Календарно-тематичне планування 2 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 2 класу на І семестр за освітньою програмою Шияна Р. Б. Матеріал можна змінювати, редагувати.
Перегляд файлу

 

«Перевірено»                                                                                                                                          «Затверджено»

Заст. директора з НВР                                                                                                                         Директор школи

…….……… С. В. Медвідь                                                                                                          ………… Н. В. В’язова

….  __________ 2019 р.                                                                                                      ….  __________ 2019 р.

«Перевірено»                                                                                                                                        «Затверджено»

Заст. директора з НВР                                                                                                                          Директор школи

…….……… С. В. Медвідь                                                                                                           ………… Н. В. В’язова

….  __________ 2020 р.                                                                                                        ….  __________ 2020 р.

для учнів  2-А  класу   на 2019/2020 н. р.

 учителя Доброолександрівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

Заярченко Людмили Ярославівни

 

Розглянуто на засіданні МО

вчителів початкових класів

  Протокол № 1 від

«___» серпня 2019 р.

                                                                                                                                                                                              Голова МО:                 А. О. Крива

 

 

Нормативно-правова база НУШ:

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

        Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у2019/2020 навчальному році ( лист №1/11-5966 від 01.07.2019) 

       Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р. ( додаток до листа Міністерстваосвіти і науки України від  27.06.2019№ 1/9-414)

        “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році” (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365) 

       Державний стандарт початкової освіти

    Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1-2 класи), розроблена під керівництвом Шияна Р. Б.

        2018 -2019 н. р. - Початкова школа. Методичні рекомендації щодо вивчення  навчальних предметів та організації освітнього процесу

              Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі” (Наказ МОН України №924 від 20.08.2018)

 

Освітня програма школи І ступеня складена на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р. № 268 «Про затвердження типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

Освітня програма школи І ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 2/2-2 від 22.02 2018 року).

Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року

 Планування  для шкіл з українською мовою навчання укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти. за Типовою освітньою програмою (за ред. Р. Б. Шияна) .  

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1808037/09a59139-e358-44a3-af7e-6b762853f463/s1200?webp=false

 

 

 


Розклад навчальних предметів для 2-А класу нової української школи


 

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

 

ЛИСТОПАД

 

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

 

П

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

П

В

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

В

С

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

С

Ч

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Ч

П

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

П

С

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

С

Н

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

Н

 

ЛЮТИЙ

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

КВІТЕНЬ

 

ТРАВЕНЬ

 

ЧЕРВЕНЬ

 

П

 

3

10

17

24

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

П

В

 

4

11

18

25

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

В

С

 

5

12

19

26

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

С

Ч

 

6

13

20

27

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

Ч

П

 

7

14

21

28

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

1

 

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

П

С

1

8

15

22

29

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

2

 

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

С

Н

2

9

16

23

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

3

 

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

Н

 

 

1

триместр

2

триместр

3

триместр

4

триместр

5

триместр

6

триместр

РІК

 

 

СВЯТКОВІ ДНІ

02.09-04.10

15.10-15.11

25.11-27.12

13.01-21.02

02.03-10.04

21.04-29.05

 

 

ПОНЕДІЛОК

5

4

5

6

5

4

29

 

 

14.10; 09.03; 20.04; 11.05

ВІВТОРОК

5

5

5

6

6

6

33

 

 

 

СЕРЕДА

5

5

4

6

6

6

32

 

 

25.12

ЧЕТВЕР

5

5

5

6

6

6

33

 

 

 

П’ЯТНИЦЯ

5

5

5

6

6

5

32

 

 

01.05

КАНІКУЛИ

07.10-13.10

18.11-24.11

30.12-12.01

24.02-01.03

13.04-19.04

01.06-31.08

 

 

 

 

 

Календар на 2019-2020 навчальний рік  (за триместрами)

 

Підручники

 •     Я досліджую світ. Ольга Волощенко, Олександра Козак, Ганна Остапенко.

Підручник для 2 класу. Київ «Світич» 2019, І-ІІ частина

 

 •     Математика. Ольга Гісь, Ірина Філяк.

Підручник для 2 класу. Харків , видавництво «Ранок» 2019

 

 •     Мистецто. Наталія Лємешева.

Підручник для 2 класу. Кам'янець-Подільський «Абетка» 2019

 

 •     Українська мова і читання.  І. О. Большакова, М. С. Пристінська

Підручник для 2 класу. Харків , видавництво «Ранок» 2019, І-ІІ частина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school7.in.ua/wp-content/uploads/2017/10/Nova-school-02.png

 

 

 

 

 

Зміст освіти у Державного стандарту початкової освіти групується за такими освітніми галузями:

Назва освітньої галузі

Індекс у таблиці державних вимог до обов’язкових результатів навчання

1.  Мовно-літературна:

  1.1. Українська мова і література, мови і літератури        національних меншин

  1.2. Іншомовна освіта

 
МОВ
 
 
ІНО

2. Математична

МАО

3. Природнича

ПРО

4. Технологічна

ТЕО

5. Інформатична

ІФО

6. Соціальна і здоров’язбережна

СЗО

7. Фізкультурна

ФІО

8. Громадянська та історична

ГІО

9. Мистецька

МИО

 

 

 

І семестр                                     Місяць: вересень «Зміни»                            1-2 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    02. 09

Вівторок

 

                      03. 09                

Середа

 

                        04. 09

Четвер(інт.курс)

 

                         05. 09        

П’ятниця

 

                        06. 09

Я досліджую світ

Вступ. Зміни. Що змінилося в мені?  Опрацювання уривку з повісті-казки В. нестайка «Пригоди у Павутинні»

Змінне і незмінне в мені. Зміни в школі. Як змінилась моя школа?

Досліди

Чому люди інколи змінюють свою зовнішність? Мій клас. Як змінився мій клас? Прикрась класну кімнату. Зроби картину. 

 

Чого я навчився за рік? В. Нестайко «Таємниче зникнення». Способи передавання повідомлень. Які є зміни? Мова жестів

Українська мова

Я вивчаю українську мову 

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 1.  Розвиток мовлення: «Школа майбутнього»

Я досліджую світ

Що допомагає зміцнити своє тіло?

Мова і мовлення

Читання

 

Я у школі.

Робота з дитячою книжкою. Книга — кращий друг

Я досліджую світ

Усне мовлення. Усна народна творчість

 

Математика

Послідовність чисел першої сотні. Утворення чисел у межах 100. Кількість десятків у сотні. 

Одноцифрові, двоцифрові, трицифрові числа. Роз ряди чисел. Позиційний принцип запису числа

Урок закріплення знань і вмінь визначати десятковий склад чисел

Я досліджую світ

Лічба одиницями, двійками, п’ятірками, десятками.

Числові послідовності

 

Образотворче

мистецтво

 

Краса довкілля у мистецтві. Аплікація «Здрастуй, осене!...»

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Поняття про інформацію. Кодування інформації 

Фізична культура

ТБ. Життєво важливі способи пересування людини. Загально-розвивальні вправи.

 

 

ТБ. Ранкова гімнастика, фізкультхвилинки. Різновиди ходьби.

ТБ. Вправи для формування правильної постави. Рухливі ігри.

Примітка

 

 

 

 

 

 

3 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    09. 09

Вівторок

 

                      10. 09                

Середа

 

                        11. 09

Четвер(інт.курс)

 

                         12. 09        

П’ятниця

 

                        13. 09

Я досліджую світ

Зміни в природі. Рух Землі навколо Сонця.

Життя рослин і тварин восени. Що це за тварина? (ліплення) Зміна діяльності – найкращий відпочинок

.Як змінюються істоти впродовж життя? Життєвий цикл метелика. 

 

Що змінилося в мені?

Проект «Як я змінився/змінилася за час навчання в школі»

Українська мова

 Усне і писемне мовлення. Складання речень про книгу. Книга – мій друг.

 

Писемне мовлення.

Я досліджую світ

 Мова і мовлення. Прислів’я

 Писемне мовлення. Лічилка. Пісня - потішка

Читання

 

 Усне мовлення. Усна народна творчість. Загадка.

 Усне мовлення. Усна народна творчість.  Скоромовка.

Я досліджую світ

 Книга – мій друг

 

Математика

Порівняння чисел. Числові рівності й нерівності: іс-

тинні та хибні

Додавання чисел на основі десяткової нумерації. Спосіб порозрядного додавання

Віднімання чисел на основі десяткової нумерації. Спосіб порозрядного віднімання

Я досліджую світ

Додавання й віднімання чисел на основі десяткової нумерації. 

 

Образотворче

мистецтво

 

Світ і мова мистецтва.

Композиція «Веселковий світ»

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова

Фізична культура

ТБ. Загально-розвивальні вправи (ЗРВ)  . Різновиди бігу. Повторення правил в рухливих іграх.

 

 

ТБ. Правила безпечної поведінки під час рухливих ігор та естафет. Різновиди ходьби та бігу.

ТБ. Рухливі ігри та естафети. Дотримання правил гри. 

Примітка

 

 

 

 

 

 

4 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    16. 09

Вівторок

 

                      17. 09                

Середа

 

                        18. 09

Четвер(інт.курс)

 

                         19. 09        

П’ятниця

 

                    20. 09             

Я досліджую світ

Які зміни не залежать від мене? Опрацювання тексту «Порятунок»

Прогноз погоди. Чи може людина впливати на погоду?

Які зміни не залежать від мене?  Термометр

 

Які зміни залежать від мене? Фізичні вправи. Зневоднення організму

Українська мова

 Письмо як засіб спілкування.

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 2.  Пишемо листа.

Я досліджую світ.

 Письмо як засіб спілкування.

 Монолог і діалог

Читання

 

 Опрацювання оповідання «Як було написано першого листа» за Р. Кіплінгом 

Робота з дитячою книжкою.  Українські народні казки.

Я досліджую світ

Усне мовлення. Усна народна творчість

 

Математика

Додавання й віднімання чисел на основі десяткової

нумерації. Розклад числа на розрядні доданки

Розв’язування простих задач на знаходження суми, різниці, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, на різницеве порівняння.

Числовий вираз. Сімейство рівностей. Числовий вираз на дві дії. Складання і обчислення числових

виразів за запитаннями

 Я досліджую світ

Аналіз тексту задачі. Сутність процесу розв’язування задачі. Повна форма запису

 

Образотворче

мистецтво

 

Квітковий барвограй. Композиційний центр. Малюємо фарбами

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД.  Поняття об’єкту, його властивості. Спільні та відмінні ознаки об’єктів.

Фізична культура

ТБ. Вправи для формування правильної постави. Рухливі ігри та естафети для розвитку фізичних якостей.

 

 

ТБ. Комплекс вправ ранкової гімнастики.

ТБ Виконання різних ролей в ігрових ситуаціях. Спільні рішення на користь команди.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

5 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    23. 09

Вівторок

 

                       24. 09

Середа

 

                        25. 09

Четвер(інт.курс)

 

                         26. 09

П’ятниця

 

                    27. 09

Я досліджую світ

 Які зміни залежать від мене? Розпорядок дня

Які зміни залежать від мене?  Партнери для гри

Які зміни залежать від мене, а які ні? Перевір себе

 

Осінні зміни в природі.

Екскурсія – мандрівка. День туризму

Українська мова

 Писемне мовлення. Ділог

 

 Повторюємо. Слово. Складання речень зі слів.

Я досліджую світ

 Досліджуємо слово (с.11)

 Повторюємо. Речення

Читання

 

 Українська народна пісня «Ходить гарбуз по гророду»

 Вірш «Варення»

 Г. Фалькович.

Я досліджую світ

Досліджуємо слово (с.10)

 

Математика

Натуральні числа і число 0. Творча робота над задачею

Аналітичні вправи з парними та непарними числами.  Робота над задачею

Круглі числа. Розв’язування задач з логічним на-

вантаженням

 Я досліджую світ

Повторення вивченого про число. Нестандартні завдання з числами

 

Образотворче

мистецтво

 

Прийом «заливка». Налетіли хмарки. Хмаринки різної форми

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Програми для створення за змінювання графічних зображень. Змінювання готових зображень

Фізична культура

ТБ. Рухова та ігрова діяльність під час відпочинку. Пози-тивний вплив природного середо-вища на стан здоров’я.

 

 

ТБ. Рухливі ігри під час  екскурсій.

ТБ Рухливі ігри під час   відпочинку.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць: жовтень «Факти і здогадки»                      6 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                     30. 09

Вівторок

 

                       01. 10

Середа

 

                        02. 10

Четвер(інт.курс)

 

                         03. 10

П’ятниця

 

                    04. 10

Я досліджую світ

Факти і здогадки. Джерела інформації

Які факти приховує фотографія? Опрацювання тексту В. Табур «Вероніка і рожева парасолька». Виготовлення  парасольки

Прості речі. Про що розкажуть прості речі? Проведи дослідження …

 

Твоє  здоров'я. Корисні та шкідливі продукти

Українська мова

 Повторюємо.  Речення.

Вірш-небелиця

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 3. Складання речень за малюнками.

Я досліджую світ

 Досліджуємо речення.

 Звуки і букви.

Читання

 

 Повторюємо. Текст. Вірш

«В ліс метелики летіли» О. Мамчич

Робота з дитячою книжкою.  Осінь

Я досліджую світ

Досліджуємо текст

 

Математика

Довжина як властивість предметів навколиш-нього світу. Порівняння об’єктів за зростом і за довжиною «на око». Одиниці вимірювання довжини.

Порівняння довжини предметів, які знаходяться

у вертикальному і горизонтальному положенні. Вимірювання довжин предметів у сантиметрах, метрах

Час. Визначення тривалості відомих учням життєвих

ситуацій. Орієнтування у днях тижня.

 

 Я досліджую світ

Розв’язування задач на встановлення віку

 

Образотворче

мистецтво

 

Цікавий світ тарин. Перегляд мультфільму «Цікава ферма». Малюємо фарбами «руде левеня»

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Створення зображень. Зображення з геометричних фігур.

Фізична культура

ТБ. Різновиди ходьби. Рухливі ігри.

 

 

ТБ. Виконання різновидів ходьби. Рухливі ігри .

ТБ. Виконання різновидів ходьби. Рухливі ігри під час прогулянок, екскурсій, відпочинку.

Примітка

 

 

 

 

 

 

7 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    14. 10

Вівторок

 

                      15. 10

Середа

 

                        16. 10

Четвер(інт.курс)

 

                         17. 10

П’ятниця

 

                    18. 10

Я досліджую світ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято

Сонце. Чим цікаве сонце? Оповідання «Сонячні зайчики» .Явища, схожі на сонячних зайчиків. Виготовлення поробки «Веселий зайчик»

Які факти минулого впливають на майбутнє?

 

Розбір ситуацій. Доведи свою думку. Які свята відзначають українці – 14 жовтня

Українська мова

Народна казка «Учений кіт»

 Звуки і букви. Абетка

Я досліджую світ

 Звуки і букви. Абетка

 Працюємо зі словником

Читання

 

 Вірш «Юрасева іграшка»  Г. Демченко

Я досліджую світ

 Абетка. Словники.

 

Математика

Вартість. Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. 

Маса і місткість як властивості предметів навколишнього світу.

 

 Я досліджую світ

Одиниці  вимірювання місткості. Розв’язування

практично зорієнтованих задач

 

Образотворче

мистецтво

Контрасти в мистецтві та в житті. Витинання . Створення метелика  в техніці витинання

 

 

 

Інформатика

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

Фізична культура

 

 

ТБ Комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи. Рухливі ігри.

ТБ. Комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи. Рухливі ігри.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

8 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    21. 10

Вівторок

 

                      22. 10

Середа

 

                        23. 10

Четвер(інт.курс)

 

                          24. 10

П’ятниця

 

                    25. 10

Я досліджую світ

Яку інформацію записують числами?

«Магічне число сім» за твором В. Табур

Загадкові позначки на пакетах соку. Досліди . Виготовлення підставки для олівців

Шрифт Брайля.  Люди з порушенням  зору

 

Опрацювання «Що там на горищі» за твором

В. Табур. Свічник

Українська мова

 Абетка. Народні казки

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 4. Складаємо казку

Я досліджую світ

  Абетка. Казки народні і авторські

 Голосні і приголосні букви. Позначення голосних звуків буквами.

Читання

 

 Абетка. Авторська казка «Фалькувата миша» Д. Родарі.

Робота з дитячою книжкою.  Театралізуємо казку

Я досліджую світ

  Абетка. Казки народні і авторські

 

Математика

Назви компонентів та результату дії додавання. Читання рівностей на додавання різними способами.

Додавання частинами в межах 100.

Знаходження невідомого доданка

Назви компонентів і результату дії віднімання. Читання рівностей на віднімання різними способами.

 Я досліджую світ

Переставний закон додавання

 

Образотворче

мистецтво

 

Краса контрастів: «теплі» та «холодні» кольори.

Композиція «Вітер листочки зриває»

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Створення зображень за зразком.

Фізична культура

ТБ. Комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи. Рухливі ігри.

 

 

ТБ. Комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи. Рухливі ігри.

ТБ. Комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи. Рухливі ігри.

Примітка

 

 

 

 

 

 

9 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    28. 10

Вівторок

 

                       29. 10

Середа

 

                        30. 10

Четвер(інт.курс)

 

                         31. 10

П’ятниця

 

                    01. 11

Я досліджую світ

Родовід. Про що розкаже родовідне дерево

Родинні реліквії. Створення колажу «Спільні захоплення»

Незнайомі предмети. Як діяти в таких ситуаціях? Практичні вправи

 

«Кротяча»  трилогія для дітей. Перевір себе

Українська мова

 Голосні букви.

Буква ї

 

Абзац. План

Я досліджую світ

 Голосні букви. Буква ї.

 Перенос слів із рядка в рядок.

Читання

 

Склад. Наголос. Наголошені і ненаголошені склади.

 Оповідання «Мій домашній улюбленець» Д. Кузьменко.

Я досліджую світ

  Склади розповідь за малюнком

 

Математика

Знаходження невідомого зменшуваного. Робота на задачами.

Знаходження невідомого від’ємника

Закріплення вмінь знаходити невідомі компоненти дій додавання і віднімання. 

 Я досліджую світ

Розвиток логічного

мислення

 

Образотворче

мистецтво

 

Краса у повсякденні. Стилізація. Стилізоване зображення пташки та квітів

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

Фізична культура

ТБ. Комплекс фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики.

 

 

ТБ. ЗРВ без предметів.  Стрибки зі скакалкою. Рухливі ігри .

ТБ. Комплекс вправ фізпаузи. Стрибки зі скакалкою. Естафети.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць: листопад «Територія»             10 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    04. 11

Вівторок

 

                       05. 11

Середа

 

                        06. 11

Четвер(інт.курс)

 

                         07. 11

П’ятниця

 

                    08. 11

Я досліджую світ

Територія. Господарі та гості. Робота над малюнками . Н. Чуб «Знайомство з марсіанами»

За якими ознаками/символами я впізнаю територію своєї країни? Виготовлення браслетів

Що «розкаже» про територію рідного краю краєзнавчий музей? Вітражі. Незнайомі рідини.

 

Територія мого населеного пункту. Гро мадські місця. Проект

«Мій населений пункт»

Українська мова

 Приголосні звуки. М’які та тверді приголосні звуки

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 5.  Редагуємо

Я досліджую світ

 Пом’якшені приголосні звуки.

 Перенос слів з ь і ьо

Читання

 

 Казки. Абзац. План тексту. Казка «Лис  і Кіт»

За

Робота з дитячою книжкою.  Читаємо казки

Я досліджую світ

 Казка Д. Кузьменка «Дракон». Досліджуємо медіа

 

Математика

Розв’язування задач на знаходження невідомих компонент-тів додавання і віднімання.

 

Підбір двох доданків із запропонованих чисел, якщо відома сума

Взаємозв’язок дій додавання та віднімання

 Я досліджую світ

Перевірка дій додавання та віднімання

 

Образотворче

мистецтво

 

Казкові історії. Твої улюблені книжки. Буквиця. Виліпи буквицю з пластеліну

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Онлайнові графічні редактори. Редагування малюнків за допомогою смартфонів.

Фізична культура

ТБ. Виконання різних ролей в ігрових ситуаціях. Дотримання правил гри.

 

 

ТБ. Рухова та ігрова діяльність. Дотримання безпечної поведінки під час ігор та розваг.

ТБ. Рухова та ігрова діяльність. Рухливі ігри під час навчання, екскурсій, відпочинку.

Примітка

 

 

 

 

 

 

11 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    11. 11

Вівторок

 

                       12. 11

Середа

 

                        13. 11

Четвер(інт.курс)

 

                         14. 11

П’ятниця

 

                    15. 11

Я досліджую світ

Як територія може стати домівкою? Робота над твердженнями. Н. Чуб «Пошуки летючої тарілки»

Що на території населеного пункту доступне для всіх? Дорожні знаки

Де межі особистого простору? Створення схеми «Мій особистий простір»

 

Ти в гостях. Кордони особистого простору у взаєминах з іншими

Українська мова

 Вірш. Рима. Слова зі знаком м’якшення. Перенос слів

 

Буквосполучення йо та ьо.

Я досліджую світ

Перенос слів з ь і ьо.

Перенос слів з м’яким подовженим приголосним

Читання

 

 Буква Й. Текст «Йогурт». Складові тексту

М’який подовжений приголосний звук. Текст – опис  «Латаття біле»

Я досліджую світ

Вірш. Рима.

 

Математика

Пряма. Відрізок. Характерні ознаки прямої, відрізка.

Побудова прямих та відрізків за допомогою лінійки

Промінь і його характерні ознаки. Кут. Прямі та не-

прямі кути. Розрізнення їх на малюнках.

 

Прямі та криві лінії. Розпізнавання многокутників.

Знаходження прямих кутів у многокутниках

 Я досліджую світ

 Побудова кутів на аркуші в клітинку. Кути у фігурах

 

Образотворче

мистецтво

 

Казка в картинках. Ілюстрація. Зображення Білого кролика

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Пристрої для роботи з інформацією.

Фізична культура

ТБ. Танцювальна аеробіка. Рухливі ігри.

 

 

ТБ. ЗРВ імітаційного характеру. Танцювальна аеробіка. Рухливі ігри.

ТБ. Біг із високим підніманням стегна. Правила чесної гри, вміння вигравати і програвати з гідністю.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    25. 11

Вівторок

 

                       26. 11

Середа

 

                        27. 11

Четвер(інт.курс)

 

                         28. 11

П’ятниця

 

                    29. 11

Я досліджую світ

Недоторкана територія. Н. Чуб «Млинці й смачне паливо» - робота над твором

Розбір ситуацій: чому особистий простір – недоторкана територія?

Комфортна  територія. Продовж речення…

Екскурсія

 

Узагальнення знань. Перевір себе

Українська мова

Апостроф.

 

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення № 6. Оголошення

Я досліджую світ

Апостроф. Перенос слів з апострофом

Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Читання

 

Апостроф.  Текст «Різні гнізда»

Робота з дитячою книжкою. Оповідання. Заголовок  (у зошиті)

Я досліджую світ

Оповідання. Заголовок.

«Моя бабуся – супер-героїня» за М. фон Лон

 

Математика

Пояснення належності геометричної фігури до певного виду многокутників. Виді-лення геометричних фігур на кресленні. Креслення відрізків 

Повторення вивченого про геометричні тіла. Аналі-

тичні вправи на розпіз-навання геометричних тіл заїх описом. Розв’язування задач

Одиниці довжини і співвідношення між ними. Поняття «іменоване число». Порівняння іменованих чисел.

 Я досліджую світ

Порівняння іменованих чисел,  Креслення відрізків заданої довжини.

 

Образотворче

мистецтво

 

Мистецьк замальовк. Ескіз

Малюємо Вінні Пуха

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Люди і машини. Інтелектуальна поведінка машин. Передавання інформації від людини до пристрою і навпаки.

Фізична культура

ТБ. Біг із закиданням гомілок. Ходьба на пальцях,  п’ятах. Рухливі ігри

 

 

ТБ. Біг зі зміною напрямку руху. Ходьба із високим підніманням стегна. Звіроаеробіка.

ТБ. Біг із різних вихідних положень. Ходьба у напівприсіді і присіді. Рухливі ігри

Примітка

 

 

 

 

 

 

Місяць: грудень «Спільнота»                   13 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    02. 12

Вівторок

 

                       03. 12

Середа

 

                        04. 12

Четвер(інт.курс)

 

                         05. 12

П’ятниця

 

                    06. 12

Я досліджую світ

Спільнота. «Невідомий пахучо-медовий світ» за твором В. Тибеля

Краще разом чи поодинці? Переваги спільної роботи. Рій

Що може об’єднати спільноту? Краще разом чи поодинці?

 

 

Як налагоджувати гарні стосунки? Робота з ілюстраціями

Українська мова

Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

 

Звуки [дж], [дз], [дзꞌ]. Перенос слів.

Я досліджую світ

Перенос слів зі сполученнями дж, дз

Слово. Лексичне значення сова

Читання

 

Віш. Головна думка. «Котик пік оладки» О. Мамчич

Оповідання «Парасолька» за Н. Малетич. Переказ

Я досліджую світ

Працюємо в парах (зошит с. 32)

 

Математика

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини. еретворення іменованих чисел, виражених в одиницях довжини двох найменувань

Закріплення вивченого про одиниці довжини

Сюжетні  задачі на знаходження третього числа за умою двох інших («стільки, скільки»)

 Я досліджую світ

Задачі на знаходження суми трьох доданків.

 

Образотворче

мистецтво

 

Розмаїтий світ тварин  мистецтві. Граттаж. Ілюстрація в техніці граттажу.

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.

Фізична культура

ТБ. Стрибки із  поворотами та просуванням уперед. Рухливі ігри.

 

 

ТБ.  Загартування як засіб зміцнення здоров’я. Рухливі ігри та естафети.

ТБ. Ознайомлення із зимовими видами спорту. Зимові рухливі ігри.

Примітка

 

 

 

 

 

 

14 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    09. 12

Вівторок

 

                       10. 12

Середа

 

                        11. 12

Четвер(інт.курс)

 

                         12. 12

П’ятниця

 

                    13. 12

Я досліджую світ

Як сприймати тих, кого не знаєш? Друзі чи недруги

Гарні стосунки. Спільні ігри

Спільна справа. Що я можу зробити для спільної справи?  «У пошуках нового житла» за твором В. Тибеля

 

Чи може існувати спільнота без правил і законів?

 

Українська мова

Слова з прямим і переносним значенням

 

 Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення №7. Переказ оповідання за малюнками

Я досліджую світ

Слово. Лексичне значення слова.

Слова однозначні й багатозначні

Читання

 

Вірші – небилиці. Правда і вигадка

Робота з дитячою книжкою. Оповідання «Щедра кишеня»

Я д.осліджую світ

Вірші – небилиці». Правда. і вигадка

 

Математика

Додавання одноцифрових чисел частинами

Додавання одноцифрових чисел до числа 9.

Розв’язування задач

Додавання одноцифрових чисел до числа 8.

Розв’язування задач

 Я досліджую світ

Додавання одно цифро-вих чисел до числа 7. Підготовча робота до розв’язування складеної задачі. Задачі з двома запитаннями

 

Образотворче

мистецтво

 

Казка веселих крапочок. Колорит. Малюємо гуашшю

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Фізична культура

ТБ. Стрибки з просуванням уперед,  з поворотом на місці. Різновиди ходьби на підвишеній опорі.

 

 

ТБ.  Вправи з вихідних положень .  Дитячий фітнес : крок польки.

ТБ. ЗРВ з предметами. Перелізання через перешкоду висотою від 80 до 100 см різними способами.

Примітка

 

 

 

 

 

 

15 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    16. 12

Вівторок

 

                       17. 12

Середа

 

                        18. 12

Четвер(інт.курс)

 

                         19. 12

П’ятниця

 

                    20. 12

Я досліджую світ

  Життєві ситуації. Розкажи і запропонуй щось нове

Опрацювання уривку «Диво на Різдво» за твором В. Тибеля

Хто такі герої? Складання розповідей за планом

 

 Як протидіяти негідним учинкам? Мультфільм «Гидке каченя»  (уривок)        

Українська мова

Омоніми.

 

 Багатозначні слова й омоніми.

Я досліджую світ

Слова близькі за значенням.

Будова слова. Закінчення. Основа.

Читання

 

Оповідання. Казка

Оповідання «Так багато книжок»

Я досліджую світ

Слова протилежні за значенням.

 

Математика

Додавання одноцифрових чисел до числа 6.

Розв’язування задач

Узагальнюючі таблиці додавання одноцифро-

вих чисел з переходом через десяток. Вправи на

запам’ятовування таблиць

Урок закріплення вивченого

 Я досліджую світ

Урок удосконалення знань, умінь і навичок

 

Образотворче

мистецтво

 

Незвичайні картинки. Поняття «силует». Композиція «Казка про пташенят»

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень 

Фізична культура

ТБ. Елементи акробатики: перекид боком та вперед. Лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві.

 

 

ТБ.  ЗРВ для формування постави. Перекладання та захоплення дрібних предметів пальцями ніг.

ТБ. ЗРВ для формування постави. Елементи акробатики: стійка на лопатках із зігнутими та прямими ногами.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

16 тиждень

Назва предметів

Понеділок

 

                    23. 12

Вівторок

 

                       24. 12

Середа

 

                       25. 12

Четвер(інт.курс)

 

                         26. 12

П’ятниця

 

                    27. 12

Я досліджую світ

Вчимося міркувати.

Новорічні прикраси. Перевір себе

 

 

 

 

 

 

Свято

 

Узагальнюючий урок.

Словничок.

Українська мова

Будова слова. Закінчення. Основа.

Урок розвитку усного і писемного зв’язного мовлення №.8. Традиції. Корінь. Споріднені слова

Я досліджую світ

Корінь. Споріднені слова

 Форма слова. Слова – помічники. Зимові свята

Читання

 

Робота з дитячою книжкою.   Комікс

Я досліджую світ

Форма слова і споріднені слова

 

Математика

 Ознайомлення зі складеною задачею як такою, яку неможливо розв’язати однією арифметичною дією

Віднімання одноцифрового числа з переходом через 10: віднімання частинами і табличний спосіб віднімання. 

 

 Я досліджую світ

Розв’язування складеної задачі за планом. Складання задачі за скороченим записом.

 

 

Образотворче

мистецтво

 

Зимова казка. Малюємо замок Снігової королеви

 

 

Інформатика

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

Фізична культура

ТБ. Виконання базових рухів, характерних для різних видів спорту. Дотримання безпечної поведінки під час  фізичних вправ.

 

ТБ.  Виконання базових рухів, характерних для різних видів спорту. Дотримання безпечної поведінки під час   фізичних вправ.

ТБ. Виконання базових рухів, характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри.

Примітка

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Бабич Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Керницька Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Курудз Олеся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Круковська Наташа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Стоян Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. поліщук галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
26 серпня
Переглядів
19494
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку