10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування "Біологія" 7 клас

Про матеріал
Складено до підручника Соболь В.І.: підруч. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2015, Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

Біологія  7 клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

Складено до підручника Соболь В.І.: підруч.  для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2015,  Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Наведена кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною. Послідовність тем у межах одного навчального року вчитель може змінювати на власний розсуд (без порушення логіки викладання). Елементи змісту, які є необов’язковими і можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), виділено курсивом.

Всього  за  рік:

Контрольні роботи- 2                     Практичних робіт- 7 Міні- проекти – 4 (13)

Тематичні атестації- 6 Лабораторні дослідження -5        Екскурсії - 2

№ з/п

Дата

Приміт-ки

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Вступ (4 год. + 1 год. резервна)

 1.  

 

 

Особливості життєдіяльності тварин.

Первинний інструктаж з БЖД Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

оперує термінами: тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

розпізнає:  клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує: будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує: типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює: клітини тварин, рослин, грибів

називає: середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює: відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження: щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

опрацювати § 1, ст. 5 – 6, розгадати кросворд, «Результат»;

 випереджуване завдання: підготувати  міні-проект «Тварини-рекордсмени» (підручник ст.31)

 1.  

 

 

Особливості живлення  тварин.

 

опрацювати § 2, «Результат»,

 «Навчаємося пізнавати» ст. 13

 1.  

 

 

Будова тварин: клітини, тканини.

опрацювати § 3, ст. 15-17, «Результат» завд 1-2, 7, * «Біологія+Латина»

 1.  

 

 

Будова тварин: органи, системи органів

опрацювати § 3, «Результат», «Біологія + мистецтво»

 1.  

 

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Узагальнення знань

 

                               Тематична

 опрацювати § 4, ст.23,

 «Діяльність» ст.21,

 «Результат».

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год.+ 5 год. резервні)

 

 1.  

 

 

Способи класифікації тварин (за середовищем

існування, способом пересування, способом життя).

Випереджуване завдання:

підготувати міні-проекти

 1. «Як утворюються коралові острови?» (підручник ст.40);
 2.  «Як утворюються перлини?» (ст.93);
 3. «Зуби ссавців» (ст.145),
 4. «Отруйні тварини Херсонщини»
 5. «Чому зникли динозаври?».

 

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

 

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

 

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

 

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

 

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

 

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

 

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

 

 виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

 

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

 

Здоров’я і безпека

(орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я)

 

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

опрацювати § 5, «Навчаємося пізнавати», «Результат»; робота над міні-проектом «Тварини-рекордсмени»

 1.  

 

 

Різноманітність та поширення тварин.   Захист міні-проекту «Тварини-рекордсмени»

опрацювати § 6, «Результат» 

 

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Кишковопорожнинних.

Опрацювати § 7, «Результат»  (відповідати на питання усно);

*«Навчаємося пізнавати»

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати § 8, «Результат»

 1.  

 

 

Особливості будови Кільчастих червів. Лабораторне дослідження 1. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового червяка)

Інструктаж з БЖД 10.1

Опрацювати § 9, «Результат»,

  *Біологія+ С/г» або «Біологія+Англійська мова»

 1.  

 

 

Особливості життєдіяльності

Кільчастих червів. 

Опрацювати §10, «Результат» «Діяльність» ( письмово)

 1.  

 

.

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати § 11,  ст. 52 «Діяльність», «Результат»  

 

 1.  

 

 

Особливості будови,

способу життя, різноманітність Членистоногих.

Опрацювати § 12, «Результат»,

 «Самостійна робота з ілюстраціями»  (письмово)

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Ракоподібних.

Опрацювати § 13, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»; * інформація «Різноманітність ракоподібних Херсонщини».

 

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Ракоподібних.

Опрацювати § 14, «Результат»,   «Самостійна робота з ілюстраціями»  (письмово)

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності,  різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Павукоподібних.

Опрацювати §§ 15, 16,  «Результат»,  «Самостійна робота з малюнками» (письмово, ст. 68);

* розгадати кросворд ст. 72

 1.  

 

 

Особливості будови та життєдіяльності Комах.

Опрацювати §§ 17, 18, «Результат», 

Підготуватися до ПР№ 1, с. 76,

 1.  

 

 

Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах

Повторити §§ 17, 18,  с.76,

* розгадати кросворд ст. 80

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини Комах.

Опрацювати §19, «Самостійна робота з ілюстраціями»  (письмово)

 1.  

 

 

Молюски: особливості будови та життєдіяльності.

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини молюсків.  Лабраторне дослідження № 2: Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових.

Інструктаж з БЖД 10.1

Опрацювати §§ 20, 21, «Результат»,
«Самостійна робота з визначальними картками» (письмово, ст. 93)

 

 1.  

 

 

Паразитичні безхребетні тварини.

Опрацювати § 22, «Діяльність» (вправа на зіставлення письмово, ст.99)

 

 1.  

 

 

Контрольна робота 1

                         Тематична

 

 1.  

 

 

Хордові, їхні особливості та різноманітність.

Опрацювати§ 23, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Риби: особливості будови, спосіб життя, процеси життєдіяльності

Опрацювати § 24, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Опрацювати § 25,  розгадати кросворд (письмово)

 1.  

 

 

Амфібії: особливості будови, спосіб життя

Опрацювати § 26, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

Опрацювати § 27, ст. «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Рептилії: особливості будови, спосіб життя,

процеси життєдіяльності

Опрацювати § 28, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини рептилій.

Опрацювати § 29, «Результат», «Біологія+Географія»

 1.  

 

 

Птахи: особливості будови,

спосіб життя,    середовища існування, процеси життєдіяльності

Опрацювати § 30, «Навчаємося пізнавати» (письмово), «Результат»

 1.  

 

 

Різноманітність птахів, роль у природі та значення в житті людини.

Опрацювати § 31, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» (письмово) або розгадати кросворд  ст.133.

 1.  

 

 

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. (ст. 136-137)

Повторити §§ 30, 31, ст. 136-137 (відповідати на питання усно).

 

 1.  

 

 

Ссавці: особливості будови, спосіб життя,    середовища існування, процеси життєдіяльності

Опрацювати § 32, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Різноманітність ссавців, роль у природі та значення в житті людини.

Опрацювати § 33,  «Самостійна робота з ілюстраціями» або розгадати кросворд (письмово)

 1.  

 

 

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування (ст.147)

 Опрацювати с. 146, повторити

§ 17, 1823-33, с. 148 (виконати тест).

 

Випереджуване завдання:

підготувати міні-проекти

 1.  

 

 

Узагальнення, систематизація знань з теми «Різноманітність тварин».

Різнорівневі тестові завдання               

                                  Тематична

 1. «Майстерність маскування» (ст. 180);                                     
 2. «Як бачать тварини?» (ст.184);
 3.  «Турбота про потомство» (ст.192).

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год . + 1 год. резервна)

 1.  

 

 

Живлення тварин

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для

організму

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем

тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

Опрацювати § 34, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Травлення тварин. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем

Опрацювати § 35, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» або «Біологія+Еволюція» (письмово)

 1.  

 

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

Опрацювати § 36, «Результат», «Самостійна робота з ілюстраціями»  (письмово)

 1.  

 

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Опрацювати § 37, «Результат», підготуватися до ПР (ст.159-160).

 1.  

 

 

Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити § 37, «Біологія+Хімія»

 1.  

 

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Опрацювати § 38, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

Опрацювати § 39, «Результат», підготуватися до ПР (ст.171-172).

 1.  

 

 

Практична робота № 5. Порівняння будови

скелетів хребетних тварин Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити § 39,  «Біологія+Хімія»

 1.  

 

 

Способи пересування тварин. Два типи симетрії як відображення способу життя.

Опрацювати § 40, «Результат»,

«Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження № 3: Особливості покривів тіла тварин. Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 41,  «Результат»

 

 1.  

 

 

 

Подразливість тварин. Органи чуття, їх значення.

Опрацювати § 42, «Результат»,   «Самостійна робота з ілюстраціями»  (письмово)

 1.  

 

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

Опрацювати § 43, «Результат»,   підготуватися до ПР

 1.  

 

 

Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

Інструктаж з БЖД 10.1

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

Повторити § 43

 1.  

 

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Опрацювати § 44, «Результат»,   «Розвиваємо уміння»

 1.  

 

 

Розвиток тварин  (з перетворенням та без перетворення).

Опрацювати § 45, «Результат»,   «Діяльність»

 1.  

 

 

Періоди та тривалість життя тварин.  Лабораторне дослідження № 4: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб.

Інструктаж з БЖД 10.1

Опрацювати § 46, «Результат», «Біологія+Цивілізації». Випереджуване завдання:

підготувати міні-проекти

 1. «Як вчаться пташенята» (ст.218);
 2. «Як спілкуються тварини» (ст.226);
 3. «Чому мігрують тварини?»(ст.231);
 1.  

 

 

Контрольна робота 2 з теми «Процеси життєдіяльності тварин».                     Тематична

4) «Як тварини користуються знаряддями праці (ст.222);

5) «Угрупування тварин» (ст.234).

Тема 3. Поведінка тварин (10 год. + 1 год. резервна)

 1.  

 

 

Поведінка тварин, Поведінкові реакції Лабораторне

дослідження № 5: Спостереження за поведінкою тварин. Інструктаж з БЖД 10.1

оперує термінами:  інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження,

прогнозує очікувані результати та фіксує їх

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

Опрацювати §§ 47, 48, «Результат»,

«Біологія+Біокомунікація»,

підготуватися до ПР (ст.209-210)

 1.  

 

 

Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин. Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити §§ 47, 48,

«Навчаємося пізнавати»

 1.  

 

 

Вроджена поведінка тварин.

Опрацювати § 49, «Результат», «Навчаємося пізнавати» (письмово)

 

 1.  

 

 

Набута поведінка тварин.

Опрацювати § 50, «Результат», «Біологія+Присадибне господарство»

 1.  

 

 

Елементарна розумова діяльність тварин. Використання тваринами знарядь праці.

Опрацювати § 51, «Результат», «Біологія+Література»

 

 1.  

 

 

Індивідуальна поведінка тварин.

Опрацювати § 52, «Результат», «Біологія+Географія»

 1.  

 

 

Репродуктивна поведінка тварин. Міграції тварин

Опрацювати §53, «Результат», «Біологія+Література»

 1.  

 

 

Соціальна поведінка тварин.

Комунікація тварин. Ієрархія у групі. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.

Опрацювати § 54, «Результат», «Біологія+Культура»

 

 1.  

 

 

Територіальна поведінка  тварин. Хомінг. Способи орієнтування тварин.

Опрацювати § 55, «Результат»,  «Діяльність» (1 завдання на вибір)

 1.  

 

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

Опрацювати § 56, «Результат», «Навчаємося пізнавати» (письмово),повторити §§ 47-55

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Поведінка тварин».

                                    Тематична

Повторити §§ 47-55,  с. 243, Самоконтроль знань ст.-244 (письмово).

Випереджуване завдання:

підготувати міні-проекти

 1. «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?»(ст.252);

2) «Заповідні території України, Херсонщини».

Тема 4. Організми і середовище існування (5 год )

 1.  

 

 

 Поняття про екосистему, чинники середовища

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;

- заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:

- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

- форм співіснування організмів в угрупованнях;

- впливу людини на екосистеми

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

Опрацювати §§57, 58, «Результат», «Діяльність» (1 завдання на вибір) або «Біологія+Екологія життя»

 1.  

 

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

Екскурсія Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні» (віртуальна)

Опрацювати §59, «Результат», «Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

Опрацювати §60, «Результат»,  «Навчаємося пізнавати» (письмово)

 1.  

 

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території.

Червона книга України

Опрацювати §§ 61, 62, «Результат»,

«Біологія+Вибір професії» або «Біологія+Краєзнавство» 

 1.  

 

 

Узагальнення та систематизація знань. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

                                Тематична

Самоконтроль знань с.272 (виконати тест),

 1.  

 

 

Екскурсія до міського зоопарку «Різноманітність тварин свого краю. (віртуа льна)

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
4 вересня 2019
Переглядів
1225
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку