Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я в 5 класі

Про матеріал

Календарно- тематичне планування уроків «Основи здоров'я» для 5-х класів у 2018/2019 н.р. складено за "Оновленою навчальною програмою з основ здоров'я для 5-9 класів», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. за підручником автори – І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Понамаренко, С.В. Страшко. Київ видавництво «Алатон» 2018 рік

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування

для 5 класу

 

№ з/п

Тема уроку

Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини

1

Здоровий спосіб життя.

Практична робота №1: «Моделювання поведінки у разі погіршення самопочуття»

Ознайомити з новою програмою предмета «основи здоров’я», підручником, зошитом, з методикою проведення навчання на засадах розвитку життєвих навичок. Ознайомити учнів із цілями й завданнями, програмними вимогами до вивчення предмета.

Навчити практично моделювати поведінку у разі погіршення самопочуття.

 

2

Безпека і небезпека. Практична робота №2: «Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла».

 

Формувати в учнів мотивації  дбайливого ставлення до життя і здоров'я; розвивати уяву дітей про здоров'я, здоровий спосіб життя, його принципи; учити найпростішим діям у разі погіршений самопочуття; виховувати бажання берегти життя та здоров'я.

Практичне відпрацювання навичок вимірювання температури тіла.

 

3

Принципи безпеки життєдіяльності.

Практична робота №3: «Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні у небезпечну ситуацію»

 

Поширювати уявлення про безпеку й небезпеку; ознайомити учнів із різкими видами небезпек; відпрацьовувати порядок дій у разі потрапляння в небезпечну ситуацію; розвивати навички володіння собою, аналізу ситуації) і прийняття рішень; підвести до висновку про необхідність дотриманий основних принців безпечної життєдіяльності; виховувати спостережливість, обережність.

Практичне відпрацювання алгоритму дій при потраплянні у небезпечну ситуацію.

 

4

Безпека на дорозі.

Безпека пішохода. Види пішохідних переходів. Дорожня розмітка. Перехід багато смугової дороги.

Практична робота №4: «Відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості». Практична робота №5: «Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги». Практична робота №6: «Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу у небезпечному місці».

Активізувати знання учнів про правила дорожнього руху, ознайомити з правилами переходу багатосмугової дороги; сприяти закріпленню життєвих навичок аналізу дорожньої ситуації, уміння приймати відповідальне рішенця про перехід дороги; розвивати в учнів навички безпечної поведінки на дорозі; виховувати спостережливість, уважність, дисциплінованість.

Практичне відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості, ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу у небезпечному місці.

 

5

Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира. Практичні роботи №7: «Відпрацювання навичок поведінки у  транспорті».

Продовжувати вивчати правила поведінки на дорозі, зупинках; формувати навички уникання небезпек на зупинках; розвивати вміння свідомого користування правилами посадки в громадський транспорт і висадки з нього; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

Практичне відпрацювання  навичок поведінки у  транспорті.

 

6

Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира. Поведінка пасажира при ДТП. Практичні роботи №8,9: «Моделювання поведінки пасажира при аварії в громадському транспорті».

Ознайомити з небезпеками, які можуть загрожувати пасажирам у переповненому транспорті; практично закріплювати правила поведінки в транспорті; розвивати навички свідомого користування правилами дорожнього руху; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

Практичне відпрацювання моделювання поведінки пасажира при аварії в громадському транспорті.

Розробка пам’ятки пасажира громадського транспорту.

 

Розділ ІІ. Психічна і духовна складові здоров’я

7

Уміння вчитися. Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра. Облаштування робочого місця.

 

Ознайомити учнів із особливостями планування часу, ознаками правильно облаштованого робочого місця; учити розпізнавати чинники, які допомагають виконувати домашні завдання; пояснити значення розпорядку дня для здоров'я підлітків; розвивати в учнів уміння планувати свій день; продовжувати виховувати бережливе, дбайливе й усвідомлене ставлення до власного здоров'я як однієї з найвищих людських цінностей.

 

8

Умови успішного навчання. Розвиток здібностей. Створення мотивації до навчання.

Практична робота №10: «Відпрацювання навичок планування часу з урахуванням усіх правил здорового способу життя. Мій розпорядок дня.

Ознайомити учнів з умовами успішного навчання, створювати й підтримувати мотивацію до навчання; формувати вміння визначати користь від вивчення різних предметів; розвивати пам'ять, увагу, уяву; виховувати бажання вдосконалювати свої здібності й таланти.

Практичне відпрацювання  навичок планування часу з урахуванням усіх правил здорового способу життя. Визначення індивідуальних особливостей сприйняття

 

9

Типи сприйняття інформації. Активне слухання. Прийоми для кращого запам'ятовування. Підготовка до контрольної роботи.

Практична робота №11,12:

«Відпрацювання навичок успішного навчання у класі»,

«Відпрацювання навичок ефективного самонавчання(бібліотека, Інтернет, дистанційне навчання)».

Формувати уявлення про основні типи сприйняття інформації; ознайомити з методами, які полегшують запам’ятовування (мнемонічними прийомами), і способами зниження емоційного напруження напередодні контрольної роботи; розвивати життєві навички активного слухання й позитивного мислення; виховувати прагнення вести здоровий спосіб життя. Практичне відпрацювання   навичок активного слухання та підготовки до контрольної роботи.

 

10

Повага до себе та інших. Унікальність людини. Розвиток самоповаги. Повага й толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом. Практична робота №13: «Виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги до інших людей»

Формувати навички самопізнання; розширювати знання учнів про людей із обмеженими можливостями; навчати гуманному ставленню до інвалідів, усвідомленної допомоги із обмеженими можливостям; розвивати життєві навички позитивної самооцінки; виховувати в дітей чуйність і милосердя до людей, які потребують допомоки.

Практичне відпрацювання   виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги до інших людей.

 

 

11

Почуття і емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття.

Практична робота №14: «Відпрацювання навичок  висловлювання  почуттів».

Тематична атестація по розділам 1, 2.

Дати уявлення про поняття «співчуття», «співпереживання»; учити співчувати однокласникам, друзям і співпереживати з ними; формувати поняття впливу на здоров'я настрою, різних почуттів та емоцій; учити розрізняти види емоцій і почуттів; розвивати навички роботи в групах, контролю й поліпшення свого настрою; виховувати бажання підтримувати позитивний настрій, людяність, гуманізм, доброту.

Практичне відпрацювання   навичок  висловлювання  почуттів.

 

Розділ ІІІ. Фізична складова здоров’я.

12

Принципи і методи загартовування.

 

Формувати поняття «загартовування» активізувати знання учнів про принципи. Методи, види загартовування; застерігати від ризикованої поведінки в басейні та на льоду; розвивати важливі життєві навички. Зокрема навички виконання гартувальних процедур; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

 

13

Рухова активність. Попередження травм під час рухливих ігор і занять фізичною культурою та спортом. Правила безпечної поведінки в басейні та на льоду. Практична робота № 15, 16: «Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах», «Моделювання ситуацій надання допомоги і самодопомоги тому, хто провалився під лід»

Актуалізувати знання про фізичні чинники здоров'я учнів; формувати поняття рухової активності; пояснити вплив рухової активності на розвиток і здоров'я підлітків; мотивувати до занять фізкультурою і спортом; розвивати спостережливість, увагу, мислення; виховувати бажання, активно рухатися.

Практичне відпрацювання моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах та надання допомоги і самодопомоги тому, хто провалився під лід.

 

14

Профілактика порушень постави і гостроти зору.

 Практична робота №17,18: «Виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей», «Розрахунок максимальної маси  портфеля».

Формувати поняття «постава», «сколіоз», «сутулість»,.«гострота зору»; активізувати знання учнів про ознаки правильної постави; мотивувати школярів до профілактики порушень постави, гостроти зору; розвивати важливі життєві навички, зокрема навички дотримання правил, що дозволяють зберегти правильну поставу, гостроту зору; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я.

Практичне відпрацювання виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей,  розрахунок максимальної маси  портфеля.

 

15

 Відпочинок школяра. Ознаки перевтоми. Умови здорового сну.

 

Учити дітей розуміти ознаки перевтоми, визначати шляхи її запобігання, обирати правильний спосіб відпочинку; розвивати важливі життєві навички, зокрема роботи в групі, самоконтроль, самонавчання; виховувати толерантність.

 

16

Вплив телебачення і комп'ютера на здоров'я. Практична робота №19: «Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, користування комп’ютером».

Ознайомити учнів із правилами ведення дебатів, учити виділяти переваги й недоліки телебачення і комп’ютера; розвивати важливі життєві навички: толерантність, самоконтроль, комунікативні  (ведення дискусії); мотивувати школярів до користування ЗМІ з дотримання гігієнічнх вимог; виховувати бажання берегти своє здоров’я.

Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, користування комп’ютером».

 

Розділ ІV. Соціальна складова здоров’я.

Тема 1. Соціальний добробут

17

Право на здоров'я. Права дитини. Обов'язки учня і громадянина.

Практична робота №20: «Права та обовязки дитини (створення пам’ятки)».

Ознайомити учнів із основними документами, що визначають і захищають права дітей у нашій країні, світі; учити, працювати з ними; сприяти реалізації прав і обов'язків учня як громадянина; розвивати навички логічного мислення, уміння висловлювати свої думки; виховувати соціальний світогляд.

 

18

Підсумковий урок по програмному матеріалу за І семестр.

Узагальнити знання, уміння і навички, набуті в процесі вивчення.

 

19

Спілкування і здоров'я. Ефективне спілкування. Практична робота №21: «Відпрацювання навичок ефективного спілкування».

 

Ознайомити учнів із правилами ефективного спілкування; відпрацьовувати комунікативні компетенції (слухати й говорити, розуміти й використовувати «мову жестів»); розвивати навички щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором'язливість; виховувати соціальну свідомість.

Практичне відпрацювання навичок ефективного спілкування.

 

20

Вплив поведінки на здоров'я. Переваги упевненої поведінки.

Ознайомити учнів із основними типами поведінки, їх впливом на здоров'ї!; учити визначати переваги впевненої поведінки; розвивати досвід саморегуляції, сприяти мотивації впровадження впевненої поведінки; виховувати) рішучість, самостійність.

 

21

Спілкування з дорослими. Повага до батьків і вчителів. Взаємодопомога членів родини.

Практична робота №22:

«Відпрацювання навичок упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, вчителів, інших дорослих».

Обґрунтувати необхідність поваги, довіри до старших; відпрацьовувати навички спілкування з дорослими (батьками, учителями); розвивати навички роботи в групах, уміння долати сором'язливість; виховувати усвідомлення родинних цінностей і довірливих стосунків. Практичне відпрацювання упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, вчителів, інших дорослих.

 

22

Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями й дівчатами. Протидія виявам агресії і насилля в учнівському середовищі

 

Знайомити учнів із моделями спілкування з однолітками, учити уникати насилля й агресії в учнівському колективі; відпрацьовувати навички ефективного спілкування з однокласниками і друзями; розвивати навички протидії соціального тиску; обґрунтовувати необхідність дружніх стосунків із однокласниками, друзями-розвивати комунікативну компетентність; виховувати бажання бути справжнім другом.

 

23

Безпека спілкування в інтернеті. Практична робота № 23 «Безпека спілкування в інтернеті».

 

 

24

Соціальна небезпека інфекційних захворювань та запобігання дискримінації людей, за будь-якою ознакою в т.ч. за станом здоров’я (ВІЛ, туберкульоз, ОРВІ тощо) та інвалідністю.

Розширювати знання учнів про інфекційні  захворювання (туберкульоз, ВІЛ/СНІД); ознайомити зі шляхами передачі та методами захисту від цих інфекцій; розвивати навички активного слухання, уміння виділяти головне, аналізувати; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я.

 

25

Практична робота № 24 «Аналіз витрат сім’ї під час хвороби ОРВІ одного з членів родини».

Тематична атестація по темі: «Соціальний добробут».

Поглиблювати уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; учити толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; розвивати навички активного слухання, уміння виділяти головне, аналізувати, працювати в групі; виховувати культуру поведінки.

 

Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі.

26

Пожежна безпека.

Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж.

Розширювати й систематизувати знання учнів про умови виникнення пожежі; навчати правил безпечної поведінки під час пожежі; розвивати навички застосування простих способів індивідуального захисту; виховувати бережливе ставлення до свого життя.

 

27

Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі. Практична робота № 25: «Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи.Відпрацювання навичок  захисту органів дихання від отруйних газів».

Учити дотримувати порядку дій у випадку виникнення пожежі, відпрацьовувати навички захисту органів дихання від отруйних газів і евакуації з приміщення школи; розвивати навички самозахисту; виховувати дисциплінованість, прагнення зберегти своє здоров'я, майно, бажання турбуватися про життя і здоров'я навколишніх.

Практичне відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи й  захисту органів дихання від отруйних газів.

 

28

Дитина у автономній ситуації. Безпека в побуті. Ризики побутового травмування, телефонного й телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників.

Практична робота №26,27: «Моделювання безпечної поведінки із людьми», «Обстеження безпеки своєї оселі».

Учити визначати рівень безпеки оселі; формувати навички безпечного поводження, коли сам залишаєшся вдома; розвивати здоров'язбережувальні навички (спостережливість, самоконтроль, відповідальність), навички роботи в групі; сприяти зниженню ризику побутового травмування, шахрайства, пограбувань; виховувати мотиваційну основу збереження здоров'я.

Практичне відпрацювання моделювання безпечної поведінки із незнайомими людьми  та правилами обстеження своєї оселі щодо її безпечності.

 

29

Тематична атестація по вивченому матеріалу теми «Безпека в побуті й навколишньому середовищі».

Ознайомити учнів із інформаційною безпекою в Інтернеті, учити виділяти переваги й недоліки комп’ютера; розвивати життєві навички (толерантність, самоконтроль, навички ведення дискусії); виховувати бажання дотримувати правил спілкування в Інтернеті.

 

30

Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації (при спілкуванні з людьми) з незнайомцями. Практична робота №28,29: «Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей»,

«Відпрацювання навичок відмови від ігор у небезпечних місцях».

Відпрацьовувати навички безпечної поведінки із незнайомцями, алгоритм безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей; учити відмовлятися від ігор у небезпечних місцях; розвивати навички протидії соціального тиску; виховувати свідоме ставлення до своєї безпеки. Практичне відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей та  навичок відмови від ігор у небезпечних місцях.

 

31

Безпечне довкілля. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров'я людини. Способи збереження природного середовища. Практична робота №30: «Створення саморобок для  повторного використання пластикових упаковок».

Продовжувати знайомити з екологічною ситуацією планети; розкрити умови і способи збереження природного середовища; розвивати вміння працювати із різними джерелами інформації, аналізувати подану інформацію та робити висновки; формувати мотивацію до здорового способу життя; виховувати

любов до природи.

Практичне відпрацювання створення саморобок для  повторного використання пластикових упаковок.

 

32

Стихійні лиха. Правила поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення. Практична робота №31: «Відпрацювання навичок безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення».

Розширювати й систематизувати знання учнів про основні небезпеки навколишнього середовища; навчити правил безпечної поведінки в ситуації стихійного лиха; розвивати навички застосування простих способів захисту життя; виховувати дисциплінованість, уміння не розгублюватися під час небезпеки. Практичне відпрацювання моделювання безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення.

 

 

33

Підручні рятувальні заходи. Практична робота №32: «Виготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів».

Ознайомити дітей з державними службами захисту, їх діяльністю. Практичне виготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів.

 

34

Відпочинок на природі. Правила купання у водоймах. Дії у небезпечних ситуаціях на воді.

Практична робота №33:

«Моделювання ситуації надання допомоги  постраждалому при тепловому або сонячному ударі».

Активізувати знання учнів про правила поводження на воді, ознайомити діями під час надання першої допомоги постраждалому в разі сонячного або теплового удару, на воді; розвивати в учнів усвідомлену необхідність дотримувати правил безпечної поведінки на воді; виховувати впевненість, рішучість. Практичне відпрацювання ситуації надання допомоги  постраждалому при тепловому або сонячному ударі.

 

35

Узагальнюючий урок.

Узагальнити знання, уміння і навички, набуті в процесі вивчення курсу «Основи здоров’я»; розвивати пильність, швидкість реакції, уміння спілкуватися; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

 

 

 

zip
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
1214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку