Календарно - тематичне планування з німецької мови у 5 класі на 2 - й семестр зі змістовими лініями до підручника " Німецька мова Deutsch 5 " , М. М. Сидоренко, О. А . Палій

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з німецької мови зі змістовими лініями до підручника М. М. Сидоренко , О. А. Палій " Німецька мова Deutsch 5 " ( Київ " Грамота " 2018 ) на 2 - семестр за новою програмою.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків  з німецької мови у 5 – А , 5 – Б класах

Ніжинської ЗОШ IIII ступенів № 7

1 семестр 2018 – 2019 н . р .

Учитель Жимань Людмила Іванівна

 

Програма : Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 -9 класи , К , 2017 р .

Підручник : Німецька мова Deutsch ( das 1 . Unterrichtsjahr die 5 . Klasse ) 5 авт . М . М . Сидоренко , О . А . Палій ( Київ “ Грамота “  2018 )

 

 

 

№ з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Фонетика

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Письмо

1

 

Guten Tag ! Hallo , Kinder!  ( Добрий день ! )

Формулює правила безпеки онлайн - спілкування

Пояснює необхідність ситуативногоспілкування

 

 

Звуки :  ( a)  , ( a’ ) , ( d ) , ( t ) , ( o : ) , ( m ) , ( n ) . Пісня : « Guten Tag ! «

Guten Tag ! Guten Morgen ! Guten Abend ! Gute Nacht ! Wie heisst du ? – Ich heisse Anna. Ich bin Ada. Woher bist du ? Ich bin aus der Ukraine.

Ocобові займенники : ich , du , дієслова seine у 1 – й і 2 – й особах однини.

Вітання. Питальні та розповідні речення. Впр. 4 , ст. 8

Букви :  A a , D d, O o , M m , N n . Cлова.

Букви

Писати букви . Вивчити фрази . Впр. 5 ( с ) заповнити табличку ст. 9

2

 

Wie gehts ? ( Як справи ? )

 

Готовність брати участь у іншомовному спілкуванні

 

 

Звуки : ( е) , ( і ) , ( s ) , ( і : ) , ( z ) , ( t ) , ( h ) , ( ei ) . Пісня : «Hallo

Wie geht s ?  Klasse! Super! Prima ! Gut  !Es geht schlecht. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Sehr angehnem !

Дієслова зв язки ist , sind . Відмінювання дієслів

Знайомство. Питальні та розповідні речення. Впр. 1 ( в ) , 2 ( в ) , ст. 10.  

Букви I i , E e , H h , S s , T t ,  слова впр. 8 , ст. 13 .

Букви впр. 5 , ст. 5 ст . 12

Впр. 1 , ст. 13 . Заповнити табличку . Впр. 2 . Записати слова.

3

 

Ich wohne in Berlin.  Я живу в Берліні ) .

 

 

 

 

Звуки :   , ( ( s ) , ( k ) , ( m ) , ( b ) . Пісенька “ Eins , zwei , Polizei “ .

Wo wohnst du ? – Ich wohne  in … eins , zwei , drei , vier , funf , sechs , sieben , acht , neun , zehn , elf , zwolf

Закінчення дієслів в  1 та 3 – й особі однини .

Питальні  та розповідні речення . Впр . 1 ( А ) , ст . 14 . Пісня

Слова , короткі речення . Впр. 8 , ст . 15 , впр . 2 , ст . 16

Букви , слова впр . 7 ст . 15 . Впр . 2 ( в ) , ст . 16

Вивчити фрази , навчитися читати слова . Впр . 1 , ст . 16

4

 

Wer ist das ? ( Хто це ? )

 

 

 

 

Звуки : ( r ) , ( v ) , ( b ) , ( g ) .

Wer ist das ? – Das ist … Wie alt bist du?  ich bin 11 . Sie ist auch 11 .

Питальне речення з питальним словом Wer ? Порядок слів у питальному , розповідному реченнях . Числівники від 1 до 12.

Діалоги впр. 2 ( а ) , 5 ( а ) , ст . 18

Букви , слова . Впр . 4 ( а ) , ст .18 ; впр .7 ст. 19 .

Букви , слова . Впр . 1 (а ) , ст .20 .

Записати популярні українські імена . Впр . 2 , ст .20

5

 

Das bin ich (Це я )

 

Толерантність у спілкуванні з іншими

 

 

Звуки : ( p ) , ( l ) , ( f ) , ( c ) , ( k ) ,  ( h ) .  Пісенька : “ Eins , zwei , buntes Ei “

Nein . Entschuldigung . Bitte . Macht nichts . Wie heisst du ? Woher kommst du ? Wer ist das  ?Wo wohnst du ?

Заперечні речення nein .  Порядок слів у заперечному реченні . Питальні речення з питальними словами : Wie ? Woher ? Wer ? Wo ?

Питальні речення та розповідні речення . впр . 2 , 3 ( в ) ст .21

 Діалоги впр . 3 ( в ) , ст . 21 ; впр .5 ( а )  , ст . 22 ; впр . 2 ( в )  , ст .23

Букви : P p , L l , F f , C c , ck , ch . Впр . 2 ( А ) , ст . 23

Впорядкувати речення  з питальними словами : впр . 1 , ст . 23

6

 

Du und ich .  ( Ти і я )

 

 

 

 

Звукосполучення. Інтонація речень . Впр. 2 ( а ) ст. 24

Повторення вивченої лексики .

Питальні речення з питальними словами та без них . Стверджувальні та заперечні речення .

Діалог . Впр . 1 ( а ) , 2 ( а ) , ст .24

Букви , слова та речення . Впр .6 , ст .26

Букви та буквосполучення . Слова з вивченими буквами . Впр . 5 ( в ) , ст .25

Впр .6 , ст . 26 . Навчитися читати , заповнити табличку . Підготуватися до тесту .

7

 

Тест . Виконання лексико –граматичних вправ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу .

8

 

Meine Famlie. Das ist eine  Familie .   ( Це сім я ).

Наводити приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

 

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини

 

Пісенька “ Auf die Frage “

Die Eltern , der Vater , die Mutter , die Grosseltern , der Opa , die Oma , das Kind , der Sohn , die Tochter , die Geschwister ,der Bruder , die Schwester

Означений артикль. Особові займенники er , sie , es , sie . Однина і множина іменників . Рід . Wessen ? Родовий відмінок іменників.

Пісня «Die Familie  « . Впр . 1 ( а ) , ст . 34

Впр. 2 , ст .35 , впр . 4 ( в ) , ст .35

Нові слова .Впр .4 ( а ) , 35

Навчитися читати слова , текст. Впр. 1 ( а ) ,  ( в ) ст. 36 .Доповнити речення впр . 2 ( а ) , ст.36

9

 

Wie ist der Mensch ?  ( Яка людина ?)

 

Толерантність у спілкуванні з іншими

 

 

Повторення вивчених звуків . Наголос . Віршик « « . Інтонація вірша , вимова приголосних .

Jung , alt , klein, gross , lustig , traurig , gut , bose , nett , mutig , klug . Wer ist das?  Wie bin ich ?

Антоніми . Прикметники . Питальні речення .

Пісенька « Die Familie «

Нові слова , впр .1 ( в ) , ст .37 -38

Нові слова і вирази . Речення про свою сім ю . Впр .1 , ст .39

Ставити запитання до речень . Впр .2 , ст.39

10

 

Was macht Erika ?  – Sie lernt. (Що робить Єріка ? Вона вчиться) .

 

 

 

 

Німецькі прізвища . Впр . 2 ( в ) , ст . 40

Lernen , singen , rennen , tanzen , basteln ; Was macht  Anna ? - Sie tanzt.

Закінчення дієслів  теперішнього часу 1 , 2 , 3 особа однини .

Діалог ст .40 впр . 2 ( а )

Нові слова . Впр .2 ( с ) , ст .41

Впр .1 ( с ) , ст .40 . Слова , вирази

Доповнити речення впр . 1 , ст .41 . Поставити запитання до речень . Впр .2 , ст .41

11

 

Ich male gern  (Я охоче малюю ).

 

Розуміння власних індивідуальних особливостей та потреби подальшого самовдосконалення

 

 

Римування впр .1  ( а ) , ст .42 ; вимова слів , інтонація

Malen , turnen, spielen , springen , ich male gern .

Розповідні та питальні речення в теперішньому часі .

Впр. 2 (а ) , ( в ) , ст .42

Тексти : впр .4 ( в  ) , ст .43

Нові слова . Складання речень з новими словами.

Доповнити текст ; записати в зошит . Прочитати текст. Впр .1 , 2 , ст .44

12

 

Das sind die Eltern. ( Це батьки ) .

 

 

 

 

Впр. 2 ( а ) ,  ( в ) , ст .45 . Римування . Вимова числівників.

Das sind Taras und Erika . Sie spielen .

Дієслова в 3 – й особі  множини. Числівники від 1 – 20 .

Числівники, тексти . Впр .3 ( а ) , ст .4 – 5 , 4 ( а ) , ст . 45

Діалог ст .44 ; впр . 3 ( в ) , 4 ( а ) , ст .45 ; впр .4 ( с ) , ст. 46

Нові вирази ; числівники . Впр .2 (в ) , 4 ( а ) , ст .45

Виправити помилки і записати в зошит . Впр . 1 ( а ) , ст .46 ; прочитати текст , поставити запитання.

13

 

Das ist mein Vater.  (Це мій батько ) .

 

 

 

 

Римування ст .47 . Складання власних римувань. Вимова Звуків та інтонація речень . Впр .4 ( в ) , ст .48

Der Freund , die Freundin , Klavier spielen , mit Murka spielen , mein ( e ) , dein ( e ) , sein ( e ) , ihr ( e )

Присвійні займенники. Роди іменників ; число іменників .

Впр .3 ( а ) , ст .47 ; текст ст .47

Впр .1 ( а ) , ст .46 ; впр .1 ( в ) , ст .47 ; впр .3 (а ) , ( в ) , ст .47 ; текст ст .48

Нові слова , таблиця ст .47 4 впр .3 ( в ) , ( с ) , ст .47

Заповнити таблицю ; записати в зошит ст .49 , впр .1 . Розказати про свою сім ю .

14

 

Singt er ? -   Nein , er singt nicht .

 

 

 

 

Інтонація речень з запереченням nicht . Вимова звуків впр . 2 ,ст .50

nicht , aber . Ich singe nicht . – Ich tanze . Nein ich male nicht gern .

Заперечні речення з запереченням nicht . Порядок слів у цих реченнях . Родовий відмінок іменників . des Kindes , des Madchens

Текст про дітей . Впр .1 ( в ) , ст .4  - 9 .

 

Впр .4   (а ) , ст .50 ; впр . 5 ( а ) , ст . 51 ; впр . 7 , ст .51

Нові вирази . Впр .1 ( с ) , ст.49

Розглянути малюнки , прочитати текст . Відредагувати речення . Впр .1 ( а ) . 1 ( в ) , ст .52

15

 

Das ist meine Familie .

Наводити приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

 

 

 

Вимова числівників . Інтонація речень з числівниками . Впр .2 ( в ) , ст .53

Lieben , dis Geschwister, die Schwester, der Bruder , die Freunde, die Eltern

Порядок слів у розповідному та питальному реченнях . Множина іменників .

Впр .3 ( а ) , ст .54 ; текст про батьків .

Впр .2 ( а )  , ст .53 ; впр .4 ( а ) , ст . 55

Впр .1 , ст .53 ; впр .3 ( в ) , ст .54 ; впр . 4 ( в ) ,ст .55

Заповнити табличку ст .56 ; прочитати лист . Підготуватися до контрольної роботи .

16

 

Тест . Виконання лексико – граматичних вправ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Schule. Das Klassenzimmer .  Школа . Класна кімната .

 

Пояснює необхідність навчання у школі .

 

 

Лексика до теми . Інтонація речень . Наголос у словах . Впр .2 (а ) , ст .64

Die Tafel , der Schwamm , die Kreide , der Stuhl , der Lehrertisch , der Bucher schrank , das Fenster , die Schulbank , die Tur , hell

Множина іменників. Порядок слів у реченні .

Вірш «links ist das Fenster « . Впр . 1  , ст .64

Впр .2 ( а ) , ст .64 ; впр .3 , ( а ) , 4 ( а ) , ст . 65

Нова лексика . Впр . 4 ( в ) ст .66

Доповнити та записати речення . Впр.4 ( с ) , ст .66

18

 

Meine Feder tasche . Мій пенал

 

 

 

 

Впр .1 ( а ) , ст. 66 пісенька - лічилка

Der Kuli , der Spitzer , der Bleistift , der Filzstift, der Radiergummi , der Pinzel , das Lineal , die Schere , neu , modern , spitz , lang , liegen

Неозначений артикль іменників в однині та множині  . Заперечний займенник kein .

Впр . 4 , 5 , ст .67 діалоги .

Слова , вирази . Впр .1 ( в ) , 66 ; Текст  « « впр .7 ( а ) , 67

Лексичний матеріал до уроку . Впр .8 ( в ) , ст .68

Описати свій пенал . Впр . 1 , 2 , ст.68

19

 

Meine Schultasche Мій портфель

 

 

 

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей .

Нова лексика . Впр .1 ( а ) , ст .69

Die Schulsachen , das Buch , die Farbstifte , das Heft , die Schultasche , das Tagebuch , die Mappe , Die Farbe , das Papier ( das Blatt ) , der Klebstoff , schwer , leicht , suchen , kosten . was kostet  … ?

Множина іменників , повторення числівників . Питальні речення з питальним словами .

Вірш “ hast du alles mit ? впр . 1 ( а ) , ст .69

Нова лексика , впр . 2 ( а ) , ст .69 , впр .4 ( а ) , 5 ( а ) , ст . 70 – 71 .

Нова лексика впр . 3 , ст .70 ; впр .5 ( в ) , ст .71

Записати слова у множині . Впр .5 , ст . 71

20

 

Was hast du?  Що ти маєш ?

 

 

 

Складає перелік необхідних шкільних речей та підраховує витрати

Впр .1 ( а ) , ст .71 . Інтонація речень .

haben , brauchen , tut mir leid , wir , ihr , Sie , doch , ich habe ein Lineal , eine Schere . Macht nichts .

Дієслово мати, відміннювання дієслова за особами в однині першій особі множини. Nom . , Gen .  Займенників .

Впр .1 ( а ), ст .71 . Діалоги .

Нова лексика ю. Діалог ст . 73 , впр .5 ( а ) .

Слова до теми . Впр . 1 , ст .71 , речення .

Доповнити речення , впр .5 ( с ) , ст .73 .

21

 

Die Schule Школа .

Розуміння важливості екологічної безпеки

Розуміння власних індивідуальних особливостей та потреби подальшого самовдосконалення

 

Розуміє основні поняття « споживача « , « потреба « , « етика « , « етикет  « ,  « бюджет « , « споживання «

Впр .1 ( а ) , ст .74 . Наголос у нових словах .

streng ,  das Lieblingsfach , der Lieblingslehrer

Утворення складних іменників :

Лічилка . Впр . 1 ( а ) , ст .74 .

Впр . 3 ( в ) ,  ( с ) ст .75 ; впр .2 ( а ) , ст . 74 4 впр . 5 ( а ) , ст 75 .

Лексичний матеріал . Впр .3 ( в ) , ( с )  , ст . 75 .

Написати листа за зразком впр .5 9 а ) , ст .75

22

 

Роби зі мною ! Mach mit !

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час навчання

 

 

Впр . 1 ( а ) , ст . 76 . Наголос . Спонукальна інтонація .

stehen , boxen ,geben , besuchen , der Montag

Наказовий спосіб дієслів . Спонукальні , окличні речення .

Вірш “ Schreibe ,schreib !

Впр .1 ( а ) ,  ст .76 ; впр .6 ( а ) , ст .77 ; впр .7 . ст .78 

Впр .2 , ст .76 ; впр .6 ( в ) , ст .77

Взяти інтерв ю в однокласників . Впр .1 ст .78

23

 

У школі

 

Пояснює необхідність навчання у школі

 

 

Пісня . Чгслівники. Впр .1 ( а ) , ст 79 .

 

Числівники від 20 до 100 .Порядок слів у реченні .

Впр .1 ( а ) . ст .79 ; діалоги впр .6 ( а ) . ст .80

Впр .1 ( в ) , ст .79 ; впр . 6 ( а ) , ст .80 ; впр .7 ( а ) . ст .81

Впр .3  (в ) , ( с ) , ст .80 ; впр .5 , ст .80 .

Записати про клуби . Впр .1 , 2 , ст .81 . Підготуватися до тесту .

24

 

Тест . Виконання лексико – граматичних вправ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал .

25

 

Die Jahreszeiten . Es ist Herbst Пори року . Осінь .

 

 

 

Демонструє розуміння цінності природи

Впр . 1 , ст .90 . Лексика до уроку .

viel zu tun haben , Pilze im Wald suchen , Obst im Garten pflucken ,Beeren sammeln , die Zugvogel ziehen nach Suden , Baume pflanzen , die Sonne scheint , der Himmel , blau , kuhl

Питальні речення з питальним словом

Пісня «Jahreszeiten « .  Впр .1 , ст .90

Впр . 1 , 2 , ст .90 ; впр .5 , ст .9 ( діалог )  впр .6 , ст .92

Нова лексика , впр .6 , ст .92

Впорядкувати речення . Впр .1 , 2 . ст .93

26

 

Die Monate Місяці

 

Обговорює особливості взаємодіє з природою

 

 

Впр . 1 , ст .93 . Назви місяців – наголос , інтонація в реченні . Впр .2 . ст .94

der Januar , der Februar, der Marz , der April , der Mai , der Juni , der Juli , der der August , der September , der Oktober , der November , der Dezember

Порядок слів у реченні : прямий і зворотній .

Вірш « Місяці « впр .1 . ст .93 ; впр . 4 ( а 0 . ст .94

Впр .1 . ст .93 ; впр .4 ( а ) . ст .94 -95

Впр .4 ( в ) , ст . 95

Написати ,що ти робиш від січня до грудня

27

 

Herbstfeste Осінні свята

 

 

 

 

Вірш «Der Herbst » . Лексичний матеріал .

Das Erntedankfest , der Herbstball , die Kirche , das Gemuse , die Nuss , die Blume , das Brot , die Ausstellung , weihen , der Gast , draussen ,

Питальні речення

Лист ст .96 ; діалог впр .3 ( а ) , ст .97

Впр .1 ( а ) , 2 ( А ) , ст .96 ; впр .4 9в ) , ст . 97

Впр .3 ( в ) ; впр . 4 ( с ) , ст 97

Доповнити текст ст .98 , впр . 1

28

 

Der Winter Узагальнююче повторення

 

 

 

 

Ричівка “ Am Morgen “ , Інтонація , вимова слів .

Rodeln , Schi ( Ski ) laufen , die Gluckwunschkarten schreiben , einen Schneemann bauen , eine Schneeballschlacht machen , Schlittschuh laufen , der Schlitten der Silvester , der Nikolaustag , wenig , viel

Відмінювання дієслів за особами в однині та множині .

Впр. 1 , ст .98 ; діалог впр .7 ( а ) , ст .100

Впр .1 , ст .98 , впр .4 ( с ) , ст .100 впр . 7 ( А )

Впр .8 ( с ) , ст .100 ; впр .2 , ст .99

 Прочитати текст « Der Winter» Відповідати на запитання впр .1 , 2 , 3 , ст .101

29

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений лексичний та граматичний матеріал

30

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підго туватися контролю письма

31

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити усні теми

32

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал за перший семестр

33

 

Узагальнювально – підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ПW1]


Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Москаленко Герман
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Німецька мова (1-й рік навчання) 5 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
9 січня 2019
Переглядів
1998
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку