Календарно-тематичне планування на 2 семестр для учнів 11 класу з поглибленим вивченням англійської мови

Про матеріал
Календарно-тематичне планування на 2 семестр для учнів 11 класу з поглибленим вивченням англійської мови. Можна використовувати для вивчення англійської мови в загальноосвітніх школах. Розвиває навички говоріння, володіння граматикою, тощо
Перегляд файлу

 

 

календарний план до ПІДРУЧНИКА о.Карпюк English 11”, Рівень стандарту

 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

1-й семестр

1

Introductory Review

 

Вивчення англійської мови.

Англійська мова – мова міжнародного спілкування.

 

- описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини та наслідки;

- знаходити схожі риси та відмінності в мовах

Learning a Language

Learning English requires …

 

If you really want you have to / should …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.4, p.4; ex.5, pp.6-8

ex.1, p.4

ex.2,3, pp.4-5; ex.4b, p.6;

ex.6, p.8

WB[1]

2

English

Grammar

Revision

of Tense Forms

(in Present, Past and Future)

 

 

ex.1,2,3,4, pp.9-11; ex.6, p.12

 

 

ex.5, p.11;

ex.7, p.12

3

Communicate

in English

I’ve just finished a short language course. Actually, it was great!

It just takes time to adjust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.1, p.13

 

ex.2, p. 13; ex.4a, p.14; ex.5, p.15

ex.3, 4b,c, pp.14-15

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

4

Introductory Review

 

 

More about English

Both English and Ukrainian belong to the …

This sound is not always spelt or read the same way.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.2, 3, 4, pp.16-18

 

ex.6, pp.18-19

ex.1, p.16

5

Unit 1

BEING A STUDENT

Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. Словники.

 

- описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини та наслідки;

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;

Reading 

If you take responsibility for your own learning you’ll…

 

If you want to improve your chances of … you should …

 

 

a resource, a strategy, a target, to access, autonomous, favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for)

 

 

 

 

 

 

1st Conditional (Revision)

 

 

ex.2, 3, pp.20-23; ex.5, p.6;

 

Текст ‘Indepen-dent Language Learning’

pp.20-21

ex.1, p. 20;

 

ex. 4, p.23;

 

6

Reading + Vocabulary

to take / pass the exam

Study or learn?

Learn or find out?

 

ex.5,6a,b, pp.23-25;

Vocabulary Point, ex.2,3, p.26

 

 

ex.6c, p.25

ex.1, p.26
 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

7

Unit 1

BEING A STUDENT

Підготовка до іспитів.

Гендерний фактор у навчанні.

Міжнародні іспити з англійської.

Оцінювання.

 

 

- підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему розмови;

- підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи ставлення до розглянутої проблеми

Grammar

It’ll be boring unless Gary comes.

Carl won’t go to the party even if you beg him.

 

 

 

1st Conditional (Revision)

 

 

ex. 1,2 p.27 Grammar Points, pp.27-28;

 

 

ex.3,4,5, p.28

8

Listening

You should turn your phone off when you study. Eating fish can help you perform better in tests.

assessment, distraction, superstition, to boost, to cheat, to reckon, to pace, average, exhausted, to steer clear (of)

ex.2a, p.29; ex.3, p.30;

 

ex.4,5, p.30

ex.1,2b, p.29;

ex.2,p.29

9

Speaking

 

Do you think you managed to do enough to pass?

ex.1a,p.11

 

ex.1,2,3, 4, p.31-32

ex.4, p.32

10

Use Your English

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex.1, p.33; ex.4a, pp.35-36

 

ex.2,3a, 3c, pp.34-35;

ex.4b, p.36

 

ex.2, p.34;

ex.3b, p.35

 

11

Use Your English

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Робота над проектом  ex.5, p.37

 

12

 

 

Проведення дебатів ex.6, p.38

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

13

Different ways of making notes.

Writing a summary.

 

Writing

 

flow chart, clustering, listing

 

ex.1, p.39;

ex.4, p.40

 

 

ex. 2, pp.39-40

ex.3, 5, p.40;

 

14

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

Check Your Skills

 

ex.1, p.41

ex.2, p.41

ex.4, pp.42-43

ex.3, p.42

 

 

WB

15

Підсумкова робота з теми

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit  2

MAKE UP YOUR MIND

Огляд майбутніх перспектив випускників школи. Участь молоді в екологічних та соціальних проектах. Гуманітарний розвиток. Набуття трудових навиків.

 

 

- запитувати і надавати інформацію;

- висловлювати свою точку зору та аргументу-вавти її;

- розпитувати з метою роз’яс-нення і уточнен-ня інформації та надання правильних відповідей;

- розповідати про свої захоп-лення, уподоб-бання, мрії, аргументуючи власний вибір;

Reading 

They can choose from a wide range of activities. They can join the experience programme. I’m going to…

confidence,

an employer,

a fee,

a founder, persistence,

a volunteer,

to mature,

to trust, extended, faint-hearted, isolated, remote, tough, overseas,

to conduct a survey, to get insight (into), to work on (a project)

Perfect Continuous Aspect (Revision)

(Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.2, 3, 4,5 pp. 44 - 47

Текст ‘Fill That Gap’

pp.44-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.1, p.44 ; ex. 6, p.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

17

Unit  2

MAKE UP YOUR MIND

Професійні уміння і здібності людини. Вимоги працедавців.

Вибір майбутньої професії.

Навчання після школи. Навчання за кордоном.

 

- давати власну оцінку фактам;

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і наслідків;

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших

 

Reading + Vocabulary

He started work as an assistant of… The successful applicant will receive training.

work or job?

possibility, occasion or opportunity?

career, employment, employee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuous vs Perfect Continuous (Present, Past, Future)

Perfect Simple vs Perfect Continuous (Present, Past, Future)

 

 

 

 

ex.8, p.48; ex.9a, pp.49 - 50;

Vocabulary Point, p.51

ex.1, p.51;

Vocabulary Point, p.52

ex.2, p.52;

 

Ex.7, p.48

 

 

ex.9b, p.50; ex.3, p.52;

18

Grammar

I’ve been working here for… Have you chosen your future profession? Have they already made decisions?

 

 

 

 

 

 

Grammar Point, p.53, 54;

ex.4, p.55

 

 

ex.1, 2, 3,

pp.53-54

19

Listening

 

 

 

 

 

 

 

 

 What type of .. is available in ... ? Which values are important to …?

diversity, freedom,

a graduate, liberty, Montreal, Vancouver, appealing, renowned, foundation course, publicly funded

 Ex.3, p.57

ex.2, p.56;

ex.4, p.57

 Ex. 1, p.56

 WB

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

письмо

 

 

20

Unit  2

MAKE UP YOUR MIND

Працевлаштування.

Служби працевлаштування. Проблема першого робочого місця.

 

Speaking

 

There’s no doubt that should become a doctor.

They should learn and be good at…

authorities,

an enterprise, legislation,

to assist, to contribute, vocational,

be engaged (in), be obliged (to)

 

ex.5, p.59

 

ex.1,2,3,4, p.58;

 

ex.5, p.59

21

 

Use Your   English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

ex. 2, 3, p.60;

ex.4, pp.61-63

 

 

ex.1, p.60

22

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

ex.5,6, p.63; ex.7, p.64

WB

23

 

 

 

Робота над проектом ex.8, pp.64-65

24

Application Letters,

Curriculum Vitae (CV)

 

Writing

 

 

 

ex.1, p.66; ex.3, p.67

Writing Point, p.68

Ex.4,5a, pp.68-69

 

ex.4, p.68; ex.5,6 p.70

ex.2, p.66;

ex.7, p.70

25

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

PB ex.2, p.71;

PB ex.1, p.71

 

 

 

 

 

ex.5,

pp. 72-73

ex.3, p.72

 

WB

26

Підсумкова робота з теми

 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

письмо

 

 

27

Unit 3

FAMILY RELATION-SHIP.

Сім’я. Стосунки з батьками. Проблема батьків і дітей. Конфлікти в сімї та шляхи їх подолання.

- висловлювати свою точку зору та аргументува-ти її;

- висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;

- описувати події в їхній логічній послідовності, висвітлюючи власну точку зору;

 

 

 

 

 

 

Reading 

Maybe he took on the values of his parents.

If I were… I would …

Many conflicts are caused by… It has been greatly exaggerated.

an adolescent, to assault, to blame, to escape, to interfere, to obey, to prevent, to reject, to remain, to resent, inevitable, rebellious, to be grounded, to be jailed, to run out of, in order to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3rd Conditional

ex.2, 3, pp.75-77;

Тексти ‘Teen Terror’, p.75, ‘George’s Story’,

p. 77

 

ex.1, p.74 ;

ex.4, 5, p.77;

ex.5, p.77;

WB

28

Reading + Vocabulary

ex.7, p.78;

 

ex.6, p.78

ex. 2b, p.79

29

Grammar

If I had had time, I would have done...

 

Grammar Point; p. 80

ex.1, p.80;

ex.2, p.81; ex.7, p.82

 

 

ex.3,4, p.81;

ex.5, 6, p.82

30

Listening

 

 

 

 

 

 

 

 

She introduced a new approach to ... Be prepared to compromise.

 

 

an approach, an intention,

a judgement,

a negotiation, to annoy,

to assume, irritating,

to bring up

ex.3, p.83; ex.7, p.85

ex.4,5, p.84

ex.1,2, p.83;

ex.6, p.84

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

31

Unit 3

FAMILY RELATION-SHIP

Психологи про сімейні стосунки між підлітками і батьками. Дружна сім’я – запорука взаєморозу-міння і благополуччя у родині.

 

Speaking

We have a responsibility to look after… It is important to take care of…

a community,

a generation,

innocence,

a madman,

to avoid smth, to disturb,

to encourage, to overcome,

to recognise

 

3rd Conditional

ex.3, pp.86-87;

ex.5a, 6, p.88

 

ex.1, 2, p.86;

ex.4, p.87; ex.5b, p.88

WB

32

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

 

 

 

 

ex.1, p.89

 

ex.4, p.91;

ex.2,3, p.90; ex.5,6, p.91

33

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex.7, p.92

 

ex.8, p.92; ex.9, p.93

WB

34

 

 

 

Робота над проектом ex.10, p.93

35

A Letter to the Editor or to the Authorities

 

Writing

 

 

 

Writing Point, p.94; ex.1, p.95; ex.2, p.96

 

ex.3,4, p.97

ex.5, p.97; ex.6, pp.97-98

36

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.99

ex.2, p.99

 

 

 

 

 

 

ex.4, p.100

ex.3, p.100

 

WB

37

Підсумкова робота з теми

 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

38

Unit 4

EATING OUT

Система громадського харчування. Типи закладів харчування та критерії їх оцінки. Страви та інгредієнти.

- знаходити схожі риси і від-мінності в національних кухнях своєї та інших країн;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

- описувати реалії рідної та іншомовної культур;

- висловлювати припущення щодо можли-вості виконання

дій за певних умов;

 

Reading 

It has been developing rapidly.

… is at your service. There is a wide choice of…

a fixed price,

a quality, abundant, customary, distinctive, garnished, inferior, interior, minced, relatively, rapidly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reported Speech (Revision)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd  Condi-tionals

 

 

 

ex.2, pp.102-104; ex.3, p.105

Текст Eating out in Kyiv’, pp.102-104

ex.1, p.102

WB

39

Reading + Vocabulary

Goulash is made with beef and vegetables. You can get a good … here.

food, dish or meal?

ex. 5a, 6, p.106; Vocabulary Point, p.107;

ex.1,2,3, p.107

 

ex.4, p.105; ex.5b,p.106

WB

40

Grammar

N. wanted to know what I had done… S. reported that they were planning …

 

Grammar Point, p.108;

ex.1, p.108;

 

ex.4, p.109; ex.5, p.110

ex.2, 3, pp.108-109;

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

41

Unit 4

EATING OUT

Відвідування кафе / ресторану. Меню. Замовлення страв. Зарубіжна кухня. Вегетаріанст-во. Здоровий спосіб харчування.

 

- розповідати про свої уподобання;

- давати поради та реагувати на поради інших;

- запитувати та надавати інформацію;

- вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

 

 

Listening

 

 

 

 

 

 

 

 

Have you made a reservation?

I’ve booked a table for 8 o’clock.

a bistro,

a dressing,

a reservation, staff, veggie, sophisticated, undercooked

 

Reported Speech (Revision)

 

 

 

 

ex.4a, p.113; ex.4c, p.113

ex.2, p.111; ex.3, p.112

ex.1, p.111

ex.4b, p.113

42

Speaking

 

They’ve got a few specials on the menu this evening. I’d rather have…

a customer, nutritions,

a passion, canned, enthusiastic, beforehand

ex.3, p.115

 

ex.1, 2, p.114; ex.4, p.116

ex.5, p.116

43

Use Your English

 

Активізація

     мовного і мовленнєвого матеріалу

ex.1,2,3, pp.117-118

 

ex.5,6, pp.119 - 120

ex.4, p.119

44

Use Your English

 

Активізація

        мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

 

ex.7a, pp.120-121

 

ex.8, p.122

ex.7b, p.122

 

Робота над проектом  ex.9, p.122

45

 

 

 

Проведення дебатів  ex.8, p.122

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

46

Reports: - an assessment report;

- a proposal report;

- a survey report.

Structure of Reports.

 

 

Writing

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing Point, p.123; ex.1, p.123; ex.3, pp.125-126; ex.4, pp.127-128

 

ex.2a,b, pp.124-125

ex.5, p.128

47

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.129

ex.2, p.129

 

 

 

 

 

 

ex.4, pp.130-131

ex.3, pp.129-130

 

WB

48

Підсумкова робота з теми

 

49

Підсумковий контроль (з читання та аудіювання)

50

Підсумковий контроль (з письма та усного мовлення)

51

Резервні уроки

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й семестр

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

1

Unit 5

ITS YOUR PLANET

Вплив науково-технічного прогресу на довкілля та життя суспільства.

Проблеми екології та пошук шляхів їх вирішення.

Взаємозв’язок у природі.

- описувати явища та події, аналізувати їхні причини і наслідки;

- висловлювати побажання, демонструвати зацікавленість у предметі розмови;

- оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;

- запитувати і надавати інформацію;

 

Reading 

Generally speaking… If we can solve that problem, then we’ll have…My belief is that we will be able to… There will certainly be a change in… On the contrary. What worried me most was …

 

 

 

 

 

 

 

 

His contribution hasn’t been appreciated.

It is said that…

Fred is said to be a …

an advance,

a breakdown,

an existence,

a fossil, a fuel, an implication, radiation, reduction, survival, a yield, global warming, greenhouse gas, ozone layer, to preserve, consequent, nuclear, despite smth, in this respect,

to become commonplace,

to cope with smth, to keep pace with, to strive for perfection

 

prevent, avoid, protect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passive Voice Revision

 

 

 

The Forms of the Infinitive in Active and Passive Voices

ex.1a, p.132; ex.3a, pp.133-136

Вірш ‘Bare Necessi-ties’ p.132;

The Interview ex.3a, pp.133-136

ex.1b, 2, p.133; ex.4,5, p.137

ex.1b, p.133; ex.3b, p.136

2

Reading + Vocabulary

ex.6b, pp.137-138;

Vocabulary Point, p.139; ex.1, p.139 ; ex.3, 4 pp.140-141;

 

ex.6a, p.137;

ex.7, p.138; ex.2, p.139-140

WB

3

Grammar

 

ex.2,3, p.142;

Grammar Point, p.143

 

 

ex.1 p.142;

ex.4,5, p.143

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

4

Unit 5

ITS YOUR PLANET

Глобальне потепління, озонова діра, парниковий ефект – наслідки діяльності людини. Альтернатив-ні джерела постачання енергії та інш. ресурсів. Екологічний транспорт.

Групи та організації в боротьбі за безпеку екології  та екологічну свідомість людини.

- надавати схвальну/не-хвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;

- аргументувати власну думку;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію.

 

Listening

 

It’s better to use… The scientists are more or less sure about…

acid rain, extinction,

a particle, shortage, waste disposal,

to escape,

to react, damaging

 

 

ex.3, pp.144-145

ex. 1,2, 4,5, pp.144-145

WB

5

Speaking

 

It is known fact that … I’m not sure what to do. Just think about…!

We can help … by choosing to …

an interference, pesticides,

to complain,

to convince,

to dig,

to persuade,

to remind, harmful, renewable, sustainable

ex.2a, pp.146-148; ex.3, p.148; ex.4a, pp.149-150

 

ex.1, p.146; ex.2b,p.148 ex.4b, 5, p.150

WB

6

Use Your English

 

Активізація
мовного і мовленнєвого матеріалу

ex.2, p.151

 

ex.3, p.152

Ex.1, p.151

7

Use Your English

 

Активізація
мовного і мовленнєвого матеріалу

ex.4a, 5, pp.152-153

 

ex.4b,5, p.153

WB

8

 

 

 

Робота над проектом  ex.6, p.154

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

9

Opinion Essay. The Structure of an Opinion Essay

 

Writing

 

 

 

Ex. 1, p.155,

Writing Point, pp.155-156;

ex.5a, p.157

 

ex. 2,3, p.155; ex.4a, p.156; ex.

ex.4b,c, p.156;

Ex. 5b,c, p.157

10

Writing an Opinion Essay

 

Writing

 

 

 

ex.6, pp.157-158; ex.7a, pp.158-159

 

ex.7b, p.159

ex.8, p.160

11

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.161

ex.2, pp.161-162

 

 

 

 

 

 

ex.4, pp.163-164

ex.3, p.162

 

WB

12

Підсумкова робота з теми

 

13

Unit  6

SPEAKING ABOUT ART…

Види мистецтва. Опис творів живопису. В картинній галереї.

 

- описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;

- запитувати і надавати інформацію;

- аналізувати явища культурного життя.

 

Reading 

It looked as if he were sinking out of sight.

Her complexion is contrasted by …

The artist enlivens the face by …

an arrange-ment (of), a show, a victim, to absorb, to affect, to enliv-en, to float, sheer, signifi-cant, to catch some-body’s breath, to feel a lump in smb’s throat, to make smb gasp, to pore over smth with delight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.4, pp.165-168; ex.5, p.168

Текст ‘The Picture’, pp.165-167

ex.2,3, p.165

ex.1. p.165

навч

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

14

Unit  6

SPEAKING ABOUT ART…

Кіномистецт-во: улюблені фільми та актори. Відвідування театру: враження від

побаченої

вистави.

- висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;

- розповідати про свої уподобання, аргументуючи власний вибір;

 

Reading + Vocabulary

My preference lies with genre of … It is a form of entertainment. It was filmed in …

Looking at the picture, you can … You feel the threatening silence before… Having received the … he went to …

to put into words, to be sinking out of sight

 

Art,

Work of art

 

The Participle

(Participle 1, Participle 2, Perfect Participle)

 

 

 

ex.8. pp.169-170;

Vocabulary Point, p.171;

ex.1, p.171; ex.2, pp.171-172; ex.3,4,5, p.172

 

ex.6,7, p.169;

ex.9, 10, p.170

WB

15

Grammar

 

Grammar Point, p.173;

ex.1, 173; ex.2a, pp.173-174; ex.3, p.174; ex.6, p.175

 

ex.2b, p.174

Ex.4, p.174; ex.5,6, p.175

16

Listening

 

 

It takes place in …

It is based on …

an approval,

a fiction film,

a must-see movie, recognition, heartwarming, meaningless, striking,

unfavourable, to blend together

ex.3, p.177

ex.2, p.176;

ex.6, p.179

ex.1, p.176; ex.4b, p.177; ex.5, p.178; ex.7, p.179

ex.4a, p.177

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

17

Unit  6

SPEAKING ABOUT ART…

Тетральні програми та афіші. Мистецтво в житті людини.

 

Speaking

 

I thought the production was really brilliant. This play is a complete failure with the public.

artistry,

craftsmanship,

a failure, insight, performance,

a shape,

to confess, contemporary

The Participle

 

ex.2, p.180-181,

ex.3b, pp.182-183;

 

ex.1b, p.180; ex.4, p.184-185; ex.5, p.185

ex.1a, p.180; ex.3a, p.181

18

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

ex.1, p.186;

ex.4, pp.188-189

 

ex.3, p.187; ex.5, p.189

ex.2, pp.186-187;

19

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

ex. 6, 7, 8 pp.189-191;

WB

20

 

 

 

Робота над проектом ex.9, pp.191-192

21

Writing Reviews

 

Writing

 

 

 

 

ex.1a,2,3,

pp+.193-194

 

ex.1b, p.193; ex.4b, p.195

ex.4a, p.194; ex.5, p.195

22

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.196

ex.2, p.196

 

 

 

 

 

ex.4, pp.197-198

ex.3. p.197

 

WB

23

Підсумкова робота з теми

 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

24

Unit  7

FOCUS ON YOUTH

Участь молоді в соціальних проектах.

Проблеми молоді та пошук шляхів їх подолання.

 

- запитувати і надавати інформацію про явища, події, факти;

- висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;

- висловлювати побажання, демонструвати зацікавленість у предметі розмови;

- вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;

 

Reading 

I had quite a few personal problems. I decided to take a year out. He benefited enormously from the experience. Statistics put the number at approxi-mately…

 

an addict,

a citizen, drug, government, hardship,

a participant,

a pregnancy, society,

to benefit,

to handle,

exhausting,

non-existent, worldwide, transmitted, AIDS,

HIV-positive,

to get dumped,

to get training (on),

to raise money (for)

 

ex.2, pp.199-201; ex.4, 5, pp.203-204

‘Being Good Citizens’ ex.2a, pp.199-201

ex.1, p.199; ex.3, p.202; ex.6, pp.204-205;

ex.7, p.205

25

Reading + Vocabulary

This is a response to the urgent need.

It took a lot of self-control.

Self-confident or self-assured?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past Perfect Tense,

 

Past Perfect Continuous

Tense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past Perfect Continuous

Tense

ex.1a, p.206;

Vocabulary Point, p.206;

ex.2, p.207;

 

ex.1b, p.206;

ex.3, 4b, p.207

WB

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

 

 

 

 

 

 

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

26

Unit  7

FOCUS ON YOUTH

Уміння керувати емоціями – ознака зрілої людини.  

Психологічна допомога молодим. Молодь і працевлаштування. Молодіжна культура: стилі, смаки, уподобання. Молодіжні організації і громади. Участь молоді в житті суспільства.

- підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлювати власне ставлення до розглянутої проблеми.

 

Grammar

Keep smiling! Don’t forget to do your…

 

Infinitive and Gerund (-ing form) Revision

ex.1b,2, p.208; ex.4,5, p.209

 

 

Ex.1a, p.208, ex.3, p.209

27

Listening

 

She was like a vulnerable young child. We need to be aware of… Do smth that helps you …

an anxiety,

an envy,

a handicap,

an intelligence,

an illiteracy,

a rage,

a response,

to stunt, contented,

vulnerable,

to carry away,

to gain control

ex.1b, 2, pp.210-211; ex.4, pp.212-213

ex.3, p.211; ex.6, p.214

ex.1a, p.210; ex.5, p.213

WB

28

 

Speaking

 

They are facing many important problems. The problems influence the life of…

an abuse,

bullying, a dis-ease, a disor-der, a suicide,

to embarrass,

to expose,

to frustrate,

to neglect, outrageous, sexually

ex.4, pp.217-218

 

ex. 1, 2, pp.215-216; ex.3, p.217;

WB

29

 

Use Your English

 

gambling, me-mbership, mo-vement, notori-ety, politics, to compromise,

to establish, to tend, to take into account

ex.1, p.219;

ex.4, pp.221-223

 

ex.3, pp.220-221;

ex.2, p.220

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

 

 

 

 

 

 

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

письмо

 

 

30

Unit  7

FOCUS ON YOUTH

 

 

Use Your English

 

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

ex.5, p.223; ex.6, 7, 8, pp.224-225;

WB

31

 

 

 

Робота над проектом ex.9, pp.226-227

32

Essays Suggesting Solutions to Problems

 

 

 

Writing

 

 

 

Writing Point, p.228; ex.3, pp.229-230

 

ex.2, pp.228-229;

ex.4, p.231

ex.1, p.228;

ex.5, p.231

33

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.232

ex.2, p.232

ex.4, pp.233-236

ex.3, pp.232-233

 

WB

34

Підсумкова робота з теми

 

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

 

 

 

 

 

 

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

35

Unit 8

PEOPLE AND SOCIETY

Людина у суспільстві. Спільнота людей. Громадське життя. Державний устрій країни. Політична система: гілки влади. Партії і політики.

 

- описувати події в їхньому історичному розвитку;

- описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;

- аналізувати явища суспільно-політичного життя;

Reading 

On … the parliament proclaimed …

…power belongs to … It took the historical step toward …

The elections are held every four years. It guarantees to all citizens the rights to …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besides making a mistake he tried …

I’d like to see him tomorrow.

The news was distressing.

an anthem, awareness,

a court, disarmament, division,

a law,

an official, a self-deter-mination,

a sovereignty,

a vote,

to declare,

to elect,

to proceed,

to proclaim,

to vest, executive,

judicial,

legislative,

long-cherished,

supreme

policy or politics?

 

join or unite?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Finite Forms of the Verb (Revision)

(Infinitive, Gerund, Participle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.2, 3, 4,5, pp.237-240

Текст ‘The State of Ukraine’ pp.237-239

ex.1, p.237; ex.6, p.241

 

36

 

Reading + Vocabulary

ex.8, p.242; Vocabulary Point, p.243

ex.2, 3, 4a, pp.244 - 245

 

ex.7a, p.241; ex.4b, p.245

Ex.7b, p.241;

ex.9, p.242; ex.1, p.243

37

Grammar

 

Grammar Point, p.246;

ex.1, p.246

 

 

ex.2, pp.246-247; ex.3,4, p.247

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

 

 

 

 

 

 

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

38

Unit 8

PEOPLE AND SOCIETY

Незалежність держави. Конституція – основний закон країни. Права та обов’язки громадян. Демократичні свободи. Міжнародні організації: ООН, ЄС, Рада Європи. Вибори в Україні. Міжнародна політика.

- підводити підсумки обговорення, завершувати розмову,

- висловлюва-

ти власне ставлення до розглянутої проблеми;

 

 

Listening

 

It has the body represented by …

All men are created equal.

 

affair,

a guideline,

headquarters,

an integration, jurisdiction, justice, labour, a procedure, violation,

to concern,

to defend,

to promote,

legal, human right

 

 

 

 

Non-Finite Forms of the Verb (Revision)

(Infinitive, Gerund, Participle)

 

 

ex.3, p.249

ex.2, p.248; ex.5, p.250

ex.1, p.248; ex.4, p.249

 

39

Speaking

 

The very fact that… should be looked upon as sign of …

The political power is divided into three branches.

an alternative,

a circum-stance, an equality, a fair trial, a private ownership,

sovereignty,

to comprise,

to fight,

to restore,

to settle,

civilized,

considerable,

fundamental,

permanent,

to be concerned with, to be in power

ex.2a, pp.251-252

 

ex.1, p.251; ex.2b,p.252 ex.3b, p.253;

ex.4, p.254

ex.3a, pp.252-253

навч.

годи-ни

розділ,

тематика

мовленнєві

функції

урок у НМК

 

 

 

 

 

 

мовленнєві зразки

лексика

 

 

граматика

 

 

читання

аудіюван-ня

говоріння

 

письмо

 

40

Unit 8

PEOPLE AND SOCIETY

 

 

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

ex.1, p.255; ex.4, pp.256-257

 

ex.3, p.256

ex.2, p.256

41

Use Your English

 

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex.6a, pp.258-259

 

ex.5, p.258; ex.6b, 7,

pp.259-261

WB

42

 

 

 

Робота над проектом ex.8, pp.261-262

43

Articles. Their classification and structure. Headlines and their types.

 

 

Writing

 

 

 

 

Writing Point, p.263;

ex.1, p.263; ex.3b, pp.264-265

 

ex.2, p.263; ex.3a, p.264

ex.4, p.265; ex.5,6, p.266

44

Рефлексія навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінювання.

 

(Робота з мовним портфоліо)

 

 

Check Your Skills

 

ex.1, p.267

 

ex.2, p.268

ex.4, pp.269-270

ex.3, p.268

 

WB

45

Підсумкова робота з теми

(представлення і захист проектів, дискусія, дебати, рольова гра або інші інтерактивні види діяльності на розгляд учителя)

46

Підсумковий контроль (з читання та аудіювання)

47

Підсумковий контроль (з письма та усного мовлення)

48

 - 

54

 

Резервні уроки

 

1

 

 


[1] Письмова діяльність забезпечується за допомогою вправ з робочого зошита

doc
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, академічний рівень) 11 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
19 серпня
Переглядів
256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку