Книжка план класного керівника

Про матеріал

Загальні відомості

про класного керівника

1.Прізвище, ім'я, по батькові :

2.Освіта : повна вища

3.Закінчила:

4. Спеціальність за дипломом:

5.Кваліфікація :

6.Стаж роботи

7.Посада :

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класного керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Загальні відомості

                                     про класного керівника

 

 

 

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові :

 

 1. Освіта :  повна вища

 

 1. Закінчила:

 

 

     4. Спеціальність за дипломом   :

     5.Кваліфікація :

 

     6.Стаж  роботи

 

7.Посада :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде гарним учителем .

       Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він — досконалий      учитель».
                                                                           Л. Толстой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

НЕХВОРОЩАНСЬКОЇ  ЗОШ І-_ІІІ СТУПЕНІВ

ГРУНТУЄТЬСЯ

НА НАУКОВО-ПРАВОВІЙ БАЗІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

 

 • Конституція України
 • державна національна програма “Освіта (Україна: ХХІ століття)”
 • Національна доктрина розвитку освіти
 • Закони України:

Про освіту - 23.95.91р. №1060-ХІІ

Про загальну середню освіту - 13.05.99р. №651- ХІV

Про молодіжні та дитячі громадські організації- 02.12.98р.  №281-ХІV

Про свободу совісті та релігійні організації - 23.04.91р. №987-ХІІ

Про об’єднання громадян - 16.06.92р.  №2460-ХІІ

Про захист суспільної моралі - 23.11.03р. №1296- ІV

Про державну допомогу сімям з дітьми21.11.92р.

 • Цивільний кодекс України
 • Конвенція   про права дитини
 • Декларація про права дитини
 • Программа Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загально визначені  цінності

 

виховання особистості

 

 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

 

 1. Ціннісне  ставлення до людей.

 

 1. Ціннісне ставлення до природи.

 

 1. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва.

 

 1. Ціннісне ставлення до праці.

 

 1. Ціннісне ставлення до себе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета виховної роботи  ШКОЛИ

 

Виховання гармонійно розвиненої , високоосвіченої, національно свідомої людини здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

 

ПРОБЛЕМА,

над якою працює класний керівник

____класу

в 20__ - 20___ навчальному році:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

 

 • Формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.
 • Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції.
 • Формування духовного світу дитини засоба­ми інтеграції всіх ланок розвивального процесу на основі виробленого досвіду як народної, так і наукової педагогіки.
 • Формування основ світогляду, цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця та ролі в природі і суспільстві.
 • Удосконалення знань, умінь і навичок вихованців через спеціально підібрані і адаптовані засоби різних видів діяльності.
 • Створення умов для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і    духовних можливостей кожної дитини.
 • Орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури.
 • Поєднувати практичну роботу з науково-пізнаваль­ною та пошуковою діяльністю.
 • Збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури.
 • Виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні надбання українських народних традицій.
 • Задовольняти власні потреби учнів в пізнавальній та практичній діяльності.
 • Шанобливе ставлення до історичних пам’яток, активна діяльність школярів по поліпшенню умов життя в рідній місцевості, участь у відроджені забутих та створені нових національно-культурних традицій регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Підсумки виховної роботи

у  ___5____ класі

за 2012 – 2013  навчальний рік

 

Мета виховної роботи  в 2011-2012 навчальному році –

«Формування  національно – духовних цінностей школярів».   Проблема виховної роботи класі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Згідно плану виховної роботи в класі проводились  такі тематичні  та розважальні заходи:

 • ________________________________________________________

________________________________________________________

 • ________________________________________________________

________________________________________________________

 • ________________________________________________________

________________________________________________________

 • ________________________________________________________

________________________________________________________

 • ________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________

      _______________________________________________________

     __________________________________________________________

 

Класний колектив є   учасником навчально-пізнавальних заходів, які проводяться  в рамках проведення  тематичних декад та згідно календаря пам’ятних дат.

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________


 

 Основні завдання виховної роботи в класі

 

 1. Консолідація зусиль педагогів, сім’ї, громадськості щодо поліпшення всебічного виховання і навчання юних одеситів.
 2. Сприяти тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе, самовизначитися.
 3. Стимулювати самостійність учнів у процесі навчання, збуджувати їх інтерес до науки і техніки.
 4. Формувати поняття професійного самовизначення.
 5. Виховувати високу моральність у взаєминах юнаків та дівчат, ознайомити їх із законодавством України про шлюб і сім’ю.
 6. Формувати вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;   визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них,   коректувати та регулювати власну поведінку.
 7. Прилучати учнів до духовної культури, до скарбів українського народу та кращих зразків світової культури.
 8.  Розвивати та удосконалювати навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки.
 9. Стимулювати креативність, ініціативність, ерудованість, правосвідомість, працездатність.

 

 

 

   Психолого-педагогічна характеристика класу

(на допомогу класному керівнику)

 

 1. Загальні відомості про клас

Кількість учнів (хлопців,  дівчат), їх характеристика за віком та місцем проживання, соціальний склад сімей, діти-сироти і напівсироти, їх опікуни

 

 1. Згуртованість класу

Дисциплінованість і культура поведінки учнів. Взаємини між ними, наявність груп у класі. Чи люблять учні разом проводити час, працювати або розважатись у школі чи поза школою? Прояви дружби між хлопцями і дівчатами. Наявність у класі кругової поруки і як вона проявляється, чи відчувають учні потребу в зустрічах з однокласниками поза уроками

 

3. Організованість класу

  Здатність учнів самим організовуватись на виконання колективних справ, уміння
розподіляти між. собою обов'язки. Чи вміють учні уважно вислухати один одного(на зборах, перерві, під час виконання доручень)? Уміння прислухатися до рішень органів учнівського самоврядування і розпоряджень його уповноважених

4. Громадська думка в класі

    Національна та громадська свідомість учнів, їх інтерес до громадського життя і участь в ньому. Які вчинки своїх товаришів учні схвалюють, а які засуджують? Наявність чи відсутність розходжень між словами і вчинками учнів

 

5. Характеристика взаємин у класі

   Що лежить в основі взаємин між: однокласниками: місце проживання, спільне навчання, інтереси, місце за партою, увага один до одного, взаємодопомога? Вимогливість до себе й своїх товаришів, уміння пробачати друзям недоліки, толерантність у взаєминах. Ставлення класу до активу, відмінників, лідерів, невстигаючих, дезоргаіизаторів, учнів з фізичними вадами. Типові випадки порушення дисципліни, їх причини та заходи впливу на порушників з боку класу

6. Актив класу

Склад активу, його авторитет. Ставлення активістів до учнів. Виконання розпоряджень активу    однокласників.     Чи    є    у    класі    неформальні    лідери?   їх    характеристика

 

7. Зв'язок класу з іншими класами

Зацікавленість учнів класу життям школи та інших класів. Виконання класом загальношкільних доручень (постійно, епізодично). Зв'язок класу з іншими класами (шефство, спільні справи). Участь класу у загально-шкільних заходах

 

8. Висновки і пропозиції

 

 

  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ____ класу

 У   класі навчається __20__ учнів, з них: __8____дівчат і _12___ хлопців. Клас вікової норми з великою групою інтелектуальних дітей. Показники успішності навчання дітей у класі такі:

 • Високий рівень навчання -
 • Достатній рівень навчання -
 • Середній рівень навчання -
 • Низький рівень навчання -

    Значна кількість дітей має високий навчальний потенціал і хороші здібності. Близько___% навчається із задоволенням. Труднощі під час вивчення окремих предметів виявляють _________________________________________________________.

Активність учнів класу:

 • ___% проявляють себе надзвичайно активно в колективі класу і його житті;
 • ___%  мають середній рівень активності;
 • ___%  пасивні щодо справ колективу.

Стосунки у класі__________________________________________.

Колективи хлопчиків та дівчаток____________________________. 

 Психологічний клімат у класі_______________________________.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
602
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку