Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 6 класі НУШ (За підручником О.Карп'юк)

Про матеріал
Календарне планування уроків англійської мови у 6 класі НУШ (За підручником О.Карп'юк) - 3,5 год. на тиждень з очікуваними результатами навчання
Перегляд файлу

Календарне планування уроків англійської мови у 6 класі (підручник О.Карпюк, 2023р.) на ІІ семестр 2023-2024 н.р. Вчтель: Яценко Н.Г.

дата

Тема уроку\ стор.підручника

Мовленнєві функції

Ключові компетенції

    Комунікативні уміння

             Мовний інвентар

Очікуванні результати

навчання

Домашнє завдання

примітки

Сприймання на слух\зорове сприймання

Усне і писемне продукування

 

      лексика

 

граматика

       Unit 5 “ARE YOU A VEGETARIAN?”                Тема 5 «ХАРЧУВАННЯ»  (15 уроків)

 

 

58

15.01

«Are You a Vegetarian? «SB p.76 Kids Online

Виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

 

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Доповнення речень у письмовій формі

Habit, vegetarian, light, to someone’s taste, bowl, chopsticks, fork, knife, specialty, spoon, taste, tissue, vegetarian, eating habit, light food.

 

Може проаналізувати текст про традиції споживання їжі.

AB t.3 - p. 57

 

 

59

16.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.77 Kids Online

надає інформацію стосовно прочитаного тексту

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Монолог: надання інформації

Australia, France, Egypt, Germany, Italy, Japan, Saudi Arabia, the USA.

 

Знаходить конкретну інформацію, виокремлює необхідні деталі для використання у монолозі

AB t.4 - p. 58

 

60

 

18.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.78 Vocabulary Search

виокремлює потрібну інформацію

Громадянські та соціальні компетентності: уміння формулювати власну позицію

Читання речень та виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

Nut, turkey, to bake, yoghurt, pork, to boil, salmon, prawns, to cut, to fry, to chew, elbows, to sit straight, napkin.

 

Може надати інформацію щодо свого раціону харчування, розрізняє корисні і шкідливі харчові звички.

AB t.2 - p. 59

 

 

61

22.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.79 Reading Search

висловлює власну думку

Навчання впродовж життя: yуміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Монолог: опис власного досвіду

Bean, diet, energy, food group, grain, necessary, to digest.

 

 

 

 

 

 

Може проаналізувати текст про збалансоване харчування і порівняти інформацію з власним досвідом

AB t.3 - p. 60

 

 

62

23.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.80 Reading Search

запитує і надає інформацію

Ініціативність  підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту і виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

Snacks, cereal, manners.

 

Може розповісти про власні харчові вподобання, проводить опитування серед однокласників

AB t.5 - p. 61

 

 

63

25.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.81 Grammar Search

виокремлює потрібну інформацію

 

 

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання граматичних завдань

 

Доповнення речень у письмовій формі

 

All, both, a few, a lot of/lots of.

Розуміє різницю між кількісними займенниками, вживає їх в усній та письмовій комунікації.

GB t.3-4 pp.44-45

 

 

 

 

64

 

 

 

26.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.82 Listening Search

надає інформацію стосовно проcлуханого тексту

 

 

 

 

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

 

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

 

Робота в парах: діалогічне мовлення

Compost, home-made, lamb, oven, shortbread, to peel, to boil, to lay the table

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті для використання в діалозі.

AB t.3 - p. 63

 

 

 

65

 

 

 

 

 

29.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.83 Vocabulary Search

висловлює власну думку

Навчання впродовж життя: y уміння критично оцінювати інформацію

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

Монолог: надання інформації

Fork, knife, tablespoon, dessertspoon, plate, bowl, glass, cup, frying pan, saucepan, grater, apron, open glove, whisk, chopping board.

 

Може назвати предмети кухонного обладнання та способи його застосування в побуті.

AB t.4 - p. 65

 

66

30.01

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.84 Grammar Search

 запитує і надає інформацію

Навчання впродовж життя: y уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання граматичних завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

 

The Future Simple Tense, the Present Continuous Tense for future, be going to.

Розуміє різницю між різними граматичними структурами для вираження майбутнього часу, вживає їх в усній та письмовій комунікації.

GB t.3-4 - pp. 48-49

 

67

01.02

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.85 Speaking Search

висловлює власну думку

Ініціативність підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

 

 

 

Робота в парах: діалогічне мовлення

Wheat flour, handy, to mop, pastry, board, pastry cutter.

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті для використання в діалозі

AB t.1 - p. 66

 

68

05.02

Харчування. Are You a Vegetarian? SB p.86 Writing Search

висловлює власну думку

Громадянські та соціальні компетентності:  уміння формулювати власну позицію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

 

 

 

 

Монолог: опис власного досвіду

Athlete, bar of chocolate.

 

Може написати допис про власні харчові звички і традиції споживання їжі в Україні.

AB t.2 - p. 67

 

69

06.02

Харчування. Are You a Vegetarian? SB pp.87-88 Look Back

висловлює власну думку

Громадянські та соціальні компетентності: уміння формулювати власну позицію

 

Читання речень та виконання завдань

 

 

 

Доповнення речень у письмовій формі

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу

Може вести бесіду про харчові вподобання.

SB t.1-4 p.90

 

70

08.02

Харчування. Are You a Vegetarian? SB pp.88-89 Look Back

 

 

 

 

 

 

 

Ініціативність підприємливість:  уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання речень та виконання завдань

Робота в групах: написання в презентація проєкту

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу

Проводить опитування про харчові звички, презентує результати проєктної роботи.

AB t.4 - p.69; t.9 - p.71

 

71

09.02

Харчування (узагальнення). TB pp.19-21

 

 

 

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя: уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови y уміння оцінювати власні навчальні досягнення.

 

 

 

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу

 

 

 

72.   12.02                       Підсумковий урок з теми  5 “ARE YOU A VEGETARIAN?”               

 

                              Unit 6 “BIGGER! STRONGER! FASTER!    Тема 6 « СПОРТ» (14 уроків)

 

73

13.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.92 Kids Online

 

виокремлює потрібну інформацію

 

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту та виконання завдань

Монолог:

надання інформації

Coach, competition, equipment, failure, generation, lifestyle, competitive, to afford, to handle, to gain weight, to get hurt/ injured.

 

Називає різні види спорту, аналізує текст про сучасний стан розвитку фізичної культури.

AB t.2 - p. 72

 

74

15.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB pp.93-94 Kids Online

 

запитує і надає інформацію висловлює власну думку

 

 

 

 

Ініціативність і підприємливість:  уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту та виконання завдань

Монолог:

надання інформації Робота в парах:

діалогічне мовлення

Passive, to break, to hit, rugby, to drown, surfing, equipment.

 

Аналізує коментарі однолітків про спорт і порівнює їх із власним досвідом

AB t.5 - p. 73

 

75

19.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.95 Vocabulary Search

виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Доповнення речень у письмовій формі

Монолог: надання інформації Робота в парах: діалогічне мовлення

To go climbing, to play volleyball, to do aerobics.

 

Називає різні види спорту, виокремлює необхідні деталі в тексті.

AB t.2 - p. 74

 

76

20.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.96 Reading Search

 виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання завдань

Монолог: надання інформації

Aim, court, goal, point, timeout, opposing, to bounce, to dribble, to kick, to roll, to shoot.

 

Визначає хибність чи правильність тверджень щодо прочитаного тексту.

AB t.2 p. 75

 

77

22.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.97 Reading Search

висловлює власну думку

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту та виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення Написання короткої презентації

Basket, net, patient, to think clearly, to be brave.

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті, проводить презентацію.

AB t.3(a) p. 76

 

78

23.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB pp.98-99 Grammar Search

виокремлює потрібну інформацію y запитує і надає інформацію

Ініціативність підприємливість:  уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання речень та виконання граматичних завдань

Доповнення речень у письмовій формі

 

The Past Continuous Tense.

Розповідає про дії в минулому часі, вживаючи the Past Continuous в усній та письмовій комунікації.

GB t.4 p. 55

 


79

26.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.100 Listening Search

 

 

виокремлює потрібну інформацію

 

 

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

Робота в групах: обмін інформацією

Athletics, event, prize, race, ring, bronze, gold, silver, to be held.

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті, обговорює Олімпійські ігри

AB t.3  p. 78

 

80

27.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.101 Vocabulary&Listening Search

 

виокремлює потрібну інформацію

 

 

 

 

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

Монолог : надання інформації

Racket, bat, puck, skis, stick, oars, stopwatch, ski goggles, swimming goggles, track. Individual, indoor, dangerous, fast, team (sport).

 

Називає предмети спортивного інвентарю, виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті.

AB t.3  p. 79

 

81

29.02

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB p.103 Speaking Search

запитує і надає інформацію

 

 

 

Ініціативність підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання речень та виконання граматичних завдань

Опис власного досвіду у письмовій формі

 

The Past Simple Tense vs. the Past Continuous Tense.

Розуміє різницю між двома формами минулого часу, вживає їх в усній та письмовій комунікації.

GB t.4  p. 58

 

82

04.03

Спорт. Bigger! Stronger! Faster! SB p.104 Writing Search

виокремлює потрібну інформацію y висловлює власну думку

 

Громадянські та соціальні компетентності: y уміння формулювати власну позицію

Читання речень та виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

Judo, to be keen on, illness, to cure, joy, proverb.

 

Веде бесіду про спорт, відтворює прослуханий вірш

AB t.1- p. 80

 

83

05.03

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB pp.105-106 Look Back

виокремлює потрібну інформацію

 

 

 

Навчання впродовж життя: y уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Опис власного досвіду у письмовій формі

To go to the gym, to be into sport, to train.

 

Обговорює прочитаний текст, пише допис для блогу.

AB t.2  p. 81

 

84

07.03

Спорт. Bigger! Stronger!Faster! SB pp.106-107

 

виокремлює потрібну інформацію y висловлює власну думку

 

 

Ініціативність  підприємливість: уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання речень та виконання завдань

Доповнення речень у письмовій формі

Повторення лексичного матеріалу..

Повторення граматичного матеріалу.

Відповідає на питання тесту про спорт

SB t.1 -4 p.108

 

85

08.03

Look Back Спорт (узагальнення).

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя: уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови ,уміння оцінювати власні навчальні досягнення

 

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Виготовлення і презентація постера

Повторення лексичного матеріалу.

Повторення граматичного матеріалу.

Проводить опитування про спортивні уподобання, презентує постер про спорт.

AB t.4- p. 83; t.7- p. 86

 

 86.   11.03         Підсумковий урок з теми   6 “BIGGER! STRONGER! FASTER!                  

 

 

                    Unit 7 “HAVE YOU BEEN TO THE CAPITALS?  Тема 7 «Країни виучуваної мови» (15 уроків)

 

87

12.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.110 Kids Online

виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя:  уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Доповнення речень у письмовій формі

Cairo, Egypt, Mexico, origin, sight, eastern, Egyptian, fascinating, northern, royal, southern, western, to inspire, to landscape, to locate.

 

Аналізує короткі тексти про столиці країн світу

 

AB t.2- p. 87

88

14.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.111 Kids Online

запитує і надає інформацію

Ініціативність підприємливість: уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту та виконання завдань

Робота в групах:обмін інформацією

Ancient, principal, to dominate, sea level.

 

Може знайти і надати інформацію про одну із світових столиць

AB t.3 - p. 87

 

89

18.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.112 Vocabulary Search

 виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту та виконання завдань

Доповнення речень

Entrance, sculpture, amphitheatre, frescoes, column, landmark

 

Називає будівлі міста і описує їх

AB t.3 - p. 88

 

90

19.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.113 Reading Search

 виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту та виконання завдань

Робота в групах: обмін інформацією

Elections, law, skyscraper, wobbly, to collapse, to destroy, to fix, to twist.

 

Виокремлює необхідні деталі в тексті про Лондон.

AB t.2 - p. 89

 

91

21.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB pp.114-115 Reading Search

запитує і надає інформацію висловлює власну думку

Ініціативність підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Робота в парах: діалогічне мовлення Робота в групах: обмін інформацією

Rocket, to govern, to make laws, to elect MPs, clock tower, traffic, to collapse.

 

Називає і описує визначні місця столиці України.

AB t.3 - p. 90

 

92

22.03

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p116. Grammar Search

виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання граматичних завдань

Доповнення речень у письмовій формі

 

The Past Simple Passive.

Розрізняє активний і пасивний стани дієслова, вживає the Past Simple Passive в усній та письмовій комунікації.

AB t.4 - p. 64

 

93

01.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.117 Listening Search

виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

 

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

 

 

 

Монолог: надання інформації

Crown Jewels, fountain, Hyde Park, masterpiece, prison, Speakers’ Corner, tomb, to bury, to crown, at the bottom. Park, masterpiece, prison, Speaker

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті, презентує інформацію про визначні місця Лондона

AB t.1 - p. 91

 

94

02.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.118 Vocabulary Search

виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

 

Читання речень та виконання завдань

 

 

Доповнення речень у письмовій формі

Along, straight ahead, towards, over, away from, opposite, behind, near here, next to, in front of, on the corner of.

 

Запитує і пояснює дорогу, використовуючи прийменники місця і напрямку

AB t.3 - pp. 92-93

 

95

04.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.119 Grammar Search

виокремлює потрібну інформацію y висловлює власну думку

 

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

 

Читання речень та виконання граматичних завдань

 

Монолог: опис власного досвіду

Yet, already, never, ever, recently, lately.

The Present Perfect Tense.

Розрізняє слова, що виражають незавершені проміжки і періоди часу, вживає the Present Perfect в усній та письмовій комунікації.

GB t.4-5 - pp. 67-68

 

96

08.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.120 Speaking Search

 

запитує і надає інформацію

 

Ініціативність підприємливість: уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Робота в групах: обмін інформацією

The Air and Space Museum, the National Art Gallery.

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті, ставить і відповідає на запитання про визначні місця.

AB t.1 - p. 94

 

97

09.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB p.121 Writing Search

 виокремлює потрібну інформацію висловлює власну думку

Громадянські та соціальні компетентності: y уміння формулювати власну позицію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Написання рекламних оголошень

The Tower of London, London Zoo, sightseeing tours, Madame Tussaud’s, advertisements.

 

Пише рекламні оголошення про визначні місця столиці.

AB t.1 - p. 95

 

98

11.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB pp.122-123 Look Back

 запитує і надає інформацію y виокремлює потрібну інформацію

 

Ініціативність підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання речень та виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу.

Описує визначні місця різних міст світу.

SB t.1-4 p.126

 

99

12.04

Столиця. Визначні місця. Have You Been to the Capital? SB pp.124-125 Look Back

 виокремлює потрібну інформацію  висловлює власну думку

 

 

Громадянські та соціальні компетентності:  уміння формулювати власну позицію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Робота в групах:обмін інформацією Створення допису до блогу

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу.

Створює допис для блогу про визначні місця.

AB t.3 - p. 96

 

100

15.04

Столиця. Визначні місця. (узагальнення). TB pp.25-28

 

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя: уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови уміння оцінювати власні навчальні досягнення

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

 

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу

 

 

 

 101        16.04                          Підсумковий урок з теми  7 “HAVE YOU BEEN TO THE CAPITALS?             

                       UNIT 8    «Where to go?» Тема 8 «ПОДОРОЖІ» (14 уроків)

102

18.04

Подорож. Where to Go? SB p.128 Kids Online

виокремлює потрібну інформацію y висловлює власну думку

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту та виконання завдань

Монолог: надання інформації

Advice, document, excursion, reception desk, sandals, suggestion, visa, Arctic, continental, tropical, plenty (of), to pack, to get a visa.

 

Аналізує електронні повідомлення однолітків про подорожі.

AB t.2 - p. 98

 

103

22.04

Подорож. Where to Go? SB p.129 Kids Online

 

 

запитує і надає інформацію y висловлює власну думку

Громадянські та соціальні компетентності: уміння формулювати власну позицію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Робота в парах: діалогічне мовлення

Canada, Egypt, France, Japan, Germany, Mexico, Norway, Australia.

 

Виокремлює необхідні деталі в прочитаному тексті.

AB t.3 - p. 99

 

104

23.04

Подорож. Where to Go? SB p.130 Vocabulary Search

 

виокремлює потрібну інформацію

 

 

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання завдань

Доповнення речень у письмовій формі

Timetable board, travel insurance, luggage, to arrange, to book, to hire, suitcase, souvenir.

 

Називає і вживає в усній комунікації слова, пов’язані з подорожуванням різними видами транспорту.

AB t.2 -p. 100

 

105

25.04

Подорож. Where to Go? SB pp.131-132 Reading Search

 

 

виокремлює потрібну інформацію y висловлює власну думку

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання тексту і виокремлення потрібної інформації

Монолог: надання інформації

Birthplace, composer, concert, festival, musical, pond, terrific, apart from, personally, to get lost.

 

Аналізує тексти про подорожі в різні країни світу.

AB t.2 - p. 101

 

106

26.04

 

Подорож. Where to Go? SB p.133 Reading Search

запитує і надає інформацію y виокремлює потрібну інформацію

 

 

Ініціативність підприємливість: y уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Читання тексту та виконання завдань

Робота в парах: діалогічне мовлення

 

 

Проводить опитування про туристичні уподобання.

AB t.3 - p. 102

 

107

29.04

Подорож. Where to Go? SB p.134 Grammar Search

виокремлює потрібну інформацію

 

 

 

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Читання речень та виконання граматичних завдань

Доповнення речень у письмовій формі

 

Mixed tenses.

Розуміє різницю між різними часовими формами, вживає їх в усній та письмовій комунікації.

GB t.5-6 - pp. 76-77

 

108

30.04

Подорож. Where to Go? SB p.135 Listening Search

 

запитує і надає інформацію виокремлює потрібну інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

Робота в парах: опис власного досвіду

Boarding pass, check-in clerk, departure, gate, passenger, to cancel, to delay, to notice, to be stuck.

 

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті.

AB t.1 - p. 103

 

109

02.05

Подорож. Where to Go? SB pp.136-137 Vocabulary Search

 

виокремлює потрібну інформацію висловлює власну думку

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

 

Читання речень та виконання завдань

 

 

 

 

 

Доповнення речень у письмовій формі

To get on/off a plane, to land, to fasten, seat belt, passport control, snack, to take off, to arrive, to check, to collect, baggage reclaim.

 

Називає і вживає в усній комунікації слова, пов’язані з подорожуванням літаком.

AB t.1 - p. 104

 

110

06.05

Подорож. Where to Go? SB p.138 Speaking Search

 

запитує і надає інформацію

 

 

 

Ініціативність  підприємливість: уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Прослуховування аудіозапису та виконання завдань

Робота в парах: опис власного досвіду

To pay extra, piece of luggage, boarding pass, GPS

 

Запитує і розповідає про свої плани на літні канікули.

AB t.1 - p. 105

 

111

07.05

Подорож. Where to Go? SB pp.139 Writing Search

виокремлює потрібну інформацію висловлює власну думку

 

Громадянські та соціальні компетентності: уміння формулювати власну позицію

Читання тексту виокремлення потрібної інформації

Написання електронного повідомлення

Sun cream, subtropical.

 

Пише електронне повідомлення про плани на літні канікули

AB t.2 - p. 106

 

112

09.05

Подорож. Where to Go? SB pp.140-141 Look Back

 

виокремлює потрібну інформацію запитує і надає інформацію

Навчання впродовж життя: уміння критично оцінювати інформацію

 

Читання речень та виконання завдань

 

 

 

 

Робота в парах: діалогічне мовлення

Wellies, bikini

Повторення граматичного матеріалу.

Виокремлює необхідні деталі в прослуханому тексті.

SB t.1-4 - p.144

 

113

10.05

Подорож. Where to Go? SB pp.142-143 Look Back

виокремлює потрібну інформацію висловлює власну думку

Ініціативність підприємливість:  уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

 

Читання речень та виконання завдань

 

 

 

 

Робота в групах: створення презентації

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу.

Презентує інформацію з описом подорожі до обраної країни.

AB t.4 - p. 109; t.6 - p. 110

 

114

13.05

Подорож

(узагальнення).

TB pp.29-31

 

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя: уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови y уміння оцінювати власні навчальні досягнення

 

 

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу

 

 

 

115

          14.05                    Підсумковий урок з теми 8 «Where to go?»  

 

116

     16.05            Підготовка до семестрових контрольних робіт

117

 

         20.05                Діагностична робота з аудіювання

 

118

 

              21.05          Діагностична робота з письма

 

119

 

           23.05            Діагностична робота з читання

120

 

       24.05              Діагностична робота з говоріння

 

121

       27.05                      Аналіз семестрових контрольних робіт

122

 

        28.05                    Узагальнююче повторення за ІІ семестр.

 

                  

123

       30.05                              Узагальнення вивченого лексико-граматичного матеріалу за рік.

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
28 лютого
Переглядів
1058
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку