Календарно-тематичне планування на ІІ семестр з "Захисту Вітчизни. Курс навчання дівчат" 10 клас.

Про матеріал
  1. Календарно-тематичне планування призначене для 10 класу (курс навчання дівчат).

Розраховане на 1.5 години в тиждень.

Містить: номер уроку, дату проведення, тему уроку, завдання уроку та дердавні вимоги до рівня знань ученів.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ  ПЛАНУВАННЯ

ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ»

Курс навчання дівчат  10 клас

ІІ семестр

(54 години, 2 години – резервний час)

 

з/п

Дата проведення уроку

 

Тема уроку

Завдання уроку

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

група

11

 

 

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги

 

Тема 1.7. Домедична допомога при переломах і вивихах -  4 год.

 

 

 

 

Поняття про переломи кісток і вивихи суглобів, їх класифікація

Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів.

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів.

Заходи домедичної допомоги при переломах і вивихах.

Учениця (учень):

класифікує переломи та вивихи;

характеризує ознаки травматичного шоку;

застосовує способи накладання шини з підручного матеріалу;

вміє накладати шину Крамера на передпліччя та дерев’яні шини на стегно.

надає домедичну допомогу при переломах та вивихах;

виконує норматив з надання допомоги при переломах.

 

 

 

 

 

Закриті ушкодження

Поняття закриті ушкодження. Ознаки закритих ушкоджень.

Заходи домедичної допомоги при закритих ушкодженнях.

 

 

 

 

Заходи домедичної допомоги при травмах опорно-рухового апарату.

Постановка транспортної шини з підручного матеріалу на плече, передпліччя, нижню кінцівку.

 

 

 

 

Заходи першої допомоги при травмах кісток.

Накладання іммобілізуючої шинної пов’язки: шини Крамера на передпліччя, дерев’яної шини на стегно.

Тренування у наданні допомоги при переломах

 

 

Тема 1.8. Правила транспортування травмованих - 2 год.

 

 

 

Поняття про транспортування потерпілих.

Поняття транспортування потерпілих.

Учениця: називає способи транспортування потерпілих;

пояснює доцільність того чи іншого способу транспортування потерпілих при різних видах ушкоджень;

вибирає способи транспортування потерпілих;

вміє застосувати на практиці різні способи транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях.

 

 

 

 

Способи й правила транспортування постраждалих

Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах

 

 

Тема 1.9. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань - 4год.

 

 

 

Поняття про інфекційні захворювання

Поняття про інфекційні захворювання. Збудники інфекційних захворювань, їх характеристика.

Умови поширення інфекції: джерело інфекції, шляхи перенесення збудників, об’єкти зараження. Поняття про епідемію і пандемію. Механізм (шляхи) передачі інфекції, інкубаційний період. Імунітет та його форми. Характеристика вродженого (природного), набутого і штучного імунітету.

Особиста профілактика інфекційних захворювань під час перебування у колективах та при контакті з інфекційними хворими.

Учениця (учень):

визначає поняття інфекційних захворювань;

характеризує імунітет та його форми; інфекційні хвороби, перебіг інфекційних захворювань;

має уявлення про особливості потрапляння та називає місця локалізації різних інфекцій в організмі людини;

розуміє особливості потрапляння та місця локалізації різних інфекцій в організм людини;

характеризує особливо небезпечні  інфекційні захворювання;

 

 

 

 

 

Основні інфекційні захворювання дихальних шляхів

Основні інфекційні захворювання дихальних шляхів, місця локалізації їх збудників, шляхи передачі інфекції

 

 

 

 

Кишкові інфекції.

Особливості потрапляння та місця локалізації кишкових інфекцій в організмі людини.

 

 

 

 

Кров’яні інфекції. Інфекції зовнішнього покриву

Кров’яні інфекції, місця локалізації в організмі, шляхи і способи поширення.

Інфекції зовнішнього покрову, місця локалізації в організмі, контактні шляхи передачі інфекції

 

 

Тема 1.10. Дія на організм людини йонізуючого випромінювання - 1 год

 

 

 

 

 

Біологічна дія радіації. Засоби та заходи домедичної допомоги в разі небезпеки опромінення.

Узагальнення знань з теми.

Біологічна дія радіації. Променева хвороба та її синдроми. Ступені тяжкості перебігу променевої хвороби. Характеристика перебігу променевої хвороби кожного ступеня.

Засоби та заходи домедичної допомоги для профілактики первинної реакції і у разі небезпеки опромінення. Використання радіозахисних засобів

Учениця (учень):

пояснює класифікацію уражень від дії променевої енергії;

характеризує перебіг променевої хвороби кожного ступеня;

володіє заходами домедичної допомоги при радіаційних ураженнях;

 

 

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях - 10 год.

 

Тема 2.1. Оцінювання стану організму людини. Термінальний стан -  2 год.

 

 

 

Оцінювання загального стану потерпілого

Оцінювання загального стану потерпілого. Оцінювання рівня свідомості; перевірка наявності дихання і серцебиття.

Шок. Види шоку (геморагічний, кардіогенний, інфекційно-токсичний, анафілактичний).

Учениця (учень):

оцінює загальний стан і стан критичних систем організму людини;

називає ознаки шоку;

пояснює ознаки клінічної та біологічної смерті;

визначає ознаки втрати свідомості.

 

 

 

 

Поняття про термінальний стан

Поняття про термінальний стан та його періоди. Характеристика передагонального і агонального періоду.

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця - 3 год

 

 

 

Поняття про реанімацію

Поняття про реанімацію.

Основні завдання реанімації потерпілого в стані клінічної смерті.

Учениця (учень):

розуміє основні завдання реанімаційних заходів;

володіє способами звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів;

проводить штучне дихання та непрямий масаж серця;

володіє методикою одночасного проведення реанімаційних заходів двома-трьома реаніматорами.

 

 

 

 

Практичне виконання реанімаційних заходів.

Основні реанімаційні заходи: підготовка потерпілого до відновлення дихання, в тому числі забезпечення прохідності дихальних шляхів (звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів, западання язика, слизу, води тощо); штучне дихання (примусова вентиляція легень), непрямий масаж серця

 

 

 

 

Практичне виконання заходів проведення серцево-легеневої

реанімації, виконання заходів при зупинці серця

Штучний масаж серця одним реаніматором.

Штучне дихання різними методами одним реаніматором. Одночасне проведення штучного масажу серця та штучного дихання двома-трьома реаніматорами.

 

 

 

Тема 2.3. Опіки. Домедична допомога при опіках. Допомога при тепловому та сонячному ударі, обмороженні і електротравмах - 5 год.

 

 

 

Поняття про опіки

Поняття про опіки, їх характеристика.

Учениця (учень):

класифікує опіки;

характеризує опіки; називає порушення в організмі людини від дії електричного струму чи блискавки;

називає ускладнення опіків;

пояснює способи профілактики опікового шоку, сонячного удару, відмороження та ураження електричним струмом; особливості укусів отруйних комах;

називає симптоми загального отруєння від укусу змій;

розуміє періоди обмороження та стадії загального замерзання тіла;

розрізняє відмінність між ураженнями електричним струмом і блискавкою.

надає домедичну допомогу при тепловому та сонячному ударі, діях низьких температур, ураженні електричним струмом, дотримується гігієнічних правил при цьому;

застосовує способи накладання пов’язок при опіках та відмороженнях.

 

 

 

 

Поняття про хімічні та термічні опіки. Перша допомога.

Характеристика термічних, хімічних, променевих і радіаційних опіків. Класифікація термічних опіків залежно від глибини ураження. Ускладнення опіків - опіковий шок та опікова хвороба.

Охолодження та висушування місця термічного опіку. Накладання стерильних пов'язок при опіках та обмороженнях. Промивка ділянок тіла від дії агресивних речовин (сильних кислот і лугів). Засипка уражених ділянок нейтралізуючими речовинами.

Домедична допомога при хімічних опіках

 

 

 

 

Тепловий та сонячний удари

 

 

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми їх розвитку, домедична допомога

 

 

 

 

Обмороження. Перша допомога

Обмороження та його періоди. Класифікація обмороження. Стадії загального замерзання тіла. Домедична допомога при обмороженнях.

 

 

 

 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Узагальнення знань з теми..

Дія електричного струму на організм людини. Електротравма як наслідок ураження. Характеристика порушень в організмі людини від дії електричного струму. Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. Ураження блискавкою, наслідки ураження. Домедична допомога, дотримання правил безпеки під час допомоги.

 

 

 

Розділ 3. Основи цивільного захисту - 7 год.

 

 

Тема 3.1. Нормативно-правова база цивільного захисту - 1 год.

 

 

 

Нормативно-правова база цивільного захисту України

Нормативно-правова база цивільного захисту України. Організаційна структура цивільного захисту України. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.

Учениця (учень):

називає основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту та розпізнавальні знаки;

пояснює важливість знань основ цивільного захисту

 

 

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації та загроза їх виникнення - 2 год.

 

 

 

Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження та звичайної зброї

Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження: ядерна, хімічна та біологічна зброя. Особливості уражаючої дії.

Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові та фугасні боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. Запалювальна та високоточна зброя, заходи та засоби захисту від неї.

Прилади радіаційної розвідки. Їх класифікація, призначення, принцип дії та порядок використання.

.Учениця (учень): 

характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини, сучасні звичайні засоби ураження та ураження від дії ядерної, хімічної та біологічної зброї;

оцінює обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначає заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій;

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля та людину;

дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій

 

 

 

 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.

Сучасний тероризм, як загроза людству ХХІ століття. Заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження.

 

 

Тема 3.3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях - 3 год.

 

 

 

Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру

Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру.

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

виготовляє найпростіші засоби захисту органів дихання та шкіри;

пояснює правила безпеки під час захисту населення.

 

 

 

 

Сигнали й порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних

ситуацій

Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом «Увага всім!». Дії по сигналам оповіщення.

 

 

 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання, порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Евакуаційні заходи

Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання. Правила виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання та порядок їх використання.

Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри.  Загальновійськовий захисний комплект. Його призначення, склад, правила використання.

 

 

Тема 3.4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт - 2 год.

 

 

 

Організація та проведення рятувальних і невідкладних аварійно-

рятувальних робіт

Мета, види і обсяги рятувальних та інших невідкладних робіт.  Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, аварії й осередку ураження.

Завдання та зміст рятувальних і невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Прийоми і способи виконання рятувальних робіт. Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Учениця (учень):

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних  робіт;

проводить часткову санітарну обробку обмундирування та тіла;

дотримується правил особистої гігієни в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

володіє знаннями про основні заходи по ліквідації наслідків зброї масового ураження;

уявляє масштаби рятувальних робіт в осередках ураження;

знає порядок та способи проведення санітарної обробки і знезаражування території та об’єктів

 

 

 

 

Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію.

Узагальнюючий урок.

Заходи по ліквідації наслідків зараження. Санітарна обробка людей. Заходи  санітарної обробки та порядок їх проведення. Знезаражування території та об’єктів у формі дезактивації, дегазації і дезінфекції, порядок та способи проведення.

 

 

1

 

doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
4003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку