Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас

Про матеріал
Природознавство 5 клас 2 години на тиждень, всього 70 годин (До підручника природознавство 5 клас автори О. Г. Ярошенко, В.М.Бойко) № Тема уроку Дата Д/з Примітки ВСТУП 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу §1, завд.4 ст.9 (письм.) 2. Джерела знань про природу. Практичне заняття №1: "Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів" §2, завд.2 3. Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи. §3, завд. 5 ст.15(письм.) 4. Обладнання та вивчення природи §4,завд.4 ст. 19(письм.) 5. Практичне заняття №2: "Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів" повт. §4 6. Значення природничо-наукових знань для людини. Навчальний проект №1 «Жива і нежива природа навколо нас» §5 завд. після §(усно) РОЗДІЛ І "Тіла, речовини та явища навколо нас" 7. Характеристика тіла, їх вимірювання Практична робота №1: "Вимірювання маси та розмірів різних тіл" §6, завд. після §(усно) 8. Речовини. Фізичні властивості речовин.Властивості твердих тіл, рідин і газів. §7, завд.5 ст. 33(письм.) 9. Атоми й молекули. Рух молекул. Дифузія. §8, завд. після §(усно) 10. Різноманітність речовин. Поняття про прості, складні , неорганічні та органічні речовини §9. , завд.4 ст. 43(письм.) 11. Чисті речовини і суміші §10, завд. 5 ст.47 (письм.) 12. Способи розділення сумішей §11, завд. після §(усно) 13. Практичне заняття №3: "Розділення сумішей фільтруванням". повт. §11 14. Явище природи. Практичне заняття №4 «Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні» §12, завд. 4 ст.55 (письм.) 15. Різноманітність фізичних явищ §13, завд. 4 ст.60 (письм.) 16. Ознаки хімічних явищ. Гниття §14, завд. 4 ст.63 (письм.) 17. Горіння. Повторюваність і взаємозв′язок явищ у природі §15 , завд. 4 ст.63 (письм.) 18. Підсумковий урок по темі «Тіла, речовини та явища навколо нас» РОЗДІЛ ІІ "Всесвіт" 19. Небо. Небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. §16, завд. 5 ст. 76 (письм.) 20. Зорі та сузір’я. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір. Організація спостережень за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці. §17 21. Практичне заняття № 5: " Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба." повторити §17 22. Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами. §18, завд. 5 ст. 82(письм.) 23. Зоряні системи — галактики. Всесвіт і його складові. §19, завд. 5 ст. 86(письм.) 24. Людина і Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. §20, завд. 6 ст. 86(письм.) попередні завдання для навчального проекту №2
Перегляд файлу

Природознавство

5 клас

2 години на тиждень, всього 70 годин

(До підручника природознавство 5 клас

автори О. Г. Ярошенко, В.М.Бойко)

Тема уроку

Дата

Д/з

Примітки

ВСТУП

1.

Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

 

§1, завд.4 ст.9 (письм.)

 

2.

Джерела знань про природу. Практичне заняття №1:                              "Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів"

 

§2, завд.2

 

3.

Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи.

 

§3, завд. 5 ст.15(письм.)

 

4.

Обладнання та вивчення природи

 

§4,завд.4

ст. 19(письм.)

 

5.

Практичне заняття №2: "Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів"

 

повт.  §4

 

6.

Значення природничо-наукових знань для людини. Навчальний проект  №1 «Жива  і нежива природа навколо нас»

 

§5 завд. після §(усно)

 

РОЗДІЛ І "Тіла, речовини та явища навколо нас"

7.

Характеристика тіла, їх вимірювання Практична робота №1:

"Вимірювання маси та розмірів різних тіл"

 

§6, завд. після §(усно)

 

8.

Речовини. Фізичні властивості речовин.Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

§7, завд.5

ст. 33(письм.)

 

9.

Атоми й молекули. Рух молекул. Дифузія.

 

§8,  завд. після §(усно)

 

10.

Різноманітність речовин. Поняття про прості, складні , неорганічні  та органічні речовини

 

§9. , завд.4

ст. 43(письм.)

 

11.

Чисті речовини і суміші

 

§10, завд. 5 ст.47 (письм.)

 

12.

Способи розділення сумішей

 

§11, завд. після §(усно)

 

13.

Практичне заняття №3: "Розділення сумішей фільтруванням".

 

повт. §11

 

14.

Явище природи.                                    Практичне заняття №4 «Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні»

 

§12, завд. 4 ст.55 (письм.)

 

 

15.

Різноманітність фізичних явищ

 

§13, завд. 4 ст.60 (письм.)

 

16.

Ознаки хімічних явищ. Гниття

 

§14, завд. 4 ст.63 (письм.)

 

17.

Горіння. Повторюваність і взаємозв′язок явищ у природі

 

§15 , завд. 4 ст.63 (письм.)

 

18.

Підсумковий урок по  темі «Тіла, речовини та явища навколо нас»

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ "Всесвіт"

19.

Небо. Небесна сфера. Небесні світила.

Видимі рухи світил.

 

§16, завд. 5 ст. 76 (письм.)

 

20.

Зорі та сузір’я.  Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір. Організація спостережень за  сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці.

 

§17

 

21.

Практичне заняття № 5:                                   " Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба."

 

повторити

§17

 

22.

Планети. Сонячна система.

Відмінності між планетами.

 

§18, завд. 5 ст. 82(письм.)

 

23.

Зоряні системи галактики.

Всесвіт і його складові.  

 

§19, завд. 5 ст. 86(письм.)

 

24.

Людина і Всесвіт. Астрономія наука, що вивчає Всесвіт.

 

§20, завд. 6  ст. 86(письм.) попередні

завдання

для навчального

проекту №2

 

25.

Методи та засоби астрономічних досліджень.

Презинтація проекту №2 "Наш дім - сонячна система"

 

 

ст.91

 

26.

Підсумковий урок по темі «Всесвіт»

 

повт. §16-20

 

 

РОЗДІЛ ІІІ "ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ"

ТЕМА І "Земля як планета"

27.

Форма Землі

 

§21

 

28.

Розміри Землі.                                       Практичне заняття № 6 «Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль, материків і частин світу, географічних об’єктів»  (початок).

 

§22,ст. 100

 

29.

Внутрішня будова Землі

 

§23

 

30.

Рухи нашої планети. Пори року

 

§24 завд. 5 

ст. 107(письм.)

 

31.

Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

 

§25, завд. 5 

ст. 112(письм.)

 

32.

Місяць - супутник Землі

 

§26, завд. 5 

ст. 115(письм.)

 

33.

Способи зображення Землі

 

§27

 

34.

Практичне заняття №6: "Знаходження на глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу"(закінчення)

 

повторити §27, ст.119

 

35.

Грунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

 

 

§28, завд. 5 

ст. 115(письм.)

 

36.

Властивості повітря. Значення повітря. Організація спостережень: за повертанням листків рослин до Сонця; нагріванням тіл променями Сонця Практичне заняття №7: «Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця»

 

§29

 

37.

Властивості повітря. Вода  на Землі. Три стани води. Колообіг води

 

§30

 

38.

Вода на Землі

 

§31

 

39.

Властивості води. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини  у природі. Значення води у природі. Використання води людиною

 

§32, завд. 5 

ст. 115(письм.)

 

40.

Практичне заняття №8:" Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії)."

 

 

ст.133,

завдання 1-3

 

41.

Практичне заняття №9 «Вивчення розчинності речовин:  глини, олії, лимонної кислоти»

 

ст.133

 

42.

Практичне заняття №10 «Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді»

 

ст.133,

завдання 4

 

43.

Підсумковий урок по темі «Земля як планета»

 

повт. §21-32

 

ТЕМА ІІ. "Планета Земля як середовище життя організмів"

44.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

 

§33

 

45.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини. Навчальний проект №3  «Вирощування найвищої бобової рослини» (початок)

 

§34, ст.151

 

46.

 Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

 

§35

 

47.

Отруйні рослини, тварини, гриби.

 

§36

 

48.

Практичне заняття № 11 «Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами свої місцевості»

 

повторити §36

 

49.

Визначення організмів за визначниками.                                    Практичне заняття № 12 «Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій»

 

§37

 

50.

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи

 

§38

 

51.

Пристосування організмів до періодичних змін середовища

 

§39

 

52.

Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище життя організмів і пристосування організмів. Організація спостережень за основними властивостями живих організмів

 

§40

 

53.

Водне середовище життя організмів. Пристосування організмів до життя у воді

 

§41

 

54.

Ґрунтове  середовище життя організмів. Пристосування організмів до життя у ґрунті

 

§42

 

55.

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Угруповання організмів. Співіснування організмів

 

§43

 

56.

Екосистеми. Навчальний проект №3  «Вирощування найвищої бобової рослини»

 

§44, попередні завдання для навчального

проекту №3  «Вирощування найвищої бобової рослини»

 

57.

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості

 

 

 

58.

Екскурсія (відповідно до місцевих умов) «Рослинний і тваринний світ своєї місцевості»

 

Повторити §33 - 44

 

59.

Підсумковий урок по темі «Планета Земля як середовище життя організмів»

 

 

 

Тема ІІІ. Людина на планеті Земля

60.

Людина-частина природи. Зв'язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини

 

§45,

 

 

61.

Зв'язок людини з природою

 

 

 

62.

Зміни в природі, що виникають внаслідок природних чинників і діяльності людини

 

попередні

завдання для навчального

проекту №4 

 

63.

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Навчальний проект №4  «Смітити не можна переробляти» (початок)

 

§46

 

64.

Охорона природи.

 

§47

 

65.

Навчальний проект №4  «Смітити не можна переробляти» (закінчення)

 

 

 

66.

Червона книга України

 

повторити

§47

 

67.

Практична робота №2 «Складання Червоної книги своєї місцевості»

 

ст.210

 

68.

Заповідники, заказники, національні парки  та їх значення для збереження природи Землі

 

§48

 

 

69.

Практичне заняття № 14 «Дослідження екологічних проблем своєї місцевості»

 

ст.216

повт. §33-48

 

70.

Підсумковий урок по об’єднаній темі «Планета Земля як середовище життя організмів. Людина на планеті Земля»

 

Літні

завдання

 

 

docx
Додано
7 серпня
Переглядів
1129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку