26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Календарно-тематичний план

Про матеріал

Календарно- тематичний план призначений для 6 класу, 2 семестр, з поглибленим вивченням англійської мови. Відповідає вимогам Нової програми (5-9) класи. Кожен урок детально розроблено і визначені види робіт, які вчитель планує використовувати на уроках.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ до НМК PRIME TIME 1,2 на ІI семестр (89 годин)                           

 

№ уроку

Дата

скоригована

Підтема.

Очікуваний результат

Мовний інвентар

 Комунікативна компетентність

 

Змістова лінія

Домашнє завдання

Сприймання

  на слух

Усне сприймання

і продукування

 

Зорове

сприймання

Писемне продукування

лексична

граматична

                                                                                                                           Тема  Спорт  (види спорту, спортивні уподобання)

1

77

10.01

 

Спорт –

важлива частина життя

людини

Засвоїти нову лексику.

Ознайомитись з правилом утворення

Present perfect

Введення нової лексики

SB p. 97 ex.1

 

Present perfect (ствердж. фюрма)

WB p.54 ex.4 грам

GrB p. 86 ex.1,2

 Сприймання на слух з опорою на наочність

SB p. 97ex. 1 ауд

SB p. 97 ex. 3

Монологічні

висловлювання

 

Вибіркове читання

Написання нових слів в словник

 

Визначає

власні

спортивні

уподобання

та потреби

 

 

 

 

Націлює

на уміння ефективно

взаємодіяти разо в команді

 

VB25 ex.1

Вивч. правило

2

78

10.01

 

Здоровий дух

в здоровому тілі

Засвоїти нову лексику. Розповідати про значення спорту

Введення нової лексики

WB p.54 ex.1лек

Present perfect (заперечна)

Сприймання на слух з опорою на фотографії

SB p. 97

ex. 2фон

Опис тематичних фотографій

SB p. 97 ex. 3говор

Вибіркове читання

GrB  p. 86, ex.3 письмо

Складання речень з новими словами

Вивч. неправильні дієслова р. 99

3

79

12.01

 

Займатись спортом означає бути здоровим

Засвоїти  нову лексику. Розуміти текст про спортивну діяльність

Введення та активізація нової лексики

SB p. 98

Present perfect (питальна)

Have been/Have gone

Аудіювання коротких текстів

SB p.98 ex. 1,3

Засвоєння стр-р

Have you ever…?

When did you do it? Would you like to…? в діалогах

Пошукове читання

SB p. 97 ex.3

чит

Написання в словник тлумачення нових слів на англійській мові

SB p. 98

Вивч.

SB p.98 ex. 3

(1-3)

Підг. до лексичного диктанту

4

80

15.01

 

Відомі спортсмени

Висловлювати власні погляди і думки про спорт

SB p. 99 ex.5-

три форми неправил.

дієслів

Present perfect

Аудіювання монологічних висловлювань учнів

Обговорення теми

Вивчаюче читання

SB p. 99 ex. 4

Лексичний диктант SB p. 99ex. ,6a

Наводить

приклади

впливу відомих спортсменів

на популя –ризацію

фізичної культури і спорту

 

Вивч. неправильні дієслова р. 99

SB p. 99

ex.,6б

5

81

15.01

 

 

Відомі спортсмени

 

 

Розуміти текст про види спорту

Введення та активізація нової лексики

WB p.54

ex.2-3

 

Present perfect

Аудіювання відеофрагментів

Переказ тексту з опорою на таблицю

SB p. 99ex.8а

Вибіркове читання

Скласти таблицю

SB p. 99ex.8 b

 

 

Написати емейл

SB p. 99ex.8с

6

82

17.01

 

 

Спортсмени з

обмеженими

можливостями

Стисло пояснювати відомості про види спорту

Введення та активізація нової лексики

WB p.54 ex.3

 

Present perfect

Аудіювання тексту з вилученням

основної інформації SB p. 100 ex.3a

SB p. 100 ex.2

Аргументувати свою думку

Пошукове читання

SB p. 100 ex.2

b)

WB p. 54 ex.4-5

Висловлює повагу до спортсменів

з обмеженими можливостями

WB p. 54 ex. 6

Вивч. неправильні дієслова р. 54 WB

7

83

17.01

 

Індивідуальні види спорту

Знати особливості індивідуальних видів спорту

Введення та активізація нової лексики

SB p. 101

Present perfect

Аудіювання

струтури

Have you ever ? – Yes, I have. No, I haven’t.

Питально-відпов. вправа

SB p. 101 ex.6

 

 

Вивчаюче читання

SB p. 101 ex.7

SB p. 101 ex.5

WB p.55 ex.1

Підг. до лексичного диктанту

WB p.55 ex.2

8

84

19.01

 

Командні

види спорту

Знати особливості командних видів спорту

Введення та активізація нової лексики

SB p. 102

.

 

Present Perfect

I Past Simple

Аудіювання тексту з вилученням

окремої інформації

 SB p. 100 ex.3a

Опис подій на малюнку

SB p. 102 ex.2 b)

Озаглавити кожен абзац

прочит. тексту

“Join us”р.102

WB p.55 ex.3-4

Переконує

в необхідності

дотримання особистої гігієни

WB p.55 ex.5

Написати коментарій в блог Ніка

SB p. 101 ex.9

9

85

22.

01

 

Ектремальні види спорту

Скласти дiалог між двома партнерами

 

 

 

Введення  нової лексики

Сheck these

Words p 102

Present Perfect

I Past Simple

Аудіювання фраз

Something  weird happened It was amazing! I’m so excited! It was the highlight of mу trip!.

Діалогічне мовлення

з опорою на

наочність

SB p. 102

ex.5

Вибіркове читання

SB p. 102 ex.6

Підг.презентацію

“Extreme sports”

10

86

22.01

 

Ектремальні види спорту

Вміти презентувати

однокласникам

інформацію

про екстремальні види спорту

Активізація нової лексики

SB p. 102 ex.4

Present Perfect

I Past Simple

Аудіювання презентацій

Монологічне мовлення за темою

Вибіркове читання

WB p.56 ex.1

Переконує

в необхідності займатись спортом

 

WB p.56 ex.2

11

87

24.01

 

Спортивні змагання в школі

Вміти розповідати про спортивні змагання

Закріплення нової лексики в усному мовленні

Time expressions with Present Perfect

Аудіювання діалогу

SB p. 103 ex.2

Монологічне мовлення за опорними

словами

Читання діалогу і виконання післятекстов. завдання

SB p. 103 ex.3

Усний диктант

Дає поради

щодо техніки безпеки

під час

спортивних

занять

і змагань

SB p. 103 ex.5

12

88

24.01

 

Спортивні змагання в школі

Писати коментар у блозі.

 

Введення

нових комунікативних фраз для написання коментаря

Time expressions with Present Perfect

WB p.56 ex.3

 

Рольова гра

Спортивний коментатор

Вибіркове читання

WB p.56 ex.4

Написати статтю

“Sport competition at school”

13

89

26.01

 

Професійні і аматорські види спорту

Розповідати про свій улюблений вид спорту

Введення та активізація нової лексики

 p. 104 SB

Adverbs

Аудіювання тематичних фраз

SB p. 104 ex.1

Монологічне

мовлення

з опорою на

тематичні фрази

SB p. 104 ex.2

Читання з

лексичним завданням

SB p. 104 ex.3а

Написання в словник тлумачення нових слів на англійській мові

SB p. 104

Обговорює

вплив на здоровя

професійного і аматорськіого видів спорту

Вивчити нові слова.

Переказ тексту

Embarrasing moments

14

90

29.01

 

Професійні і аматорські види спорту

Писати електронний лист другу

про улюблений вид спорту

Введення та активізація нової лексики

Ex. 2-3 p. VB 26

Adverbs

Аудіювання монологічного мовлення однокласників

Обговорення

улюблених

видів спорту

Читання з

граматичним завданням

SB p. 105 ex 5

Лексичний диктант.

SB p. 105 ex 6

 

Написати

лист другу

про улюблений вид спорту

15

91

29.01

 

Спортивна секція

Вміти розповідати про свій

урок фізкультури

Введення та активізація нової лексики

Ex. 4 p. VB 26

Basic quantifiers

( a lot, a little,

very, too, rather)

Аудіювання діалогічного

мовлення однокласників

Діалогічне

мовлення з опорою на картинки

Ex. 4 p. VB 26

Читання з

лексичним завданням

 

SB p. 105 ex 7

Націлює на усвідомлення себе як

активного члена спортивної секції, команди

SB p. 105

 ex 8

письмово

16

92

31.01

 

Спортивний клуб

Вміти розповідати про свої спортивні

заняття в спортивному клубі

Введення та активізація нової лексики

Ex. 4 p. VB 26

 

 

Basic quantifiers

( a lot, a little,

very, too, rather)

Аудіювання монологічного мовлення однокласників

Монологічні висловлювання за темою

WB p.56 ex.4

 

Читання з

граматичним завданням

WB p.56 ex.3

WB p.56 ex.4

 

Ex. 6-7 p. VB 27 письмово

17
93

31.01

 

Узагальнення і систематизація  пройденого матеріалу.  Відеоурок.

Повторити

лексичний матеріал

18

94

02.02

 

Підготовка до лексико- граматичного тестування.

Повторити лексико-граматичний

матеріал

19

95

05.

02

 

Комплексна тематична робота з теми “Спорт”.

Тематична

Повторити лексико-граматичний

матеріал

                                                                            Тема   Подорож  (Транспорт. Підготовка до подорожі, проїзні документи).

 

20

96

05.

02

 

 

Види транспорту

 

Засвоїти нову лексику.

Введення  нової лексики

p.106

 

The passive

Аудіювання тексту

SB p. 106 ex 1,3

 

Монологічне мовлення

з опорою на наочність

Читання з вилученням

Інформації

SB p. 106 ex 1

Написання в словник тлумачення нових слів на англійській мові SB p. 106

 

Порівнює

вартість

подорожі різними

Вивчити нові слова.

 

21

97

07.

02

 

Види транспорту

. Розуміти текст про дивну подорож.

Активізація нової лексики

The passive

Аудіювання

інформації

про транспортні знаки

Переказ тексту з опорою на таблицю.

Читання тексту

і складання таблиці за змістом.

SB p. 106 ex 5

Лексичний диктант

SB p. 106 ex 4

видами транспорту

Підг. доповідь

про види транспорту на Україні і за кордоном

22

98

07.02

 

Підготовка до подорожі.

 

Вміти

замовляти квитків в он лайн.

Введення і активізація нової лексики WB p. 57 ex.1

 

 

The passive

 

Аудіювання фраз It’s the best … I’ve ever had. 

I’ve been really busy …

Складання діалогу за зразком

WB p. 57 ex.2

 

Вибіркове читання

WB p. 57

 ex.3-4

Обговорює переваги

екологічних видів

транспорту.

 

Планує краєзнавчу

подорож.

 

Націлює на уміння

пояснювати життєво

важливу потребу

дотримуватись безпеки в різних місцях.

 

Демонструє розуміння цінності культурного різноманіття та необхідності жити разом у мирі.

 

Порівнює вартість

подорожі різними видами транспорту.

 

 

Пояснює життєву потребу дотримання правил

 

Вивчити

діалог WB p. 57 ex.2

23

99

09.02

 

Правила етикету

під час подорожі

Розповідати про правила етикету своєї країни

Введення  нової лексики

WB p.58 ex.1

 

The passive

 

Аудіювання

з опорю на наочність

SB p. 108 ex 3

Ситуативне мовлення

GrB  p. 87 ex.4

Вивчаюче читання

GrB  p. 87

ex. 8

WB p.58 ex. 3

 

GrB  p. 87 ex.4,7 письмово

24

100

12.02

 

Правила етикету

під час подорожі

Розуміти текст про правила поведінки в різних країнах

Активізація

нових слів

WB p.59 ex.1

Passive Voice

Present Simple

Аудіювання

радіо інтерв’ю

WB p.59 ex.3

Розігрування ролей діалогу

WB p.59 ex. 2

 

Читання діалогу і виконання. завдання

True/false

WB p.59 ex.4

WB p.59 ex. 2

WB p.58 ex. 4

переказ тексту

25

101

12.02

 

Проїздні документи

за кордон

Вміння заповнювати

проїздні документи

Введення і активізація нової лексики

VB27 ex.6

 

Passive Voice

Past Simple

 

 

 Аудіювання

діалогів

SB p. 108

 ex. 3-4

Питально –відп. вправа

за прослуханим

SB p. 108

 ex. 4

Вибіркове читання

GrB p.88 ex.11

GrB p.88 ex.9-10

26

102

14.02

 

Підготовка до подорожі.

 Медична страховка

Надавати медичні поради.

Введення і активізація нової лексики

VB28  ex.-9

 

Passive Voice

Past Simple

 

 

Аудіювання

діалогів

однокласників

Розігрування

діалогу з порадами лікаря

 SB p. 108 ex. 5

 

Вибіркове читання

GrB p.89

ex.2-3

GrB p.89-90

ex.4-5

27

103

14.02

 

.Підготовка до подорожі

за кордон

 

 

 

Корисні поради для

підготовки

до подорожі

Текстова лексика

SB p. 109

 ex.. 3

Passive Voice

Present Simple

or

Past Simple

 

Аудіювання

фраз

My advice is to

If I were you, I would

Питально –відп. вправа за прочитани

SB p. 109

 Ex 4-. 5

Читання з вилученням основної інформації

SB p. 109

 ex. 1-2

GrB p.90

ex.6

Переказ тексту

SB p. 109

ex. 1

28

104

16.02

 

Пригода

під час подорожжі

 

Писати про пригоду.

VB28  ex.-10 11

 

Passive Voice

Present Simple

or

Past Simple

Прослухо-

вування тексту

SB p. 109

 ex. 6

Монологічні висловлювання

з опорою на запитання SB p. 109 ex. 6

 

GrB p.90

ex.7

Написати про пригоду під час подорожі

29

105

19.02

 

Мобільний зв'язок

Вміти спілкуватись за мобільним телефоном

Введення нової лексики

p. 110

Passive Voice

Present Simple

or

Past Simple

Аудіювання тексту  з вилученням інформації

SB p. 110 ex. 1

Розігрувіання

бесіди по мобільному телефону

Пошукове читання

SB p. 110

 ex. 2-3

SB p. 111

 ex. 1-2

SB p. 110

 ex. 4

письмово

30

106

19.02

 

Користування мобільним телефоном на транспорті

Розповісти

про правила безпеки під час користування мобільним телефоном

Активізація нової лексики

Passive Voice

Present Simple

or

Past Simple

 

Командна гра

Вивчаюче читання з граматичним завданням

WB p. 61

 ex. 1

SB p. 111

 ex. 3-4

WB p. 61

 ex. 1

переказ

SB p. 111

 ex. 5

 

31

107

21.

02

 

Подорож до Нікарагуа

 

Вміти розповідати про подорож до Нікарагуа

 

Лексика тексту

 

Passive Voice Present Simple or Past Simple

 

 

Ситуативне мовлення p.61

Читання з після -текстовим виконанням завдання “Climbing San Jacintop.63

Лексико-граматичні вправи p.62

 

дорожнього

руху, поведінки на воді та інших місцях.

 

Переказ тексту p.63 WB

 

32

108

21..02

 

Транспорт до школи

Висловлювати власні погляди і думки про переваги і недоліки різних видів транспорту

Введення нової лексики

 

 

 

Аудіювання бесіди друзів про поїздку до школи

Складання діалогу за сюжетом фотографії SB p. 112 ex. 3 с)

Читання поштової листівки з виконанням лексичного завдання. SB p. 112 ex. 2.

Лексико-граматичні вправи

Націлює на уміння пояснювати життєво важливу потребу дотримуватись безпеки в різних місцях

 

SB p. 112 ex. 2 вивч.

 

 

33

109

23.

02

 

Мій улюблений вид транспорту

Презентувати однокласникам свій улюблений вид транспорту

Активізація лексики

 

 Аудіювання тексту з опорою на фотографію SB p. 112 ex. 3 а)

Обмін думками за темою

 

Пошукове читання SB p. 113 ex. 4-5

Лексико-граматичні вправи

Підг. розповідь про про свій улюблений транспорт

34

110

26. 02

 

Комплексна тематична робота з теми      “ Подорож”

Тематична

 

 

                                                                                                                   Тема  “Шкільне життя”

35

111

26.

02

 

Навчальні предмети

Називати навчальні предмети

Введення нової лексики Ex.1a,2,3a p.5

Present Simple Verbs

 

Ex.4b p.5 – Опис з опорою на наочність

Пошукове читання Ex.10 p.6

Ex.3b,5b p.5 Написання відповідей на запитання

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

 

 

Підг. до диктанту назв навчальних предметів Ex.5a p.5

36

112

28.

02

 

Розклад уроків

Засвоїти тематичну лексику

Введення нової лексики Ex.4а,8а p.5-6

Present Simple

Аудіювання антонімів Ex.1 p.7

Ex.6,7b p.6- Монологічні висловлювання за темою

Вибіркове читання

Ex.8b p.6 Написання відповідей на запитання

Написати свій розклад уроків на неділю Ex.2 p.65

37

113

28.

02

 

Улюблений предмет

Описувати улюблений предмет

Активізація нової лексики

VB1 ex.1

Prepositions of Movement

Аудіювання фраз Ex.1a p.8

Ex.1b p.8 Ситуативне мовлення True/false

Ex.3 p.8 – Читання і виконання. завдання

WB Ex.1 p.65 Написання нових слів в словник

Вивчити нові слова і підг. до диктанту.

38

114

02.

03

 

Улюблений предмет

Розуміти текст про улюблені навчальні предмети

Введення і активізація нової лексики WB ex.1,2 p.4

Prepositions of Movement

Аудіювання з опорою на картинки Ex.2 p.8

Ex.5 p.9 Малювання сюжетної картинки за ситуацією

Вибіркове читання

Ex.4a p.9 –

 

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади

 

 

.

Написати про свій улюблений предмет

39

115

05.

03

 

На уроках

Розуміти діалог про ситуації на уроці

Введення і активізація нової лексики VB1 ex. 2,3

Present Continuous Future meaning   

 

Ауді.вання з виконанням граматичного завдання Ex.4b p.9

Розігрування діалогів

VB1 ex.4

Вивчаюче читання WB Ex.3 p.4

 

WB Ex.4 p.66

 

WB Ex.5 p.66

письмово

40

116

05.

03

 

 

На уроках

Вміти запитувати і відповідати про уроки в школі

Введення і активізація нової лексики WB ex.1,2 p.5

Present Continuous Future meaning 

Аудіювання фраз Ex.1a p.10

 

Складання діалогу Ex.1b,c p.10

 

Вибіркове читання

Ex.3 p.11

Ex.5 p.11

письмово

41

117

07.

03

 

Урок англійської мови

Розуміти короткі тексти про урок англ.. мови.

Введення і активізація нової лексики Ex.2c p.10

Present Continuous   

 Аудіювання коротких текстів Ex.2а p.10

Ex.1d p.10 Ситуативне мовлення

Ex.2 p.10

Складання речень з новими словами

Вивч. нові слова і підг. до диктанту p.10

42

118

07.

03

 

Урок англійської мови

Вміти описати свій урок англійської мови

Введення нової лексики VB3 Ex.1,2

 

Present Simple vs Present Continuous

 Сприймання на слух дієслів 3 особи однини Present Simple Ex.4 p.11

Mini dialogues Ex.6 p.11

Ex.6 p.11 Вивчаюче читання

Лексико-граматичні вправи WB Ex.6,7 p.66

Підготувати   розповідь про урок англ..м.

43

119

09.

03

 

Розпорядок дня українського школяра

Розповідати про дії впродовж дня

Введення нової лексики WB ex.3 p.5

 

Present Simple vs Present Continuous

 

Описання про свій розпоря- док дня

VB3 Ex.5,6

Читання поштової лис- тівки з викон. граматичного завдання WB ex.5 p.5

WB Ex.8 p.66

Ex.7 p.11 Написати коротку розповідь про свій розпорядок

44

120

12.

03

 

Наш клас

Вести діалог про свій клас

 

Активізація нової лексики VB3 Ex.3,4

 

Аудіювання з опорою на картинки Ex.1 p.12

Ex.1b p.13 act out a dialogue

Вивчаюче читання діалогу Ex.2 p.13

WB Ex.6,p.66

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

 

WB Ex.7,8 p.66 письмово

45

121

12

.03

 

Наш клас

Робити достатньо чіткий проект про свій клас

Введення і активізація нової лексики Ex.3 p.12

 

Аудіювання діалогу Ex.1a,2 p.13

Ex.5 p.13 act out a dialogue

 

WB Ex.9 p.67

Проектна робота  Наш клас

46

122

14.

03

 

Моя школа

Обговорюва- ти свою школу

Введення нової лексики WB ex.1 p.6

 

Аудіювання діалогічного мовлення однокласників

Складання діалогів

Вибіркове читання

WB Ex.10 p.67

Ex.3 p.13 письмово

47

123

14.

03

 

Моя школа

Описувати свою школу

 

Введення нової лексики Ex.1 p.13

Modal Verbs

 

Аудіювання монологічних висловлювань однокласників

Монологічне мовлення

Вивчаюче читання WB ex.12,13 p.68діа

Виконання лексико-граматичних вправ

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.
Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

Проект Моя школа

48

124

16.

03

 

Шкільні правила

Розуміти текст про шкільні правила

Активізація нової лексики WB ex.2 p.6

Modal Verbs

Аудіювання з опорою на таблицю Ex.4 p.13

Складання діалогу за зразком WB ex.5 p.6

WB ex.4 p.6

Виконання лексико-граматичних вправ

Написапти правила в своїй школі

49

125

19.

03

 

Шкільна форма

Вислвлювати власні погляди і думки про шкільну форму

Введення і активізація нової лексики Ex.1,3 p.14

Modal Verbs

Ex.1 p.14 Аудіювання фраз

Монологічні висловлювання з висловленням своєї думки Ex.2 p.14

Пошукове читання  Ex.2 p.14-15

Ex.4 p.15 write sentences

Проект Шкільна форма

50

126

19.03

 

Позакласні події

 

Розказувати і писати про позакласні цікаві події.

Введення і активізація нової лексики WB ex.1,2 p.7

 

Ex.2а p.14 Аудіюванняк коротких текстів

Монологічне мовлення на базі зібраної інформації Ex.7 p.15

Читання з виконанням граматичного завдання WB ex.11 p.67

Виконання лексико-граматичних вправ

Написати про цікаву позакласний захід

51

127

21.03

 

Мої вчителі

Розмовляти і писати про своїх вчителів

Введення і активізація нової лексики

 

 

Ситуативне мовлення Ex.4 p.15

Ex.6 p.15 WB

Виконання лексико-граматичних вправ

 

 

Скласти діалог (письмово)

52

128

21.03

 

Мій улюблений вчитель

Розповідати про свого улюбленого вчителя

Закріплення нової лексики в усному і письмовому мовленні

Modal Verbs

 

Складання діалогів з опорою на тематичну лексику

Вивчаюче читання ex.14 p.68 WB

ex.14 p.68 WB

складання речень

 

Проект Мій улюблений вчитель

53

129

23.03

 

Підсумкова комплексна робота з теми.

Тематична     

Повторити лексичний ы граматичний матеріал

                                                                                                                            Тема "Велика Британія"  (Лондон, визначні місця)

54

130

02.04

 

Лондон- столиця Великобританії

Засвоїти нову лексику.

Введення і активізація нової лексики VB2 ex.1,2,3

Modal Verbs

 

Аудіювання презентації вчителя

WB ex.4 b p.7 Висловлення своєї думки

WB ex.4а p.7 Читання з і вилучення інформації True/false

WB ex.15,16 p.69

Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

Розпитує про правила поведінки вєвропейських столицях.

 

 

 

 

 

 

Вивчити нові слова

55

131

02.04

 

 

Біг Бен – знамениті часи

Розуміє І обмінюється інформацією за презентацією

Введення і активізація нової лексики ex.1,2 p.8

Modal Verbs

Аудіювання презентації вчителя

VB2 ex.4 Розпитування з метою роз’яснення.

 

WB ex.17,p.69

WB ex.18 p.69 письмово

56

132

04.04

 

Букінгемський палац – офіційна резиденція британських монархів

Вести діалог про Букінгемський палац .

Введення і активізація нової лексики Ex.1 p.16 WB

 

Much/many

Аудіювання презентації вчителя

Питально-відпов. вправа VB3 ex.5

 

 

WB ex.3 p.8

WB ex.19 p.70

письмово

57

133

04.04

 

Лондонський Тауер – історичний музей

Обговорювати експонати історичного музею

Введення і активізація нової лексики Ex.2d p.17

Comparative&Superlative

Аудіювання презентації вчителя

Складання діалогів з опорою на тематичну картинку VB4 ex.3,4

Пошукове читання Ex.2 p.16

Ex.4 p.17

WB ex.20 p.71

Ex.3 p.17 write sentences WB ex.21 p.71

58

134

06.04

 

На Трафальгарській  площі

Розказувати про відвідування Трафальгарської площі

Введення і активізація нової лексики Ex.1a p.18

Comparatives

Аудіювання фраз з опорою на картинки Ex.2 p.18

Монологічні висловлювання з опорою на тематичну лексику Ex.7 p.17

Вивчаюче читання

ex.4 p.8

Ex.5,6 p.17 WB

Ex.8 p.17 write an email

59

135

11.

04

 

Собор Святого Павла

Описувати Собор Святого Павла.

Введення і активізація нової лексики WB ex.1 p.9

Should/shouldn’t

 

Ex.3 p.18 Аудіювання і вилучення інформації true/false

Монологічні висловлення за прослуханим Ex.1b p.18

Читання з виконанням граматичного завдання WB ex.22 p.71

WB ex.2 p.9

Підг. коротку розповідь про Собор Святого Павла WB ex.3 p.10

60

136

11.

04

 

Націонадьна галерея

Вміти писати емейл про Національну галерею

Введення і активізація нової лексики Ex.3c p.19

Should/ought to

WB ex. 3 p.  9 Аудіювання і вилучення інформації true/false

Ex.1,2 p.19 Монологічні висловлювання за прочитаним

Ex.1,2 p.19 виачаюче читання

Ex.3 p.19

 

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

 

 

 

 

 

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

 

 WB ex.5 p.10 write an email

61

137

13.

04

 

Вестмінстерське аббатство

Надавати поради у дружньому емейлі

Введення і активізація нової лексики Ex.1 p.20

Comparative&Superlative

Аудіювання презентації вчителя

Висловлення поради Ex.4  p.19

Пошукове читання Ex.4  p.19

WB ex.20-21 p.71

Ex.5 p.19 Емейл - порада

 

62

138

16.04

 

Гайд Парк – центральний Лондонський парк

Розуміти текст і.обговорювати Гайд Парк

 

Введення і активізація нової лексики WB ex.1,2,3 p.11

 

Аудіювання з вилученням основної інформації Ex.1,2 p.20

Монологічні висловлення за прослуханим Ex.1,2 p.20

Ex.3 p.20 Читання вікторини і заповнення таблиці“Are you a good citizen?”

WB ex.22 p.71

Ex.4 p.20 make notes

 

63

139

16.04

 

Музей мадам Тюссо – легендарний музей воскових фігур

Розуміти текст про Музей мадам Тюссо –

Введення і активізація нової Ex.1,2 p.21

Prepositions.

 

Аудіювання презентації вчителя

Складання діалогів

Читання тексту із знаходженням заголовків до абзаців WB  p.13

Ex.3,4  p.21

Ex.5 p.21

письмово

64

140

18.

04

 

Лондонське Око і чудова панорама міста

Вислвлювати власні погляди і думки про Лондонське Око

Введення і активізація нової лексики

Collocations.

Аудіювання презентації вчителя

Обмін думками за прочитаним

Пошукове  читання Ex.1 p.22

WB  p.12

Переказ тексту Ex.1 p.22

 

65

141

18.

04

 

Британський музей світового значення

Розуміти діалог  і вести бесіду про Британський музей.

Закріплення нової лексики в усному і письмовому мовленні

 

Аудіювання діалогу Ex.3 p.23

Складання діалогів Ex.2 p.23

Вивчаюче читання Ex.2 p.23

Ex.4 p.23

Підг. розповідь про Британський музей

66

142

20.04

 

Театр Глобус і Вільям Шекспір

Розуміти прочитаний текст

Введення і активізація нової лексики А p.118

Modals

Аудіювання монологічних висловлювань учнів

 

Читання тексту із знаходженням заголовків до абзаців E p.119

C p.118

 

B,D p.118 письмово

67

143

23.04

 

Будинок Парламенту

Вміти писати емейл про особливості Будинку Парламенту

Закріплення нової лексики в усному і письмовому мовленні

 

Аудіювання true/false

G p.120

Складання діалогу за зразком

F p.120

Читання діалогу

F p.120

Написання коментарів у блогах.

H p.120 Написати коментар у блозі

68

144

23.04

 

Комплексна тематична робота  з теми   р.24

Тематична

Повторити лексичний ы граматичний матеріал

                                                                                                      Тема “Харчування ” (традиції харчування, назви страв)

69

145

25.04

 

Назви молочних продуктів і нопоїв

Засвоъти назви молочних продуктів і нопоїв

Введення і активізація нової лексики Ex.1 p. 25

Un/countable nouns

 

Аудіювання тематичної лексики Ex.1a p.25

Over to you! p.25 Монологічні висловлю- вання за темою

Вибіркове читання

Ex.2 p.26

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’ я

Розподіляє кошти на продукти харчування

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

WB  Ex.1 p.14

письмово

70

146

25.04

 

Назви овочів і фруктів

Аргументувати свій вибір

 

Введення і активізація нової лексики VB5 ex.1

Un/countable nouns

 

Складання діалогів VB5 ex.2 (quest.1-3)

Читання матеріалу таблиці Ex.2 p26

Виконання лексико- грам. вправ

VB5 ex.2 (quest.1-3)

71

147

27.04

 

Назви риб і морських продуктів

Описання річних і морських мешканців

Введення і активізація нової лексики Ex.3e p.27

Un/countable nouns

Аудіювання тематичної лексики Ex.1 p26

Монологічні висловлю- вання за темою

Вибіркове читання

WB  Ex.2 p.14

WB ex.3 p.14

72

148

30.

04

 

Назви видів мяса

Аргументувати  точку зору

Введення і активізація нової лексики WB ex.1,2 p.14

 

Аудіювання фраз

Ex.3 б p.26

Обмін думками за темою

Пошукове читання

Ex.3 а p.26

Виконання лексико- грам. вправ

Скласти діалог

73

149

30.04

 

Лимонний фестиваль

 

Розуміти прослуханий текст

Закріплення нової лексики в усному мовленні

Un/countable nouns

Ex.3б p.27 Аудіювання тексту

 

Ex.3 с p.26 Монологічні висловлювання з опорою на ткстову лексику

Вибіркове читання

WB  Ex.4 p.14

Складає перелік покупок.

 

 

 

 

 

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички

Наводить приклади збалансованості власного раціону

 

 

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки.

Переказ тексту

 

74

150

02.

05

 

Фестивалі їжі

Володіти знаннями про Фестивалі їжі

Закріплення нової лексики в письмовому мовленні

 

 

Переказ тексту з опорою на план Ex.4б p.27

Ex.4а p.27- Узагальнююче читання

Ex.3d,4 p.27 make notes under the headings 

Написання листа

 

75

151

02.05

 

Фестивалі їжі

 

Робити достатньо чіткий проект про фестивалі на Україні

Проектна робота  “Food Festivals in Ukraine”. 

Повт. лекичного і граматичн. матеріалу

 

76

152

04.

05

 

В супермаркеті

Засвоїти нову лексику.

 

Введення  нової лексики Ex.1 p.28

 

 

Аудіювання тематичної лексики

Ex.1 p.28

Ex.1 p.28 Монологічні висловлювання з опорою на картинки

Вибіркове читання

Складання речень з новими словами

Вивчити нові слова

77

153

07.

05

 

В супермаркеті

Запитувати та надавати інформацію

Введення нової лексики WB ex.2 p.15

Quantifiers

 

Аудіювання діалогу Ex.2 p.28

Ex.2 p.28 Складання діалогу за зразком

Читання діалогу в ролях Ex.2 p.28

Ex.2 p.28 write a shopping list for Ann and Tony

Вивчити діалог Ex.2 p.28

78

154

07.05

 

В супермаркеті

Володіти знаннями про супермаркет

Введення і активізація нової лексики WB ex.1 p.15

Quantifiers

Аудіювання Списку покупок Ex.5 a p.29

Ex.5b p.29 Складання діалогу з опорою на тематичну лексику

Ex.3 p.29 Читання матеріалу таблиці

Ex.4 p.29

Скласти свій список покупок для провідення сімейного свята

79

155

11.

05

 

Шопінг для їжі

 

Введення нової лексики VB 5 ex.1

Quantifiers

Ex.5 p.29

VB5 ex.2 (quest.1-3) Складання діалогу

Вибіркове читання

Складання речень з новими словами

VB5 ex.2 (quest.4-6)

 

 

80

156

14.

05

 

Шопінг для їжі

 

 Введення і активізація нової лексики VB6 ex.1-2

 

 

VB6 ex.4 mini dialogues

Вибіркове читання

WB ex.1, 3 p.73

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

Скласти діалог

81

157

14.

05

 

Звички в харчуванні

 

Введення і активізація нової лексики VB6 ex.3a

 

Аудіювання з вилученням інформації WB ex.5  p.15

Ex.6 p.29

Питально-відпов. вправа

Вибіркове читання Ex.7 p.29

WB ex. 2 p.73

WB ex.4,5 p.73

82

158

16.05

 

Звички в харчуванні

 

Закріплення нової лексики в письмовому мовленні

 

 

VB6 ex.3b

Вибіркове читання

Виконання лексико- грам. вправ.

WL15 повт.

83

159

16.05

 

Звички в харчуванні

Робити достатньо чіткий проект про  звички в харчуванні

Проектна робота  Му еating habits”

Повторити лексичний і граматичний матеріал

84

160

18.05

 

Підготовка до лексико-граматичного тестування.

Повторити лексичний і граматичний матеріал

85

161

21.05

 

Комплексна тематична робота  з теми.  

Тематична

 

Підг. до контролю читання

86

162

21.05

 

Контроль читання

 

Підг. до контролю аудіювання

87

163

23

05.

 

Контроль аудіювання

Підг. до контролю письма

88

164

23.

05

 

Контроль письма

Підг. до контролю говоріння

89

165

25.

05

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
1440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку