19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з математики в 5 класі 2017 /2018 н. р.

Про матеріал

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; зі змінами 2015; оновлена 2017. Підручник: Н. А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк Математика: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К: Видавничий дім «Освіта», 2013

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з математики

в 5 класі на І і II семестри 2017 /2018 н. р.

Учитель Журавка М. А.

 

 

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

64

4

6

5

II

76

4

6

6

Усього

140

4

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; зі змінами 2015; оновлена 2017.

Підручник: Н. А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк Математика: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К: Видавничий дім «Освіта», 2013

Календарне планування вивчення математики в 5 класі

 (4 год на тиждень, всього 140 год.)

№ уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

І семестр

1

 

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах

 

2

 

Вхідна діагностична контрольна робота

 

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини (64 год.)

Лічба, вимірювання і числа (12 год.)

3

 

Предмет та одиниці лічби

 

4

 

Предмет та одиниці лічби

 

5

 

Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків

 

6

 

Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків

 

7

 

Координатний промінь

 

8

 

Координатний промінь. Самостійна робота № 1

 

9

 

Числові вирази. Рівності. Нерівності.

 

10

 

Порівняння натуральних чисел

 

11

 

Порівняння натуральних чисел

 

12

 

Кути та їх вимірювання

 

13

 

Кути та їх вимірювання. Самостійна робота № 2

зошити

14

 

Тематична контрольна робота №1

 

Дії першого ступеня з натуральними числами (14 год.)

15

 

Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. Формули

 

16

 

Буквені вирази. Формули

 

17

 

Додавання натуральних чисел

 

18

 

Додавання натуральних чисел

 

19

 

Закони додавання

 

20

 

Закони додавання

 

21

 

Віднімання натуральних чисел

 

22

 

Віднімання натуральних чисел

 

23

 

Віднімання натуральних чисел Самостійна робота № 3

 

24

 

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

 

25

 

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

 

26

 

Трикутник та його вили

 

27

 

Трикутник та його вили Самостійна робота № 4

зошити

28

 

Тематична контрольна робота №2

 

Дії другого ступеня з натуральними числами (25 год)

29

 

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 

30

 

Множення натуральних чисел

 

31

 

Переставний та сполучний закони множення

 

32

 

Переставний та сполучний закони множення

 

33

 

Розподільний закон

 

34

 

Розподільний закон

 

35

 

Розподільний закон. Самостійна робота № 5

 

36

 

Ділення натуральних чисел

 

37

 

Ділення натуральних чисел

 

38

 

Ділення натуральних чисел

 

39

 

Ділення з остачею

 

40

 

Ділення з остачею. Самостійна робота № 6

зошит

41

 

Тематична контрольна робота №3

 

42

 

Урок корекції знань, умінь і навичок

 

43

 

Порядок виконання дій у виразах

 

44

 

Порядок виконання дій у виразах

 

45

 

Порядок виконання дій у виразах

 

46

 

Рівняння

 

47

 

Рівняння

 

48

 

Рівняння. Самостійна робота № 7

 

49

 

Типи задач та способи їх розв’язання

 

50

 

Типи задач та способи їх розв’язання

 

51

 

Типи задач та способи їх розв’язання. Самостійна робота № 8

зошит

52

 

Тематична контрольна робота №4

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур. (13 год.)

53

 

Аналіз контрольної роботи. Степінь числа

 

54

 

Степінь числа

 

55

 

Площа прямокутника і квадрата

 

56

 

Площа прямокутника і квадрата

 

57

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

58

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда Самостійна робота № 9

 

59

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

 

60

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

61

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

62

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Самостійна робота № 10

зошит

63

 

Тематична контрольна робота №5

 

64

 

Урок корекції знань, умінь і навичок

 

ІІ семестр

Дробові числа і дії над ними (64 год.)

Звичайні дроби (14 год.)

65

 

Що таке звичайний дріб

 

66

 

Що таке звичайний дріб

 

67

 

Правильні і неправильні дроби

 

68

 

Правильні і неправильні дроби

 

69

 

Порівняння дробів

 

70

 

Порівняння дробів

 

71

 

Дроби і ділення

 

72

 

Дроби і ділення

 

73

 

Дроби і ділення. Самостійна робота № 11

 

74

 

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

75

 

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

76

 

Знаходження числа за його дробом

 

77

 

Знаходження числа за його дробом. Самостійна робота № 12

зошит

78

 

Тематична контрольна робота №6

 

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками (14 год.)

79

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

80

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

81

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

82

 

Доповнення правильного дробу до одиниці. Самостійна робота № 13

 

83

 

Віднімання дробу від натурального числа

 

84

 

Віднімання дробу від натурального числа

 

85

 

Віднімання дробу від натурального числа

 

86

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

87

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

88

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

89

 

Додавання і віднімання мішаних чисел Самостійна робота № 14

зошит

90

 

Тематична контрольна робота №7

 

91

 

Урок корекції знань, умінь і навичок

 

Десяткові дроби та дії з ними (18 год.)

92

 

Що таке десятковий дріб

 

93

 

Що таке десятковий дріб

 

94

 

Порівняння десяткових дробів

 

95

 

Порівняння десяткових дробів

 

96

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

97

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

98

 

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота № 15

 

99

 

Тематична контрольна робота №8

 

100

 

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

 

101

 

Множення десяткових дробів

 

102

 

Множення десяткових дробів

 

103

 

Ділення десяткових дробів

 

104

 

Ділення десяткових дробів

 

105

 

Ділення десяткових дробів

 

106

 

Ділення десяткових дробів

 

107

 

Ділення десяткових дробів

 

108

 

Округлення чисел

 

109

 

Округлення чисел

зошит

110

 

Тематична контрольна робота №9

 

Відсотки. Середнє арифметичне (18 год.)

111

 

Аналіз контрольної роботи. Що таке відсоток

 

112

 

Що таке відсоток

 

113

 

Знаходження відсотка від числа

 

114

 

Знаходження відсотка від числа

 

115

 

Знаходження відсотка від числа

 

116

 

Знаходження відсотка від числа

 

117

 

Знаходження числа за його відсотком

 

118

 

Знаходження числа за його відсотком

 

119

 

Знаходження числа за його відсотком

 

120

 

Знаходження числа за його відсотком

 

121

 

Розв’язування задач на відсотк

 

122

 

Розв’язування задач на відсотк

 

123

 

Середнє арифметичне

 

124

 

Середнє арифметичне

 

125

 

Середнє значення величини

 

126

 

Середнє значення величини

зошит

127

 

Тематична контрольна робота №10

 

128

 

Урок корекції знань, умінь і навичок

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год.)

129

 

Лічба, вимірювання і числа

 

130

 

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

131

 

Дії другого ступеня з натуральними числами

 

132

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур

 

133

 

Звичайні дроби

 

134

 

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

135

 

Десяткові дроби та дії з ними

 

136

 

Відсотки. Середнє арифметичне

 

137

 

Розв’язування задач

 

138

 

Розв’язування задач

зошит

139

 

Підсумкова контрольна робота №11

 

140

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
834
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку