Підсумкові заняття з інформатики для 6 класу

Про матеріал

В даному посібнику наведено підсумкові заняття з інформатики для 6 класу складено до кожного розділу згідно нової програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804,які дають змогу вчителю оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу як теоретичних знань -у вигляді тестових завдання, кросвордів, інтерактивних вправ , так і практичного застосування при розв'язуванні компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Перегляд файлу

 

 

 

Підсумкові заняття  з інформатики 

для 6 класу             

                             

Підготувала  

                                                      Вчитель інформатики 

                                                    ЗОШ І-ІІст.с.Чабарівка

Фатюк Н.С.

 

Зміст

1. Вступ ................................................................................................................... 3

2.Підсумкові заняття  для 6 класу....................................................................... 4-8

2.1 Розділ 1. Комп’ютерна графіка ......................................................................... 4-5

2.2Розділ 2.Комп’ютерні презентації ..................................................................... 4-7

2.3 Розділ 3.Алгоритми і програми ........................................................................ 7-8

2.4 Розділ 4. Повторення, узагальнення  вивченого матеріалу за 6 клас .............. 8

Вступ

Оскільки зміст навчального предмета «Інформатика» містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки «Інформатика», має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів тощо, а також застосування інших організаційних форм діяльності учнів й інноваційних методів навчання, то важливим , невід’ємним елементом процесу навчання є контроль знань учнів. 

Згідно методичних рекомендацій учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу. Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

 70 % навчального часу - на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

В даному посібнику наведено підсумкові заняття з інформатики для 6 класу  складено до кожного розділу  згідно нової програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804,які дають змогу вчителю оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу як теоретичних знань

-у вигляді тестових завдання,  кросвордів,  інтерактивних вправ , так і практичного застосування при розв’язуванні компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Переваги тестів  - це об’єктивність, швидкість перевірки і оцінювання результатів навчання школярів.

 

 

 

 


6 клас Розділ 1. Комп’ютерна графіка

 

Тестові завдання

1.Комп’ютерна графіка – це

a)     система, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використанням комп'ютерів;

b)    розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки;

c)     інформаційно-технічний комплекс метою якого є обробка, збереження, ввід-вивід  комп’ютерної графіки.

 

1. Вказати розширення файлів растрового зображення

a)                 BMP ,PCX, JPEG, TIFF

b)                JPEG, TIFF, SKP, BMP

c)                 BMP ,PCX, JPEG, SKP 3.Вказати зайву властивість  графічних примітивів:

a)     Колір заливки         

b)    Колір лінії      

c)     Колір шрифту          

d)    Тип лінії         

e)     Тип штриха    

f)      Напис

g)    Тип стрілки    

h)    Стиль тіні       

i)       Об’єм    

4.У графічному редакторі над окремими об'єктами або групою об'єктів можна виконувати операції (вказати зайву):

a)        Копіювання  та вирізання об'єкта до буфера обміну

b)       Вирівнювання кількох об'єктів 

c)        Об'єднання об'єктів у групу

d)       Здійснювати одночасно обрізку 

e)        Зміна порядку розміщення (шару)

5.Як складається зображення у растровій графіці?

a)     із різнокольорових крапок (пікселей)

b)    описом примітивів (ліній і прямокутників)

c)     із різнокольорових квадратиків і ліній

d)    описом пензлів та олівців

6.У чому переваги векторної графіки?

a)        утому що вона швидко завантажується;

b)       у тому, що його розміри не можна змінювати не втрачаючи сильно в якості;

c)        у тому, що воно займає невеликий об'єм пам'яті при збереженні;

d)       у тому, що векторне зображення легше малювати.              

Практичні завдання

1.    Створити  колаж  на тему: «Народний календар».

2.    Зберегти файл, вказати йог обсяг  та  розширення.

2. Підготувати до друку та  роздрукувати .

 

Розділ 2.Комп’ютерніпрезентації

Тестові завдання

 

1. Інструменти для роботи зі слайдами доступні в режимі:

a)        звичайному;

b)       показу слайдів;

c)        сортувальник слайдів.

 

2. Виберіть програму, яка є редактором презентацій… a) Paint

b)       Microsoft PowerPoint

c)        Microsoft Word

 

3. Зміна об’єктів слайда та їх властивостей називається…

a)        Демонстрація

b)       Редагування

c)        Сортування

 

4.   В робочому вікні програми PowerPoint не має елемента:

a)        Панель інструментів

b)       Область робочого слайда

c)        Рядок заголовку

d)       Рядок запису

 

5.   Як вийти з режиму перегляду презентації?

a)        F5

b)       ESC

c)        ENTER

d)       DELETE

6.Як додати рисунок на слайд?

a)        ВСТАВКА - РИСУНОК;

b)       ПРАВКА - РИСУНОК;

c)        ФАЙЛ - РИСУНОК.

7.Для створення тексту на слайд виконують:

a)     Вставлення-Текст-Напис

b)    Формат - Текст-Напис

c)     Вставка - сторінка-Напис

8.Текст має такі властивості:

a)     Розмір, колір, шрифт, накреслення

b)    Розмір, стрічку, шрифт

c)     Розміщення, розмір, шрифт, колір

 

9. Зразок для створення презентацій – це

a)     слайд

b)    План

c)     шаблон

d)    опис

10.Встановити відповідність між інструментами та їх призначенням

a)     Вибір теми - …  

b)    Вставлення картинки із колекції  - …

c)     Форматування символів  -…

d)    Декоративний текст - …

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

Практичні  завдання

1.Створити презентацію на тему «Визначні місця України», використовуючи файли-заготовки(не  менше 6 слайдів).

2. Налаштовувати показ презентації, встановити ефекти анімації, додати ефекти переміщення об’єктів та ефекти змінювання слайдів.

3.Зберегти презентацію.

4.Презентувати перед однокласниками

 

Розділ 3.Алгоритми і програми

Тестові завдання

1.    Розгалуження - це фрагмент алгоритму, що містить

a)     умову

b)    команди

c)     запитання

2.    У лінійному фрагменті алгоритму кожна команда може виконуватися 

a)     після будь-якої команди 

b)    будь-яку кількість раз 

c)     тільки в записаній послідовності один раз

3.При виконанні команди повторити поки в Scratch тіло циклу виконується

a)        у будь-якому випадку 

b)       вказану кількість разів 

c)        виконується лише тоді, коли результатом виконання команди перевірки умови буде істина 

d)       виконується лише тоді, коли результатом виконання команди перевірки умови буде хиба

 

4.   Які кнопки можна натиснути, для створення нового персонажу?

a)     вставити виконавця з буферу обміну 

b)    намалювати виконавця

c)     вибрати виконавця з галереї

d)    отримати випадковим чином виконавця

5.   Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд це…

a)     розгалуження

b)    повторення

c)     виконання

d)    моделювання

6.У середовищі Скретч описують  алгоритми із розгалуженням такі команди

a)                             b)                               c)

Практичні  завдання

 

1. Створити проект для малювання шестикутника, сторони які будуть описані різними кольорами.

 

2.Створити  проект, у якому при переміщенні виконавця висвітлюватиметься  повідомлення про назву відповідної області.

 

Розділ 4. Повторення, узагальнення вивченого матеріалу за 6 клас.

Виконати інтерактивні вправи використовуючи інтернетресурси  (Комп’ютерна графіка https://learningapps.org/1304618, комп’ютерні презентації https://learningapps.org/2148296,

алгоритми з повтореннямhttps://learningapps.org/display?v=pi9c05rut16)

 

Практичні завдання

1.Створити проект у програмі Scratch «З днем народження!».

Повинна бути музична підтримка та напис «З днем народження!», створений із окремих образів.

2.Створити  презентацію на тему:«Український орнамент» .

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Рога Зоряна
  Корисний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гаврилюк Світлана Іванівна
  Дуже корисний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
10 січня 2018
Переглядів
4843
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку