26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Календарно-тематичне планування хімія 11 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування хімія 11 клас (2 години на тиждень) Календарне планування з хімії у 11 класі складене за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування

хімія 11 клас (2 години на тиждень)

Календарне планування з хімії  у 11 класі складене за Програмою з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]

 

 

№ п/п

 

 

Тема уроку

 

Лабораторні роботи, демонстрації, домашній експеримент, навчальний проект

Дата

Примітка

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (10год)

1

Повторення основних питань про будову атома.

Демонстрація

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 

 

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-елементів.

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

 

3

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології

 

 

4

Електронні і графічні електронні формули атомів d-елементів.

 

 

 

5

Принцип «мінімальної енергії».

 

 

6

Збуджений стан атома.

 

 

7

Валентні стани елементів.

 

 

8

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

 

9

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «ПЗ та ПСХЕ»

 

 

10

Контрольна робота №1

 

 

Тема 2.  Хімічний зв’язок і будова речовини ( 10 год)

11

Йонний хімічний зв’язок

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Навчальні проекти

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

 

 

12

 

Ковалентний хімічний зв’язок

 

 

13

 

Металічний хімічний зв’язок

 

 

14

 

Водневий хімічний зв’язок.

 

 

15

  Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку(на прикладі катіону амонію).

 

 

16

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

 

 

 

17

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

 

 

18

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

 

 

 

19

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Хімічний зв’язок та будова речовини»

 

 

 

20

Контрольна робота №2

 

 

 

Тема 3. Хімічні реакції ( 12год)

21

Необоротні  та  оборотні хімічні процеси.

 

 

 

22

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

 

 

 

23

Принцип Ле Шательє

 

 

 

24

Гідроліз солей.

 

Лабораторні досліди

1.Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

 

 

25

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

.

 

 

 

26

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону

 

 

 

27

Навчальні проекти

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх

 

 

 

28

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

 

29

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

 

30

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Хімічні реакції»

 

 

 

31

Контрольна робота №3

 

 

 

32

Повторення вивченого з теми «Хімічні реакції»

 

 

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості  ( 35 год)

33

Неметали. Загальна характеристика неметалів.

8. Зразки неметалів.

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

 

34

Фізичні властивості нематалів.

 

 

 

35

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

 

 

 

36

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

 

 

 

37

Явище адсорбції.

Навчальні проекти

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

 

 

38

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

 

 

 

39

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

 

 

 

40

Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

Лабораторні досліди

6. Виявлення у розчині катіонів амонію

 

 

41

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

 

42

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

 

 

43

Біологічне значення неметалічних елементів

Навчальний проект

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів,  і солей амонію.

 

 

44

Кислоти.

 

 

 

45

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

Навчальний проект

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

 

 

46

Особливості взаємодії металів з  концентрованою сульфатною кислотою.

 

 

 

47

Кислотні дощі

 

Навчальний проект

11. Кислотні дощі

 

 

48

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

 

 

 

49

Алюміній,його фізичні та  хімічні властивості.

 

 

 

50

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально),

 

 

51

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

 

 

52

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію.

 

 

 

53

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію.

 

 

 

54

Солі, їх поширення в природі

 

 

 

55

Середні та кислі солі.

 

 

 

56

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Навчальний проект

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

 

 

57

Сучасні силікатні матеріали.

 

 

 

58

Мінеральні добрива.

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

 

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води

 

 

59

Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

Навчальні проекти

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

 

 

60

Якісні реакції на деякі йони

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

 

 

61

Практичні роботи

1. Дослідження якісного складу солей

Лабораторні досліди

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів

 

 

62

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

 

 

63

Практичні роботи

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

 

 

 

64

Біологічне значення металічних  елементів.

 

Навчальний проект

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію

 

 

65

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Неорганічні речовини та їхні властивості»

 

 

 

66

Контрольна робота №4

 

 

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства ( 4 год)

67

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

 

 

 

68

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Навчальні проекти

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

 

69

Підсумковий урок з теми «Хімія і прогрес людства»

 

 

 

70

Повторення за рік

 

 

 

 

docx
Додано
29 вересня 2020
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку