Календарно тематичне планування з фізики для учнів 7 класу індивідуальної форми навчання

Про матеріал
Планування розраховане для індивідуального навчання у класах, де менше 5 учнів.
Перегляд файлу

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

індивідуальної форми навчання

(18 год, 0,5 год на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ

 

1         

Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.Фізичні тіла й фізичні явища.Речовина і поле.

 

 

Розділ 1.Фізика як природнича наука. Пізнання природи

 

2         

Фізичний експеримент і фізичні досліди

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

 

 

 

 

 

3         

Лабораторна робота № 1.Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 

4         

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Графіки рівномірного прямолінійного руху

Розв’язування задач.

 

 

5         

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Розв’язування задач

 

 

6         

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

 

 

7         

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

 

 

8         

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

 

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

 

9         

 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Густина речовини. Розв’язування задач

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

 

 

10    

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

 

 

11    

 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

 

 

12    

Сполучені посудини. Манометри.

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

 

 

13    

Контрольна робота  з теми «Взаємодія тіл. Сила» «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

 

 

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

 

14    

 Механічна робота. Потужність

Розв’язування задач

Механічна енергія та її види

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування. Розв’язування задач.

 

 

15    

Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Рухомий і нерухомий блоки

 

 

16    

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму

 

 

17    

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»

 

 

18    

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

 

 


Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1.Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

 

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
23 січня
Переглядів
251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку