Календарно-тематичне планування для 9 класу за підручником О.Карпюк зі змістовими лініями

Про матеріал

КТП складено для 9 класу. За підручником А.Несвіт. Зі змістовими лініями. Розрахований на 2 години на тиждень. Складено у відповідності до нової програми. Автор Швага М.М..

Перегляд файлу

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприй-мання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

Тема 1: Хто ви?

Unit 1:   Who Are You? .

 

 

1

 

Люди навколо нас

Осо-бис-ті-сна

С.7

 

Ініціативність і підприємливість

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

В.3

С.7,

В.5,

С.8

 

В.2

С.6

В.4,

С.8

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним

В.6,

С.8

 

2

 

Яка ти людина?

Осо-бис-ті-сна

С.10

 

Ініціативність і підприємливість

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

 

 

В.7,

С.9,

В.8,

С.10

В.9,

С.10

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

В.10,

С.11

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприй-мання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

3

 

Твої вподобання

Розвиток навичок граматики

Осо-бис-ті-сна

 

Герун-дій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

Планує траєкторію власного життя.

 

 

В.4

С.14,

В.5

С.14

 

 

В.1,

С.13,

В.3

С.14

Порівнює свої ціннісні пріоритети та своїх друзів

В.6,

С.14

 

4

 

Більше про тебе

Розвиток навичок аудіювання.

Осо-бис-ті-сна

С.18

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

В.2

С.16

В.1

С.15,

В.3

С.16

 

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

В.6

С.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Давайте поговоримо про друзів

Розвиток навичок  говоріння.

 

Осо-бис-ті-сна

С.20

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

 

В.1

С.19

В.2

С.20

 

 

В.4

С.21

Ро-пові-дає про спіл-кування зі сво-їм дру-гом

В.4

С.21

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприй-мання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

 

6

 

Дозвольте відрекоменду-ватися.

Розвиток навичок письма.

Осо-бис-ті-сна

С.23

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

В.6, 7,

С.23

В.5

С.22

В.1

С.24

 

Складає автобіографію

В.2

С.26

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Повторення теми.

Осо-бис-ті-сна

С.23

Герундій, В. 2-4, с.13-14

 

8

 

Директорсь-кий контрольний замір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

9

 

Закріплення теми. Розвиток навичок письма. Тематична.

 

 

 

 

Осо-бис-тіс-на

ЛО

теми

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і під-приємливість

 

 

 

 

 

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприй-мання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

10

 

Покоління підлітків Розвиток навичок читання.

 

Осо-бис-тіс-на

С.27

С.29

 

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

В.3

С.29

В.4

С.31

 

В.2

С.28

В.5

С.30

Описує різні підліткові групи

В.4

С.30

 

11

 

Вподобання та хобі

Осо-бис-тіс-на

С.32-33

Герундій чи інфінітив

Ініціативність і підприємливість

 

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

 

 

В.1

С.32

В.2

С.33

 

Розповідає про свої вподобання та хобі

В.3

С.34

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

12

 

Вподобання та хобі Розвиток навичок письма.

Осо-бис-тіс-на

С.32-33

 

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

В.5

С.34

В.6

С.34

 

В.8

С.35

В.4

С.34

Розповідає про свої вподобання та хобі

В.7

С.35

 

13

 

Улюблений одяг

Розвиток навичок аудіювання.

Осо-бис-тіс-на

В.1

С.35

С.38

 

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

В.3

С.38

В.2

С.36-37

В.4

С.38

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

В.5

С.38

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

14

 

Улюблений одяг

Розвиток навичок усного мовлення.

Осо-бис-тіс-на

ЛО теми

 

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

В.3

С.41

В.2

С.39

 

В.1

С.39

В.2

С.40

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

В.5

С.41

 

15

 

Який одяг ми носимо.

Осо-бис-тіс-на

ЛО теми

 

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

 

 

В.2

С.43-44

В.1

С.42

В.1

С.43

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

В.3

С.45

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

16

 

Молодіжні субкультури

Розвиток навичок письма.

Осо-бис-тіс-на

ЛО теми

 

Ініціативність і підприємливі-сть

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя.

 

 

 

 

В.4,

5,

С.46

Оці-нює інфраструктуру дозвілля власної громади.

 

В.6

С.47

 

17

 

Стиль життя.

Осо-бис-тіс-на

ЛО теми

 

Ініціативність і підприємливі-сть

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідністздорового спо-собу життя

 

 

В.10

С.52

В.12

С.53

 

В.9

С.50

В.11

С.52

Опи-сує власний стиль життя

В.13

С.53

 

18

 

Закріплення теми. Розвиток навичок письма. Тематична.

Осо-бис-тіс-на

ЛО

теми

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя

 

За завдання-ми вчителя.

(тестові завдання)

 

 

 

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприй-мання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Тема 2: Якій твій вибір ?

Unit 2:   What  is your choice? .

 

19

 

Інтернет.

Пуб-ліч-на

С.62

С.63

 

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Демонструє розуміння основ медіа- грамотності.

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

В.2

С.63

 

В.1

С.62

В3

С.64

 

В.2

С.63

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

В.4

С.65

 

20

 

Телебачення.

Пуб-ліч-на

С.67

 

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведінки он-лайн

 

 

 

В.6

С.66

В.5

С.66

Визначає достовірність інформації.

 

В.7

С.68

В.8

С.69

 

 

 

 

 

 

21

 

Телебачення як засіб масової інформації

Розвиток навичок аудіювання.

Пуб-ліч-на

С.72

 

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведінки

 

 

 

 

В.2

С.70

В.1

С.69

В.2

С.71

В.4

С.72

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

В.5

С.73

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

22

 

Телебачення як засіб масової інформації

Розвиток навичок граматики.

 

Пуб-ліч-на

 

Скла-дно підряд-ні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведінки он-лайн

 

В.2

С.74

 

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

В.3

С.73

 

23

 

Розвиток навичок граматики.

 

Пуб-ліч-на

 

Скла-дно підряд-ні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведінки он-лайн

 

В.6

С.76

 

 

В.4

С.76

Запитує партнера про його  преферен-ції у телепрог-ра-мах

В.5

С.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Твій онлайн партнер

Розвиток усного мовлення.

Пуб-ліч-на

С.78

Скла-дно підряд-ні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тент-ність

 

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведінки он-лайн

 

В.1

С.77

В.3

С.79

В.2

С.78

 

 

Запитує партнера про його  преферен-ції у телепрог-рамах

 

В.4

С.80

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

25

 

Масс-

медіа у нашому житті.

Пуб-ліч-на

ЛО теми

Відносні займенники

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

В.6

С.81

В.7

С.82

 

 

В.1

С.82

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

В.2

С.82

 

26

 

Вибір кар’єри.

Розвиток навичок читання.

Пуб-ліч-на

С.84

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

В.3

С.86

В.4

С.86

 

В.1

С.83

В.5

С.86

В.2

С.85

 

В.6

С.87

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

27

 

Незвичайні провесії. Розвиток навичок аудіювання.

Пуб-ліч-на

ЛО теми

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

В.1

С.87

В.2

С.88

В.3, 4,

С.88

В.6

С.89

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

В.5

С.89

 

28

 

Незвичайні провесії.

Розвиток навичок граматики.

Пуб-ліч-на

ЛО теми

Відносні займенники

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

 

В.3

С.91

 

В.7

С.92

В.5

С.92

В.1

С.90

В.2

С.91

В.4

С.91

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій

 

В.6

С.92

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

 

 

 

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

 

29

 

Професії.

Пуб-ліч-на

С.93

С.94

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

В.1

С.92

В.2

С.94

 

 

В.1

С.93

 

 

В.5

С.95

 

30

 

Професії.

Розвиток навичок усного мовлення.

Пуб-ліч-на

ЛО теми

С.95

Відносні займенники

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повіхдомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

 

В.3

С.94

В.4

С.94

В.6

С.96

 

 

 

 

Записати нові ЛО у словники

 

31

 

Закріплення теми. Розвиток навичок письма.

Тематична.

Пуб-ліч-на

ЛО теми

С.95

Відносні займенники

Соціальна та громадянська компетентності

 

Повіхдомляє про перспективи свого професіій.вибору.

 

 

 

 

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь   

та фінан-сова грамот-ність

 

32

 

Контроль навичок аудіюван-ня.

 

            Listening Comprehension (the first  term)

 

 

Підготу-ватися до розвит-ку читан-ня

 

33

 

Контроль навичок читання.

 

            Reading Comprehension (the first term)

 

 

Підготу-ватися до розвит-ку письма

 

34

 

Контроль навичок письма.

            Writing Comprehension (the first term)

 

Підготу-ватися до розвит-ку мовлен-ня

 

35

 

Контроль навичок говоріння.

            Speaking Comprehension (the first term)

 

 

 

Повторити вивчене

 

36

 

Узагаль-нення вивченого у I сем.

матеріалy.

 

Повторити вивчене

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Storozhuk Natasha Vadymivna
  Дякую за таку добру роботу.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
4782
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку