10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку на тему: "Комп'ютерна програма"

Про матеріал

Конспект уроку на тему "Комп'ютерна програма. Вікно програми".

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям програма, вікно програми та об'єктами вікна програми, запуском та завершенням роботи програми.

розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси, навики роботи з комп'ютером, самоконтролю.

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дисциплінованість.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання та наочність: ПК, підручник, зошит, проектор, мультимедійна дошка.


Перегляд файлу

Тема уроку: Комп'ютерна програма. Вікно програми

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям програма, вікно програми та об’єктами вікна програми, запуском та завершенням роботи програми.

розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси, навики роботи з комп’ютером, самоконтролю.

виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, дисциплінованість.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання та наочність: ПК, підручник, зошит, проектор, мультимедійна дошка.

План уроку

I. Організаційний момент (3 хв.)

II. Інструктаж з техніки безпеки (2 хв.)

III. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання (5хв.)

IV. Повідомлення теми, мети завдань уроку (1 хв.)

V. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.)

VI.Вивчення нового матеріалу (15 хв.)

VII.Практична частина (10 хв.)

VIII. Підбиття підсумків уроку (5хв.)

IX. Домашнє завдання та запитання до вчителя (3 хв.)

Хід уроку

I. Організаційний момент

Доброго дня, учні!

Структура нашого уроку: згадаємо правила техніки безпеки в компютерному класі; пригадаємо основні поняття з теми; розглянемо новий матеріал.

II. Інструктаж з техніки безпеки

Перед початком роботи в комп’ютерному класі давайте пригадаємо, як саме слід учням поводитися під час уроку в кабінеті підвищеного ризику.

Під час роботи з комп’ютером забороняється:

1. Чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення, ремонтувати обладнання;

2. Вмикати і вимикати апаратуру без дозволу вчителя;

3. Працювати у вологому одязі та вологими руками;

4. Класти предмети на обладнання комп’ютера;

5. Займатися сторонніми справами та сторонніми розмовами з товаришами

При появі задимленості чи запаху горілої пластмаси, негайно припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це вчителя.

III. Актуалізація опорних знань

Запитання на мультимедійні дошці. Відповідає той, хто перший підніме руку.

1. Що таке програма?
2. Що таке комп’ютерне меню? Які ви знаєте види комп’ютерного меню?
3. Як відкрити та закрити меню?

Молодці учні. А тепер я перевірю наявність домашнього завдання в зошитах. Сподіваюсь всі виконали домашню роботу?

 IV. Повідомлення теми та завдань уроку

Тема сьогоднішнього уроку: "Комп'ютерна програма. Вікно програми". 

Завданням нашого уроку є: засвоєння нових теоретичних знань з теми  та набуття практичних навичок для роботи з вікнами комп'ютерних програм.

V.Мотивація навчальної діяльності  

На минулих уроках ви ознайомилися з поняттям програми.     

На сьогоднішньому уроці ви навчитеся запускати програму на виконання, ознайомимось з вікном програми, його об'єктами та навчимося завершати роботу програми.

VI. Вивчення нового матеріалу

Поняття про програму

Програма – це  завдання для комп’ютера. Програму потрібно писати спеціальною мовою, зрозумілою комп’ютеру. Така мова називається мовою програмування.  Людина-спеціаліст, яка володіє мовами програмування, називається програмістом.
 

Запуск програми на виконання. Завершення роботи з програмою


Запуск програми виконується за допомогою Головного меню та кнопки Пуск. Натискаємо кнопку Пуск, обираємо пункт Всі програми та шукаємо потрібну програму.
Запускати програму можна також за допомогою піктограм на робочому столі. Для цього досить двічі клацнути по відповідній піктограмі на робочому столі лівою кнопкою миші.
Існує ще спосіб запускання програми – використати контекстне меню.
Ярлик – це посилання на об’єкт чи програму, який є просто піктограмою, яка відповідає програмі з стрілочкою внизу.

Ярлики можуть знаходитися не тільки на робочому столі, але й на панелі задач. Робота з ярликами, що знаходяться на панелі задач така ж сама, як і з ярликами на робочому столі.
Щоб закрити програму потрібно натиснути на кнопку Esc на клавіатурі або натиснути Alt+F4 або знайти фразу Exit в програмі і натиснути на неї або натиснути на 

Вікно програми, основні об’єкти вікна


Основний об’єкт програми Windows – вікно програми. Ще одним досить важливим об’єктом, який можна відкрити на Робочому столі, є вікно.
Вікно об'єкта (програми, папки) — це прямокутна ділянка на екрані, яка складається з таких трьох основних елементів:

 1. рядка з назвою об'єкта і кнопками керування вікном;

 2. рядка меню;

3. робочого поля.

Якщо, наприклад, натиснути двічі на значку «Мой компьютер» лівою кнопкою миші, то на Робочому столі відкриється вікно «Мой компьютер».  Воно має такий вигляд:
1. Рядок заголовку, що містить кнопку Меню вікна (в лівому верхньому кутку значок папки), назву самої папки та кнопки керування вікном
2. Рядок меню (Головне меню – містить команди Файл, Правка, Вигляд, Вибране, Сервіс, Довідка);

3. Панель інструментів (до яких відносяться панель «Звичайні кнопки» та панель Рядок адреси);
4. Кнопки керування вікном;

5. Смуги прокручування (з’являються, коли об’єкти папки не поміщаються на екрані);
6. Робоче поле вікна (в ній зазвичай розташовані об’єкти з якими можна працювати у вікні папки — файли та вкладені каталоги);
7. Рядок стану (відображається службова інформація про саме вікно та об’єкти в ньому);
8. Границя вікна

Всі вікна мають схожі елементи. Добре вивчи будову одного із них і легко зможеш працювати з усіма іншими.

Вигляд вікна можна змінювати:


1) за допомогою кнопок керування вікном;

2) розтягуючи чи стискаючи границі вікна з допомогою мишки.
Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів і статусу. Користувач їх може включити чи вимкнути за допомогою пункту меню ВИД. За допомогою команд з цього пункту об'єкти у вікні можна розташувати у вигляді: таблиці (детально), великі значки, малі значки, список.

Розрізняють такі типи вікон:

 1. робочий стіл,
 2. вікно прикладної програми,
 3. вікно відповідного документу,
 4. діалогове вікно,
 5. вікно довідки.

Закрити вікно (і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:

 1. клацнути на кнопці [x];
 2. двічі клацнути на системній кнопці (вона є ліворуч у рядку заголовка вікна і має вигляд рисунка);
 3. клацнути на системній кнопці один раз, і з отриманого меню виконати команду Закрити (Close);
 4. клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;
 5. клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстове меню рядка), і виконати команду Закрити;
 6. натиснути на комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів:
1. викликати контекстове меню кнопки, клацнувши на ній правою клавішею миші, і виконати команду Закрити;

2. натиснути по черзі на кнопки на панелі задач: вікна відкриються; закрити їх відомими способами.

VII. Практична частина уроку

Учням роздаються картки з завданнями.

Запуск і завершення роботи програм

А) Запустіть програму Провідник, виконавши дії в такій послідовності:

Відкрийте Головне меню вибором кнопки Пуск.


Виберіть команду Усі програми.

Виберіть команду Стандартні.

Виберіть команду Провідник.


Б) Визначте:

1.Яке ім’я має вікно програми?

2.Чи має вікно смугу прокручування?

3. Скільки команд має Рядок меню?

В) Запустіть програму Провідник з використанням контекстного меню значка Мій комп’ютер, розміщеного на Робочому столі. Для цього  виконайтедії в такій послідовності:

1.Наведіть вказівник на значок об’єкта.

2.Відкрийтеконтекстнеменю.

3.Виберіть команду Відкрити.

4.Відкрийте послідовно всі меню вікна програми.

5.Завершіть роботу з програмою, вибравши кнопку Закрити.

Г) Запустіть програму з використанням значка об’єкта Кошик, розміщеного на Робочому столі. Для цього:

1. Наведіть вказівник на значок об’єкта.

2. Двічі клацніть ліву кнопку миші.

3. Завершіть роботу з програмою, виконавши Файл Закрити.

VIII. Підбиття підсумків уроку (5хв.)

Давайте пригадаємо та закрiпимо тi знання, що ми сьогоднi здобули:

 1.  Який основний об’єкт розташовано на робочому столі комп'ютера?
 2.  З яких елементів воно складається?
 3.  Для чого використовуються кнопки керування вікном?
 4.  Як ще можна змінити розміри вікна?

Сьогоднi всi уважно слухали, добре поводились на уроцi. Всi молодцi! Ви ознайомились з темою «Комп'ютерна програма. Вікно програми». На наступному уроцi ми дізнаємося які операції можна виконувати над вікнами програми. Можливо у когось є запитання? Можете їх задавати.

IX. Оголошення домашнього завдання

Відкривайте щоденники та запишіть будь ласка домашнє завдання на наступний урок:

 •                  Опрацювати параграф 6 в розділі 2 (сторінки 62-67);
 •                  Вивчити основні поняття з теми, повторити способи запуску та завершення програми; основні об'єкти вікна програми;
 •                  Виконати письмово завдання  6 на сторінці 65 підручника.
   

 


 

 

docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
1582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку