Конспект уроку «Членистоногі. Практична робота№1. Різноманітність членистоногих»

Про матеріал

Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності членистоногих; формувати екологічні переконання учнів, розвивати їх пізнавальний інтерес, наполегливість у досягненні поставленої мети. Зацікавити в читанні художньої літератури, тренувати в застосуванні набутих знань у нестандартних ситуаціях; розширювати світогляд учнів.

Перегляд файлу

Тема: «Членистоногі. Практична  робота№1. Різноманітність членистоногих».

 

Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності членистоногих; формувати екологічні переконання учнів, розвивати їх пізнавальний інтерес, наполегливість у досягненні поставленої мети. Зацікавити в читанні художньої літератури, тренувати в застосуванні набутих знань у нестандартних ситуаціях; розширювати світогляд учнів.

 

Обладнання та матеріали: колекції комах, препарати ракоподібних, павукоподібних, муляжі, ручні лупи, таблиці: «Зовнішня будова річкового рака», «Внутрішня будова річкового рака», «Загальна характеристика типу членистоног», «Класифікація типу Членистоногі», фотографії, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація «Різноманітність членистоногих».

 

Форми і методи роботи: фронтальна бесіда, розповідь з елементами бесіди, відгадування загадок, постановка проблемних питань, демонстрація, робота з підручником, самостійна пошукова робота, заповнення таблиці, перегляд мультимедійної презентації.

 

Тип уроку: застосування знань умінь і навичок

 1.            Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка присутності та їх готовності до уроку.

 

 1.             Актуалізація опорних знань (фронтальна бесіда)

 

 1.            Мотивація навчальної діяльності школярів ( бесіда, відгадування загадки) (Додаток В).

Сьогодні наш клас – також мурашник, в якому панує злагода, порядок, зосереджена праця. Зараз на уроці кожен з вас – наполеглива мурашка, яка з усіх сил старається, щоб її здобуток був якомога вагомішим. А оцінка вищою ї роботи в кінці уроку буде тим вищою чим більше такої “здобичі” (жетони) ви принесете в свої “комірки” (коробочки в кожного учня на парті).

Отже до праці, друзі – “мурашки”!

4.  Засвоєння нового матеріалуозповідь учителя з елементами бесіди)

Хто такі членистоногі?

Вільноживучі тришарові безхребетні із сегментованим тілом, у яких є змішана порожнина тіла. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах, крім того, багато видів членистоногих літають. Це найбільший за кількістю видів тип тварин.

1.Особливості зовнішньої будови членистоногих

Форма тіла й розміри

Тіло членистоногих розділене на окремі сегменти, має двобічну симетрію. Різні сегменти тіла неоднакові. Групи подібних між собою сегментів утворюють відділи тіла членистоногих. Найчастіше виокремлюють три основні відділи — голову, груди й черевце. Розміри членистоногих варіюють у широких межах — від часток міліметра до 3 метрів.

Покриви тіла

Зовні тіло членистоногих укрите хітиновою кутикулою. Її основу становить хітин (полісахарид, до складу якого входить Нітроген). Затвердіння кутикули зумовлює просочування її вуглекислим вапном (ракоподібні, багатоніжки) або спеціальними білками

(паукоподібні, комахи).

2.Особливості внутрішньої будови членистоногих

Членистоногі — тришарові тварини. Усі їхні органи й тканинирозвиваються з трьох зародкових листків — ентодерми, мезодерми й ектодерми. Вони мають змішану порожнину тіла (міксоцель), що утворюється в результаті злиття целомічних порожнин із залишками первинної порожнини тіла. Між внутрішніми органами в порожнині тіла членистоногих

знаходиться рихла сполучна тканина — жирове тіло.

Опорно-рухова система

Скелет членистоногих зовнішній, утворений хітиновою кутикулою. Мускулатура представлена окремими м’язовими пучками й не утворює суцільного шкірно-мускульного мішка. Кінцівки членистоногих (розвинулися з параподій кільчастих червів) складаються з кількох члеників і рухомо з’єднані з тілом. У більшості представників класу Комахи органами руху, крім кінцівок, є також крила (фактично це складки стінки тіла).

Травна система

Складається з трьох відділів кишечнику — переднього, середнього і заднього. Також є кілька залоз, що виділяють травні ферменти.

Дихальна система

Дихання в найдрібніших видів здійснюється всією поверхнею тіла, а у решти — зябрами, легенями або трахеями. Зябра й легені членистоногих є видозміненими кінцівками, а  трахеї — порожніми трубочками, що утворюються як заглиблення зовнішніх покривів.

Трахеї багаторазово галузяться, а їхні кінцеві трубочки обплітають усі внутрішні органи організму.

Кровоносна система

Кровоносна система членистоногих незамкнена. У них є серце й головні кровоносні судини (аорта й артерії). Функції крові виконує гемолімфа. Це рідина двоїстого походження, що частково відповідає справжній крові, а частково — целомічній рідині.

Видільна система

Представлена різними типами видільних залоз, мальпігієвими судинами й жировим тілом.

Нервова система

Центральна нервова система представлена парним головним мозком (ганглії, що злилися) і черевним нервовим ланцюжком, який має в різних груп членистоногих різний ступінь концентрації. Головний мозок зазвичай складається з трьох відділів. Органи чуттів членистоногих: очі (прості або складні фасеткові), механо- й хеморецептори, органи слуху.  У різних груп членистоногих ступінь розвитку різних органів чуттів різний.

Розмноження

Серед членистоногих в основному зустрічаються роздільностатеві форми, але є й гермафродити. Розвиток може бути прямим абонепрямим. Зазвичай членистоногі розмножуються лише статевим шляхом, але в деяких видів виявлено партеногенез (розмноження без запліднення).

3.Поведінка членистоногих 

Поводження членистоногих визначається взаємодією вроджених і набутих рефлексів. Найпростіші форми поводження членистоногих — рухові реакції стосовно джерела подразнення. Більш складна форма поводження — інстинкт (ланцюг послідовних безумовних рефлексів). Найбільш складне поводження серед членистоногих спостерігається в суспільних комах, які живуть великими родинами з досить складною внутрішньою ієрархією.

4.Класифікація Членистоногих

Самостійна пошукова робота, заповнення таблиці (Додаток С).

 

 1.            Узагальнення і закріплення знань

 Практична  робота№1. Різноманітність членистоногих

Мета роботи: ознайомитися з узагальненими зовнішніми ознаками, за якими відрізняють представників різних класів типу Членистоногі.

Матеріал: колекції комах, препарати ракоподібних, павукоподібних, муляжі.

Обладнання, інструменти та реактиви: ручні лупи, кювети, таблиці, фотографії, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка.

Хід роботи

1. Ознайомтесь із наведеними узагальненими ознаками, за якими розрізняють представників класів Ракоподібні, Павукоподібні і Комахи.

Ознаки, за якими відрізняють ракоподібних

Тіло ракоподібних тварин складається з двох відділів — головогрудей і черевця. На головогрудях містяться дві пари вусиків, пара фасеткових очей, три пари щелеп, і (у річкового рака, омарів, креветок) п'ять пар ходильних ніг. Органами, що забезпечують газообмін у ракоподібних, є зябра.

Ознаки, за якими відрізняють павукоподібних

Тіло павукоподібних складається з двох відділів — головогрудей і черевця. Вусиків немає. На головогрудях містяться хеліцери і ногощупальця, кілька пар простих очей (у павука-хрестовика чотири) і чотири пари ходильних ніг. Органами, що забезпечують газообмін у павукоподібних, є легеневі мішки і трахеї.

Ознаки, за якими відрізняють комах

Тіло комах складається з трьох відділів — голови, грудей і черевця. На голові є одна пара вусиків, одна пара фасеткових очей, додаткові прості очка (не у всіх представників), ротовий апарат різних типів. На грудях містяться три пари ходильних ніг, а на другому і третьому сегментах грудей — дві пари крил. Органи, що забезпечують газообмін у комах, — це трахеї.

2. Розгляньте запропоновані вчителем муляжі, колекції тварин, фотографії або таблиці з представниками різних класів членистоногих тварин.

3. Користуючись наведеними в 1-му пункті зовнішніми ознаками, визначте, до якого класу відносяться тварини, запропоновані вчителем.

4. Накресліть в зошиті й заповніть порівняльну таблицю особливостей будови представників різних класів типу Членистоногі (Додаток D).

5. Дайте відповіді на запитання: 

 • У чому подібність зовнішньої будови членистоногих тварин? (Мають членисті кінцівки та зовнішній скелет, тіло поділене на відділи). 
 • У чому відмінність способу дихання ракоподібних від представників інших класів членистоногих? (Ракоподібні мешкають у воді, тому мають зябра).
 • Чому членистоногим тваринам потрібно линяти? (Мають зовнішній скелет (хітиновий панцир), тому при рості скидають старий, під яким утворюється новий).
 • Які різновиди очей є у комах?(Фасеткові очі (знаходяться на двох рухомих «стебельцях», тому може одночасно дивитися і вперед, і назад) та прості очі).

6. Сформулюйте і запишіть висновок до роботи.

6. Підведення підсумку уроку (бесіда, відгадування загадок)

Питання до учнів

Загадки про членистоногих( Додаток Е).

Прослуховуючи загадки, учні пишуть відгадки під відповідними номерами.

7.  Визначення домашнього завдання

 • Опрацювати § _
 • Підготувати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку

 

Додаток В


Йшов Данило лісом,
Та й потрапив в місто.
Скільки в тому місті див!
Простяглись з усіх боків
До містечка сто доріг,
Рух пожвавлений на них,
Поспіша робочий “люд”
В місто із усіх усюд.
Як один всі – силачі,
З вантажами на плечі.
А при ході їх стрічає
Варта і перевіряє:
Всіх своїх впускає.
В місті є й солдати –
Треба ж воювати!
Є розвідники й мисливці,
Пастухи і вартові.
Навіть “діжки медові”!
Всі сюди-туди снують,
Скрізь усьому лад дають.
“Там, де згода, - там сила,” –
Сам собі сказав Данило.
А що можеш ти сказати?
Як би місто це назвати?
(Мурашник)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток С

Таблиця «Класифікація Членистоногих»

Тип Членистоногі

Клас Ракоподібні

 •             Циклоп
 •             Річковий рак
 •             Дафнія

Клас  Павукоподібні

 •               Тарантул
 •               Хрестовик
 •               Павук-краб

Клас Комахи

 •        Метелик
 •        Муха
 •        Сонечко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток D

Таблиця «Особливості будови представників різних класів типу Членистоногі»

 

Клас

Відділи тіла

Органи дихання

Очі

Число ходиль­них ніг

Рото­вий апарат

Вусики

Крила

Ракоподібні

Головогруди і

черевце

зябра

Пара фасеткових

очей

10

Складається із 6

 кінцівок

Дві пари

нема

Павукоподібні

Головогруди

 і черевце

Легеневі мішки

 і трахеї

кілька пар

простих очей

8

Сисиний ротовий

апарат

нема

нема

Комахи

Голова, груди, черевце

Трахеї, трахейні зябра

одна пара фасеткових очей, додаткові прості очка (не у всіх представників)

6

Різних типів

Одна пара

Дві пари

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

Загадки про Членистоногих


Худий Панасик
До крові ласий,
Пищить, літає, -
Донора шукає.

(Комар)

 

Вміє гарно він пірнати
І в воді не потопати.
Дім його зоветься “дзвін”,
Хоч ніяк не дзвонить він.

(Павук-сріблянка)

 

Літуни поналітали,
Листя геть пооб’їдали;
Їхні діти підростуть –
Корінці всі обгризуть.

(Хрущі)

 

Як із лісу я прийшов, -
Подаруночка знайшов.
Він до шкірки причепився,
Крові теплої напився,
Так роздувсь, що й не впізнать.
Ви могли б його назвать?

 (Кліщ)

 

Музикант в траві сидів.
Грав на скрипці, як умів.
Цей зелений музикант –
Неабиякий талант,
Він на скрипці вигравав
Музикальнії дива.
А слухачка – дама
Слухає ... ногами.

(Коник)

 

Цей бандит десятиногий
Дім чужий затрать схотів,
Вбив хазяїна і його
На обід тихенько з’їв.
Сам в хатині поселився
Та й живе одинаком,
Не дверима зачинився,
А ... ногою – плескачем.

 (Рак-самітник)

 

Ця невтомна трудівниця
День при дні – ось придивіться! –
Не складає рук своїх
(Чи то пак – шістьох всіх ніг!)
Звуть її не випадково
Працелюбства еталоном.

 (Бджола)

 

Надворі у діжці
Розвелися блішки,
У воді стрибають,
Вусами махають.

 (Дафнії)

 

Цей смугастий диверсант
На обжерливість талант:
У картоплі листя з’їв
Й стебла їсти вже хотів,
Ти прийшов я з апаратом –
Розквитався з диверсантом!

 (Колорадський жук)

 

Свої сіті розпустив,
Сам у засідці засів
Та й чекає руху.
Стережіться мухи!

 (Павук)

 

Волохатий буркотун
В квітку гарбуза пірнув,
Пововтузивсь там хвилину
Й полетів на конюшину,
Замелькавши на луці
Смужками на черевці.

(Джміль)


 

Як заразишся ним, друже,
Будеш чухатися дуже.

 (Коростяний свербун)

 

Де варення забродило,
Там з’явились ...

 (Дроздофіли)

 

Цей прядильник пречудовий
Шовку нам напряв сувої.

(Шовкопряд)


 

 

 

docx
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
16 березня 2018
Переглядів
9482
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку