25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Календарно - тематичне планування з природознавства для 3 класу за оновленою програмою

Про матеріал

Підручник. Грущинська І.В. Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 176 с.

Перегляд файлу

Природознавство

2 год на тиждень

Підручник. Грущинська І.В.  Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.

 

І семестр

з/п

Тема уроку

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Дата

Приміт

Ка

ВОДА (7год)

 

 1.  

Вода в природі.

 

має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; роль води у природі та її значення для людини; називає три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води; розуміє значення існування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженість запасів прісної води на нашій планеті; досліджує властивості води та рідин; застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні речовини, властивості води та рідин; дотримується правил економного використання прісної води

 

 

 1.  

Властивості рідин на прикладі води.

Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

 

 

 

 1.  

Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі.

 

 

 

 1.  

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

 

 

 1.  

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

 

 

 

 1.  

Як людина використовує властивості води?

 

 

 

 1.  

Охорона водойм.

 

 

ПОВІТРЯ (7 год)

 

 1.  

Газоподібні речовини.

 

має уявлення про склад і властивості повітря; джерела забруднення повітря; причини виникнення вітру; знає про властивість повітря та газоподібних речовин розширюватися за нагрівання; розуміє значення повітря для життя; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини; досліджує властивості повітря;застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону

 

 

 1.  

Повітря як суміш речовин, його склад та властивості.

Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

 

 

 1.  

Розширення газів за нагрівання.

 

 

 

 1.  

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.

 

 

 

 1.  

Як людина використовує властивості повітря?

 

 

 

 1.  

Охорона повітря. Контрольна робота №1 «Вода. Повітря»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект №1 «Звідки береться пил?»   Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

Тема

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ (9 год)

 

 1.  

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина.

 

має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту; наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин; класифікує корисні копалини за видами; називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості; наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті; розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин; пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту; досліджує наявність повітря і води у ґрунті; пояснює, чому не можна спалювати стерню; застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.

 

 

 1.  

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).

Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

 

 

 

 1.  

Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Значення корисних копалин для людини.

 

 

 

 1.  

Ґрунт. Склад ґрунту.

Практична робота. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

 

 

 

 1.  

Родючість – основна властивість ґрунту.

 

 

 

 1.  

Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту.

 

 

 

 1.  

Значення і охорона ґрунтів.

 

 

 

 1.  

Значення і охорона ґрунтів.

Контрольна робота №2 «Корисні копалини. Ґрунти».

 

 

 

 

 

 1.  

Навчальний проект№2 Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)? Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

Тема

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ (9год)

 

 1.  

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта) та їхнє використання людиною.

 

має уявлення про вичерпні та невичерпні джерела енергії; називає паливні корисні копалини; побутові прилади, які споживають енергію; пояснює взаємозв’язки у живій та неживій природі на прикладі походження деяких паливних корисних копалин; використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною (на прикладах); виготовляє модель теплиці; спостерігає за проростанням насіння у теплиці; застосовує знання для догляду за рослинами у теплиці; встановлює умови, необхідні для розвитку рослин; застосовує правила безпечної поведінки з електроприладами; економного використання води, тепла, електроенергії у побуті

 

 

 1.  

Паливні корисні копалини (газ, торф) та їхнє використання людиною.

 

 

 

 1.  

Невичерпне джерело енергії -Сонце, та  використання його людиною.

 

 

 

 1.  

Невичерпне джерело енергії - вітер  та  використання його людиною.

 

 

 

 1.  

Невичерпне джерело енергії вода та  використання його людиною.

 

 

 

 1.  

Побутові прилади, які споживають енергію.

 

 

 

 1.  

Поняття про збереження електроенергії у побуті.

Контрольна робота №3 «Енергія у нашому житті»

 

 

 

 1.  

Екскурсія. «Тепло у твоєму домі» (шкільна котельня)» Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

 

тема

ІІ семестр ―  (2 год на тиждень) ― 19 тижнів 

п/п

Тема уроку

Дата

Стор.

 

примітка

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

 

32.

Рослини – живі організми.

 

80 – 83 

 

33.

Різноманітність рослин. Квіткові рослини.

 

83 – 85 

 

34.

Розмноження квіткових рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Практична робота.

Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

 

85 – 87

97-98

 

35.

Хвойні рослини. Умови розвитку рослин.

 

88 – 89

92-94

 

36.

Пристосування рослин до умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).

 

95 – 96

 

37.

Культурні рослини. Значення рослин у природі та для людини. Контрольна робота№4

 

90 – 91

 

38.

Аналіз контрольної роботи. 

Різноманітність тварин.

 

99-100 Тема

 

39.

Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство. Комахи.

 

101-103

 

40.

Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство. Риби.

 

104 – 106

 

41.

Земноводні і плазуни. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство.  

 

107-108

 

42.

Птахи. Розмноження та розвиток птахів, піклування про потомство. Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні птахи.

 

109 – 113

 

 

43.

Звірі (ссавці). Розмноження та розвиток звірів, піклування про потомство.

 

 

114 – 118

 

44.

Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини. Ланцюги живлення.

 

115 – 118

128-129

 

45.

Свійські та дикі тварини. Пристосування тварин до життя в різних умовах.

 

119 – 121

 

46.

Гриби – живі організми. Будова грибів.

 

122 – 123

 

47.

Значення грибів у природі.

 

124-125

 

48

Бактерії. Значення бактерій у природи і для людини.

 

126 - 127

 

 49

Навчальний проект. « Теплиця на моєму підвіконні» (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння)

 

 

 

50.

Охорона рослинного  світу. Червона книга України.

 

130-132

 

51.

Охорона  тваринного світу Червона книга України.

 

133-134

 

52.

Державні заповідники. Ботанічні сади.

Контрольна робота №5

 

135-138

 

53.

Аналіз контрольної роботи. Заповідні території рідного краю.

Екскурсія . Різноманітність тварин і рослин рідного краю (СФГ «Поляна»).

 

 

139-141

 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ

 

54

 Організм людини. Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини

 

142-144

 

55

Нервова система.

 

145

 

56

Опорно-рухова система.

 

147-148

 

57

Травна система.

 

149-151

 

58

Харчування. Правила здорового харчування.

Практична робота.  Складання раціону здорового харчування

 

152-154

 

 

59.

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

 

155 –156  

 

60.

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

 

157 –159

 

61.

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

 

 160 –162 

 

62.

Органи чуття.

 

163-164

 

63.

Гігієна органів чуття.

 

165-167

 

64.

Правила здорового способу життя. Контрольна робота№6

 

168-171

 

65.

 Навчальний проект.  Добра справа для природи.

 

 

171

 

66.

Екскурсія. Твоє здоров’я (шкільний медичний кабінет) .

 

 

 

67

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація  вивченого матеріалу за рік.

 

тема

 

 

Природознавство - 3 клас

Розвантажити зміст навчального матеріалу.

Враховано частково. Розділ „Вода”: вилучені теми „Вплив Сонця на природу”, „Світовий океан, його частини”; розділ „Повітря”: вилучені теми „Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею”, „Вплив вітру на природу Землі”;розділ „Гірські породи. Ґрунти” -“Корисні копалини. Ґрунти”; розділ „Живі організми та середовища їх існування”: вилучені теми „Походження свійських тварин від диких”, „Гриби їстівні та отруйні”.

В зміст навчального матеріалу розділів ввести тематику екологічного спрямування.

Враховано частково. У розділ „Вода”: додана тема „Як людина використовує властивості води?”, пропонується навчальний проект „Добра справа для природи”; у розділ „Повітря”: додана тема „Як людина використовує повітря?”; пропонуються навчальні проекти „Звідки береться пил?”; „Ми гноми – економи (як зберегти тепло і світло у нашому домі”; „Який дар природи для людства найцінніший?” (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини).

Вилучити розділ „Сонце – джерело енергії на Землі”.

Тема „Сонце – джерело енергії на Землі” замінена на „Енергія в нашому житті”. Зміст навчального матеріалу розділу скориговано відповідно до вікових особливостей дітей.

Вилучити тему „Гірські породи”.

Враховано частково. Назва розділу змінена з „Гірські породи. Ґрунти” на „Корисні копалини. Ґрунти (акцент – на корисні копалини як різновид гірських порід).

Збільшити кількість годин на тему „Корисні копалини”.

Враховано. Тема „Паливні корисні копалини” додана у розділ „Енергія в нашому житті”.

З теми „Повітря” вилучити терміни „теплопровідність” і „пружність повітря”.

Враховано. Терміни вилучені.

Тема „Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею” не відповідає віковим особливостям дітей.

Враховано. Залишено: „Розширення повітря за нагрівання”.

Змінити тему „Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід”.

Враховано частково. Пропонується тема „Хто живе в ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту”.

Змінити назву і зміст розділу „Сонце джерело енергії на Землі” (не відповідає віковим особливостям молодших школярів).

Враховано. Здійснено структурне вдосконалення з метою дотримання логіки викладу матеріалу. Змінено назву розділу. Зміст навчального матеріалу скоректовано відповідно до вимог Державного стандарту та віковим особливостям учнів.

У розділі „Людина та її організм” вивчати нервову систему людини.

Враховано.

Збільшити кількість годин на вивчення теми „Людина та її організм”. Доповнити розділ практичними завданнями з питань гігієни, здорового способу життя, запобігання виникнення різних захворювань.

Враховано. Знята сітка годин на вивчення розділу. Вчитель самостійно визначає кількість годин на вивчення певних тем. Розвантажено зміст програми, вивільнений час вчитель може використовувати на практичні завдання, дослідження, проекти.

Збільшити кількість екскурсій, розширити тематику.

Враховано. Кількість екскурсій збільшено за рахунок розвантаження змісту навчального матеріалу. Тематику учитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих у програмі варіантів.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Цуканова Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
2614
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку