Календарно - тематичне планування Хімія 11 клас Рівень стандарту 2019 - 2020 н.р.

Про матеріал
Календарно - тематичне планування уроків хімії 11 класу 2019 - 2020 н.р. за програмою для 10 - 11 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом № 1407 від 23.10.2017. Орієнтована на підручник О.В. Григоровича.
Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування

на 2019 – 2020 н.р.

Хімія 11 клас

Рівень стандарту

за підручником « Хімія» О.В. Григорович

70 годин ( 2 година на тиждень)

Практичних робіт – 2.

Лабораторних дослідів – 8.

Дата

Зміст уроку

Примітки

 Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

 

Повторення основних уявлень про будову атома.

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

 

2

 

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

 Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 

3

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрація

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

4

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

5

 

Представлення результатів навчального проекту

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

 

6

 

Представлення результатів навчальних проектів

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 

7

 

Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

8

 

Природа хімічного зв'язку. Йонний зв'язок.

 

9

 

Ковалентний зв'язок.

 

10

 

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрація

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

 

11

 

Водневий зв'язок.

 

12

 

Металічний зв'язок.

 

13

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Демонстрація

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

 

14

 

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрація

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

 

15

 

Представлення результатів навчальних проектів

 4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

 

16

 

Узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок і будова речовин»

 

Тема 3. Хімічні реакції

17

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

 

18

 

Принцип Ле Шательє.

 

19

 

Гідроліз солей

Лабораторний дослід

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів. Інструктаж з техніки безпеки.

 

20

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

21

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

22

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

23

 

Представлення результатів навчальних проектів

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

 

24

 

Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

 

25

 

Контрольна робота № 1.

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

26

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Демонстрація

8. Зразки неметалів.

 

27

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. (Галогени.Хлор)

Демонстрація

8. Зразки неметалів.

 

28

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрація

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

29

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрація

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

30

 

Явище адсорбції.

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів. Інструктаж з техніки безпеки.

 

31

 

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

 

32

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

33

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

34

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

35

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

36

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

37

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

38

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

39

 

Кислоти.

 

40

 

Кислоти. Кислотні дощі.

 

41

 

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

 

42

 

Узагальнення знань з теми.

 

43

 

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

 

44

 

Алюміній. Фізичні та хімічні властивості.

 

45

 

Залізо. Фізичні та хімічні властивості.

 

46

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

47

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

48

 

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

 

49

 

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

 

50

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

51

 

Сучасні силікатні матеріали.

 

52

 

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

53

 

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію. Інструктаж з техніки безпеки.

 

54

 

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів. Інструктаж з техніки безпеки.

 

55

 

Практичні роботи

1. Дослідження якісного складу солей. Інструктаж з техніки безпеки.

 

56

 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

 

57

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

 

58

 

Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Інструктаж з техніки безпеки.

 

59

 

Представлення результатів навчальних проектів

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

 

60

 

Представлення результатів навчальних проектів

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

 

61

 

Представлення результатів навчальних проектів

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

 

62

 

Представлення результатів навчальних проектів

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

63

 

Узагальнення знань з теми «Неорганічні речовини та їх властивості».

 

64

 

Контрольна робота № 2

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства

65

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

66

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

67

 

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

68

 

Представлення результатів навчальних проектів

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

69

 

Узагальнення знань з теми «Хімія і прогрес людства»

 

70

 

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
24 серпня
Переглядів
1323
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку