Календарно-тематичне планування з фізики 8 клас на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з фізики

8 клас на 2018-2019 н.р.

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова С. О. Довгий, та ін.]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 240 с. : іл., фот.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики

 8 клас

 

 (70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

 

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар,  Ф. Я. Божинова С. О. Довгий, та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 240 с. : іл., фот.

 

№ з/п

 

Тема уроку

Дата уроку

Корекція дати

 

 

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 годин )

 

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплообмін (13 годин)

1.

 Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага.

Демонстрації

1. Дифузія газів, рідин.

2. Модель броунівського руху.

0509

 

2.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

Демонстрації

1. Розширення тіл під час нагрівання.

0609

 

3.

 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Демонстрації

1. Зміна внутрішньої енергії внаслідок виконання роботи.

1209

 

4.

Види теплообміну (теплопровідність.)

1309

 

5.

 Види теплообміну (конвекція, випромінювання.)

1909

 

6.

Розв’язування задач.

2009

 

7.

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/ охолодженні тіла.

2609

 

8.

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла. Розв’язування задач.

2709

 

9.

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

0310

 

10.

Лабораторна робота № 1

«Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури».

0410

 

11.

Лабораторна робота № 2 «Визначення питомої теплоємності речовини».

1010

 

12.

Урок узагальнення та систематизації знань учнів

1110

.

13.

Контрольна робота №1

 

 

1710

 

 

Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (17 годин)

14.

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

1810

 

15.

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення.

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл.

 

 

16.

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Розв’язування задач.

 

 

 

17.

Пароутворення і конденсація.

 

 

 

18.

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації

Кипіння. Температура кипіння.

 

 

19.

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

Розв’язування задач.

 

 

20.

Розв’язування задач на графічне зображення теплових процесів.

 

 

21.

Агрегатні стани речовини. Розв’язування задач.

 

 

22.

Агрегатні стани речовини.

 

 

23.

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

 

 

24.

Згорання палива. Розв’язування задач.

 

 

25.

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів.

ККД теплового двигуна.

Демонстрації

1. Принцип дії теплового двигуна.

 

 

26.

Теплові двигуни.

Демонстрації

1. Моделі теплових двигунів.

 

 

27.

Теплові двигуни. Розв’язування задач.

 

 

 

28.

Теплові явища. Розв’язування задач.

 

 

29.

Урок узагальнення та систематизації знань учнів

 

 

30.

Контрольна робота №2.

 

 

 

31.

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища».

 

 

32.

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища».

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

(30 годин)

 

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм (15 годин)

34

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл.

.

 

 

35

Електричне поле.

 

 

 

36.

Закон збереження електричного заряду.

Демонстрації

1. Будова й принцип дії електроскопа.

2. Подільність електричного заряду.

 

 

37.

Закон Кулона.

 

 

38.

Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Розв'язування задач.

 

 

39.

Електричний струм. Дії електричного струму.

Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах.

Демонстрації

1. Електричний струм і його дії.

2. Провідники і діелектрики.

 

 

40.

Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.

Демонстрації

1. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення.

 

 

41.

Сила струму. Амперметр.

Демонстрації

1. Вимірювання сили струму амперметром.

 

 

42.

Електрична напруга. Вольтметр.

Демонстрації

1. Вимірювання напруги

вольтметром.

 

 

43.

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

Демонстрації

1. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

2. Вимірювання опору.

 

 

44.

Закон Ома. Розв'язування задач.

 

 

 

45

Лабораторна робота №3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра».

 

 

 

46.

Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати.

Демонстрації

1. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

2. Будова і принцип дії реостатів.

 

 

47.

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Розв’язування задач.

 

 

48.

Контрольна робота № 3. Електричний струм. Закон Ома.

 

 

      49.

Послідовне з'єднання провідників.

Демонстрації

1. Послідовне з'єднання провідників.

 

 

50.

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

 

 

 

51.

Паралельне з'єднання провідників.

Демонстрації

1. Паралельне з'єднання провідників.

 

 

52.

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

 

 

53.

Послідовне  й паралельне з'єднання провідників.

Розв'язування задач.

 

 

54.

Розв'язування задач на мішане з’єднання  провідників.

 

 

55.

Робота і потужність електричного струму.

 

 

56.

Робота і потужність електричного струму. Розв’язування задач.

 

 

57.

Закон Джоуля – Ленца. Електронагрівальні прилади.

 

 

58.

Закон Джоуля – Ленца. Розв’язування задач.

 

 

59.

Електричний струм у металах

 

 

60.

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. 

Закон Фарадея для електролізу.

Демонстрації

1. Електроліз.

 

 

61.

Закон Фарадея для електролізу.

 Розв’язування задач.

 

 

62.

Електричний струм у газах.

Демонстрації

1. Струм у газах.

 

 

63.

Електричний струм у газах.

 

 

 

64.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

 

 

65.

Контрольна робота № 4

Електричний струм

 

 

66.

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм».

 

 

67.

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм».

 

 

68.

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм».

 

 

69

Розв’язування задач.

 

 

 

70

Розв’язування задач

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку