1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Календарно-тематичне планування 1 клас, 3год.,Ісем

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 1го класу, І семестр. Інтелект України. 3 години. Quick Minds.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

Навчальний рік __________________   Семестр ________    Вчитель _____________________________________________   Клас _____________   Підручник:                   Quick  Minds 1

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Лексика

Граматика/Фонетика

Аудіювання/Читання

Елементи письма/Говоріння

Друзі (Friends)

1.

 

Знайомство.Вітання.

SB p.4

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Особливості привітання та знайомства

Співати разом

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

What’s your name?

I’m…

What a nice name!

Пісня “What’s your name?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Представити себе

2.

 

Знайомство

SB p.4

 

 

 

 

 

 

3.

 

Знайомство

Представ себе.

SB p.5

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Особливості привітання та знайомства

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Цифри: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

How old are you?

I’m (age)

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Діалогічне мовлення: запитати про чиєсь ім’я та надати відповідь

 

4.

 

Рахунок

 

 

 

 

 

 

5.

 

Знайомство

SB p.6

Називати кольори предметів

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Цифри від 1 до 10

Кольори: red, blue, green, orange, purple, yellow, brown

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня  “Number song

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Називати цифри від одного до десяти, а також кольори

6.

 

Знайомство

SB p.7

Описувати предмети

Співпрацювати в парі

Кольори: red, blue, green, orange, purple, yellow, brown; colour, balloon

My hat is…

Прослухати назви кольорів на малюнку та вказати на них

Називати назви кольорів

 

7.

 

Рахунок. Алфавіт

 

 

 

 

 

 

8.

 

Вивчення літер (Aa, Bb, Cc, Tt)

 

 

 

 

 

 

9.

 

Знайомство

SB p.8

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Особливості привітання та знайомства

my turn

cool, power, cat

Look at me.

What about you?

I speak to animals.

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

 

Інсценувати історію

10.

 

Знайомство

SB p.9

Обговорення історії

Особливості привітання та знайомства

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Повторювати за прослуханим

 

11

 

Повторення

 

 

 

 

 

 

12.

 

Знайомство

Test

Teachers Book p. 70-71

Повторення структур, представлених  у розділі

Виконання тестових завдань

Привітання, вік

Цифри від 1 до 10

 

How old are you?

What’s your name?

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

13.

 

Україна

SB p.28

Описувати малюнки / називати кольори, які зображені на малюнках

Ознайомлення з культуро України

Співпрацювати в парі

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти мовлення вчителя з даної теми, короткі інструкції

Називати кольори

 

1. В школі (At school)

14.

 

Шкільне життя

SB p.10

Назвати предмети в класі

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

pencil, chair, bag, rubber, book, desk, notebook, ruler, pencil case, school

Come back!

Close your case!

your, my

ПІсняHey, Flash!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви шкільних предметів

15.

 

Шкільне пиладдя

 

 

 

 

 

 

16.

 

Вивчення літер (Ff, Hh, Mm, Rr)

SB p.36

 

 

 

 

 

 

17.

 

Шкільне життя

SB p.11

Назвати предмети в класі

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What’s this?

It’s a (ruler).

Is it a (ruler)?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухане

 

Ставити питання та відповідати на них

 

18.

 

Шкільне життя

SB p.12

Назвати предмети в класі

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

It isn’t my pen.

Look at (the desk).

in a mess

Tell me.

Пісня “What’s this”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про належність предметів

19.

 

Шкільне життя

SB p.13

Розуміти та виконувати вказівки

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

please

Sit (at your desk).

Open your (bag).

Close your (book).

Pass me (a pen).

Демонструвати розуміння висловлювань

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повторювати за прослуханим

Даватиінструкції іншим учням

20.

 

Шкільне життя

SB p.14

Розвиток навичок аудіювання

Дякувати

Просити вибачення

Правила ввічливості

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Watch out!

I’m sorry.

It’s OK, Mum.

Here you are.

Thank you.

Come back!

Here’s (your pencil).

Історія “Watch out, Flash!

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Інсценувати історію

21.

 

Повторення

 

 

 

 

 

 

22.

 

Шкільне життя

SB p.15

Обговорення історії

Правила ввічливості

peaches, , fat rat, dog

a [æ]

A fat rat in a black bag.

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

23.

 

Шкільне життя

SB p.16

Розповідати про мистецтво

Інші предмети (мистецтво) англійською мовою

primary (colours)

secondary (colours)

objects, mix, new

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Описувати предмети

24.

 

Шкільне життя

SB p.17

Розповідати про мистецтво

Інші предмети (мистецтво) англійською

white, black, pink, grey

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Описувати предмети

25.

 

Шкільне життя

Test

Teacher’s Book p. 72-73

Повторення структур, представлених  у розділі

Виконання тестових завдань

pencil, chair, bag, rubber, book, desk, notebook, ruler, pencil case, school

Sit (at your desk).

Open your (bag).

Close your (book).

Pass me (a pen).

What’s this?

It’s a (ruler).

Is it a (ruler)?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

26.

 

День народження

SB p.29

Називати предмети, пов’язані з днем народження

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

рresent, cake, balloon, candle

How old are you today?

Happy Birthday!

Слухати вчителя та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти вказівки

 

Інсценізувати мікросценку

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

Повторення літер (Aa, Bb, Cc, Tt)

SB p.34

Називати предмети, які знаходяться на намюлку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Computer, apple, apricot, tiger,crocodile, tenis, crab, bat

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів, які закінцуюються на фонікс at

Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

28.

 

Повторення

 

 

 

 

 

 

2. Давай пограємось! (Lets play!)

29.

 

Дозвілля

SB p.18

Розповідати про свої іграшки

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

kite, doll, monster, plane, ball, go-kart, toy shop, race, computer game, train, car, bike

Let’s go!

That’s right.

There’s a (kite).

ПісняToy shop

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

30.

 

Дозвілля

SB p.19

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hello! How are you?

I’m fine, thanks.

What’s your favourite toy?

My favourite toy’s my ball.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

31

 

Мої іграшки

 

 

 

 

 

 

32.

 

Дозвілля

SB p.20

Повідомляти про смаки та уподобання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hi, my name’s (name)

We’re…

Пісня “Hi, Emma!”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

33.

 

Дозвілля

SB p.21

Описувати предмети

Співпрацювати в парі

long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new

a/an

порядок прикметників

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них

 

34.

 

Хобі і дозвілля

 

 

 

 

 

 

35.

 

Дозвілля

SB p.22

Описувати предмети

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

first

Hold on!

Congratulations!

What a/an (ugly old go-card)!

Go!

That isn’t fair!

Just a minute!

Історія “The go-kart race

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

36.

 

Алфавіт.

 

 

 

 

 

 

37.

 

Повторення.

 

 

 

 

 

 

38.

 

Дозвілля

SB p.23

Обговорення історії

Правила поведінки

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

e [e]

Ken and his ten red pens.

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення з історії

Пропонувати речі та дякувати

Правопис слів

39.

 

Дозвілля

SB p.24

Описувати предмети

Розуміти  конкретну інформацію

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Ставити питання та відповідати на них

 

40.

 

Вільний час

 

 

 

 

 

 

41.

 

Дозвілля

SB p.25

Описувати предмети

Розвиток творчих здібностей

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу, описувати свої малюнки

42.

 

Дозвілля

SB p.26 -27

Описувати предмети

Повторення структур, представлених  у трьох попередніх розділах

Інші предмети англійською

Cut out, stick

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти вказівки

 

Розповідати про шкільне приладдя

Робити  плакат

Називати  предмет та цифри під час гри

43.

 

Дозвілля

Test

Teachers Book p. 74-75

Повторення структур, представлених  у розділі

Виконання тестових завдань

kite, doll, monster, plane, ball, go-kart, toy shop, race, computer game, train, car, bike, long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new

a/an

порядок прикметників

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

44.

 

Зимові свята

 

 

 

 

 

 

45.

 

День Святого Миколая

SB p.30

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

 

46.

 

Повтореннняе літер (Ff, Hh, Mm, Rr)

SB p.36

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

hat,  mat, map

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів, які закінцуюються на фонікс -at

Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

47.

 

Повторення Юнітів Friedns, Unit 1, Unit 2 W.B. 26-27

 

 

 

 

 Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

 

48.

 

Урок-узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування НМК Quick Minds

© Cambridge University Press PHOTOCOPIABLE

 

doc
Додано
4 жовтня 2020
Переглядів
244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку