19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з фізики в 7 класі 2017 /2018 н. р.

Про матеріал

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; оновлена 2017. Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з фізики

               в 7 класі на І і II семестри 2017 /2018 н. р.

Учитель Журавка М. А.

 

 

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Кількість лабораторних робіт

І

32

2

2

2

5

II

38

2

3

3

7

Усього

70

2

5

5

12

 

 

 

 

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; оновлена 2017.

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015.

Календарне планування вивчення фізики в 7 класі

  уроку

Дата прове

дення

Зміст навчального матеріалу

 

Примітка

І семестр

Вступ (1 год)

1

 

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.

 

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання (11 год)

2

 

Фізика як фундаментальна наука про природу

 

3

 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

 

4

 

Фізичні тіла і фізичні явища. Властивості тіл. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

 

5

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

6

 

Лабораторна робота №1. «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.» Інструктаж по інструкції №

 

7

 

Лабораторна робота №2. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.» Інструктаж по інструкції №

 

8

 

Лабораторна робота №3. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.» Інструктаж по інструкції №

 

9

 

Навчальний проект: Видатні вчені-фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві.

 

10

 

Підготовка до контрольної роботи

 

11

 

Контрольна робота №1 з теми: «Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»

 

Механічний рух (18 год)

12

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку

 

13

 

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

 

14

 

Прямолінійний рівномірний  рух. Швидкість руху

 

15

 

Розв’язування  задач

 

16

 

Графіки (рівномірного) руху

 

17

 

Розв’язування задач

 

18

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

 

19

 

Розв’язування задач

 

20

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

 

21

 

Лабораторна робота №4. «Визначення періоду обертання тіла» Інструктаж по інструкції №

 

22

 

Розв’язування задач

 

23

 

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники.

 

24

 

Розв’язування задач

 

25

 

Лабораторна робота №5. «Дослідження коливань нитяного маятника.» Інструктаж по інструкції №

 

26

 

Навчальний проект

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху

 

27

 

Навчальний проект

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху

 

28

 

Підготовка до контрольної роботи

 

29

 

Контрольна робота №2 з теми: «Механічний рух»

 

Взаєсодія  тіл. Сила. (26 год)

30

 

Явище інерції.

 

31

 

Інертність тіла. Маса тіла.

 

32

 

Узагальнюючий урок

 

ІІ семестр

33

 

Лабораторна робота 6. «Вимірювання маси тіл методом зважування.» Інструктаж по інструкції №

 

34

 

Густина речовини.

 

35

 

Лабораторна робота 7. «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).» Інструктаж по інструкції №

 

36

 

Учимося розв’язувати задачі

 

37

 

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

 

38

 

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

 

39

 

Розв’язування задач

 

40

 

Лабораторна робота № 8. «Дослідження пружних властивостей тіл.» Інструктаж по інструкції №

 

41

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

 

42

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

 

43

 

Лабораторна робота № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання.» Інструктаж по інструкції №

 

44

 

Контрольна робота №3 з теми:  «Сила. Види сил (Частина 1)»

 

45

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску (Повідомити тему навчального проекту).

 

46

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

 

47

 

Сполучені посудини. Манометри

 

48

 

Розв’язування задач

 

49

 

Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

 

50

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

 

51

 

Розв’язування задач

 

52

 

Лабораторна робота № 10 «З`ясування умов плавання тіла.» Інструктаж по інструкції №

 

53

 

Самостійна робота

 

54

 

Навчальний проект. «Розвиток судно- та повітроплавання».

 

55

 

Контрольна робота №4 з теми: «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл (частина ІІ)»

 

Механічна робота та енергія (15 год)

56

 

Механічна робота.

 

57

 

Потужність

 

58

 

Механічна енергія та її види.

 

59

 

Розв’язування задач

 

60

 

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

 

61

 

Момент сили. Умови рівноваги важеля

 

62

 

Лабораторна робота №11 «Вивчення умови рівноваги важеля.» Інструктаж по інструкції №

 

63

 

Прості механізми. Важіль.

 

64

 

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.

 

65

 

Розв’язування задач

 

66

 

Лабораторна робота №12 «Визначення ККД похилої площини.» Інструктаж по інструкції №

 

67

 

Навчальний проект. «Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів»

 

68

 

Контрольна робота №5 з теми: «Механічна робота та енергія»

 

69

 

Узагальнююче заняття. Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

 

70

 

Узагальнююче заняття. Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорони природи.

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку