4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарно-тематичне планування з німецькоїмови(ІІ-а іноземна мова, ІІІ рік навчання)

Про матеріал

Календарне планування з німецької мови для учнів 7 класу (ІІ-га іноземна мова, третій рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування

з німецької мови

для учнів 7   класу

(ІІ-га іноземна мова,

третій  рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої

кваліфікаційної категорії»

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

Календарне планування  з німецької мови  для учнів 7 класу (ІІ-га іноземна мова, третій рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

1.

 

Особис

тісна

Я, моя родина, мої друзі.

Повторення букв  та звуків алфавіту.

Теперішній та минулий час у німецькій мові.

Повторення.

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Дотримання особис

тої гігієни.

 

2.

 

 

Зовнішність людини.

Звук h у німецькій мові

Відмінювання прикметників.

 

 

 

 

3.

 

 

Моя зовнішність.

 

Звуки ch sch

Відмінювання прикметників

 

 

 

 

4.

 

 

Зовнішність

Членів моєї родини.

Звуки ch sch tsch sh

Відмінювання прикметників

 

 

 

 

5.

 

 

Зовнішність моїх друзів.

Довгі та короткі голосні

 

Відмінювання прикметників

 

 

.

 

6.

 

 

Риси характеру.

Звуки ei

eu ie

Прислівник  як частина мови.

 

 

 

 

7.

 

 

Мої риси характеру.

 

Прислівник  як частина мови.

 

 

 

 

8.

 

 

Помешкання.

Звуки ei eu ie

 Зворотні дієслова.

 

Необхідні

сть  наведення  порядку  у своєму  помешканні

 

 

9.

 

 

Види помешкань.

 

Зворотні дієслова

 

Необхідні

сть  наведення  порядку  у своєму  помешканні

 

 

 

10.

 

 

Будинок.

 

Зворотні дієслова.

 

 

 

 

11.

 

 

Квартира.

 

Вживання  субстантивові

них  іменників  без артикля.

 

Демонст

рує  розуміння  важливості чистоти та порядку в будинку.

 

 

12.

 

 

Інтерєр.

 

Вживання  субстантивові

них  іменників  без артикля

 

 

 

 

 

13.

 

 

Моя кімната.

 

Вживання  субстантивові

них  іменників  без артикля

 

 

 

 

14.

 

 

Умеблювання  кімнати, квартири, будинку.

 

Вживання  субстантивові

них  іменників  без артикля

 

 

 

 

15.

 

 

Харчування.

 

Прийменники  у давальному відмінку.

 

 

Харчування у підлітково пі віці та  харчові звички.

Козподіл коштів на купівлю продуктів.

16./17.

 

 

Продукти харчування.

Повторення  алфавіту

Прийменники  у давальному відмінку

 

 

Вибір продуктів, корисних для здоровя..

Складання переліку продуктів.

18.

 

 

Сервірування столу.

Повторення  алфавіту

Прийменники у  знахідному відмінку.

 

 

 

Купівля одягу відповідно

досімейного бюджету.

19.

 

 

Посуд.

Довгі та короткі

голосні

 

 

 

 

 

20.

 

 

Як  я харчуюся?

Довгі та короткі

голосні

Питальні займенники

Welcher ,

was fur ein

 

 

Вибір продуктів, корисних для здоровя

 

21.

 

 

Харчування у моїй родині.

Довгі та короткі

голосні

Питальні займенники

Welcher ,

was fur ein

 

 

Вибір продуктів, корисних для здоровя

 

22.

 

 

Спорт.

Звуки та букви мови

Питальні займенники

Welcher ,

was fur ein

 

 

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

23.

 

 

Види спорту.

 

 

 

 

Погодні умови в різні пори року.

 

24.

 

 

Мій улюблений вид спорту.

Звуки та букви мови

 

 

 

Погодні умови  в різні пори року.

 

25.

 

 

Покупки.

 

 

 

 

Погодні умови в різні пори року.

 

26.

 

 

Види магазинів.

 

 

Неозначено-особовий займенник man

 

 

 

 

27.

 

 

Відвідування магазинів.

 

Неозначено-особовий займенник man

 

 

 

Права і обов’язки  споживача.

28.

 

 

Гроші.

 

 

Неозначено-особовий займенник man

 

 

 

Правильний розподіл сімейного бюджету.

29.

 

 

Ціна.

 

 

Неозначено-особовий займенник man

 

 

 

 

30.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за І-й семестр.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

Контроль письма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

35.

 

Публіч

на

Свята  і традиції.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

Порівнює свята і традиції у різних країнах.

 

 

36.

 

 

Свята і традиції в Україні.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

Порівняння свят в Україні та Німеччині

 

 

37.

 

 

Основні  свята в Україні.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Україні.

 

 

38.

 

 

Мій  день народження.

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 Улюблене свято моєї родини.

 

 

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Німеччині.

 

 

40.

 

 

Свята і традиції в Німеччині

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

41.

 

 

Основні  свята в Німеччині

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

42.

 

 

Конкурс на кращу розповідь  про  улюблене свято.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

43.

 

 

Київ-столиця України.

 

 

 

Порівняння Києва з  іншими європейськими країнами.

 

 

44.

 

 

Визначні місця Києва.. Освітні навчальні заклади  Києва.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

Повідомлення про пам’ятки культури.

Правила безпеки  пересування  містом.

 

45.

 

 

Загальні відомості про Берлін. Берлін-столиця Німеччини...

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

46.

 

 

Визначні місця Берліна.. Памятки культури та архітектури

 

Ordinalsatze

 

ПорівнянняБерліна з  іншими оєвропейсь

кими країнами..

 

 

47.

 

 

 Освітні навчальні заклади Берліна.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

48.

 

 

Конкурс-захист проекту «Моя улюблене памятка архітектури чи культури Києва.

 

Ordinalsatze

 

Складання  правил поведінки  під час екскурсій

 

 

49.

 

 

Узагальнення  та систематизація вивченого матеріалу з тем «Україна.

Німеччина».

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

Транспорт.

 

Ступені  порівняння прислівни

ків.

 

Правила поведінки у оєвропейсь

ких столицях.

 

 

51.

 

 

Види транспорту.

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

Проїзд по місту.

 

 

Ступені  порівняння прислівни

ків.

 

 

 

 

53.

 

 

Мій улюблений вид транспорту.

 

 

 

 

 

 

52.

 

Освітня.

Шкільне життя.

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

Будує  власний робочий день із дотриманням здорового способу життя.

 

53.

 

 

Навчальні предмети.

 

Ступені  порівняння прикметни

ків.

 

 

 

 

 

54.

 

 

Класна кімната.

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

Розклад уроків.

 

 

Ступені  порівняння прикметни

ків

 

Обговорює  шкільні правила.

 

 

56.

 

 

Мій розклад уроків на тиждень.

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

Час.

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

На уроці іноземної мови.

 

Ступені  порівняння прикметни

ків

 

Демонструє  розуміння необхідно

сті  тва важливості вивчення іноземних мов   у зв’язку з безвізовим режимом  в Україні.

 

 

59.

 

 

Я вивчаю іноземні мови.

 

 

 

Демонструє  розуміння необхідно

сті  тва важливості вивчення іноземних мов   у зв’язку з безвізовим режимом  в Україні

 

 

60.

 

 

Позакласні заходи у  школі.

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

Диспут «Чи подобається мені вивчати німецьку мову?».

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
2313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку