2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування з інформатики 4 клас 2017-2018

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 4 класу

Відповідно до чинної навчальної програми інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 4 класу

 

Відповідно до чинної навчальної програми інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Тема 1. Графіка (7 годин)

 1.                      

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними.

Учень/учениця:

має уявлення про електронні карти;

орієнтується в електронних навчальних картах для перегляду сузір’їв, Сонячної системи, материків та океанів Землі, України;

у схемах та діаграмах;

уміє доповнити власну карту міткою;

доповнює пропущені дані в простих схемах, діаграмах;

використовує схеми та діаграми для усних виступів;

створює в середовищі графічного редактора зображення;

уміє змінити та вдосконалити зображення з використанням функцій обертання, зміни освітлення, кольору, поворотів, вирізання;

уміє створити колаж з кількох зображень;

використовує у своєму мовленні слова колаж, обертання, освітлення, діаграма.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Створення колажу із зображень.

Тема 2. Текст (7 годин)

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.

Учень/учениця:

має уявлення про різноманіття електронних книг та бібліотек;

володіє початковими навичками пошуку в бібліотеках за автором/авторкою, назвою;

має уявлення про гармонійне розміщення об’єктів на аркуші текстового документу;

знає призначення заголовків, абзаців, посилань;

орієнтується у змісті текстового документу;

вміє самостійно створити текст з 3-4 речень по 20 символів у кожному реченні;

поєднувати текст, зображення, схеми на аркуші текстового документа;

розташовувати текст лінійно, у вигляді списку, дотримуючись закономірності, даної в прикладі;

доповнювати таблиці даними, знайомих з інших предметів;

створювати на основі текстів таблиці та схеми (з готовим шаблоном таблиці чи схеми);

використовує у своєму мовлення слова: текстовий редактор, мітка, список, коментар.

 

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Абзаци, посилання, заголовки, зміст.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Списки. Послідовні списки у текстах.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Таблиці. Доповнення готових таблиць.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

Тема 3. Співпраця в Інтернеті (5 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.

Учень/учениця:

уміє

увійти у особистий обліковий запис поштової служби;

надіслати лист вчителеві/вчительці та однокласникам/однокласницям;

здійснювати навчальну діяльність в Інтернеті за підтримкою та під контролем педагогів у закритому захищеному середовищі в тому числі й разом з іншими учнями/ученицями;

обрати служби для задоволення власних навчальних, творчих потреб серед запропонованих вчителем/вчителькою;

знає засоби захисту власного облікового запису;

розрізняє особливості віртуального спілкування;

надає доступ однокласникам/однокласницям до власних навчальних матеріалів за електронною адресою;

коментує продукти діяльності однокласників/однокласниць у мережі;

уміє захищати свій інформаційний простір під час віртуального спілкування;

використовує у своєму мовленні слова віртуальний, мережевий етикет, електронна пошта, пароль, обліковий запис, доступ.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Рівні доступу до навчальних матеріалів.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Сучасні пристрої для співпраці.

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням (7 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженням.

 

Учень/учениця:

уміє

виконувати, створювати та записувати алгоритми з розгалуженням та циклами;

впорядкувати об’єкти за деякою ознакою;

будує висловлювання з використанням зв'язки «якщо - то» у заданій ситуації;

використовує у своєму мовленні слова розгалуження, цикл.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з циклами.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей

 

Тема 5. Інформація (9 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Учень/учениця:

має уявлення про те, що людина може здійснювати різні дії з інформацією;

перетворює інформацію: текстової та числової форми в графічну у вигляді схем, діаграм за допомогою поданих учителем/учителькою шаблонів;

називає спосіб подання інформації;

наводить приклади інформації, поданої різними способами;

має уявлення про передавання, зберігання, кодування інформації;

про носії інформації;

називає 3-5 пристрої для передавання інформації;

розрізняє та наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації (3-5);

описує способи та наводить приклади кодування і декодування інформації;

розуміє, що інформацію можна зберігати, опрацьовувати та передавати на великі відстані в закодованому вигляді;

використовує у своєму мовленні слова передавання, зберігання, кодування, декодування інформації, носії інформації, джерело, приймач інформації, пристрої введення, пристрої виведення.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складові комп’ютера.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення інформації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Зберігання інформації. Носії інформації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 4 клас, Планування
Додано
9 січня 2018
Переглядів
910
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку