Календарно-тематичне планування Англійська мова 4 клас Карп'юк зі змістовими лініями ІІ семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Англійська мова 4 клас Карп'юк зі змістовими лініями ІІ семестр (2 год. на тиждень)
Перегляд файлу

IІ СЕМЕСТР

 

 

 Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та

безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

ТЕМА. Природа і навколишнє середовище (11год.)

33

 

Погода. Введення ЛО теми. Безособові речення.

Описувати погоду

wet, foggy, muddy, frosty, leaf, leaves

Безособові речення.

 

V

 

 

 

WB ex.1-3p.34

 

34

 

Погода в різних куточках світу.  Автоматизація ЛО і МЗ.

Описувати погоду в різні пори року, використовуючи минулий час

ЛО теми

To Be in Past Simple Tense

 

V

 

 

 

WB ex.1,3 – p.35

 

35

 

Зима! Простий минулий час.

Розповідати про види відпочинку взимку, використовуючи минулий час

ski, skate, play snowballs, make a snowman, sledge, snowflakes

Past Simple

 

V

 

 

V

 

WB ex.1,2-p.36

 

36

 

Природа і погода. Вищий ступінь порівняння

прикметників.

Порівнювати погоду в різних країнах, використовуючи вищий ступінь порівняння прикметників

said, wrote

Comparative degree of simple adjectives

 

V

 

 

 

WB ex.1,2 -p.37

 

37

 

Дивовижна природа. Найвищий ступінь порівняння прикметників.

Описувати погоду в різних куточках світу, використовуючи найвищий ступінь порівняння прикметників

poles, the Earth, ocean, desert, tropical forest, dry, plant

Superlative degree of simple adjectives

 

V

 

 

V

 

WB ex.1,2 -p.38

 

38

 

Частини світу. Розвиток комунікативних навичок.

Розуміти прочитаний текст, вести діалог по темі

top (Arctic), bottom (Antarctic), North, South, ice, polar bear, seal, penguin, camel, land, destroy

 

 

V

 

 

 

 

WB ex.1,2 -p.39

 

39

 

На фермі. Свійські тварини. Множина іменників.

Утворювати множину іменників

farmhouse, goose-geese, sheep, mouse-mice, garden, roof, comfortable, easy, difficult, dangerous

Множина іменників. Винятки

 

V

 

 

 

WB ex.2, 3-p.40

 

 

40

 

Природа у селі. Вдосконалення навичок читання.

Описувати тварин і природу у селі

field, drive a car, fat, thin

Comparative degree of complex adjectives.

 

V

 

 

V

 

WB ex.2 -p.41

 

 

 

Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та

безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

41

 

Дика природа. Вдосконалення навичок читання.

 

Описати свою улюблену тваринку

tongue, chameleon, great white shark, owl, insect, lizard, chimpanzee, strange, intelligent

Superlative degree of complex adjectives

 

V

 

 

 

WB ex.2, 3-p.42

 

42

 

Дикі тварини. Спеціальні запитання. Питальні слова.

Описувати погоду і улюблену пору року, порівнювати тварин

ЛО теми

Special Questions. Question Words.

 

V

 

 

 

 

WB ex.2-p.43

 

43

 

Світ навколо нас. Підсумковий урок з теми «Природа і навколишнє середовище». Тематичне оцінювання.

Перевірити знання з теми

Повторення й огляд

 

 

V

 

 

 

 

ex. 7, p. 127

 

ТЕМА. Помешкання (5 год.)

44

 

Наш дім. Введення лексичних одиниць теми.

Описувати меблі в помешканні, використовую конструкцію «There is/are…»

cooker, toilet, wardrobe, in the middle of, in the corner, between  

Prepositions of place.

 

V

 

 

 

 

WB ex.1,2-p.44

 

45

 

Дім, милий дім. Автоматизація лексичних одиниць та мовленнєвих зразків.

Розповідати про своє помешкання

mirror, cupboard, upstairs, downstairs, traditional

 

 

V

 

 

 

 

WB ex.1,2-p.45

 

46

 

Види помешкань. Розвиток діалогічного мовлення.

Називати види помешкань;

Ставити запитання для уточнення інформації;

Повідомляти свою адресу

street, block of flats, building, house, the address

 

 

V

 

 

 

 

WB ex.2,3-p.46

 

47

 

Умеблювання. Розвиток комунікативних навичок.

Розповідати про свою домівку

Furniture

 

 

V

 

 

 

 

 

Доповнити текст поданими словами.

 

48

 

Помешкання. Підсумковий урок з теми «Помешкання». Тематичне оцінювання.

Перевірити знання з теми

Повторення

Повторення

 

V

 

 

 

 

Доповнити речення прийменни-ками місця

 

 

 

Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

 Примітка

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та

безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

ТЕМА. Я, моя сім’я і друзі (7 год.)

49

 

Життя у місті. Введення лексичних одиниць теми.

Розповідати про Лондон, називаючи визначні місця

bridge, museum, underground, cit, town, double-decker, the Thames, the Tower Bridge

 

 

V

 

 

V

 

WB ex.1,2-p.47

 

50

 

Громадські споруди. Вдосконалення комунікативних навичок.

Вести діалог про будівлі в місті, використовую конструкцію «There is/are…»

supermarket, market, cinema, theatre, circus, gallery

There is … / There are

 

 

 

V

 

WB ex.2-p.48

 

51

 

Громадські споруди. Вживання прийменників місця.

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

between, behind, opposite, restaurant, bank, post office

Prepositions of place

 

 

 

V

 

 

WB ex.1,2-p.49

 

52

 

Моя вулиця. Розвиток навичок читання.

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

bakery, library, bus stop, police station, lollipop

 

 

 

 

V

 

WB ex.1,2-p.50

 

53

 

Шукаємо дорогу в місті. Розвиток комунікативних навичок.

Надавати інформацію щодо розміщення будівлі, вести діалог, орієнтуватися на карті

go down the street, turn left, turn right, cross the street, pass the shop

Imperatives

 

 

 

 

V

 

 

WB ex.1-p.51

 

54

 

Екскурсія у великому місті. Розвиток діалогічного мовлення.

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

ЛО теми

Present Continuous

 

 

 

V

 

 

WB ex.1, 2 - p.52

 

55

 

Місце проживання. Підсумковий урок з теми «Я, моя сімя і друзі». Тематичне оцінювання.

Перевірити знання з теми

ЛО теми. Повторення

 

 

 

 

V

 

 

WB ex.1-p.53

 

ТЕМА: Подорож (15 год).

56

 

 

Види транспорту. Введення ЛО та МЗ теми

 

 

 

 

Розповідати про різні види транспорту, описувати способи подорожування

by plane/ train/ taxi/ car/ boat, on foot, to travel, to stay, trip

Degrees of comparison  of adjectives

 

 

 

Ѵ

 

 

 

 

WB ex.2-p.54

 

 

 

 

Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

 

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

57

 

Вирушаємо у подорож. Активізація ЛО та МЗ.

Надавати інформацію про подорожування залізницею, вести діалог по темі

arrive, leave, platform, information desk, on time, late

Objective Pronouns: me, him, her, us, them, it, you

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.1-3-p.55

 

58

 

Подорожування. Розвиток навичок читання.

Розповідати про планування своєї подорожі

 

ticket, passenger, suitcase

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.1-p.56

 

59

 

Улюблений спосіб подорожування. Розвиток навичок граматики.

Описувати види та цілі подорожей

ЛО теми

Prepositionson’, ‘for’, ‘by’.

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.2-p.56

 

60

 

Біля квиткової каси. Розвиток комунікативних навичок.

Вести бесіду, ставити запитання для уточнення інформації

luggage, ticket office, timetable board, bus station, airport, sea port

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ѵ

WB ex.1,2-p.57

 

61

 

Міський транспорт. Введення лексичних одиниць теми.

Працювати в парі, надавати інформацію

tram, underground, trolley-bus 

 

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.2-p.58

 

62

 

В аеропорту. Розвиток навичок читання.

Розповідати про аеропорт, ставити питання для уточнення інформації

journey, voyage, to board, beforehand, airhostess

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Доповнити речення поданими словами

 

63

 

Екскурсія по Лондону. Контрольна робота: аудіювання

Називати визначні місця в Лондоні, розуміти прочитане

tour, tourist, sight, sightseeing, royal

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.2,3-p.59

 

64

 

Визначні місця Лондона. Вдосконалення навичок читання.

Називати визначні місця в Лондоні, надавати рекомендації

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Скласти речення за зразком

 

65

 

Ідемо на екскурсію. Контрольна робота: читання

Називати визначні місця Нью-Йорка, проводити  інтерв’ю

ЛО теми

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.2-p.60

 

66

 

Подорож до англомовних країн. Розвиток діалогічного мовлення.

 

 

Називати визначні місця в Лондоні, надавати рекомендації

cab, subway, statue, skyscraper

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

WB ex.2-p.61

 

 

 

Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

 

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

67

 

Визначні місця Лондона та Нью-Йорка. Контрольна робота: письмо

Надавати інформацію про визначні місця Лондона і Нью-Йорка

places of interest

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 WB ex.1, 2-p.62

 

68

 

Ми любимо подорожувати! Розвиток комунікативних навичок.

Розповідати про улюблений вид подорожування

 

ЛО теми

Revision: Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 Розповідати  про   улюблений вид подорожування

 

69

 

Куди поїдемо улітку? Контрольна робота: говоріння

Перевірити знання з теми

ЛО теми

Revision: Tenses

 

 

Ѵ

 

 

 WB ex.2,3-p.63

 

70

 

Літо – найкращий час для подорожей. Підсумковий урок з теми «Подорож». Тематичне оцінювання.

Перевірити знання з теми

ЛО теми

Revision: Tenses

 

 

Ѵ

 

 

 

 

Змістові лінії:

  1. Екологічна безпека та сталий розвиток спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

  1. Громадянська відповідальність – сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми їх функціонування.

 

  1. Здоров'я і безпека виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і створювати безпечне життєве середовище.

 

  1. Підприємливість та фінансова грамотність – спрямована на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування і таке інше).

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Olen Nataliia
Додано
29 липня
Переглядів
1047
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку