Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно - тематичне планування географія 10 клас (рівень стандарт) 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Курс «Географія: регіони та країни» завершує базову географічну освіту учнів у старшій школі. Відповідно до типового навчального плану його вивчають у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів протягом 52 годин (1,5 години на тиждень).

Навчальна програма з географії для 10 класу розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому живе людина.

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» спрямований на формування в учнів просторового уявлення про розміщення регіонів світу і країн, розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і екологічних подіях світу.

Загальною метою географії в 10 класі є формування в школярів географічної

картини світу на прикладі вивчення окремих регіонів та країн, з урахуванням сучасних геополітних, соціальних, економічних та екологічних аспектів

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування 2018-2019 н.р.

Географія 10 клас

підручник : Безуглий В. В., Лисичарова Г. О.

Рівень стандарт ( 52 години: 1,5 години на тиждень)

І СЕМЕСТР

Дата уроку

Зміст уроку

Додаткове домашнє завдання

 

Пр.

Вступ

1.

 

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу

Інформація по темі : «Наслідки процесу глобалізації»

 

2.

 

 Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

 

 

Розділ I. ЄВРОПА

Тема 1. Загальна характеристика Європи .

3.

 

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи.

Інформація по темі : «Які прогнози можна зробити на ХХІ  ст. щодо змін на політичній карті Європи?»

 

4.

 

Природні умови і ресурси  регіону.

 

 

5.

 

 Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика.

 

 

6.

 

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

 

 

7.

 

 Вторинний сектор економіки

 

 

8.

 

Третинний сектор економіки. Сфера послуг.

 

 

9.

 

Практична робота № 1

Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох країн Єв-ропи (на вибір учнів).

 

 

Тема 2. Країни Європи

10.

 

Німеччина. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП).

Запропонувати власний варіант маршруту для проведення канікул у Німеччині, присвячений знайомству з об’єктами Світової спадщини.(Проект підкріпити ілюстраціями, відео, цікавими фактами)

 

11.

 

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

 

 

12.

 

Франція. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення. Франкофонія.

 

 

13.

 

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарс-тва. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнаро-дні зв’язки України з Францією

 

 

14.

 

 Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Співдружність націй.

 

 

15.

 

Італія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система ро-зселення.

Практична робота № 2

 

16.

 

Дослідження 1.

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

17.

 

Польща. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення.

 

 

18.

 

Білорусь. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

 

 

19.

 

Росія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Наці-ональний склад населення. Українська діа-спора в Росії. Система розселення.

 

 

20.

 

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією.

 

 

Розділ IІ. АЗІЯ

Тема 1. Загальна характеристика Азії

21.

 

Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону..

 

 

22.

 

Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації

 

 

23.

 

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство.

 

 

24.

 

Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.

 

 

25.

 

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

Практична робота №3

 

Тема 2. Країни Азії

26.

 

Японія. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

 

 

27.

 

Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків і технополісів. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Японією.

 

 

28.

 

Китай. Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

 

 

29.

 

Характерні риси просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Китаєм.

 

 

30.

 

Індія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення.

 

 

31.

 

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Індією.

 

 

32.

 

Практична робота 4.

 Складання картосхеми промислового виробництва Індії.

 

 

 

Розділ IІІ. ОКЕАНІЯ

Тема 1. Австралія

33.

 

 Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії.

 

 

34.

 

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинно-го та третинного секторів господарства.

 

 

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

35.

 

Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії.

 

 

Розділ IV. АМЕРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Америки

36.

 

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки.

 

 

37.

 

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення. Працересурсний потенціал.

 

 

38.

 

Первинний і вторинний сектор економіки.

 

 

39.

 

Третинний сектор економіки.

Практична робота № 3

 

 

Тема 2. Країни Америка

40.

 

США. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США.

 

 

41.

 

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі Канадою.

 

 

42.

 

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки Бразилії та України.

 

 

43.

 

Практична робота № 6

 

 

Розділ V. АФРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Африки

44.

 

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку

 

 

45.

 

Характеристика секторів економіки. Найважливіші міжнародні транспортні ма-гістралі, вузли. Туристичні райони.

 

 

46.

 

Нерівномірність економічного розвитку  субрегіонів Африки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки Ук-раїни з країнами Африки

Практична робота № 6

 

Тема 2. Країни Африки

47.

 

Єгипет. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

 

 

48.

 

ПАР. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

 

 

49.

 

Дослідження 2

 

 

Розділ VІ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

50.

 

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

 

 

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

51.

 

  Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгі-влі товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-технічного співробітництва

 

 

 

52.

 

Узагальнення вивченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Планування
Додано
2 липня 2018
Переглядів
18885
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку