20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Конспект уроку "Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей"

Про матеріал
Розгорнутий конспект уроку складено відповідно до чинної програми. Містить диференційовані завдання та повний текст для викладення нового матеріалу.
Перегляд файлу

Клас: 7                                      Дата:                     Предмет: Інформатика

Тема уроку: Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей

Мета уроку: сформувати поняття моделі, предметної галузі, інформаційної моделі, матеріальної моделі; розвивати вміння узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці;  виховувати інформаційну культуру учнів, інтерес до вивчення інформатики.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Знати: основні поняття теми

Вміти: обирати тип моделей в залежності від завдання

Обладнання: підручник, картки з завданнями, презентація

Тип уроку: комбінований

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: логіка

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Складання асоціативного куща

Модель

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація учіння школярів.

 

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

Предметна галузь

Сукупність об’єктів, що мають однакові властивості та перебувають у певних відносинах, утворюють предметну галузь. Предметними галузями можуть бути, наприклад, металургійне підприємство, авіація, сільське господарство, освіта та ін.

Предметна галузь – множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

У предметній галузі можна виділити та вивчати різні об’єкти залежно від цілей дослідження. Наприклад, предметну галузь медицина розглядають студенти в університеті, вчені в лабораторіях (винаходження вакцини), дослідники в космічних центрах (дія стану невагомості на організм людини).

Поняття моделі

Людина завжди намагалася пізнати світ навколо себе та дослідити об’єкти, які її оточують. Але не завжди це дослідження є безпечним чи можливим. Розглянемо кілька прикладів: дослідження в області ядерної енергетики пов’язані з ризиком для здоров’я людей та забруднення навколишнього середовища; людство, ще не має таких космічних апаратів щоб дослідити космічні об’єкти, які знаходяться на великій відстані; існують дослідження, що дуже дорого коштують; об’єкт є дуже малим або великим за розміром (Марс, атом); об’єкт не існує в даний момент часу (динозаври); процес дуже повільний або швидкий (еволюція живого на Землі, швидкість звуку). Через такі причини реальні об’єкти замінюють на їх моделі. Перш ніж почати будувати споруди розробляють їх архітектурні моделі, так само розробляють моделі літаків, одягу, процесу руху електронів навколо ядра.

У школі ви бачили такі моделі об’єктів, як глобус, карта України, модель Сонячної системи та ін. Кожен об’єкт має багато властивостей і для створення його моделі обирають ті властивості,  які необхідні для конкретного дослідження. Тобто створюють новий об’єкт, який спрощено відображає потрібні для даного дослідження властивості.

Модель – спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження.

Процес створення моделі називається моделюванням.

Типи моделей

Моделі можна класифікувати за способом подання, за галузями використання.

За способом подання моделі розподіляють на інформаційні та матеріальні.

Інформаційна модель – це модель, яка містить опис об’єкта або явища, в якому зазначені лише ті властивості, які важливі для розв’язування конкретної задачі. Наприклад, фотографія веселки, розклад руху автобусів, портрет науковця, хімічна формула речовини.

Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на:

Вербальні:

 •   словесні – усні та письмові описи;

Знакові:

 •   графічні – рисунки, креслення, карти тощо;
 •   структурні – таблиці, графіки, діаграми, схеми тощо;
 •   математичні – формули, рівняння, функції тощо;
 •   спеціальні – хімічні формули, записи шахових партій тощо.

 

Матеріальна модель – це модель об’єкта або явища, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості.

Наприклад, географічні карти, манекени, глобус, муляжі, макети споруд.

За галузями використання моделі розподіляють на:

 • навчальні;
 • дослідні;
 • науково-технічні;
 • ігрові;
 • інші.

 

V. Осмислення, узагальнення, систематизація знань.

1. Робота у зошиті

Визначне форму подання наведених моделей:

 • макет літака;
 • збірник поезії;
 • портрет Кобзаря;
 • накреслений план евакуації у школі;
 • графік чергувань у класі;
 • формула обʹєму води в басейні;
 • список учнів класу;
 • записи шахової партії ігроків;
 • схема метрополітену;
 • графік коливання температури повітря за місяць;
 • карта твого міста.

 

Заповніть таблицю для інформаційних моделей  розробки автомобіля.

Форма подання моделі

Представлена

 у вигляді

Приклад

Словесна

 

 

Графічна

 

 

Структурна

 

 

Математична

 

 

Спеціальна

 

 

 

2. Практична робота на ПК.

Складання моделі кімнати у Sweet Home 3D

 

VІ. Підсумки уроку.

1. Фронтальне опитування

 1. Що таке предметна область дослідження?  Наведіть приклади.
 2. Що таке модель об’єкта?  Наведіть приклади моделей.
 3. Для чого створюють моделі? Наведіть приклади.
 4. Які моделі називають матеріальними? Наведіть приклади.
 5. Які моделі називають інформаційними? Наведіть приклади.
 6. Які існують види інформаційних моделей? Опишіть їх.

 

2. Домашнє завдання

Опрацювати конспект, скласти кросворд «Моделювання»

 

docx
Додано
13 квітня
Переглядів
99
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку