26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником О.Карп'юк (3 год. на тиждень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу (3 год. на тиждень) за підручником О.Карп'юк розраховане на 18 робочих тижнів ІІ семестру 2017-2018 навчального року.

Перегляд файлу

№ ур.

Дата

Підтема

Мовленнєві зразки

Лексика

Граматика

Аудіювання/ Фонетика

Говоріння

Читання

Письмо

Наочність/ ТЗН

Домашнє завдання

ІІ семестр

Моя сімя.  Unit 5. My Happy Family

50.

 

Це – моя сімя.

This is my father. That is my mother.

daughter, son, father = dad, mother = mum, grandmother = granny, grandfather = grandpa

Вказівні займенники

ex. 1, p.72

th[ð], a[æ]

ex. 2, p.72

ex. 1, p.72

Завдання на картках

Aудіозапис, тематичні малюнки, фото, тематичні картки,  граматичні таблиці, фонетичний стенд.

 

ex. 1, p.72 (вивчити слова),

ex. 3, p.73 (письмово і розповісти)*

51.

 

 

Наша щаслива родина.

This is my… We are happy family.

ex. 1, p.72

Verb ‘to be’

ex. 4, p.73

y[i], y[ai]

ex. 3, p.73,  ex. 5, p.74

ex. 6, p.74

ex. 5, p.74

Aудіозапис, темат.малюнки, грамат.таблиці, фонет.стенд.

ex. 7, p.74 (письмово)

52.

 

 

Що ми зараз робимо.

He / She is reading a book.

dancing, painting, playing, watching

Present Continuous

ex. 1, p.75

ing[iŋ]

ex. 2, p.75, ex. 3, p.76

ex. 2, p.75

ex. 2, p.75

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 3, p.76 (розповісти за зразком про свою родину)

53.

 

 

Чим зайнята родина.

I am aYou are

reading, writing, cleaning, cooking, eating, drinking

Present Continuous

Verb ‘to be’

ex. 4, p.77, ex. 7, p.78

ir, er, ur [ɜ:]

ex. 5, p.77

ex. 6, p.78

ex. 5, p.77

Aудіозапис, тематичні малюнки, граматичні таблиці, фонетичний стенд.

ex. 7, p.78 (вивчити)*, ex. 8, p.78 (письмово)

 

54.

 

 

Активний відпочинок родини.

Is he / she cooking? “Yes, he/she is.” / “No, he/she is not.”

walking, talking, playing, reading, fishing

Present Continuous Запитальні речення

ex. 1, p.79

h[h], sh[ʃ]

ex. 2, p.79, ex. 3, p.80

ex. 3, p.80

Завдання на картках

Aудіозапис, темат. малюнки, темат. картки,  граматичні таблиці, фонетичний стенд.

ex. 1, p.79 (вивчити і написати запитання)

55.

 

 

Як родина відпочиває вдома.

Is he reading? Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.

reading, singing, talking

Present Continuous

Запитання та відповідь

ex. 6, p.82

ing[iŋ]

ex. 4, p.81, ex. 7, p.82

ex. 5, p.81

ex. 4, p.81

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 7, p.82 (скласти речення)*, ex. 8, p.82(п)

56.

 

 

Щаслива Білова родина.

They are happy. They are smiling.

smiling, swinging

Дієслово to be у множині

ex. 1, p.83

ng[ŋ]

ex. 2, p.84

ex. 1, p.83

Завдання на картках

Aудіозапис, картки, темат. мал., грамат. табл., фонет. стенд.

ex. 2, p.84 (письмово)

57.

 

 

Що ми робимо.

Are they happy?

singing ringing

flying

smiling

Present Continuous

Запитання та відповідь

ex. 4, p.85

e, ee, ea [i:]

ex. 4, p.85

 

ex. 3, p.85

ex. 5, p.85

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

ex. 3, p.85 (читати і письмово)

58.

 

 

Моя спортивна сімя.

There are 12 kites in the toy box.

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, nineteen, eighteen, twenty

Numerals (11-20)

ex. 1, p.86

s[s],[z]

ex. 2, p.87, ex. 3, 4, p.88

ex. 4, p.88

ex. 2, p.87

Aудіозапис, тематичні малюнки, тематичні картки,  граматичні таблиці, фонетичний стенд.

ex. 1, p.86 (вивчити)

59.

 

 

Рахуй зі мною.

Count the bells. Count with me.

11-20

Множина іменників

ex. 6, p.89

е[e], ee[i:]

ex. 6, p.89

 

ex. 5, p.89

Завдання на картках

Aудіозапис, картки, темат. мал.,грамат.таб фонет. стенд.

ex. 6 (вивч)*, 7 (пис.), p.89

Дикі тварини. Unit 6. I Like Animals

60.

 

 

Що вміють тварини.

This is a fox. It can run.

Let’s go to the Zoo.

Run, jump, swim.

Повторення ЛО теми «Тварини»

Дієслово саn.

Однина та множина іменників

ex. 1, p.91 u[Ʌ]

ex. 4, p.92

s[s],[z]

ex. 1,2,p.91

ex. 4, p.92

ex. 1, p.91

ex. 3, p.92

Завдання на картках

 ex.5, p.92

Aудіозапис, темат.мал., картки,  грамат. табл., фонет. стенд.

ex. 2, p.91     ( письмово)

Опис.твар.за зр.: ex. 5, p.92 (п./усн.)

61.

 

 

Опис тварин.

A hippo has got a big mouth.

ears, head, nose, mouth, neck, legs

Структура

has got

ex. 1, p.93

h[h], g[g]

ex. 2, p.93, ex. 3, p.94

ex. 2, p.93

ex. 3, p.94

Aудіозапис, темат.мал.,  грамат. табл., фонет. стенд.

ex. 4, p.94 (письмово і розповідати)

62.

 

 

Тварини.

It is big and strong.

crazy

Спеціальне запитання.

ex. 6, p.95

wh[w]

Опис тварин

ex. 5, p.95

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex.6, p.95 (вивч.)*,

ex. 7, p.95(п)

63.

 

 

Яка це тварина?

Has it got a tail?

teeth, tail, body, nose

Спеціальне та загальне запитання.

ex. 1, p.96

th[Ɵ]

ex. 2, 3, p.96-97

ex. 2, p.96

ex. 3, p.97

Aудіозапис, темат.мал.,  грамат. табл., фонет. стенд.

еx.1, p.96 (вивчити), ex.3, p.97 (п)

64.

 

 

Відгадай тварину.

Guess my animals.

teeth, tail, body, nose

Заг. запит. та відповідь

ex. 5, p.98

th[Ɵ]

ex. 4, p.97

ex. 5, p.98

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.98 (письмово)

65.

 

 

Що вміють і не вміють  тварини.

A parrot cannot swim, but it can fly.

frog, parrot, camel, dolphin, but

Дієслово саn у розпов. та запер. реченні

ex. 1, p.99

ph[f]

ex. 2, p.99

ex. 2, p.99

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 1, p.99 (вивч.), ex. 3, p.59* (п.)

66.

 

 

Що вміють і не вміють  тварини.

I can swim, but cannot run.

swim, jump, run, hop

Дієслово саn у розпов. та запер. реченні

ex. 5, p.101

all[ɔl]

Розповіді про тварин

ex.4,p.101

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.101 (письмово)

67.

 

 

 

Що вміють тварини.

“Can it climb?” “Yes, it can. / No, it cannot.”

squirrel, snake, hare, climb, crawl, hop

Запитання з дієсловом can

ex. 1, p.102

aw[ɔ:]

ex. 2, p.102

ex.1,p.102

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex.1,p.102 (вивчити)

68.

 

 

 

Лісові тварини.

What animal is this?

squirrel, snake, hare

Короткі та повні відповіді на запитання

ex. 5, p.104

ing[iŋ]

ex. 3, p.103

ex.4,p.103

ex.3,

p.103

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

ex.5,p.104 (вивчити)*, ex.6,p.104(п)

69.

 

 

У зоопарку

I like these monkeys. They are funny.

happy, angry, funny, kind

Вказівні займенники this-these

ex. 1, p.105

th[ð]

ex. 2, p.105, ex. 3, p.106

ex.2,p.105

ex.3,

p.106

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

ex. 1, p.105 (вивч.)*,  ex.3,p.106(п)

70.

 

 

У зоопарку

They (these) are monkeys.

birdie

Дієслово саn.

I (don’t) like…

ex. 5, p.107

ee[i:], oo[u:]

ex. 3, p.106

ex.4,p.107

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.107 (письмово)

71.

 

 

Тварини.

Контрольна робота

Картки

 

 

Мій одяг. Unit 7. My Clothes

72.

 

 

Одяг та взуття.

His / Her T-shirt is white. His / Her Shorts are blue.

dress, T-shirt, trousers, skirt, shoes, shorts

Pronouns; Possessive Adjectives

ex. 1, p.110

sh[ʃ]

ex. 2, 3, 4, p.110-111

ex.2,p.110

ex.3, p.111

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

ex. 1, p.110 (вивчити)

 

73.

 

Одяг моєї родини.

Her dress is red.

ЛО теми

Pronouns

Ex. 7, p.113

sh[ʃ]

ex. 5, p.113

ex.6,p.113

ex.5,

p.113

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

Ex.7,p.113* (вивч.), ex. 8, p.113 (пис.)

 

74.

 

 

Де мій одяг?

It is a sweater. They are jeans.

jeans, socks, trainers, sweater, blouse, shirt

Спеціальне запитання

ex.1, p.114

er[ə]

ex. 2-4, p.114-115

ex.2,p.114

ex.4,

p.115

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

 

ex.1, p.114 (вивч. сл..), ex.4,p.115 (письмово)*

75.

 

 

Одяг Анни

They are Ann’s shorts.

ЛО теми

Pronouns

ex.5,p.116

er,ir [ɜ:],or[ɔ]

Розповіді про одяг

ex.5,p.116

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.116 (письмово)

 

 

76.

 

 

Мій улюблений одяг.

These are my favourite shoes.

My favourite clothes are…

favourite

ЛО теми

This is/

these are

Присвійний відмінок іменників

ex.1, p.117

s[s],[z]

ex. 5, p.118

ee[i:], ea[i:]

ex.1, 2, p.117

ex.3,p.118

ex.1,p.117

ex.4,p.118

ex.2,

p.117

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 3, p.118 (письмово і розповідати)

ex. 6, p.118 (письмово)

77.

 

 

Чий це одяг?

Whose hat is this? Whose mittens are these?

hat, cap, scarf, mittens, jacket, coat, raincoat

Питальний займенник

whose

ex. 1, p.119

wh[h]

ex. 2, 3, p.119

ex.2,p.119

ex.3,

p.119

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 1, p.119 (вивч. слова)

 

78.

 

 

Одяг моєї ляльки.

Who is this? Whose scarf is this? It is Jane’s.

ЛО теми

Присвійний відмінок іменників

ex. 6, p.121

oa[əu], wh[w]

 ex. 4, p.120

ex.5,p.121

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.121 (вивчити)*,

ex. 7, p.121 (письмово)

79.

 

 

Відношен-ня до одягу

She likes this dress. She does not like this skirt.

ЛО теми

Present Simple

ex. 1, p.122

s[s],[z]

 ex. 2, p.122

ex.1,p.122

ex.2,

p.122

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

Розповісти про одяг, який подобається і не подобається.

80.

 

 

Подарунок на день народження

He doesn’t like green.

ЛО теми

Present Simple

ex. 3, p.123

s[s],[z]

ex. 3, p.123

ex.4,p.123

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 5, p.123 (письмово)

81.

 

 

Одяг на день народження

“Do you like this dress?” “Yes, I do. / No, I don’t.”

Wear, clothes

Present Simple

ex. 1,p.124

th[ð], [Ɵ]

ex. 1, 2, 3, p.124-125

ex.2,p.125

ex.3,

p.125

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex.3,p.125 (письмово)*

82.

 

 

Одяг улюбленого кольору.

She / He doesn’t like…

shout

Present Simple

ex. 6, p.126

ex. 4, p.126

ex.5,p.126

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 6, p.126 (вивчити)*, ex. 7, p.126 (письмово)

83.

 

Одяг .

                                                              Контрольна робота

 

 

Весна. Unit 8. Spring is Green

84.

 

 

Весна прийшла.

Spring is coming.

sun, sky, flower, cloud, grass, tree

To be в однині та множині.

ex. 1, p.128

ar[ɑ:], [ɔ:]

ex. 2, p.128, ex. 3, 4, p.129

ex.2,p.128

ex.4,

p.129

Aудіозапис, темат. мал, темат картки,  грамат. таблиці, фонет. стенд.

ex. 1, p.128 (вивч.слова),

ex.4,p.129 (письмово)*

85.

 

 

Весняні місяці.

Do you like March?

March, April, May

Present Simple

ex. 5, p.130, ex. 8, p.131

a(ss) [ɑ:]

ex. 6, p.130

ex.7,p.131

Завдання на картках

Aудіозапис, темат. мал, темат картки,  грамат. таблиці, фонет. стенд.

ex. 8, p.131 (вивчити)*, ex. 9, p.131 (письмово)

 

86.

 

 

Весняна погода.

What is the weather like in spring?

Weather, shining

Модальні дієслова

may, can

ex. 1, 2, p.132

ing[iŋ]

ex. 1, 2, 3, p.132

ex.2,p.132

Завдання на картках

Aудіозапис, темат. мал, темат картки,  грамат. таблиці, фонет. стенд.

Розповісти про погоду за

малюнком.*

87.

 

 

Погода навесні.

Look, the sky is blue.

shower

Present Continuous

ex. 5, p.134

ower, our [auə]

Розповіді про погоду.

ex.4,p.133

ex.4, p.133    (І част.)

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 5, p.134 (вивчити),

ex. 6, p.134 (письмово)

88.

 

 

З Велико-днем!

Happy Easter!

Easter cake, EasterBunny rabbit, Easter bread (paska), Easter eggs (pysankas), candle

Numerals

ex. 1, p.135

ea[i:], ea[e]

ex. 2, p.135, ex. 3, p.136

ex.2,p.135

ex.3, p.136

Aудіозапис, темат.малюнки, грамат. табл., фонет. стенд.

ex. 1, p.135 (вивчити слова)

 

89.

 

 

Пасхальний кошик.

Is it an Easter egg?

Easter basket

Структура

I have got…

ex. 7, p.138

wh[w], -ask- [ɑ:sk]

ex. 4, 5, p.137

ex.6,p.138

ex.5, p.137

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 7, p.138 (вивчити)*,

ex. 8, p.138 (письмово)

90.

 

 

День матері.

I love my mum.

give a hug, love, give a kiss

Спеціальне запитання та відповідь на нього

ex. 1, p.139

i[i],[ai]

ex. 2, 3, p.139

ex.2,p.139

Завдання на картках

Aудіозапис, темат. мал, темат картки,  грамат. таблиці, фонет. стенд.

ex. 1, p.139 (вивч.слова),

ex. 3, p.139 (письмово)*

91.

 

 

Привітан-ня для мами.

I want to say…

Bookmark heart, pretty

Присвійний відмінок іменників

ex. 5, p.140

oo[ʊ]

ex. 3, p.139

ex.4,p.140

Завдання на картках

Aудіозапис, темат. мал, темат картки,  грамат. таблиці, фонет. стенд.

ex. 6, p.140 (підгот.вітальну листівку)

92.

 

 

Весна.

Контрольна робота.

 

 

Літо. Unit 9. Hello, Summer!

93.

 

 

Сьогодні жарко.

Take off your sweater! Put on your sunhat!

put on, take off, sunglasses, sandals, sunhat

Наказовий спосіб

ex. 1, p.143

u [ʊ], [Ʌ],     a [ɑ:], [æ]

ex. 2, p.143, ex. 3, p.144

ex.2,p.143

ex.3,

p.144

Aудіозапис, тематичні малюнки, граматичні таблиці, фонетичний стенд.

ex.1, p.143 (вивчити слова)

94.

 

 

Літні місяці.

It is hot.

June, July, August

Present Simple

ex. 4, p.144, ex. 7, p.146

y[ai], j[ʤ]

ex. 5, p.145

ex.6,p.145

ex.6,

p.145

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 7, p.146 (вивчити)*, ex. 8, p.146 (письмово)

95.

 

 

Літні канікули.

We are on summer holidays!

camp, country, woods, sea, river

Дієслово саn

ex. 1, p.147

er [ə]

ex. 2, p.147, ex. 3, p.148

ex.2,p.147

ex.3,

p.148

Aудіозапис, темат.малюнкиграмат. табл., фонет. стенд.

ex. 1, p.147 (вивчити слова)

96.

 

 

Прощання зі школою.

It’s summer time.

Away, soon

Present Simple

ex. 6, p.149

ch[ʧ]

ex. 4, p.148

ex.5,p.149

Завдання на картках

Aудіозапис, темат.мал., картки, грамат. табл,фон.стенд

ex. 4, p.148* (розповідь),  ex. 6, p.149* (вивчити),

ex. 7, p.149 (письмово)

97.

 

 

На морі.

I am at the sea.

beach, sand, sail in a boat, make a castle, play in the sun

Present Continuous

ex. 1, p.150

a[æ], [ei]

ex. 2, p.150, ex. 3, p.151

ex.2,p.150

ex.3,

p.151

Aудіозапис, темат.малюнки, грамат. табл., фонет. стенд.

ex. 1, p.150 (вивчити слова)

98.

 

 

Літній табір.

I like my summer camp.

Camp, wave

Present Simple Present Continuous 

ex. 8, p.154

[ei], [ai],

[Ʌ], [i:]

ex. 4, p.152

ex. 5, 7, p.152

ex.6, р.153

Aудіозапис, темат.малюнки, грамат. табл., фонет. стенд.

ex.6, 153 (письмово і розповісти),  ex. 8, p.154 (вивчити)*

99.

 

 

Reading

 

100.

 

 

Listening

 

101.

 

 

Writing

 

102.

 

 

Speaking

 

103.

 

 

Літо, канікули.

We are on summer holidays!

Повторення ЛО теми

Present Simple Present Continuous 

Завдання на картках

Розповіді дітей

Завдання на картках

Завдання на картках

Картки, темат малюнки, грамат.табл.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 2 клас (Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.)
Додано
20 січня 2018
Переглядів
2897
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку