Календарно-тематичне планування Фізика 7 клас

Про матеріал

Календарне планування з фізики на 2018 - 2019 навчальний рік для 7 класу до підручника: Фізика: 7 клас. . Автори: Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015рік.

Перегляд файлу

Календаро-тематичне планування з фізики

7 клас

на 2018-2019 н.р.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

 

з\п

Тема уроку

Дата

 Примітка

1

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

 

 

Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1р год.)

2

Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

 

 

3

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

 

4

ІТБ. Л. р. № 1.  «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»

 

 

5

Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.

 

 

6

ІТБ. Л. р. № 2. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів»

 

 

7

ІТБ. Л. р. № 3. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»

 

 

8

Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

 

 

9

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 

 

10

Навчальний проект №1

 

 

Тематична

Механічний рух (17 год.)

11

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

 

 

12

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

 

 

13

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.

 

 

14

Розв´язування задач

 

 

15

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

 

 

16

Розв´язування задач

 

 

17

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

 

 

18

Розв´язування задач

 

 

19

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

 

 

21

Розв´язування задач

 

 

22

ІТБ. Л. р. № 4. «Визначення періоду обертання тіла»

 

 

23

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

 

 

24

Розв´язування задач

 

 

25

ІТБ. № 5. «Дослідження коливань нитяного маятника»

 

 

26

Узагальнюючий урок

 

 

27

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

 

 

28

Навчальний проект № 2

 

 

Тематична

Взаємодія тіл. Сила.(26+1р год.)

 

29

Явище інерції. Інертність тіла.

 

 

30

Маса тіла. Густина речовини.

 

 

31

ІТБ. Л.р. № 6. «Вимірювання маси тіл методом зважування»

 

 

32

ІТБ Л. р. № 7. «Визначення густини речовини»

 

 

33

Взаємодія тіл. Сила.

 

 

34

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

 

 

35

Розв´язування задач

 

 

36

Сила тяжіння.

 

 

37

Деформація. Сила пружності. Закон Гука.

 

 

38

Розв´язування задач

 

 

39

ІТБ Л. р. № 8. «Дослідження пружних властивостей тіл»

 

 

40

Вага тіла. Невагомість.

 

 

41

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

 

 

42

Розв´язування задач

 

 

43

ІТБ. Л. р. № 9. «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»

 

 

44

Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

 

 

Тематична

45

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

 

 

46

Розв´язування задач

 

 

47

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

 

 

48

Розв´язування задач

 

 

49

Сполучені посудини. Манометри.

 

 

50

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри Розв´язування задач

 

 

51

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

 

 

52

ІТБ Л. р. № 10. «З’ясування умов плавання тіла»

 

 

53

Розв´язування задач

 

 

54

Узагальнюючий урок

 

 

55

Тематичне оцінювання №4

 

 

56

Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл. Тиск»

 

 

Тематична

Механічна робота та енергія (11+1р год.)

57

Механічна робота. Потужність.

 

 

58

Розв´язування задач

 

 

59

Механічна енергія та її види.

 

 

60

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

 

 

61

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

 

 

62

Розв´язування задач

 

 

63

ІТБ Л. р. № 11. «Вивчення умови рівноваги важеля»

 

 

64

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

 

 

65

ІТБ № 12. «Визначення ККД простого механізму»

 

 

66

Розв´язування задач

 

 

67

Узагальнюючий урок

 

 

68

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»

 

 

69

Навчальний проект № 4

 

 

70

Екскурсія

 

 

Тематична

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
Додано
18 серпня 2018
Переглядів
513
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку