3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з німецької мови (2 мова) 5 клас І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з німецької мови І семестр (2 мова) зі змістовими лініями за новою прогоамою на 2018-2019 н.р. Планування розраховане для учнів 5 класу, які мають 2 год на тиждень, за підручником Сотникової/Гоголєвої..

Перегляд файлу

Modul 1. Du und ich.

п/п

5 А

 

5 Б

 

Очікувані результа-ти

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров’я і безпека

Підприємливість та

фінансоßва грамот-ність

Мовний iнвентар

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

1.

03.09

03.09

Знати порядок слів у розпо-відному ре-ченні

Як тебе звуть? Знайомство з мовою.

Знайомити-ся з однолітками німецькою мовою

 

 

 

Wie heißt du? Wo lebst du? Sehr angenehm.

Hallo!, Tschüs! heißen, die Name, Sehr angenehm, leben..

Вивчити лі-тери та напи-сати їх по рядочку та по рядочку імен нім.дітей.

2.

05.09

05.09

Вміти вітатися і    прощатися німецькою

Вітання. Прощання.

 

Вітатися і    прощатися німецькою

 

 

 

Heißt du..?

Ja, (nein), ich heiße… Und du?

Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! die Begrüssung

das Abschied

Виввчити пра-вила читання та нові слова. Написати діа-лог-приві-тання.

3.

10.09

10.09

Вміти відре-комендувати іншу людину

Хто це?

 

Ввічливо відповідати на запитан-ня

 

 

 

Wer ist das?

Das ist …

Wer? Was?, da, sein,  der Herr, die Frau, die Sonne, der Bär, das Tier

Скласти по 4 речення з діє-словом-зв’яз-кою у одн. та мн., вивчити слова.

4.

12.09

12.09

Вміти ставити запитання без питального слова

Що це?

 

Ввічливо відповідати на запитан-ня

 

 

 

Was ist das?

Das ist…

Ist das..?

der Computer, der Affe, der Ochse,die Maus,der Uhu, die Blume, das Buch,das Kind, das Haus,der Hund,die Katze

Вивчити нові слова. Склас-ти привітання-діалог у різ-ний час доби, ст.9 в.3(усно)

5.

17.09

17.09

Вміти давати ствердну або заперечну відповідь

Ти − Тім?

 

Давати ствердну або запереч-ну відповідь

 

 

 

Bist du..?

Sind Sie..?

die Frage, die Antwort, das Lineal, der Ball, die Gans, der Garten, die Puppe, schwer, ja, nein

Написати 6 речень про місцезнаходження предме-тів. Вивчити слова.

6.

19.09

19.09

Могти запиту-вати про вік дітей і відпо-відати на це запитання

Скільки тобі років?

Запитувати про вік дітей і відповідати на це запи-тання

 

 

 

Wie alt bist du?

Ich bin … Jahre alt.

Ich bin schon/bald…

der Fuchs, das Jahr, der Vogel, der Junge, das Mädchen, die Ziege, schlafen, gehen, alt,bald, schon

Вивчити сло-ва. Скласти по питанню з кожним новим словом та відповісти на нього.

7.

24.09

24.09

Вміти запи-тувати про самопо-чуття співрозмовник-кка

Як справи?

Запитувати про самопо-чуття

 

 

 

Wie geht's dir/Ihnen?

Danke, prima/ gut/ es geht.

der Freund, die Schule, das Spiel, der Stuhl, die Stunde, sprechen, stehen, prima, danken

Вивчити сло-ва.Скласти по одному ре-ченню з нови-ми словами, використовуючи присвійні займенники.

8.

26.09

26.09

Запитувати та розповідати про вік третьої особи

Це пра-вильно?

Ввічливо ставитись до співрозмовника

 

 

 

Stimmt das?

Das stimmt (nicht).

Das ist nicht richtig. 

die Übung, der Apfel, das Klavier, der Igel, üben, öffnen, richtig, stimmt, falsch, kein, nicht

Вивчити нові слова. Напи-сати по ря-дочку нових літер, по 6 словосполучень.

9.

01.10

01.10

Запитувати та розповідати про себе

Ми знаємо весь алфавіт.

Вміти відре-комендува-тись

 

 

 

Woher kommst du?

Ich komme aus… 

das Alphabet, die Phonetik, das Bild,  die Gymnastik, die Möbel, der Fisch,  schön, schlecht, gut, kommen

Написати 10 питань з при-свійними за-йменниками, повторити слова.

10

03.10

03.10

Вміти читати і працювати зі словником

Проектна робота Wiederho-lung

Вміння слухати

 

 

 

Самостійна робота.

Робота зі словником.

Підготуватись до захисту проекту

Modul 2. Ich und meine Freunde.

11

08.10

08.10

Вміти розпо-відати про свою родину

Родина.

 

З повагою відноситись до родини

 

 

 

Was für eine Familie hast du? Meine Familie ist… Ich habe… 

 

Die Familie, die Mutter, der Va-ter, die Tochter, der Sohn, der Bruder, die Schwester, haben,  die Geschwister, mein, dein

Вивчити правила, в. 2 ст.28

12

10.10

10.10

Вміти розпові-дати про сім'ю третьої особи

Мої родичі.

 

Виражати повагу до родичів

 

 

 

Meine Eltern sind… Das ist Tims Familie  

 

Die Tante, der Onkel, die Verwandten, der Cousin, die Kusine,der Opa , die Oma, die Eltern, die Großeltern, lieben

Вивчити нові слова, ст..31 в. 4.

13

17.10

17.10

Вміти розпо-відати про вік дорослих лю-дей

Скільки років цим людям?

 

Поважати вік інших людей

 

 

 

Wie alt ist dein Vater/ deine Mutter/ dein Bruder..?

Er/ sie ist… 

der Mann, die Frau, der Beruf, lustig, fein, faul, fleißig, groß, klein, berichten, arbeiten, lernen, studieren

Вивчити нові слова .Ст.. 33 в.6,7.

14

22.10

22.10

Розповідати про професії своїх родичів

Хто вони за фахом?

 

Виражати повагу до «світу професій»

 

 

 

Was ist dein Vater/ deine Mutti von Beruf? Er/ sie ist… 

 

der Arbeiter, der Bauer, der Arzt, der Schneider, der Bäcker, die Lehrerin, der Maler, die Verk-äuferin, der Ma-nager, der Schü-ler, der Pro-grammierer, die Bibliothekarin, der Rentner, die Hausfrau

Вивчити нову лексику, описати професії своїх рідних

15

24.10

24.10

Вміти повідомляти про діяльність людей

Хто що робить?

 

Виражати повагу до діяльності

 

 

 

Was machst du? Ich male/ schreibe… gern. 

 

verkaufen, nähen, malen, lehren, backen, die Kranken behandeln, die Felder pflügen, das Bild, das Brot, die Kleider

Промвідіняти 6 дієслів

16

05.11

05.11

Реагувати на репліки вчителя та однокласників

Де працю-ють ці люди?

 

Поважати громадські позиції лю-дей

 

 

 

Wo arbeiten deine Ver-wandten? Er/ sie arbeitet in einer Schule/ an einer Uni/ bei einer Firma/ auf einer Farm.

die Schule, die Universität, die Firma, die Farm, das Kranken-haus, die Fabrik, das Kaufhaus, der Betrieb, in, an, auf, zu, von, bei

Ст..38 читати та перекла-дати текст

17

07.11

07.11

Вміти запро-швати інфор-мацію про співрозмовни-ка

Де ти живеш?

 

Поважати своє село і його меш-канців

 

 

 

Wo lebst du? Wo wohnst du? Ich wohne auf dem Land. 

 

 

leben, wohnen, erzählen, die Stadt, das Dorf, die Strasse, in der Stadt, im Dorf, auf dem Land, Öster-reich, die Schweiz

Ст..41 в.5, вивчити слова та правила

18

12.11

12.11

Повідомляти про своє місце проживання

Звідки ти?

Проект «Де живуть люди?»

Виражати повагу до своєї країни

 

 

 

Woher kommst du? Ich komme aus…

Woher?,

kommen,aus Deutschland, aus Ternopil

Вивчити правила, написати зворотній діалог до впр.4,в. 5

Modul 3. Die Schule

19

14.11

14.11

Вміти опису-вати свою школу

На якому поверсі?

 

Виявляти повагу до своєї школи

 

 

 

In welchem Stock? Im Erdgeschoss/ in erstem Stock ist…

der Stock, die Sporthalle, der Speiseraum, die Aula, der Hof, das Erdgeschoss, die Garderobe, die Klassenraum, der Lesesaal, neu, sauber, schön

Вивчити лексику теми. ст.70 в.3(усно), в.4.

20

19.11

19.11

Вміти нази-вати дії у школі

Що ми робимо в школі?

 

 

Дотримувати до порядку у школі

 

 

Was machst du in der Schule?

Liest du jetzt? Ja (nein), ich…

 

essen, spielen, le-sen, springen, tur-nen, rechnen, schreiben, spre-chen, zeich-nen,laufen

Вивчити лексику теми.Написати,що роблять діти на подвір”ї.

21.

21.11

21.11

Вміти розповісти про урок

На уроці німецької мови 

 

Реагувати на репліки вчителя та однокласни-ків

 

 

 

Ich gebe ein Buch. Gib mir bitte. Du nimmst…

geben, nehmen, übersetzen, ein Lied singen, neue Wörter lernen, aus-wendig, die Auf-gaben machen, das Gedicht Wieder-holen, den Dialog bilden

Написати, що ти любиш грати на подвір”ї.

22.

26.11

26.11

Вміти опису-вати пред-мети у класі

Наша класна кімната

 

 

Зберігати чистоту у класах

 

 

Was gibt in deinem Klassenzimmer? 

 

die Tafel, der Tisch, der Stuhl, die Tür, die Wand, die Bank, die Wand, der Bü-cherschrank, das Fenster, das Fen-sterbrett, der Blu-mentopf, rot, grün, braun, gelb, schwarz, blau, weiß,grau, hell

Вивчити правило та слова.Написати,що, з ким та чим ви граєтесь.

23.

28.11

28.11

Уміти описати місцезнаходження пред-метів

У класній кімнаті

 

Вміти до-цільно роз-поділяти місце у кім-наті

 

 

Wo steht/ liegt/ hängt es?

Vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte steht/ liegt/ hängt…

 

links, rechts,  stehen, liegen, hängen, vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte

Вивчити нові слова та правила. Написати по 5 стверджувальних та заперечних речень.

24.

03.12

03.12

Знати назви шкільного приладдя

Шкільні речі

 

Вміти збирати ранець

 

 

Урок система-тизації та уза-гальнення вмінь та нави-чок.Was nimmst du in die Schule mit? 

 

der Pinsel, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, das Buch, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, die Schultasche

Вивчити нові слова, заповнити портфо-ліо, вивчити вірш.

25.

05.12

05.12

Знати, як застосовувати Imperativ

Діти, вчіть німецьку!

Робити про-позицію та реагувати на неї

 

 

 

Sprich! Lies! Nimm! Gib! Hilf mir bitte! 

helfen, fragen, anrworten, zeigen, verstehen, gern  haben

Вивчити нові слова. ст.52 в.3.

26.

10.12

10.12

Розповідати про повсякденні події

Розклад уроків 

Проектна робота

 

 

 

Доцільно розподіляти свій час

 

Welcher Wochentag ist das Wetter? Welche Schulfächer hast du gern? 

 

der Wochentag, die Woche, die Wochenende, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

Підготува-тися до захисту проекту

27

12.12

12.12

Вміти працювати самостійно

Kontroll-arbeit

 

 

 

 

Контрольна робота

 

Повторити лексику теми.

28

17.12

17.12

Вміти сприймати на слух текст

Kontroll-horverste-hen

 

 

 

 

Контроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

29

19.12

19.12

Вміти читати мовчки

Kontroll-lesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

30

24.12

24.12

Вміти працювати самостійно

Kontroll-schreiben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

31

26.12

26.12

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollsprechen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 лютого 2019
Переглядів
1125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку