10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з англійської мови у 4 класі за підручником О. Карп'юк. IІ семестр (2 години)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови у 4 класі за підручником О. Карп'юк. IІ семестр 2019-2020 н.р. (2 години)
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови у 4 класі за підручником О. Карп'юк

IІ семестр (2 години)

 

 

 

 Дата

 

 

Тема  уроку

 

 

Очікувані результати

Мовний інвентар

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Екологічна безпека та сталий розвиток

Грома-

дянська відповідаль-ність

Здоровя         та

безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

«Природа і навколишнє середовище»

33

 

Погода. Введення ЛО теми. Безособові речення.

 

 

 

Описувати погоду

wet, foggy, muddy, frosty, leaf, leaves

Безособові речення.

 

V

 

 

 

Впр.1 ст.98 вивчити слова;

Впр.2 ст.98

скласти речення

34

 

Погода в різних куточках світу.  Автоматизація ЛО і МЗ.

 

 

Описувати погоду в різні пори року, використовуючи минулий час

 

ЛО теми

To Be in Past Simple Tense

 

V

 

 

 

Впр.3 ст.101

скласти діалог

35

 

Зима! Простий минулий час.

 

 

 

Розповідати про види відпочинку взимку, використовуючи минулий час

ski, skate, play snowballs, make a snowman, sledge, snowflakes

Past Simple

 

V

 

 

V

 

Впр.1 ст.103

вивчити слова

Впр.3 ст.104

доповнити речення

36

 

Природа і погода. Вищий ступінь порівняння

прикметників.

 

Порівнювати погоду в різних країнах, використовуючи вищий ступінь порівняння прикметників

said, wrote

Comparative degree of simple adjectives

 

V

 

 

 

Впр.2 ст.107

скласти речення

37

 

Дивовижна природа. Найвищий ступінь порівняння прикметників.

 

Описувати погоду в різних куточках світу, використовуючи найвищий ступінь порівняння прикметників

poles, the Earth, ocean, desert, tropical forest, dry, plant

Superlative degree of simple adjectives

 

V

 

 

V

 

Впр.1 ст.109

вивчити слова

Впр.4 ст.111

скласти речення

 

38

 

Частини світу. Розвиток комунікативних навичок.

Розуміти прочитаний текст, вести діалог по темі

top (Arctic), bottom (Antarctic), North, South, ice, polar bear, seal, penguin, camel, land, destroy

 

 

V

 

 

 

 

Впр.1 ст.112

вивчити слова

Впр.4 ст.114

скласти речення

39

 

На фермі. Свійські тварини. Множина іменників.

Утворювати множину іменників

farmhouse, goose-geese, sheep, mouse-mice, garden, roof, comfortable, easy, difficult, dangerous

Множина іменників. Винятки

 

V

 

 

 

Впр.1 ст.116

Впр.2 ст.116

вивчити слова

 

40

 

Природа у селі. Вдосконалення навичок читання.

 

Описувати тварин і природу у селі

field, drive a car, fat, thin

Comparative degree of complex adjectives.

 

V

 

 

V

 

Впр.1 ст.119

вивчити слова

Впр.5 ст.121

скласти речення

 

41

 

Дика природа. Вдосконалення навичок читання.

Описати свою улюблену тваринку

tongue, chameleon, great white shark, owl, insect, lizard, chimpanzee, strange, intelligent

Superlative degree of complex adjectives

 

V

 

 

 

Впр.1,2  ст.122

вивчити слова

Впр.6 ст.125

відповісти на запитання

 

42

 

Природа і навколишнє середовище.  Підсумковий урок з теми «Природа і навколишнє середовище». Тематичне оцінювання.

 

 

Описувати погоду і улюблену пору року, порівнювати тварин

ЛО теми

Special Questions. Question Words.

 

V

 

 

 

 

Впр.7 ст.127

написати про улюблену пору року

 

«Помешкання»

43

 

Наш дім. Введення лексичних одиниць теми.

 

 

 

Описувати меблі в помешканні, використовую конструкцію «There is/are…»

cooker, toilet, wardrobe, in the middle of, in the corner, between  

Prepositions of place.

 

V

 

 

 

 

Впр.1 ст.128

вивчити слова

 

44

 

Дім, милий дім. Автоматизація лексичних одиниць та мовленнєвих зразків.

 

Розповідати про своє помешкання

mirror, cupboard, upstairs, downstairs, traditional

 

 

V

 

 

 

 

Впр.1 ст.130

вивчити слова

Впр.2 ст.130

читати  і перекладати текст

45

 

Види помешкань. Розвиток діалогічного мовлення.

 

 

 

Називати види помешкань;

Ставити запитання для уточнення інформації;

Повідомляти свою адресу

street, block of flats, building, house, the address

 

 

V

 

 

 

 

Впр.1 ст.132

вивчити слова,  написати свою адресу

46

 

Життя у місті. Введення лексичних одиниць теми.

Розповідати про Лондон, називаючи визначні місця

bridge, museum, underground, city, town, double-decker, the Thames, the Tower Bridge

 

 

V

 

 

V

 

Впр.1 ст.134

вивчити слова

Впр.3 ст.136

доповнити текст поданими словами

47

 

Громадські споруди. Вдосконалення комунікативних навичок.

 

 

Вести діалог про будівлі в місті, використовую конструкцію «There is/are…»

supermarket, market, cinema, theatre, circus, gallery

There is … / There are

 

 

 

V

 

Впр.1 ст.137

вивчити слова

 

48

 

Громадські споруди. Вживання прийменників місця.

 

 

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

between, behind, opposite, restaurant, bank, post office

Prepositions of place

 

 

 

V

 

 

Впр.1 ст.139

вивчити слова

Впр.3 ст.140

доповнити текст поданими словами

 

49

 

Моя вулиця. Розвиток

навичок читання.

 

 

 

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

bakery, library, bus stop, police station, lollipop

 

 

 

 

V

 

Впр.1 ст.143

вивчити слова

Впр.3b ст.144

вивчити слова

 

 

50

 

Шукаємо дорогу в місті. Розвиток комунікативних навичок.

 

 

Надавати інформацію щодо розміщення будівлі, вести діалог, орієнтуватися на карті

go down the street, turn left, turn right, cross the street, pass the shop

Imperatives

 

 

 

 

V

 

 

Впр.1 ст.146

вивчити слова

Впр.2 ст.147

читати діалоги

 

51

 

Екскурсія у великому місті. Розвиток діалогічного мовлення.

 

 

Називати будівлі та їх розміщення;

Ставити запитання для уточнення інформації

ЛО теми

Present Continuous

 

 

 

V

 

Впр.4 ст.151

скласти речення

 

52

 

Помешкання.

Підсумковий урок з теми «Помешкання». Тематичне оцінювання.

 

Перевірити знання з теми

ЛО теми. Повторення

 

 

 

 

V

 

Впр.5 ст.155

скласти речення про свою вулицю

 

«Подорож»

53

 

Види транспорту. Введення ЛО та МЗ теми

 

 

Розповідати про різні види транспорту, описувати способи подорожування

by plane/ train/ taxi/ car/ boat, on foot, to travel, to stay, trip

Degrees of comparison  of adjectives

 

 

 

Ѵ

56

 

Впр.1, 2 ст.156-157

вивчити слова

Впр.5 ст.158

скласти речення за таблицею

 

 

54

 

Вирушаємо у подорож. Активізація ЛО та МЗ.

Надавати інформацію про подорожування залізницею, вести діалог по темі

arrive, leave, platform, information desk, on time, late

Objective Pronouns: me, him, her, us, them, it, you

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.1 ст.160

вивчити слова

Впр.5 ст.162

 

 

 

55

 

Подорожування. Розвиток навичок читання.

 

 

Розповідати про планування своєї подорожі

 

ticket, passenger, suitcase

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.1 ст.163

вивчити слова

 

56

 

Улюблений спосіб подорожування. Розвиток навичок граматики.

 

Описувати види та цілі подорожей

ЛО теми

Prepositionson’, ‘for’, ‘by’.

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.4 ст.165

доповнити речення

 

57

 

Біля квиткової каси. Розвиток комунікативних навичок.

Вести бесіду, ставити запитання для уточнення інформації

luggage, ticket office, timetable board, bus station, airport, sea port

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ѵ

Впр.1 ст.166

вивчити слова

Впр.2 ст.163

скласти речення

 

 

58

 

Міський транспорт. Введення лексичних одиниць теми.

 

 

Працювати в парі, надавати інформацію

tram, underground, trolley-bus 

 

Revision of Tenses

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.1 ст.169 вивчити слова

Впр.3 ст.170

доповнити речення поданими словами

 

59

 

В аеропорту. Розвиток навичок читання.

Розповідати про аеропорт, ставити питання для уточнення інформації

journey, voyage, to board, beforehand, airhostess

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.5 ст.171 вивчити слова

 

 

 

60

 

Екскурсія по Лондону.

 

 

 

Називати визначні місця в Лондоні, розуміти прочитане

tour, tourist, sight, sightseeing, royal

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.1 ст.174

вивчити слова

ст..175 вивчити форми неправильних дфєслів

 

61

 

Визначні місця Лондона. Вдосконалення навичок читання.

 

Називати визначні місця в Лондоні, надавати рекомендації

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ст..177 скласти речення за зразком

62

 

Ідемо на екскурсію.

 

 

 

Називати визначні місця Нью-Йорка, проводити  інтерв’ю

ЛО теми

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Впр.3, ст..179 вивчити форми неправильних дієслів

63

 

Літо – найкращий час для подорожей. Підсумковий урок з теми «Подорож». Тематичне оцінювання.

 

Перевірити знання з теми

ЛО теми

Revision: Tenses

 

 

Ѵ

 

 

Розповідати  про   улюблений вид подорожування

64

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений лексичний матеріал

65

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений граматичний матеріал

66

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені розмовні теми

67

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
9 січня 2020
Переглядів
301
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку