Конспект уроку з біології для 6 класу на тему "Одноклітинні паразитичні організми"

Про матеріал

Під час проведення даного уроку використано форми і методи технології розвитку критичного мислення, які привчають учнів до критичного аналізу, формують власну думку, зіставленню інформації з протилежних точок зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, вчать досліджувати нову інформацію, просіювати її, визначати головне.

Важливою педагогічною умовою такого уроку є створення зацікавленості та доброзичливої співпраці з учнями, активне залучення до їх до різних форм роботи.

Використання цих прийомів створює можливості для формування інформаційних компетентностей. Вони пов'язані з умінням добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел. Інформація належить зовнішньому світу. Коли ми засвоюємо її, іншими словами, включаємо в структуру своєї психіки, вона набуває для нас значущості і змісту – стає знаннями.

Мета роботи – розширити знання учнів про будову і життєдіяльність найпростіших; формувати знання про паразитичних одноклітинних; продовжити знайомити із способами співіснування живих організмів, розвивати вміння давати їм відповідну характеристику та визначати значення у житті людини, розвивати уміння аналізувати, виділяти головне, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки. Формувати уміння учнів критично ставитися до наданої інформації, працювати з додатковою інформацією. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров'я, сприяти формуванню навичок дотримання правил особистої гігієни.

Інноваційність авторського розвивального уроку полягає у використанні прийомів та методів технології розвитку критичного мислення які дозволяють навчати нетрадиційно: у центрі навчально-виховного процесу перебуває учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Практична значимість даної роботи полягає у формуванні інформаційних та комунікативних компетентностей, відпрацюванні умінь добувати, опрацьовувати і використовувати інформацію з різних джерел, розвитку позитивної самооцінки учнів, активізації роботи мовчазних, невпевнених учнів.

Перегляд файлу

6 клас

Урок біології

Одноклітинні паразитичні організми

Мета: розширити знання учнів про будову і життєдіяльність найпростіших; формувати знання про паразитичних одноклітинних; продовжити знайомити із способами співіснування живих організмів, розвивати вміння давати їм відповідну характеристику та визначати значення у житті людини, розвивати уміння аналізувати, виділяти головне, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки. Формувати уміння учнів критично ставитися до наданої інформації,  працювати з додатковою інформацією. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я, сприяти формуванню навичок дотримання правил особистої гігієни.

 Форма уроку: урок-детективне агенство «Холмс»

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, в парах.

Методи і прийоми:

 1. Інформаційно-рецептивні:
 • словесний: розповідь-пояснення, опис, повідомлення учня, робота з підручником та інформаційними картками;
 • наочний: фотографії, малюнки;
 • практичний: твори, вправи, складання таблиць, робота з роздатковим матеріалом.
 1. Репродуктивний: розповідь учителя, узагальнення і закріплення знань.
 2. Проблемно-пошуковий:
 • постановка проблемного запитання.
 1. Когнітивні:
 • порівняння;
 • образного та символічного бачення;
 • прогнозування.
 1. Візуальний:
 • робота з малюнками та фотографіями.
 1. Дедуктивний.

Міжпредметні зв’язки: історія, медицина, мікробіологія, географія, українська мова.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, роздатковий матеріал з описом будови і процесів життєдіяльності інфузорії-туфельки, фотографії паразитичних одноклітинних.

Основні поняття та терміни: еукаріоти, циста, паразитизм, симбіоз.

Очікувані результати: учні наводять приклади найпростіших — паразитів людини та тварин; розпізнають найпростіших на малюнках; розуміють характер їх впливу на організм людини, характеризують засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими; застосовують знання для дотримання правил особистої гігієни, що захищають від зараження паразитичними найпростішими; роблять висновки про значення найпростіших в екосистемах та в житті людини. Критично ставляться до наданої інформації, аналізують та виправляють неправдиву.

Попередня підготовка до уроку: на попередньому уроці учні отримали завдання на вибір: написати міні-твір «Один день з життя амеби (інфузорії)» або намалювати портрет амеби або інфузорії.

 ХІД  УРОКУ

І. Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності, створення «ситуації успіху».

Учитель. Сьогодні ми працюємо помічниками детективів. Від детективного агентства «Холмс» надійшов запит допомогти у розслідуванні причин загибелі людей. А ви знаєте, що результат у такій роботі залежить від внеску кожного в загальну справу.

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Учитель. В своїх домашніх завданнях ви намагалися відтворити події одного дня із життя наших сьогоднішніх «героїнь» - одноклітинних твариноподібних організмів: інфузорії та амеби. А дехто створював їх «фоторобот», тобто намалював їх портрет. Чи були труднощі?

Мета: перевірити домашнє завдання: творчо опрацьований текст параграфу у вигляді творів «Один день з життя амеби», «Один день з життя інфузорії» та малюнків-портретів амеби чи інфузорії.

Одночасно учні-експерти виконують індивідуальні завдання.

Мета: зробити порівняний аналіз схожих та відмінних рис у будові та процесах життєдіяльності одноклітинних твариноподібних організмів: амеби та інфузорії.

Завдання експертам на встановлення родинних зв’язків.

 • Чи можна назвати амебу і інфузорію рідними сестрами чи вони є двоюрідними?
 • Чому і амебу, і інфузорію віднесено до типу найпростіших тваринних організмів?

Заслуховування і аналіз думки експертів. Підсумки роботи

Учитель. Як помічники детективів зараз ми пройдемо тест на поліграфі – детекторі брехні. Цей апарат реагує на зміни, які відбуваються в організмі людини, коли вона говорить неправду, тому відповіді на поставлені питання мають бути тільки правильними. Якщо ви погоджуєтесь із твердженням, то відповідаєте «так», якщо не погоджуєтеся, то даєте відповідь «ні, бо має бути …».

Мета: перевірити за короткий час знання учнів про будову і процеси життєдіяльності амеби та інфузорії.

1. одноклітинні еукаріоти за будовою схожі на клітини багатоклітинних організмів;

2.  захоплення їжі (фогоцитоз) – це рослинний спосіб живлення;

3. амеби рухаються за допомогою війок;

4. у прісноводних найпростіших продукти обміну та надлишки води виводяться через ядро;

5. здатність організмів реагувати на зміни навколишнього середовища називається подразливістю;

6.  амеба живиться шляхом фагоцитозу;

7. кисень у цитоплазму надходить через поверхню тіла;

8. в травну вакуолю поступає травний сік, що розкладає складні органічні речовини на прості;

9. переносити несприятливі умови найпростіші можуть за допомогоюутворенняцисти;

10. скоротлива вакуоля контролює вміст води в клітині та виводить назовні шкідливі речовини.

Взаємоперевірка завдання.

 Учитель. Нам надійшла інформація про інфузорію і треба перевірити її правдивість. Необхідно знайти неправдиву інформацію і виправити її. Учні отримують роздатковий матеріал з описом будови і процесів життєдіяльності інфузорії-туфельки для роботи в парах.

Мета: формувати критичне ставлення до наданої інформації, вміння аналізувати інформацію і виправляти помилки.

У прісних стоячих водоймах поширена Інфузорія-туфелька. Це - багатоклітинний організм.  Її довжина сягає 0.2-0.3 мм. Інфузорія не має сталої форми, її тіло вкрито великою кількістю війок. Завдяки узгодженій дії війок інфузорія пересувається досить швидко.

На черевному боці у заглибленні знаходиться глотка, через яку до клітини надходять поживні речовини. Характерною ознакою інфузорії є наявність двох скоротливих вакуолей, які за будовою складніші, ніж у амеби.

Інфузорія здатна тільки до статевого розмноження. Під час статевого розмноження дві клітини інфузорій тимчасово зближуються і обмінюються спадковою інформацією. В результаті чого, кількість особин збільшується в кілька разів.

ІІ. Підготовка учнів до засвоєння нових знань.

Проблемне завдання. А зараз головне завдання. Нам необхідно провести розслідування незвичайного випадку, що стався під час Кавказької війни у ХІХ столітті.

У фортеці Адлер, що була оточена болотами, за 5 років загинув увесь гарнізон російських солдат загальною кількістю 922 чоловіки. Відомо тільки те, що серед загиблих лише кілька було вбито. Причина смерті інших залишилася загадкою.

Ми повинні з’ясувати загадкову причину загибелі такої кількості солдат.

Мета: розширити знання учнів про будову і життєдіяльність найпростіших; формувати знання про паразитичних одноклітинних; продовжити знайомити із способами співіснування живих організмів, розвивати вміння давати їм відповідну характеристику та визначати значення у житті людини, розвивати уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки.

??? Є якісь припущення? Що може стати причиною загибелі такої кількості людей?

Учитель вислуховує припущення учнів. У разі необхідності наводить учнів на думку, що причиною загибелі такої кількості людей можуть бути якісь організми.

ІІІ. Засвоєння нових знань.

Учитель. Є організми вільноживучі, самостійні, вони здатні добувати собі їжу, або синтезувати її самостійно. А є такі, що виживають тільки завдяки співіснуванню з іншими організмами. Як називається таке співіснування? (симбіозом). Симбіоз може бути корисним (терміти і найпростіші).

Повідомлення учня.

Терміти — комахи, що живуть у тропічних країнах. У їх ненажерливих шлунках зникають тонни будівельного дерева. І виявилося, що перетравити це дерево їм допомагають найпростіші, які живуть в особливих кишенях кишечнику. Там є і інфузорії, і джгутикові. Лише джгутикових налічується близько 200 видів. І маса їх усіх разом становить третину від маси самого терміта. Ці найпростіші разом з бактеріями розщеплюють клітковину, перетворюючи її на цукри, які потім засвоюються організмом комахи. Самі терміти не здатні виробляти ферменти, які сприяють перетравленню клітковини. І тому, якщо цих комах штучно позбавити найпростіших, вони загинуть від голоду, навіть при достатній кількості їжі. Коли не вистачає білкової їжі, кишечник термітів частково перетравлює «робочий персонал» — інфузорій і джгутикових.

 

Учитель. А може бути паразитичним.

Паразитизм – це спосіб співіснування живих організмів, при якому один організм живиться органічними речовинами іншого.

Оголошення теми уроку.

Учитель. Паразитичні одноклітинні можуть потрапляти до організму людини та багатьох видів тварин, спричиняючи тяжкі захворювання. Щоб ми легше запам’ятали інформацію про нових знайомих, дані будемо заносити в таблицю.

Паразитичні найпростіші

Місце паразитування

Захворювання,

які спричинює

Засоби

профілактики

Дизентерійна амеба

Кишечник людини

Дизентерія

Не вживати сиру воду, не миті фрукти, овочі, дотримуватися правил гігієни

Трипаносома

Організм людини (кров, спинномозкова рідина)

Сонна хвороба

Боротьба з переносником — мухою цеце

Малярійний плазмодій

Організм людини (клітини печінки, клітини крові)

Малярія

Боротьба з малярійними комарами

Лямблії

Кишечник людини протокипечінки

Лямбліоз

Не вживати сиру воду, не миті фрукти, овочі, дотримуватися правил гігієни

Учитель. Для розслідування винних в загибелі солдат у фортеці Адлер у нас є тільки фотографії осіб, що підозрюються (на дошці), та результати досліджень мікробіологів.

 

http://www.naturalist.if.ua/wp-content/plasmodium-http_medilinks_blogspot_com.jpghttp://medicina.ua/content/images/liamb.jpg

H:\квитанции\скачанные файлы.jpghttp://health-medicine.info/wp-content/uploads/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7-e1441873962650.png

Учитель. Перша особа – це дизентерійна амеба. Для детального знайомства з нею вивчаємо інформацію, викладену в підручнику на с.71. Необхідні для розслідування дані заносимо до таблиці.

Перевірка даних, занесених до таблиці.

Завдання для учнів: співставити опис і зображення, підписати відповідну фотографію.

 

Розповідь учителя (учні заповнюють таблицю).

Лямбліоз — паразитування у тонкій кишці, перш за все у дванадцятипалій, джгутикових найпростіших  лямблій. Лямблії існують у двох формах: рухливій  і нерухливій (форма цисти). Рухлива форма лямблій має 4 пари джгутиків і диск, за допомогою якого вона нестійко прикріпляється до слизової оболонки тонкої кишки. Зараження відбувається через фекально-оральний механізм передачі при вживанні забруднених цистами продуктів харчування (особливо фруктів, овочів, ягід, що не піддалися термічній обробці) і води, а також через забруднені цистами руки і предмети побуту. Потрапивши в травну систему здорової людини, лямблії розмножуються в тонкій кишці, іноді у великих кількостях, і спричинюють порушення травлення. З'являється біль у верхній частині живота або в області пупка, відзначають здуття живота, бурчання, нудота. Можуть бути запори, що змінюються проносами. Проникаючи з тонкої кишки в товсту (де умови для них несприятливі), лямблії втрачають свою рухливість і перетворюються на цисти. Цисти виділяються з організму хворого на лямбліоз з випорожненнями. Цисти добре зберігаються в навколишньому середовищі: у ґрунті здатні виживати до 3 тижнів, а у воді — до 5 тижнів.

Перевірка даних, занесених до таблиці.

Завдання для учнів: співставити опис і зображення, підписати відповідну фотографію.

 

Робота учнів з додатковою інформацією. Заповнення таблиці.

Сонна хвороба — захворювання людей і тварин, що викликають паразитичні найпростіші трипаносоми, переносником яких є муха цеце. Сонна хвороба поширена на африканському континенті. Щороку вона діагностується у 50–70 тис. осіб.

В організм людини збудник сонної хвороби проникає після укусів мух цеце. Трипаносоми — плоскі паразити, які мають довгасту, веретеноподібну форму. Вони дуже маленькі (12–20 мкм завдовжки), але рухливі, легко переміщуються з місця на місце за допомогою напівпрозорої мембрани, що йде вздовж тіла. Деяка кількість трипаносом після укусу відразу потрапляє в кров, але більша їх частина залишається в місці укусу, де відбувається активне розмноження збудників інфекції та формування характерного болючого вузла — шанкеру. Потім паразити починають поширюватися по тілу через міжтканинний простір і лімфатичні судини. Трипаносоми паразитують у крові, спинномозковій рідині й інших тканинах та вражають центральну нервову систему. Виникають ознаки енцефаліту, може трапитися кома, і через декілька місяців — смерть.

 

Перевірка даних, занесених до таблиці. 

Завдання для учнів: співставити опис і зображення, підписати відповідну фотографію.

 

Диференційоване завдання. Частина учнів працює з текстом підручника с.71, частина учнів працює з більш складною додатковою інформацією з метою поглиблення знань з теми. Заповнення таблиці.

 

Додаткова інформація.

Малярія, або переміжна пропасниця,— одна з найбільш тяжких і поширених хвороб людини. Так, в Індії кількість захворювань на малярію доходить до кількох мільйонів осіб на рік, причому хвороба часто закінчується смертю. Малярія проявляється в сильних приступах пропасниці з високою температурою — до 40–41 °С. Приступи повторюються через дві доби на третю або через три на четверту, все більше посилюються і дуже виснажують організм людини. Цю хворобу у давнину називали «болотяною пропасницею», оскільки частіше захворювання на малярію спостерігалися в місцях, багатих на болота і стоячі водойми. Справжніх причин захворювання не знали і тому помилково вважали, що воно спричиняється шкідливими випаровуваннями боліт.

Проте завдяки дослідженням учених були з’ясовані причини, що викликають малярію, а також способи її поширення.

Виявилося, що малярію викликає крихітний простий паразит, що потрапляє в кров людини. При укусі малярійного комара з його слиною у кров здорової людини потрапляють рухливі клітини малярійного плазмодія. Ці клітини спочатку потрапляють до клітин печінки людини, де відбувається перше нестатеве розмноження паразита. Далі він вражає клітини крові — еритроцити. В еритроцитах малярійний плазмодій живиться, росте і знову розмножується нестатевим способом. Під час виходу малярійних плазмодіївіз зруйнованої кров’яної клітини і відбуваються напади малярії. Це пояснюється тим, що при цьому в кров потрапляють отруйні речовини, які виділяються паразитами. З кожним нападом збільшується кількість паразитів у крові людини і руйнується все більша кількість еритроцитів. Це призводить до сильного недокрів’я і виснаження організму людини.

Статевим способом малярійний плазмодій розмножується в організмі самки малярійного комара, куди потрапляє при укусі разом з кров’ю хворої людини.

Перевірка даних, занесених до таблиці.

Завдання для учнів: співставити опис і зображення, підписати відповідну фотографію.

Учитель. Які ще організми можуть стати причиною захворювань? (бактерії).

Чим вони відрізняються від тих організмів, що ми вивчили сьогодні на уроці? (прокаріоти, еукаріоти)

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Учитель. Який одноклітинний паразитичний організм став причиною загибелі солдат? Відповідь обґрунтуйте.

Фронтальне опитування

 1. Що спільного мають розглянуті нами організми? (вони одноклітинні, пристосовані до паразитичного способу життя, є причиною захворювань, передаються від хворої людини до здорової за певних умов).
 2. Чому вони є причиною захворювань?
 3. Яких правил треба дотримуватися, щоб уникнути важких захворювань, що спричиняються одноклітинними паразитичними організмами?

 V. Підведенняпідсумків уроку.

Вправа «Сніжний ком» (учні по черзі додають слова, щоб отримати речення, яке буде містити коротку характеристику одноклітинного паразитичного організму)

Мета: активізувати роботу учнів для узагальнення і систематизації опрацьованого на уроці навчального матеріалу.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати с.71-72, повт.§16

Скласти 5 питань, які починаються словом «чому». 

Мета: глибоке розуміння і запам’ятовування навчального матеріалу.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Палажченко Лілія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Мазур Марина
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
21397
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку