Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Конспект уроку "Кодування повідомлень"

Про матеріал
Розробка уроку для сьомого класу з теми "Кодування повідомлень". Учні знайомляться з основними поняттями з теми та працюють з ребусами.
Перегляд файлу

Тема: Кодування повідомлень( 7-й клас).

 

Мета уроку:

Навчальна: сформувати в учнів поняття про кодування, перетворення інформації, як інформація потрапляє в компютер, познайомити учнів з ребусами.

Розвиваюча: розвинути процес зорового сприймання чіткості, уваги, уявлення, розвивати творчі здібності, фантазію, спостережливість, старанність, охайність при виконанні роботи, зорової та моторної координації.

Виховна: виховувати в дітей повагу до своєї праці, виховувати  старанність, терплячість та охайність у роботі, формування навичок зібраності, уважності.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: зошит, ручка, олівець, комп’ютер.

Дидактичне забезпечення уроку: Картки «Кодування інформації», «Ребуси», картки із завданнями.

Між предметні звязки: образотворче мистецтво, логіка, українська мова, математика.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина

Мета діяльності: привітання, перевірка наявності учнів в класі і готовність до уроку, правильність організації робочого місця для теоретичної частини роботи, призначення чергових, зосередження уваги на сприйняття нового матеріалу.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань (бесіда).

 

2. Актуалізація опорних знань

Мета діяльності: перевірка вчителем підготовленості учнів до сприйняття нових знань з метою аналізу стану знань, умінь і навичок набутих раніше із власного життєвого досвіду.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань (бесіда).

1. Що таке інформація?

Орієнтовна відповідь: Це повідомлення, відомості про оточуючий світ, про явища, що відбуваються в ньому і сприймаються людьми або спеціальними технічними пристроями.

2.Те що відбувається з інформацією, майже завжди тісно повязане з інформаційними процесами, які ви знаєте інформаційні процеси?

Орієнтовна відповідь: пошук, збір, обробка, збереження, передача.

 

3.Мотивація навчальної діяльності

Мета діяльності: заохочення учнів до сприйняття навчального матеріалу.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань (розповідь).

Діти, інформація як відомості про обєкт або явище завжди пов’язана з інформаційними процесами і відображається у вигляді конкретних даних, що представлені у різних формах: буквено-цифровій, числовій, текстовій, звуковій, графічній або іншій зафіксованій формі.

Давайте повернемось у далеке минуле, спочатку людина навчилась складати із звуків слова, із слів речення. Пізніше вона придумала букви для позначення на письмі звуків. За допомогою букв можна було записувати слова. Можна сказати, що букви є певним кодом звуків.

 

4. Пояснення нового матеріалу

Мета діяльності: навчальна.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань (пояснення).

Інформацію (повідомлення) можна виразити в різноманітних формах: від природних для людини сигналів (звуків, жестів) до їх письмових позначень. Наочним прикладом перетворення інформації може бути переклад з однієї природної мови спілкування на іншу. При цьому одна й та сама інформація може бути закодована по-різному: українською, російською, англійськоюДля запису слів використовується алфавітнабір символів, що дозволяє кожному слову поставити у відповідність визначену послідовність символівлітер, тобто можна сказати, що кожне слово кодується. Китайські та японські ієрогліфи є символами, якими кодується буква або слово і навіть речення.

Одне і теж повідомлення можна кодувати по-різному.

Можна кодувати і звуки. Однією з таких систем кодування є ноти.

Зберігати можна не тільки текстову та звукову інформацію. У вигляді кодів зберігаються і зображення. Якщо розглянути газетний малюнок через збільшувальне скло, то можна побачити, що він складається із точок.

На Сході кілька століть тому народилась мова квітівселам. Її придумали жінки гарему для спілкування з зовнішнім світом. Гаремце місце у палаці, де мешкали дружини правителя. Воно охоронялося. Жінкам не дозволялося виходити з гарему. Квіти приносили звістку, розповідали про почуття, вказували на час зустрічі, повідомляли про розлуку тощо. За допомогою квітів кодували інформацію. Даруючи рожеву чи білу гвоздику парубку, дівчина хоче сказати мовою квітки, що дарує йому свою ніжність. А жовті хризантеми приносять звістку про розлуку, барвіноквічна любов і пам'ять, пролісокстійкість, доброта, червона трояндасимвол кохання.

У наш час мова квітів вже не має такого значення, і лише поети звертаються до неї.

Кольори теж використовують для кодування інформації. Наприклад, білий колір говорить про чистоту і ніжність нареченої, урочистість події. Чорний колір теж характеризує урочистість і ще символізує печаль, траур. Червоний колірце свобода, життя.

А тепер давайте прослухаємо дуже відому пісню про символіку двох кольорів. ( пісня «Два кольори»)

Що характеризують кольори в цій пісні?

Про кодування інформації за допомогою квітів і кольорів можна ще багато чого розповісти.

А тепер поговоримо про ребуси. Ви не раз розгадували їх. У ребусах теж закодована інформаціяце може бути слово, або речення.

Ребус - загадка, в якій слова, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації малюнків з літерами та іншими знаками.

Наприклад, намальований «слон», і «во» потрібно читати «слово». Якщо предмети чи літери зображені один в одному, то їх назви читаються з додаванням прийменника «в» або «у».

Наприклад, «в-о-да», «в-і-ї».

Якщо одна фігура чи літера зображена під іншою, або за нею то читати необхідно з додаванням прийменників «на», «над», «під», «за»

Наприклад, «на-та-ша» чи «за-м-ок».

Якщо зображено предмет, а біля нього (чи на ньому) написана, а потім закреслена літера, то це значить, що цю літеру необхідно виключити зі слова, зашифрованого малюнком. Якщо ж над закресленою літерою знаходиться інша, то це значить, що потрібно нею замінити закреслену. Теж саме роблять, коли між двома літерами стоїть знак рівності чи перехідні стрілочки. Закреслені (замінені) літери зазвичай використовують для виключення (заміни) їх із (у) середини слова.

Наприклад, був «кіт», а став «кит», був «ніс», а стала «ніч».

Отже ви бачите що будь-яка інформація є закодованою. А як же компютер сприймає інформацію?

Працюючи за компютером, людина набирає на клавіатурі букви, цифри, інші символи. Ця інформація потрапляє в машину у вигляді кодів і зберігається закодованою. Всі пристрої компютера посилають інформацію один одному у вигляді електричних сигналів.

Сигнали в компютері бувають двох видів: сильний та слабкий. Для зручності позначають сильний сигнал одиничкою, а слабкий нулем. Якщо натиснути клавішу Б на клавіатурі, то сигнал 10000001 піде до системного блоку. Звідти поступить команда монітору засвітити символ з кодом 1000001. На екрані засвітиться буква Б.

Це так само як і у моряків які і досі користуються азбукою Морзе для передачі інформації. З крапок і тире складаються букви, з буквтекст. Так кодується інформація.

В компютері замість крапок – 0, замість тире – 1, і слово буде записане за допомогою двох цифр. Все багатство людських знань, всю світову літературу можна записати за допомогою послідовностей нулів та одиниць.

Пізніше, навчаючись в старших класах, ви детальніше ознайомитесь з тим, як кодується інформація в компютері. А зараз слід розуміти й запамятати, що кодуванняце перетворення інформації у зручну для передачі форму. Інформація зберігається і передається у вигляді кодів.

 

5. Закріплення теоретичних знань

Мета діяльності: визначення рівня засвоєння учнями теми.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: перевірка і оцінювання знань учнів.

1.Що таке ребус?

2.Кодування - це?

3.У чому зберігається інформація?

4.У вигляді яких кодів зберігається інформація в комп’ютері?

 

6. Практична робота учнів

Виконання практичної роботи організовано індивідуально.

 

Вступний інструктаж

Повідомлення учням вказівок по виконанню майбутньої роботи:

а)повторення правил безпечної роботи за компютером;

б)послідовність виконання практичної роботи.

Поточний інструктаж

Здійснюється декілька обходів робочих місць учнів.

1-й обхід: перевірка організації робочого місця.

2-й обхід: виявлення труднощів з якими зустрілись учні і здійснення їм допомоги.

3-й обхід: спостереження за виконанням режимів роботи і правил техніки безпечної роботи за компютером, оцінювання дій учнів і результати їх роботи.

Заключний інструктаж

Мета діяльності: підведення підсумків виконаної роботи за визначеними критеріями: швидкість виконання, відповідальне ставлення до правил з безпеки роботи за компютером.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: контролю і самоконтролю.

Звертається увага на допущенні типові помилки, виявляються їх причини, демонструється найкращі роботи.

7. Домашнє завдання

На наступному занятті ми продовжимо вивчати інформаційні процеси, для цього необхідно взяти все те що ви брали на сьогоднішнє заняття.

Прибирання робочих місць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребус - загадка, в якій слова, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації малюнків з літерами та іншими знаками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 січня
Переглядів
60
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку