразливість (15год)

 

1

 

Подразливість біологічних обєктів .

 

2

 

Подразливість у прокаріотів, протистів і грибів

 

3

 

Подразливість у рослин. Особливості подразливості у комахоїдних рослин

 

4

 

Подразливість у тварин.  Збудливі  тканини. Мембранний потенціал. Потенціал дії.

 

5

 

Різноманіття рецепторів.

 

6

 

Сприйняття сигналів та поріг збудливості.

 

7

 

Сенсорні системи тварин: їх компоненти та різноманітність.

 

8

 

Еволюція сенсорних систем. Сенсорні системи людини.

 

9

 

Рефлекс. Рефлекторна дуга. Безумовні та умовні рефлекси.

 

10

 

Подразнення і вища нервова діяльність.

 

11

 

Слова і символи як подразники.

 

12

 

Друга сигнальна система.

 

13

 

Подразливість і пристосування до умов середовища.

 

14

 

Подразливість у взаємодіях живих організмів.

 

15

 

Узагальнення і контроль знань

 

 

 

    Тема  Рух (15год)

 

16

 

Рух як властивість живого. Функції руху.

 

17

 

Рух на різних рівнях організації живого. Типи руху організмів.

 

18

 

Рухи клітин.

 

19

 

Будова і робота мязів.

 

20

 

Типи мязової тканини. Механізм мязового скорочення.

 

21

 

Рухи рослин.

 

22

 

Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння. Пр. р.

 

23

 

Рухи тварин.

 

24

 

Дослідження залежності між типом руху організму і будовою його  тіла. Пр .р.

 

25

 

Одомашнення культурних рослин.

 

26

 

Одомашнення і поширення тварин.

 

27

 

Дослідження звязку між чисельністю одомашнених тварин і розвитком людства.  Проект

 

28

 

Міграції тварин: причини, способи і шляхи.

 

29

 

Вплив людської діяльності на міграційні процеси.

 

30

 

Узагальнення і контроль

 

 

 

  Тема  Саморегуляція (15год +1 резерва)

 

31

 

Поняття саморегуляції.  Саморегуляція на різних рівнях біологічних систем.

 

32

 

Принцип зворотнього звязку.

 

33

 

Саморегуляція на молекулярному рівні.

 

34

 

Саморегуляція на клітинному рівні.

 

35

 

Саморегуляція на тканинному рівні.

 

36

 

Гомеостаз .

 

37

 

Нервова регуляція.

 

38

 

Гуморальна регуляція. Взаємозвязок нервової і гуморальної систем.

 

39

 

Терморегуляція . водно – сольовий гомеостаз. Детоксикація.

 

40

 

Моделювання механізмів підтримання гомеостазу. Пр.р.

 

41

 

Імунітет як засіб збереження гомеостазу

 

42

 

Поведінкові механізми збереження гомеостазу.

 

43

 

Регуляція у рослин.

 

44

 

Вияви саморегуляції біологічних систем надорганізмових рівнів. 

 

45

 

Дослідження добових біоритмів. Пр.р.

 

46

 

Узагальнення і контроль

 

 

 

           Тема  Адаптація  (15год + 6 резерва)

 

47

 

Адаптації та їх значення.

 

48

 

Механізми адаптацій.

 

49

 

Адаптації в прокаріотів.

 

50

 

Адаптації в протистів.

 

51

 

Адаптації у рослин.

 

52

 

Виявлення морфологічних та фізіологічних адаптацій рослин до умов існування. (екскурсія)

 

53

 

Пристосування рослин до розмноження і поширення.

 

54

 

Захисні реакції в організмі рослин.

 

55

 

 Роль ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і тварин.

 

56

 

Адаптації людини і тварин до жари й холоду.

 

57

 

Адаптації людини й тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей.

 

58

 

Адаптації тварин до умов харчування.

 

59

 

Добові і сезонні адаптації тварин.

 

60

 

Імунні адаптаційні реакції. Фізіологічні механізми підтримання гомеостазу в умовах крововтрати. Реакції на вплив токсичних речовин.

 

61

 

Регенерація.

 

62

 

Адаптації до  фізичного навантаження.

 

63

 

Стрес та дистрес.

 

64

 

Вікова динаміка адаптаційних можливостей.

 

65

 

Компенсаторні можливості організму людини.

 

66

 

Адаптація як результат еволюції. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів.

 

67

 

Узагальнення і контроль

 

 

 

Тема  Біологічні основи здорового способу життя  (30 год)

 

68

 

Здоровий спосіб життя та його складові. Розроблення власної програми фізичної самопідготовки. Пр.р

 

69

 

Негативний вплив на здоровя людини алкоголю, куріння та наркотиків.

 

70

 

Вплив зовнішніх факторів на здоровя людини.

 

71

 

Безпека і статева культура.

 

72

 

Неінфекційні захворювання опорно – рухової системи та їх профілактика.

 

73

 

Неінфекційні захворювання основних систем органів та їх профілактика.

 

74

 

Надання першої медичної допомоги. Пр.р

 

75

 

Неінфекційні захворювання  нервової системи та їх профілактика.

 

76

 

Імунна система людини, особливості її функціонування.

 

77

 

Імунітет. Види імунітету. Алергія.

 

78

 

Онкологічні захворювання.

 

79

 

Генетичні хвороби людини.

 

80

 

Медико – генетичне консультування та пренатальна діагностика.

 

81

 

Вивчення тенденцій у виборі продуктів харчування населенням України, аналіз їх причин і наслідків. проект

 

82

 

     тестування

 

83

 

Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Шляхи зараження.

 

84

 

Трансмісивні захворювання та їхні природні осередки.

 

85

 

Діагностика інфекційних та інвазійних захворювань.

 

86

 

Паразитичні членистоногі.

 

87

 

Профілактика захворювань,  які переносять паразитичні та кровосисні членистоногі.

 

88

 

Вірусні захворювання людини.

 

89

 

СНІД

 

90

 

Необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин у сучасних умовах.

 

91

 

Профілактика вірусних захворювань.

 

92

 

Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами.

 

93

 

Боротьба з бактеріальними захворюваннями.

 

94

 

Боротьба з мікологічними захворюваннями.

 

95

 

Боротьба з протозойними захворюваннями.

 

96

 

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні черви.

 

97

 

Узагальнення і контроль.

 

 

 

Тема   Селекція та біотехнологія   (20год)

 

98

 

Основи сучасної селекції, її завдання.

 

99

 

Поняття сорту, породи, штаму.

 

100

 

Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин).  Пр.р.

 

101

 

Внесок  вітчизняних учених в розвиток селекції.

 

102

 

Штучний добір та його форми.

 

103

 

Методи селекції рослин.

 

104

 

Методи селекції тварин.

 

105

 

Типи схрещувань.

 

106

 

Методи розведення.

 

107

 

тести

 

108

 

Селекція рослин. Центри різноманітності та походження культурних рослин.

 

109

 

Селекція тварин.

 

110

 

Селекція мікроорганізмів.

 

111

 

Генетична й клітинна інженерія.

 

112

 

Клонування ДНК та організмів.

 

113

 

Генетично модифіковані організми.

 

114

 

ГМО: за і проти. (круглий стіл)

 

115

 

Біотехнологія.

 

116

 

Проблеми та перспективи розвитку селекції й біотехнології.

 

117

 

Узагальнення і контроль

 

 

 

Тема Екологія  (35год)

 

118

 

Предмет  і завдання екології.

 

119

 

Розвиток екології. Звязки екології з іншими науками.

 

120

 

Методи екологічних досліджень.

 

121

 

Екологічні фактори та їх класифікація.

 

122

 

Антропогенний фактор.

 

123

 

Абіотичні фактори.

 

124

 

Вплив біотичних факторів при різних формах спільного існування організмів.

 

125

 

Основні закони факторіальної екології.

 

126

 

Аналіз розподілу населення людини на планеті, встановлення справедливості (несправедливості) законів факторіальної екології для людини.  Пр.р.

 

127

 

Адаптація до впливу екологічних факторів.

 

128

 

Екологічна ніша.

 

129

 

Заповнення екологічних ніш.

 

130

 

   тести

 

131

 

Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп.

 

132

 

Статистичні параметри популяцій.

 

133

 

Розрахунок чисельності , середньої та екологічної щільності для субпопуляційної групи  (учнів у класі).    Пр.р.

 

134

 

Динамічні параметри популяцій.

 

135

 

Екологічні стратегії.

 

136

 

Екосистема як центральний обєкт вивчення екології.

 

137

 

Види екосистем.

 

138

 

Просторова структура біоценозів.

 

139

 

Видова структура біоценозів.

 

140

 

Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди.

 

141

 

Розкриття трофічної структури біоценозу за наданим переліком видів.    Пр.р.

 

142

 

тести

 

143

 

Тимчасові зміни в екосистемах.

 

144

 

Трансформація  речовини і енергії в екосистемах.

 

145

 

Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему. В.Вернадський про біосферу.

 

146

 

Структура та складові біосфери.

 

147

 

Жива речовина та її роль у біосфері.

 

148

 

Біогеохімічні цикли.

 

149

 

Еволюція біосфери.

 

150

 

Сучасний етап розвитку біосфери.

 

151

 

Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери.

 

152

 

Контрольна робота

 

 

 

Тема    Сталий розвиток та збалансоване природокористування  (20год+ 3 резерв)

 

153

 

Антропогенний вплив на біосферу.

 

154

 

Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля.

 

155

 

Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини.

 

156

 

Якість довкілля.

 

157

 

Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

 

158

 

Порушення якості атмосфери.

 

159

 

Порушення якості води.

 

160

 

Геологічне середовище та його вплив на стан біоти та здоровя людини.

 

161

 

Причини деградації грунтів.

 

162

 

Проблеми біологічного різноманіття.

 

163

 

тести

 

164

 

Охорона природи.

 

165

 

Природокористування  та природні ресурси.

 

166

 

Критичний аналіз існуючих класифікацій природних ресурсів. Пр. р.

 

167

 

Закони природокористування.

 

168

 

Червона книга України.

 

169

 

Екологізація природокористування.

 

170

 

Шляхи реалізації збалансованого розвитку.

 

171

 

Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно до принципів сталого розвитку. Пр.р.

 

172

 

Шляхи вирішення екологічних проблем.

 

173

 

 Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.

 

174

 

Екологічний проект ( в межах своєї школи, населеного пункту)

 

175

 

Узагальнення і контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
4 вересня
Переглядів
840
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку