Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником “ENGLISH ” автора О. Карпюк (3,5 год. на тиждень) 2017 – 2018 н.р. ІІ семестр.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі

за підручником ENGLISH ” автора О. Карпюк(3,5 год. на тиждень)2017 – 2018 н.р. ІІ семестр.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі

за підручником О. Карпюк.

3,5 години на тиждень – 122  години на рік

I семестр

 

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленнєві зразки

 Мовний інвентар

 

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

Повторення

1

 

 

З поверненням до школи

Діалогіч. мовл

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Знову до школи

Повторення грам. матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

Будучи студентом

3

 

 

Вивчення англійської мови

Аудіювання по темі

Learning English requires ...

 

 

Впр. 4, с. 4,

впр. 5,

с. 6

Впр. 1, с. 4

Впр. 2, 3, 4b, с. 4-6

 

4

 

 

Повторення часових форм дієслова

Грамат. практикум

 

 

Revision of Tense Forms

Впр. 1-4,

с. 9-

 

 

 

Впр. 5,

с. 11

5

 

 

Англійська мова - мова міжнарод­ного спілкування.

Усне мовлення по темі

I’ve just finished a short language course.

 

 

Впр. 1,

с. 13

 

Впр. 2,

с. 13, впр. 4а,  с. 14,

впр. 5,  с. 15

Впр. 3,

с. 14

6

 

 

Порівняння англійської та української мов

Компаративний аналіз на уроках англійської мови

Both English and Ukrainian belong to the ...

 

 

 

Впр. 2-4,

с. 16-18

 

Впр. 6,

с. 18-19

Впр. 1,

с. 16

7

 

 

Учнівська автономія у вивченні іноземних мов

Тренування учнів у читанні

If you take responsibility for your own learning you’ll...

resource, a strategy, a target, to access, autonomous, favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for)

Умовні речення 1 типу

Впр. 2, 3,

с. 20-23

Впр. 1,

с. 20

 

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

 

8

 

 

Словники

Формування діалогічного та монологічного мовлення. Розвиток мовної здогадки

If you want to improve your chances of... you should ...

to take/pass the exam Study or learn?

Learn or find out?

Умовні речення 1 типу Впр. 5, 6а,b, с. 23-25,

Vocabulary Point, впр. 2, 3, с. 26

Впр. 6с,

с. 25

Впр. 1,

с. 26

 

9

 

 

Узгодження часів в умовних реченнях 1 типу

Грам. практикум

It'll be boring un less Gary comes.

 

Умовні речення 1 типу

Впр. 1, 2,

с. 27

 

 

Впр. 2, 3,

с. 27-28

 

10

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Складання іспитів

Використання мовного інвентарю у різних сферах спілкування

Do you think you managed to do enough to pass?

 

 

Впр. 1а,

с. 31

 

Впр. 1-4,

с. 31-32

 

12

 

 

 

Оцінювання.

Діалогічне мовлення за тематикою ситуативного спілкування

Актив. мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

Впр. 1,

с. 33,

впр. 4а,

с. 35-36

 

Впр. 2, 3а, 3с,

с. 34-35,

впр. 4b,

с. 36

Впр. 2,

с. 34

13

 

 

Гендерний фактор у навчанні

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Робота над проектом. Міжнародні іспити.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Способи конспектування. Написання резюме

 

flow chart, clustering, listing

 

Впр. 1,

с. 39,

впр. 4, с. 40

 

Впр. 2,

с. 39-40

Впр. 3,

с. 40

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

16

 

 

Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийми правильне рішення

17

 

 

Огляд майбутніх перспектив випускників школи.

Формування навичок сприймання на слух

They can choose from a wide range of activities. I'm going to...

 

 

Perfect Continuous Aspect (Revision)

Впр. 2-4,

с. 44-47

Текст «Fill That Gap»

с. 44-46

 

Впр. 1,

с. 44,

впр. 6,

с. 47

Впр. 5,

с. 47

18

 

 

Участь молоді в екологічних та соціальних проектах

Монологічне мовл.

 

 

Perfect Continuous Aspect (Revision)

 

Впр. 1,

с. 44,

впр. 6,

с. 47

 

 

19

 

 

Професійні уміння і здібності людини.

Тренування учнів у писем. мовл

He started work as an assistant of...

Woкk or job possibility, occasion or oppotunity

 

Continuous vs Perfect Continuous

 

 

 

 

20

 

 

Вимоги працедавців

Усне мовлення по темі

 

 

 

Впр. 9а,

с. 49-50,

 

 

Впр. 7,

с. 48

Впр. 9b,

с. 50

21

 

 

Вибір майбутньої професії.

Розвиток навичок читання

I’ve been working here for...

 

Continuous vs Perfect Continuous

Grammar Point,

с. 53, 54,

впр. 4, с. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 1, 2,

с. 53

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

22

 

 

Часові форми дієслова

Грам. практикум

 

ЛО теми

Повторення часова форм дієслова

 

Текст вчителя

 

Картки

23

 

 

Навчання за кордоном

Формування читацьких навичок та аудіювання по темі

What type of.. is available in...? Which values are important to...?

diversity, freedom, it graduate, liberty, Mon-treal

 

Впр. 3,

с. 57

Впр. 2, 4,

с. 56, 57

Впр. 1,

с. 56

Впр. 1.

с. 56

24

 

 

Працевлаштування. Служби працевлаштування

Розвиток діалог. мовлення

There’s no doubt that should become a doctor.

 

authorities, an enterprise, legislation,

to assist

 

Впр. 5,

с. 59

 

Впр. 1-4,

с. 58

 

25

 

 

Проблема першого робочого місця

Писемне мовлення

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

Впр. 3, 4,

с. 60-63

 

 

Впр. 2,

с. 60

26

 

 

Навчання після школи

Активізація мовного і мовденнєвого матеріалу

 

 

 

 

Впр. 5, 6,

с. 63

 

27

 

 

Робота над проектом «Академічна відпустка»

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Написання заяви, листа, резюме

Тренування учнів у діловій англ.. мові

 

 

 

Впр. 1,

с. 66,

впр. 3, 4,

 

Впр. 4,

с. 68,

 

впр. 2,

с. 66

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

29

 

 

Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейні стосунки

30

 

 

Сімя.

Введення мовного інвентарю теми

Maybe ho took on the values of his parents. If I were... I would...

an adolescent, to assault, to blame, to esca-pe, to interfere,

to obey

3rd Conditional

Впр. 2, 3,

с. 75-77

Тексти «Teen Terror»,

с. 75, «George’s Story», с. 77

Впр. 1,

с. 74,

впр. 4, 5,

с. 77

 

31

 

 

Стосунки з батьками

Формування навичок та вмінь писемного мовлення

 

an adolescent, to assault, to blame,

 

3rd Conditional

 

Текст вчителя

 

Роздатк. матеріал

32

 

 

Проблема батьків і дітей

Тренування учнів в усному мовленні

Many conflicts are caused by... It has been greatly exaggerated.

 

3rd Conditional

Впр. 7,

с. 78

 

Впр. 6,

с. 78

Впр. 1,

с. 79

33

 

 

Умовні речення 3 типу

Граматичний практикум

If I had had time, I would have done...

 

 

впр. 1, 2,

с. 80-81

 

 

Впр. 3, 4, с. 81

34

 

 

Конфлікти в сімї та шляхи їх подолання

Монологічне мовлення по темі

She introduced a new approach to ...

 

 

Впр. 3, с. 83,

впр. 7, с. 85

Впр. 4, 5,

с. 84

Впр. 1, 2,

с. 83

Впр. 6,

с. 84

35

 

 

Психологи про сімейні стосунки між підлітка­ми і батьками

We have a responsi­bility to look after...

a communi-ty, a generation,

 

Впр. 3,

с. 86-87

 

Впр. 1, 2,

с. 86,

впр. 4,

с. 87

 

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

36

 

 

Дружна сім’я - запорука взаєморозуміння і благополуччя у родині

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

3rd Conditional

Впр. 1,

с. 89

 

Впр. 4,

с. 91

Впр. 2, 5, с. 90-91

37

 

 

Дружна сім’я - запорука взаєморозуміння і благополуччя у родині

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

Впр. 7,

с. 92

 

Впр. 8,

с. 92

 

38

 

 

Робота над проектом «Три генерації»

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

Написання офіційного листа

 

 

 

Writing Point, с. 94, впр. 1, 2,

с. 95, 96

 

Впр. 3, 4,

с. 97

Впр. 5,

с. 97

40

 

 

Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування

41

 

 

Система громадського харчування

Розвиток навичок усного мовлення

It has been developing rapidly. ... is at your service.

a fixed price, a quallty, abundant, customary, distinctive

Reported Speech (Revision), 2nd Conditionals

Впр. 2,

с. 102-104, впр. 3, с. 105

Текст «Eating out in Kyiv», с. 102-104

Впр. 1,

с. 102,

впр. 3,

с. 105

 

42

 

 

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки

Активізація мовного інвентарю теми

Goulash is made with beef and vegetables.

food, dish or meal?

 

Впр. 5, 6,

с. 106, Vocabulary Point, с. 107

 

Впр. 4, 5b,

с. 105-106

впр. 1, 2, с. 107

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

43

 

 

Непряма мова

Тренування учнів у граматиці та писемному мовленні

N. wanted to know what I had done...

 

 

 

с.108

впр. 1, с.108

 

впр5

с. 110,

Впр. 2,

с. 108

44

 

 

Відвідування кафе / ресторану

Розвиток навичок та вмінь говоріння

Have you made a reservation?

I’ve booked a table for 8 o’clock.

a bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, sophisti­cated, undercooked

Reported Speech (Revision)

Впр. 4а,

с. 113

Впр. 2, 3,

с. 111-112

Впр. 1,

с. 111

 

45

 

 

Меню. Замовлення страв

Діалогічне мовлення по темі

They’ve got a few specials on the menu this evening. I’d rather have...

 

a customer, nutritions, a passion, canned, enthusiastic, beforehand

Reported Speech (Revision)

Впр. 3,

с. 115

 

Впр. 1, 2,

с. 114,

впр. 4,

с. 116

 

46

 

 

Зарубіжна кухня

Аудіювання по тематиці ситуативного спілкування

 

 

 

 

Впр. 1, 3,

с. 117-118

 

Впр. 5, 6,

с. 119-120

Впр. 2,

с. 118

47

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Веге­таріанство.

Активізація мовного інвентарю тематики спілкування

Активізація мовного і мовленнєвого матері мат

 

 

 

Впр. 7а,

с. 120-121

 

Впр. 8,

с. 122

Впр. 7b,

с. 122

49

 

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Прим

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві зразки

Мовний інвентар

Граматичний матеріал

Читання

Аудіюва-ння

Говоріння

Письмо

50

 

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

Написання відгуку

Розвиток навичок писемного мовлення

 

 

 

Writing Point, с. 123

 

Впр. 2а,

с. 124

 

52

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

Повторення та систематизація

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 січня 2018
Переглядів
1231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку