10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 11 класу (ІІ семестр)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування до уроків англійської мови для 11 класу (ІІ семестр) розраховане на 3 навчальні години в тиждень. Містить інтегровані змістові лінії.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування за підручником  Карпюк О.Д., 11 клас, II семестр                    (3 навч. год. в тиждень)                               

№ уроку

Дата проведення

Тематика ситуативного спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Змістові лінії

Лексика

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Писемне продукування

Усне продукування,

усна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1

 2

  3

4

Тема: Наука та технічний прогрес. Inventions and lifestyle.

1.

(48)

 

Винаходи. Введення нових ЛО

ЛО уроку ст.122:

a consumer,

a handset, stuff, victim, to enable, digital, sophisticated

Повторити типи питань.

 

В.1, с.120

В.2, с.121

 

В.3, с.122

4. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

2.

(49)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

 

В.3,с.123

В.3С),с.123

3.

(50)

 

Суспільні науки. Введення та активізація додаткових слів

 

 

За завданням вчителя;                                 В.1-5,с. 124-126

4.

(51)

 

Прислівники та сполучники часу. Розвиток граматичних навичок. Виконання тренувальних вправ

ЛО до тексту

Прислівники та сполучники часу.

 

 

Виконання тренувальних граматичних вправ;   с. 126-128                                              

4. Аналізує та оцінює шляхи фінансування (наприклад, гранти) розвитку науки і техніки.

5.

(52)

 

 Новітні технології. Удосконалення навичок аудіювання

ЛО уроку. С.129

 

В.2, с.129

В.2, с.129, В.4, с.130

В.5-7, с.131

3. Оцінює позитивні та негативні наслідки певних винаходів для здоров’я людини.

6.

(53)

 

Усне продукування за темою «Стиль життя завдяки новітнім винаходам»

 

 

 

 

В.1,с.132

В.1,с.132

В.4,с.133

 

В.3,с.133

1. Аналізує вплив науковотехнічного прогресу на життя людини і довкілля.

7.

(54)

 

Вплив науково-технічного прогресу на життя людини. Виконання тренувальних граматичних вправ

 

 

 

В.1,с.137

В.2,с.137

В.3,с.138

3. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоров’я людини.

4. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

8.

(55)

 

Усна взаємодія за темою «Комп’ютерні технології»

 

 

Виконання вправ С.141-143

1. Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем.

9

(56)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

 

В.1,с.140

В.2,с.140

1. Аналізує вплив науковотехнічного прогресу на життя людини і довкілля.

 

Тематична

 

Тема: Природа і довкілля. Nature and the Environment.

10

(57)

 

Людина і довкілля. Введення  нових ЛО теми

ЛО с.147

 

Generally speaking… If we can solve that problem, then we’ll have… My belief is that we will be able to…

 

В.2,с.146

В. 1, с.146

В.2b,с.149

1. Усвідомлює причиннонаслідкові звязки у взаємодії людини, суспільства і природи

11.

(58)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

ЛО  с.149

 

С.148-149

12.

(59)

 

Національні парки та заповідники  України, їх охорона

ЛО с.151

 

В.2,с.145

В.3,с.146

В.4,с.146

В.1,с.147

1. Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

13.

(60)

 

Вплив діяльності людини на довкілля.

 

It’s better to use… The scientists are more or less sure about…

В.1-3,с.150-151

14

(61)

 

Обмежуване та описове означальні речення

 

 

В.1-7,с.153-155

4.Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

15.

(62)

 

Проблеми екології. Удосконалення навичок діалогічного мовлення

 

Виконання вправ за завданням вчителя

16.

(63)

 

Шляхи вирішення екологічних

проблем. Введення додаткових ЛО

ЛО с.156

В.1-4,с.158-160

1. Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

17.

(64)

 

Твоя особиста думка щодо проблем довкілля.

Види ессе.

acid rain, extinction, a particle, shortage, waste, disposal, to escape, to react, damaging, an interference, pesticides, to complain, to convince, to dig, to persuade, to remind, harmful, renewable,sustainable

 

 

 

 

 Екологія мого регіону.

Презентація творчих робіт

1. Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

18.

(65)

 

Написання ессе

 

Минулий час

Виконання тренувальних вправ

Зміни клімату

(написати 180-200 слів).

1. Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

19.

(66)

 

Еко-туризм. Узагальнення вивченого матеріалу

С.166-170 Виконання тренувальних вправ

4. Демонструє розуміння необхідності використання енергозбережувальних технологій.

Тематична

 

 

Тема: Мистецтво. Speaking about Art.

20.

(67)

 

Види

мистецтва. Введення ЛО теми

Слова теми «Види

мистецтва»

an arrangement (of), a show, a victim, to absorb, to affect, to enliven, to float, sheer, significant, to catch somebody’s breath, to feel a lump in smb’s throat, to make smb gasp, to pore over smth with delight

В.4,с.172-174

В.5-8,с.175-176

3. Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

21.

(68)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

За завданням вчителя. Опис творів живопису.

 

1. Презентує та обґрунтовує мистецькі проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку.

22.

(69)

 

Мистецтво в житті людини

Дієприкметник.

Впр 1, ст.180

 

 

Впр 2ст.180

Впр 3ст.181

 

23.

(70)

 

Видатні англійські

митці.

ЛО ст.183

an approval,a fiction film, a must-see movie, recognition, heartwarming, meaningless, striking, unfavourable, to blend together

 

 

В.3,с.184

 

В.1,с.183

В.4,с.185

3. Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

24.

(71)

 

 

 

Активізація додаткових слів та виразів

artistry, craftsmanship, a failure, insight, performance, a shape, to confess,contemporary

Виконання тренувальних вправ

25

(72)

 

 

 

Усне продукування за темою «Улюблений фільм»

 

С.186-190 . ст..200 Виконання  вправ

 

26

(73)

 

Роль мистецтва в сучасному суспільстві. Кіноактори

 

 

В.2,с.195

 

 

В.4,с.161

2. Висловлює власні почуття та емоції, викликані творами мистецтва.

27.

(74)

 

Характеристика улюбленого фільму / вистави / телепрограми .

Додаткові ЛО теми, с.190-193

 Впр3, ст..196

 

В5, с.198

28.

(75)

 

Теaтральні програми та афіші. Удосконалення навичок читання

 

Додаткові ЛО, с.200

В1, с.200

В2, с.201

 

4. Співвідносить можливість відвідування мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю.

29.

(76)

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

Виконання тренувальних вправ. С.201-202

 

 

 

Тематична

 

 

 

 

Тема: Молодь і молодіжна культура. Youth in mind.

 

 

 

30.

(77)

 

Молодь та суспільство. Введення нових слів

ЛО уроку с.184

 

В2, с.204

С.204-205

2. Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

3. Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту.

31.

(78)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

 

 

В3-4, с.206-207

32.

(79)

 

Усна взаємодія на тему «Проблеми молоді.»

 

 с.207

an addict, a citizen, drug, government, hardship, a participant, a pregnancy, society, to benefit, to handle, exhausting,non-existent, worldwide, transmitted, AIDS, HIV-positive, to get dumped, to get training (on),to raise money (for)

 

В1-4, с.208-209

В5, с.207

33.

(80)

 

Використання інфінітиву в усній взаємодії за темою «Молодь і молодіжна культура»

С. 210-211. Виконання тренувальних граматичних вправ

34

(81).

 

Інфінітив. Виконання вправ

В.3-5, с. 212. Виконання тренувальних граматичних вправ

 

35.

(82)

 

Емоції

ЛО с.213

an anxiety, an envy, a handicap,an intelligence, an illiteracy, a rage, a response, to stunt, contented, vulnerable,to carry away, to gain control

I think

В.2,с.213

В.2,с.213

В.2,с.190

В.1,с.190

В.1,с.213

3. Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я.

36.

(83)

 

Уміння керувати емоціями. Удосконалення навичок читання

ЛО с.215:a bullying, a dis-ease, a disorder, a suicide, to embarrass, to expose, to frustrate, to neglect, outrageous, sexually

 

В.1-2,с.215, В.3,с.216, В.1,с.219,

 

 

 

37.

(84)

 

Участь молоді в соціальних проектах

Ессе. Проблеми та рішення

 

Умовні речення  За завданням вчителя

В.1,с.217

В.2-3,с.218 (заповнити таблицю)

 

4. Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

38.

(85)

 

Молодіжний рух в Україні та у світі. Узагальнення вивченого матеріалу

ЛО с.226

gambling, membership, movement, notoriety, politics, to compromise, to establish, to tend, to take into account

Інфінітив герундій

 

В.4,с.221

В.2,с.220

Виконання вправ с.223-226

В.2,с.220

3. Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту.

Тематична

 

 

Тема:  Люди та суспільство. People and society.

39.

(86)

 

Україна в світі. Введення нових слів теми

ЛО с.230

 

 

В.2,с.228

 

В.3,с.229

2. Усвідомлює роль України у міжнародних організаціях.

40.

(87)

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

 

В.4-5,с.230

 

 

41

(88)

 

Політична система в Британії. Удосконалення навичок читання

С.232

an anthem, awareness, a court, disarmament, division, a law, an official, a selfdetermination, a sovereignty,a vote,to declare,to elect, to proceed,to proclaim,to vest, executive, judicial,legislative, long-cherished, supreme policy or politics?  join or unite?

 

Повторити типи питань.

(для інтерв’ю)

 

 В.5,с.231

В.6,с.231

В.7,с.231

 

42(89)

 

Контроль читання

 

 

 

 

43(90)

 

Контроль говоріння

44(91)

 

Контроль аудіювання

45(92)

 

Контроль письма

 

46

(93)

 

Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи. Усне продукування

С. 235

affair, a guideline, headquarters, an integration, jurisdiction, justice, labour, a procedure, violation, to concern, to defend, to promote,legal, human right

Інфінітив герундій

 В.2,с.235

В.4,с.236

В.1,с.235

 

 

 

 

 

 

2. Висловлює власну громадянську позицію щодо соціальних викликів.

47

(94)

 

Усна взаємодія за темою «Конституція — Основний закон країни»

ЛО уроку

 

За завданням вчителя

Впр.3, ст. 238

Україна та Рада Європи.

 

48

(95)

 

Міжнародне співробітництво. Удосконалення навичок читання

С.244

В.6,с.244-245

2. Висловлює власну громадянську позицію щодо соціальних викликів.

49

(96)

 

Політична система США

ЛО уроку

За завданням вчителя

2. Усвідомлює роль України у міжнародних організаціях.

4. Демонструє розуміння важливості благодійної діяльності.

50

(97)

 

міжнародні відносини. Виконання тренувальних вправ

 

 

В.3,с.248

 

В.4,с.248-249

51

(98)

 

Знаменні події та видатні люди. Узагальнення вивченого матеріалу

ЛО уроку

Інфінітив герундій

 

В.1,с.247

 

В.2,с.247

 

 

Тематична

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Каплун Ірина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Божок Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. луцик лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Маринюк Юлія Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Karpiuk Yulia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Плісс Аліна Ростиславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Storozhuk Natasha Vadymivna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Каливод Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
6 січня 2020
Переглядів
6928
Оцінка розробки
5.0 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку