10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Конспект уроку на туму "Надзвичайні ситуації"

Про матеріал
Конспект уроку з цивільної оборони на тему «Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру»
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку

з цивільної оборони

на тему «Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру»

 

 

 

 

 

 

                                                                 Підготував

                                                                       учитель Захисту Вітчизни

                                                                      Мількович Володимир Степанович

 

 

Захист Вітчизни.  10 клас

 Тема  уроку. Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру.

 Мета: вивчити основні поняття, класифікацію, небезпечні чинники надзвичайних ситуацій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей; ознайомити учнів з системою цивільного захисту в Україні; навчити учнів правил поведінки  у екстремальних умовах надзвичайних ситуацій; виховувати пильність, уважність, дисциплінованість.                 Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я.

Матеріальне забезпечення:  конспект, мультимедійне обладнання,  ноутбук.

 

Хід уроку

      I. Організація учнів до уроку

 1. Шикування, доповідь, привітання.

 2. Перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду.

     ІІ. Оголошення теми і мети уроку

     Вчитель: Щодня у світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей (стихійні лиха, аварії, катастрофи, епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти). За даними ООН, на межі другого й третього тисячоліть через стихійні лиха загинуло близько 3 млн. людей, загальна кількість потерпілих сягнула майже 800 млн. людей. Спостерігається  зростання  кількості стихійних лих, наприклад: частота засух збільшилася у 8 разів, пожеж і вивержень вулканів — у 3 рази, циклонів, повеней та епідемій — удвічі. Щорічно в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій, спричинених природними чинниками. Тому, ми сьогодні з вами  ознайомимося  з надзвичайними ситуаціями природного, техногенного  та соціально-політичного характеру.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

 1.  Бесіда з елементами розповіді

 Вчитель: Надзвичайна ситуація – це що на вашу думку?   

 Надзвичайна ситуація це - порушення  нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною ситуацією, що призвела або може призвести до загибелі людей та матеріальних втрат.      Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей, або створює загрозу життю та здоров’ю  людини, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання, порушує виробничий процес чи завдає шкоди довкіллю Катастрофа – це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.                                                                       

  Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, величиною людських втрат та матеріальних збитків. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити  виникнення надзвичайних ситуацій на території  України, визначаються такі види:                                                                                                    

 - НС природного характеру,  

 - НС техногенного характеру,   

 - НС соціально-політичного характеру,

 -  НС воєнного характеру.

       Залежно від ступеня поширення, величиною людських втрат та матеріальних збитків надзвичайні ситуації поділяються на рівні:   

     -   державний,                    

     -  місцевий,

     - регіональний.    

     - об’єктовий.

 Вчитель: Які ж причини виникнення надзвичайних ситуацій  на вашу думку?

 Основні причини виникнення  надзвичайних ситуацій –  це 1) збільшення загальної чисельності населення Землі і заселенням раніше непридатних для проживання районів, які найбільше потерпають від дії стихії; 2) надмірна концентрація промислових об’єктів у багатьох районах України; 3) Ускладнення технологічних процесів з використанням значної кількості вибухо, пожежо-, хімічно- та радіаційно небезпечних речовин;

4) суттєве зношення промислового обладнання, навіть за умови його неповного використання, призводять до зростання кількості аварій та катастроф.  Порушення технології виробництва, правил експлуатації обладнання, машин.  Через низьку трудову і технологічну дисципліну.  Через недотримання заходів безпеки.  Низьку фахову підготовку працівників.

     2. Метод «Вільний мікрофон». Презентація відеофайлів.

 -  Назвати види надзвичайних ситуацій.  

 1. Надзвичайні ситуації природного  характеру.    Стихійне лихо – це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності. Спостерігається зростання кількості стихійних лих, наприклад: частота засух збільшилася у 8 разів, пожеж і вивержень вулканів — у 3 рази, циклонів, повеней та епідемій — удвічі. Щорічно в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій, спричинених природними чинниками. Розглянемо основні види стихійних лих:                                   

  Повені — тимчасове затоплення значної частини суші водою в результаті розливу річок унаслідок великої кількості опадів, інтенсивного танення снігу, утворення заторів льоду під час весняного паводка, вітрового нагону води в річки з моря.                         

     Селевий потік — потік суміші ґрунту й води, у якому багато каміння і уламків зруйнованих гірських порід і дерев. Небезпечними районами України щодо селів є Крим, Карпати. Селеві потоки утворюються в гірських і передгірських районах у результаті великої кількості дощів, швидкого танення льоду, гірського снігу, землетрусів.                                        

  Зсуви — ковзне зміщення мас гірських порід схилом під дією сили тяжіння внаслідок повені, землетрусу, послаблення міцності порід через сільськогосподарську діяльність або будівництво, які здійснюють, не враховуючи геологічних умов місцевості.  

 Землетруси — це могутні та грізні прояви внутрішніх сил Землі, які викликають підземні поштовхи і коливання земної поверхні та супроводжуються інтенсивними зсувами земної кори. Щорічно у світі реєструється понад 1 млн. сейсмічних поштовхів. Землетруси відбуваються як на суші, так і на дні океанів та морів.

 Смерч (торнадо) — атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і поширюється аж до поверхні землі. Він має вигляд стовпа, іноді з вигнутою віссю обертання, діаметром до десятків і сотень метрів з лійкоподібними розширеннями догори і донизу. Повітря в смерчі обертається проти ходу годинникової стрілки зі швидкістю до 100 м/с і одночасно підіймається спірально, втягуючи в себе різноманітні предмети. Смерч майже завжди добре помітний; при його підході  чути оглушливе завивання.

   Специфічним стихійним лихом є засуха, коли над великою територією тривалий час не випадають опади. Це призводить до зникнення вологи в  грунті  і відповідно до масової загибелі рослинності. Засухи спричиняють підвищену пожежну небезпеку і природні пожежі. Пожежі — стихійне поширення нищівної дії вогню, який виходить з-під контролю людини.

 Блискавка. Щомиті на планеті відбувається від 1500 до 2000 гроз, а блискавка спалахує до 6000 разів протягом хвилини. Сила струму під час грозового електричного розряду змінюватися від 10 000 А до 40 000 А. Безпосередньо в каналі проходження блискавки температура повітря сягає 30 000°С, а тиск вимірюється величинами від 10 до 30 атмосфер.

 Висновок:  Надзвичайні ситуації природного  характеру завдають людям величезних втрат та матеріальних збитків.

 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 Надзвичайні ситуації  техногенного  характеру.   Крім надзвичайних ситуацій природного характеру, не менш важливі для сучасної людини техногенні  надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах, створених розумом і руками людей. Такими об’єктами можуть бути: промислові підприємства, технічні та транспортні засоби, які використовує людина в своєму житті. У наш час виробничі, транспортні та побутові аварії та катастрофи за своїми наслідками не поступаються стихійним лихам, а часто перевершують їх. Отже, надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах  життєзабезпечення,  гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.                                                                                    

 Висновок:  Отже, надзвичайні ситуації техногенного характеру — це, як правило,  наслідки діяльності людей.

         3. Надзвичайні ситуації  соціально-політичного характеру.

 Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. Тероризм — загроза людству XXI століття.  11 вересня 2001 року світ був шокований зухвалими терористичними актами в Нью-Йорку та Вашингтоні.  Цього дня пілоти - смертники спрямували захоплені пасажирські літаки на башти - близнюки Всесвітнього торговельного центру, які були символом прогресу і могутності Америки, а також на Пентагон. У результаті загинуло близько 7 тис. людей.

 Висновок:  Отже,  на  початку XXI століття тероризм став справжнім лихом. Сучасні терористи дедалі частіше переходять до масового фізичного знищення невинних людей.

  3. «Мозковий штурм»          

 1. З чим пов’язані надзвичайні ситуації соціального  і   соціально-політичного характеру?

2. Навести приклади тероризму.

3. Що ви знаєте про мобільний тероризм?

4. Оповіщення населення про надзвичайну ситуацію та проведення евакуації.

Порядок оповіщення населення.

 Оповіщення- найважливіше своєчасне доведення інформації.

 Це є радіо, телебачення, завивання сирен, телефонний і мобільний зв'язок, локальні засоби, сигнали транспортних засобів, переривчасті гудки на підприємствах.

 Все це означає єдиний сигнал:Увага всім!

 Почувши його, потрібно увімкнути радіо, телевізори і телефони для прослуховування повідомлення штабу ЦО. Далі після ознайомлення з обставинами діяти відповідно до ситуації.

V. Закріплення нових знань    

1. Гра брейн-ринг

Запитання до гри

1. Надзвичайна ситуація – це ...?

2. Назвати види надзвичайних ситуацій.

3. Назвати рівні  надзвичайних ситуацій.

4. Яка швидкість вітру під час бурі (шторму)?

5. Що таке надзвичайні ситуації техногенного характеру?

 6. На яких підприємствах виникають аварії з витоком СДОР?

7. Які надзвичайні ситуації називають лихом XXI століття?

8. Назвати дату аварії на Чернобильській АЕС?

9. На які види поділяються пожежі?

10. Що потрібно зробити, якщо ви побачили на зупинці  пакет?

11. Назвіть  головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні.

12.Що   означають звук сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів?

13.Що потрібно робити після того, як почули  сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!".

14. Що потрібно мати у випадку евакуації. 

15. З якою метою створюється система оповіщення та інформаційного забезпечення?

Вчитель підводить підсумки гри

VІ. Підсумок  уроку.

1. Висновки про реалізацію поставлених на уроці завдань.

2. Висновки про наслідки успішності учнів та коментар оцінок за відповіді.

VІІІ.  Домашнє завдання

Конспект, підручник с.188-213,    повторити с.132-134.  

Підготувати презентацію " Рятувальні та інші невідкладні  роботи у надзвичайних ситуаціях".

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мігунова Олена Ігорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, Основи медичних знань) 10 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
27 лютого
Переглядів
1075
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку